FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 9298

FusionGeneSummary for DAPP1_COL4A3

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: DAPP1_COL4A3
Fusion gene ID: 9298
HgeneTgene
Gene symbol

DAPP1

COL4A3

Gene ID

27071

1285

Gene namedual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1collagen type IV alpha 3 chain
SynonymsBAM32-
Cytomap

4q23

2q36.3

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptiondual adapter for phosphotyrosine and 3-phosphotyrosine and 3-phosphoinositideB-cell adapter molecule of 32 kDab lymphocyte adapter protein Bam32hDAPP1collagen alpha-3(IV) chaincollagen IV, alpha-3 polypeptidecollagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen)tumstatin
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q9UN19

Q01955

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000296414, ENST00000512369, 
ENST00000396578, ENST00000468753, 
Fusion gene scores* DoF score2 X 2 X 2=83 X 3 X 2=18
# samples 23
** MAII scorelog2(2/8*10)=1.32192809488736log2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: DAPP1 [Title/Abstract] AND COL4A3 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgeneCOL4A3

GO:0006919

activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process

10766752

TgeneCOL4A3

GO:0008283

cell proliferation

10766752

TgeneCOL4A3

GO:0016525

negative regulation of angiogenesis

10766752|12682293

TgeneCOL4A3

GO:0072577

endothelial cell apoptotic process

10766752


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVHNSCTCGA-T2-A6X0-01ADAPP1chr4

100784229

+COL4A3chr2

228176502

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000296414ENST00000396578DAPP1chr4

100784229

+COL4A3chr2

228176502

+
5CDS-intronENST00000296414ENST00000468753DAPP1chr4

100784229

+COL4A3chr2

228176502

+
In-frameENST00000512369ENST00000396578DAPP1chr4

100784229

+COL4A3chr2

228176502

+
5CDS-intronENST00000512369ENST00000468753DAPP1chr4

100784229

+COL4A3chr2

228176502

+

Top

FusionProtFeatures for DAPP1_COL4A3


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
DAPP1

Q9UN19

COL4A3

Q01955

May act as a B-cell-associated adapter that regulates B-cell antigen receptor (BCR)-signaling downstream of PI3K.{ECO:0000269|PubMed:10770799}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneDAPP1chr4:100784229chr2:228176502ENST00000512369+6935_129200281DomainSH2

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneDAPP1chr4:100784229chr2:228176502ENST00000512369+69164_259200281DomainPH
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521445_166916421671DomainCollagen IV NC1
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521154_115616421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521306_130816421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521345_134716421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521432_143416421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+5052791_79316421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+5052996_99816421671MotifCell attachment site
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521427_144416421671RegionNote=Epitope recognized by Goodpasture antibodies
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521479_155716421671RegionNote=Required for the anti-angiogenic activity of tumstatin
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+50521610_162816421671RegionNote=Required for the anti-tumor cell activity of tumstatin
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+505229_4216421671RegionNote=7S domain
TgeneCOL4A3chr4:100784229chr2:228176502ENST00000396578+505243_143816421671RegionNote=Triple-helical region


Top

FusionGeneSequence for DAPP1_COL4A3


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_DAPP1_ENST00000296414_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_228aa
MGRAELLEGKMSTQDPSDLWSRSDGEAELLQDLGWYHGNLTRHAAEALLLSNGCDGSYLLRDSNETTGLYSLSVRAKDSVKHFHVEYTGY
SFKFGFNEFSSLKDFVKHFANQPLIGSETGTLMVLKHPYPRKVEEPSIYESVRVHTAMQTGRTEDDLVPTAPSLGTKEGYLTKQGGLVKT

>In-frame_DAPP1_ENST00000512369_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_228aa
MGRAELLEGKMSTQDPSDLWSRSDGEAELLQDLGWYHGNLTRHAAEALLLSNGCDGSYLLRDSNETTGLYSLSVRAKDSVKHFHVEYTGY
SFKFGFNEFSSLKDFVKHFANQPLIGSETGTLMVLKHPYPRKVEEPSIYESVRVHTAMQTGRTEDDLVPTAPSLGTKEGYLTKQGGLVKT


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_DAPP1_ENST00000296414_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_685nt
ATGGGCAGAGCAGAACTTCTAGAAGGGAAGATGAGCACCCAGGATCCCTCAGATCTGTGGAGCAGATCCGATGGAGAGGCTGAGCTGCTC
CAGGACTTGGGGTGGTATCACGGCAACCTCACACGCCATGCTGCTGAAGCTCTTCTCCTCTCAAATGGATGTGACGGCAGCTACCTTCTG
AGGGACAGCAATGAGACCACCGGGCTGTACTCTCTCTCTGTGAGGGCCAAAGATTCTGTTAAACACTTTCATGTTGAATATACTGGATAT
TCATTTAAATTTGGCTTTAATGAATTCTCATCTTTGAAGGATTTTGTCAAGCATTTTGCAAATCAGCCTTTGATTGGAAGCGAGACAGGC
ACTCTGATGGTTCTAAAACATCCCTACCCAAGAAAAGTGGAAGAACCCTCCATTTATGAATCTGTCCGGGTTCACACAGCAATGCAGACA
GGAAGAACAGAAGATGACCTTGTGCCCACAGCACCTTCTCTGGGCACCAAAGAAGGTTACCTCACCAAACAGGGAGGCCTGGTCAAGACC
TGGAAAACAAGATGGTTTACTCTGCACAGGAATGAACTGAAATACTTCAAAGACCAGATGAAAGCCTATTCCATCAACTGTGAAAGCTGG

>In-frame_DAPP1_ENST00000512369_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_685nt
ATGGGCAGAGCAGAACTTCTAGAAGGGAAGATGAGCACCCAGGATCCCTCAGATCTGTGGAGCAGATCCGATGGAGAGGCTGAGCTGCTC
CAGGACTTGGGGTGGTATCACGGCAACCTCACACGCCATGCTGCTGAAGCTCTTCTCCTCTCAAATGGATGTGACGGCAGCTACCTTCTG
AGGGACAGCAATGAGACCACCGGGCTGTACTCTCTCTCTGTGAGGGCCAAAGATTCTGTTAAACACTTTCATGTTGAATATACTGGATAT
TCATTTAAATTTGGCTTTAATGAATTCTCATCTTTGAAGGATTTTGTCAAGCATTTTGCAAATCAGCCTTTGATTGGAAGCGAGACAGGC
ACTCTGATGGTTCTAAAACATCCCTACCCAAGAAAAGTGGAAGAACCCTCCATTTATGAATCTGTCCGGGTTCACACAGCAATGCAGACA
GGAAGAACAGAAGATGACCTTGTGCCCACAGCACCTTCTCTGGGCACCAAAGAAGGTTACCTCACCAAACAGGGAGGCCTGGTCAAGACC
TGGAAAACAAGATGGTTTACTCTGCACAGGAATGAACTGAAATACTTCAAAGACCAGATGAAAGCCTATTCCATCAACTGTGAAAGCTGG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_DAPP1_ENST00000296414_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_3688nt
GCAGGCTGCTGTCTCACAGAGCGAGAAGGTGTCAGGAGCAGCCCAGTTGTGTCTCTCTCTCTACCTCTGTGAAGGGCGCGAATGGGCAGA
GCAGAACTTCTAGAAGGGAAGATGAGCACCCAGGATCCCTCAGATCTGTGGAGCAGATCCGATGGAGAGGCTGAGCTGCTCCAGGACTTG
GGGTGGTATCACGGCAACCTCACACGCCATGCTGCTGAAGCTCTTCTCCTCTCAAATGGATGTGACGGCAGCTACCTTCTGAGGGACAGC
AATGAGACCACCGGGCTGTACTCTCTCTCTGTGAGGGCCAAAGATTCTGTTAAACACTTTCATGTTGAATATACTGGATATTCATTTAAA
TTTGGCTTTAATGAATTCTCATCTTTGAAGGATTTTGTCAAGCATTTTGCAAATCAGCCTTTGATTGGAAGCGAGACAGGCACTCTGATG
GTTCTAAAACATCCCTACCCAAGAAAAGTGGAAGAACCCTCCATTTATGAATCTGTCCGGGTTCACACAGCAATGCAGACAGGAAGAACA
GAAGATGACCTTGTGCCCACAGCACCTTCTCTGGGCACCAAAGAAGGTTACCTCACCAAACAGGGAGGCCTGGTCAAGACCTGGAAAACA
AGATGGTTTACTCTGCACAGGAATGAACTGAAATACTTCAAAGACCAGATGAAAGCCTATTCCATCAACTGTGAAAGCTGGGGAATTAGA
AAAAATAATAAGTCGCTGTCAGGTGTGCATGAAGAAAAGACACTGAAGCTAAAAAAGACAGCAGAACTGCTATTTTTCATCCTAAAGAAC
AAAGTAATGACAGAACATGCTGTTATTTAGGTATTTTTCTTTAACCAAACAATATTGCTCCATGATGACTTAGTACAAAGTTTCAATTTG
TTTCCCCACAAAACAAAGCAATTCTTTCAAGTCAGTTCTGTGATCTGGGTCTCTAATCTGTGCTGTTTCAAAGTTCTCTGTGGCAAAGCA
GCAACTATTCACAAAATATCACCAAAAACCTATTCCACTTACATCCAAGGCACTGTCACTACGGTGATTGTATGAAGTTTGAATGCTGCA
AGTTATGAAATATTTGGCCCGCTGGATTCCCACATTTGTCTTCTTTCTGTCTTTAAGACTCAGGGAGGCTAAATCAGTGTTTGATTGCCC
CGCCAACCCTTCCTGAAACTTCAGACCCTGGGTAGGGGAAGAGAAGGGGGCATGTGGTATCCTGGAGCATTGTGTATAGAACTGGATTTT
CAGACCTGCTGAGGACCGTAAGGCCTGATGGAACACAGAACTGAACTGAGGTTCATGGATTTTCCAGGACTGTTTCAAACATGCCCATTA
CTAACGGCAAAAGGGGGATTCCCTGATGGAACCATAATACCCTTGGAAATACTGTATGGTTTTGTTTTGTTTTGTTGGTTTTTAAAGATT
TTTGTTTGTTTATTGAATTCATTTCACTGTAGCTCTAAAATCTGCTTGTATTCCAAGCATATAAAATTTTCCCCCTTAGTGAATTAGTTT
TAAAATGATATTGTTATATACATACTATGAAATATGTATAACTTTAACTTCTGTTTTACCAGCATACCCACACAAATAACAAGAATACTA
CTTATGAAATGTGCACTTTATCCTCATTCCATAAATGTCGGTGCATACCTTATGTAAGGGAGCAGTTCAATAATCCATGAAAGAACTTAA
GGCATTTGTTGGTTTATCAGACTCGGAATCTATTTTCTCATTGCTCTGAATATGTCATCACTCTAGGTTTTACAGATTTATTCCTTTGTT
ACTTCTCTAATTCTTCCTTTGTAAAAAAAAAAAAAAGCAACACTTTTTATGTTATATGTTGTTCTTACAAACCATACTGAAAGAGTCCAT
TGTTTAAAAATCTTAATGTATCAAACTGTATAACTTGGCCGCTGTATGTCTTAAAACCTGCTTTTCAATGTGTTGATACATTCCCAAGGT
TACTTAATTCAACTTAACTATCATCTTATTCAGCACCAAGCATGTCCCAGGCACTGTACTAACCTACAGAGATGCTAAGAGAAAAAAAAG
ACTTGTTTCTGATCTAATATCCCAGAAAAAGTAACTCATTGCTCTGTTAATAATCTCACATATACAAGTAGCTTCCCTCCCCTCTAGTTT
TTTCTTCCTTTTCACTGCTGTTATATTTCATCATGATAATTCAGCAGGCCCAAGTAAAGGTTAAAAATAAGGTCTATGCCTAGGGAAACT
CAGGGCTTCTAGTTTCTCTTAGAAAAGCTAAGAGAAGATAAGGTCTGAATAATAGCAGAAAAACCAACATCTACAAAACATTAAACTAGT
GTTATACTTGATGATAACACTATTTGATGAGTCTTAGAGTCCAGACACAAAGAGACAAAGCTTTGAAGATGCTTTTTGATCTACCTAGGT
GGAGTTGGTGGTGCTGATATTTAAATTCAGGCTACTGCTTCAATCTCAATTGCTTTGTAAGTGAAAAACATGACCCAGAGGACAGCACAG
ACTATGGCCATGGCTCACATGGTTTACATCCTTCACTGCTCACGTGTTTGCTGTCAAGCCATTTTTACATCTAAACTAAGATGTGCAGCA
TTTCACTTATTTAGATTCACTTAACAAACAAATTTTTCTGCTTTAAAAATGTCTTATTGTCCCAAGTGTACTATAGCGGCATATAGAGCT
AGCTAATCTCTACAAACCCTCTGTAGGCCAGTAGTTCTCAAAGTGTGGTCTCTGGAAGAGCAGTATCAGCATCATCTGGGAACTTGTCAC
AGATGCAGATTCTAGGGACCACTCCAGACCTACACAATCAGAAACTCTTGGGGGAGGGCCCGAAATATCTATGTTTTACCAAGCCCACCA
CATGATTCTGATGTACTCTAAATACTGAGAAAACCTGTTCTAGACAAATACCCAAGCAACAACTCCGCAGGCAGTTACCAAGTACGGCTG
GCTACAACTGCTCCATCCGTGCCTCTTTTTAAAGTTCAAACTCACAGGTGACTCTAAGGTTATCTACTTTTACTCATAAGTAAAAGCCCT
AGACTGGTGCTAATGTCAAACCACTGGCCTCCACTCAGGCCTCCATCTTCTCATGCCCTCTTACCAGTATTTAACTTCTGAGGAAGACAA
GTGATGCTAAAACCTGAAATTCCAATGAAGCCATATGAACAGCTGTTCAGTTGCACTTCTAAGACTTTACTTAGCAGTAAATTATAGCTC
ATGTGCATTATTTTCCAGATAACTTAGCTTATGAGTAGCTTATACAATTATGAAGATTTAATATTACAGATAAAATGTAAACTGTTTCTT
TAAAATTGGGGCTTCAACTTTGGAATTTCACAGCGTGCTAAAATAACAGATTTCTCAGAAGTCTTTCAGCAAGATAAACATTATTAAGTA
ACTTATTTATGAAAGTATTAAAATGCTTACATTTGAACTTGATGGCTAACTTACAAAGATTCTCTATGTATCAAATGTAACTTACTGCGA
CTAAACTTAATTTAATATTTACTCTATAACCAAATGAAATATATTTAAAATATATTGAATATTTTATATTGTTATATCCTGACAAGATTA

>In-frame_DAPP1_ENST00000512369_chr4_100784229_+_COL4A3_ENST00000396578_chr2_228176502_+_3675nt
TCACAGAGCGAGAAGGTGTCAGGAGCAGCCCAGTTGTGTCTCTCTCTCTACCTCTGTGAAGGGCGCGAATGGGCAGAGCAGAACTTCTAG
AAGGGAAGATGAGCACCCAGGATCCCTCAGATCTGTGGAGCAGATCCGATGGAGAGGCTGAGCTGCTCCAGGACTTGGGGTGGTATCACG
GCAACCTCACACGCCATGCTGCTGAAGCTCTTCTCCTCTCAAATGGATGTGACGGCAGCTACCTTCTGAGGGACAGCAATGAGACCACCG
GGCTGTACTCTCTCTCTGTGAGGGCCAAAGATTCTGTTAAACACTTTCATGTTGAATATACTGGATATTCATTTAAATTTGGCTTTAATG
AATTCTCATCTTTGAAGGATTTTGTCAAGCATTTTGCAAATCAGCCTTTGATTGGAAGCGAGACAGGCACTCTGATGGTTCTAAAACATC
CCTACCCAAGAAAAGTGGAAGAACCCTCCATTTATGAATCTGTCCGGGTTCACACAGCAATGCAGACAGGAAGAACAGAAGATGACCTTG
TGCCCACAGCACCTTCTCTGGGCACCAAAGAAGGTTACCTCACCAAACAGGGAGGCCTGGTCAAGACCTGGAAAACAAGATGGTTTACTC
TGCACAGGAATGAACTGAAATACTTCAAAGACCAGATGAAAGCCTATTCCATCAACTGTGAAAGCTGGGGAATTAGAAAAAATAATAAGT
CGCTGTCAGGTGTGCATGAAGAAAAGACACTGAAGCTAAAAAAGACAGCAGAACTGCTATTTTTCATCCTAAAGAACAAAGTAATGACAG
AACATGCTGTTATTTAGGTATTTTTCTTTAACCAAACAATATTGCTCCATGATGACTTAGTACAAAGTTTCAATTTGTTTCCCCACAAAA
CAAAGCAATTCTTTCAAGTCAGTTCTGTGATCTGGGTCTCTAATCTGTGCTGTTTCAAAGTTCTCTGTGGCAAAGCAGCAACTATTCACA
AAATATCACCAAAAACCTATTCCACTTACATCCAAGGCACTGTCACTACGGTGATTGTATGAAGTTTGAATGCTGCAAGTTATGAAATAT
TTGGCCCGCTGGATTCCCACATTTGTCTTCTTTCTGTCTTTAAGACTCAGGGAGGCTAAATCAGTGTTTGATTGCCCCGCCAACCCTTCC
TGAAACTTCAGACCCTGGGTAGGGGAAGAGAAGGGGGCATGTGGTATCCTGGAGCATTGTGTATAGAACTGGATTTTCAGACCTGCTGAG
GACCGTAAGGCCTGATGGAACACAGAACTGAACTGAGGTTCATGGATTTTCCAGGACTGTTTCAAACATGCCCATTACTAACGGCAAAAG
GGGGATTCCCTGATGGAACCATAATACCCTTGGAAATACTGTATGGTTTTGTTTTGTTTTGTTGGTTTTTAAAGATTTTTGTTTGTTTAT
TGAATTCATTTCACTGTAGCTCTAAAATCTGCTTGTATTCCAAGCATATAAAATTTTCCCCCTTAGTGAATTAGTTTTAAAATGATATTG
TTATATACATACTATGAAATATGTATAACTTTAACTTCTGTTTTACCAGCATACCCACACAAATAACAAGAATACTACTTATGAAATGTG
CACTTTATCCTCATTCCATAAATGTCGGTGCATACCTTATGTAAGGGAGCAGTTCAATAATCCATGAAAGAACTTAAGGCATTTGTTGGT
TTATCAGACTCGGAATCTATTTTCTCATTGCTCTGAATATGTCATCACTCTAGGTTTTACAGATTTATTCCTTTGTTACTTCTCTAATTC
TTCCTTTGTAAAAAAAAAAAAAAGCAACACTTTTTATGTTATATGTTGTTCTTACAAACCATACTGAAAGAGTCCATTGTTTAAAAATCT
TAATGTATCAAACTGTATAACTTGGCCGCTGTATGTCTTAAAACCTGCTTTTCAATGTGTTGATACATTCCCAAGGTTACTTAATTCAAC
TTAACTATCATCTTATTCAGCACCAAGCATGTCCCAGGCACTGTACTAACCTACAGAGATGCTAAGAGAAAAAAAAGACTTGTTTCTGAT
CTAATATCCCAGAAAAAGTAACTCATTGCTCTGTTAATAATCTCACATATACAAGTAGCTTCCCTCCCCTCTAGTTTTTTCTTCCTTTTC
ACTGCTGTTATATTTCATCATGATAATTCAGCAGGCCCAAGTAAAGGTTAAAAATAAGGTCTATGCCTAGGGAAACTCAGGGCTTCTAGT
TTCTCTTAGAAAAGCTAAGAGAAGATAAGGTCTGAATAATAGCAGAAAAACCAACATCTACAAAACATTAAACTAGTGTTATACTTGATG
ATAACACTATTTGATGAGTCTTAGAGTCCAGACACAAAGAGACAAAGCTTTGAAGATGCTTTTTGATCTACCTAGGTGGAGTTGGTGGTG
CTGATATTTAAATTCAGGCTACTGCTTCAATCTCAATTGCTTTGTAAGTGAAAAACATGACCCAGAGGACAGCACAGACTATGGCCATGG
CTCACATGGTTTACATCCTTCACTGCTCACGTGTTTGCTGTCAAGCCATTTTTACATCTAAACTAAGATGTGCAGCATTTCACTTATTTA
GATTCACTTAACAAACAAATTTTTCTGCTTTAAAAATGTCTTATTGTCCCAAGTGTACTATAGCGGCATATAGAGCTAGCTAATCTCTAC
AAACCCTCTGTAGGCCAGTAGTTCTCAAAGTGTGGTCTCTGGAAGAGCAGTATCAGCATCATCTGGGAACTTGTCACAGATGCAGATTCT
AGGGACCACTCCAGACCTACACAATCAGAAACTCTTGGGGGAGGGCCCGAAATATCTATGTTTTACCAAGCCCACCACATGATTCTGATG
TACTCTAAATACTGAGAAAACCTGTTCTAGACAAATACCCAAGCAACAACTCCGCAGGCAGTTACCAAGTACGGCTGGCTACAACTGCTC
CATCCGTGCCTCTTTTTAAAGTTCAAACTCACAGGTGACTCTAAGGTTATCTACTTTTACTCATAAGTAAAAGCCCTAGACTGGTGCTAA
TGTCAAACCACTGGCCTCCACTCAGGCCTCCATCTTCTCATGCCCTCTTACCAGTATTTAACTTCTGAGGAAGACAAGTGATGCTAAAAC
CTGAAATTCCAATGAAGCCATATGAACAGCTGTTCAGTTGCACTTCTAAGACTTTACTTAGCAGTAAATTATAGCTCATGTGCATTATTT
TCCAGATAACTTAGCTTATGAGTAGCTTATACAATTATGAAGATTTAATATTACAGATAAAATGTAAACTGTTTCTTTAAAATTGGGGCT
TCAACTTTGGAATTTCACAGCGTGCTAAAATAACAGATTTCTCAGAAGTCTTTCAGCAAGATAAACATTATTAAGTAACTTATTTATGAA
AGTATTAAAATGCTTACATTTGAACTTGATGGCTAACTTACAAAGATTCTCTATGTATCAAATGTAACTTACTGCGACTAAACTTAATTT
AATATTTACTCTATAACCAAATGAAATATATTTAAAATATATTGAATATTTTATATTGTTATATCCTGACAAGATTATAATATTTTAATG


Top

FusionGenePPI for DAPP1_COL4A3


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
DAPP1ERBB3, HSPA1A, RPL23, FCHSD2, HSD3B7, GSTCD, MYLIP, WDR20, TNFAIP1, ZNHIT1, CNDP2, MGARP, RBP7, TM4SF19, APBB3, PLAGL2COL4A3MFAP2, VHL, SHMT2, MOV10


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for DAPP1_COL4A3


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for DAPP1_COL4A3


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneDAPP1C0029408Degenerative polyarthritis1CTD_human
TgeneCOL4A3C1567744Alport Syndrome, Autosomal Recessive2ORPHANET;UNIPROT
TgeneCOL4A3C0027706Hereditary nephritis1CTD_human
TgeneCOL4A3C0241908Hematuria, Benign Familial1CTD_human;UNIPROT
TgeneCOL4A3C1567743Alport Syndrome, Autosomal Dominant1ORPHANET;UNIPROT