FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 8034

FusionGeneSummary for COMMD10_NUP107

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: COMMD10_NUP107
Fusion gene ID: 8034
HgeneTgene
Gene symbol

COMMD10

NUP107

Gene ID

51397

57122

Gene nameCOMM domain containing 10nucleoporin 107
SynonymsPTD002NPHS11|NUP84
Cytomap

5q23.1

12q15

Type of geneprotein-codingprotein-coding
DescriptionCOMM domain-containing protein 10nuclear pore complex protein Nup107nucleoporin 107kDa
Modification date2018051920180523
UniProtAcc

Q9Y6G5

P57740

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000274458, ENST00000515539, 
ENST00000503424, 
ENST00000229179, 
ENST00000378905, ENST00000539906, 
ENST00000401003, 
Fusion gene scores* DoF score4 X 2 X 4=3223 X 12 X 9=2484
# samples 626
** MAII scorelog2(6/32*10)=0.906890595608518
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(26/2484*10)=-3.25608164519203
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: COMMD10 [Title/Abstract] AND NUP107 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgeneNUP107

GO:0006406

mRNA export from nucleus

11684705


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVSARCTCGA-DX-AB3A-01ACOMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000274458ENST00000229179COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
In-frameENST00000274458ENST00000378905COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
In-frameENST00000274458ENST00000539906COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
5CDS-intronENST00000274458ENST00000401003COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
In-frameENST00000515539ENST00000229179COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
In-frameENST00000515539ENST00000378905COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
In-frameENST00000515539ENST00000539906COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
5CDS-intronENST00000515539ENST00000401003COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
intron-3CDSENST00000503424ENST00000229179COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
intron-3CDSENST00000503424ENST00000378905COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
intron-3CDSENST00000503424ENST00000539906COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+
intron-intronENST00000503424ENST00000401003COMMD10chr5

115428397

+NUP107chr12

69135593

+

Top

FusionProtFeatures for COMMD10_NUP107


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
COMMD10

Q9Y6G5

NUP107

P57740

May modulate activity of cullin-RING E3 ubiquitin ligase(CRL) complexes (PubMed:21778237). May down-regulate activation ofNF-kappa-B (PubMed:15799966). {ECO:0000269|PubMed:15799966,ECO:0000305|PubMed:21778237}. Plays a role in the nuclear pore complex (NPC) assemblyand/or maintenance (PubMed:12552102, PubMed:15229283). Requiredfor the assembly of peripheral proteins into the NPC(PubMed:15229283, PubMed:12552102). May anchor NUP62 to the NPC(PubMed:15229283). {ECO:0000269|PubMed:12552102,ECO:0000269|PubMed:15229283}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneCOMMD10chr5:115428397chr12:69135593ENST00000274458+47133_202133203DomainCOMM


Top

FusionGeneSequence for COMMD10_NUP107


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_225aa
MAVPAALILRESPSMKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPA
ALQQQLENIHLRQDKAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMV

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_225aa
MAVPAALILRESPSMKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPA
ALQQQLENIHLRQDKAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMV

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_225aa
MAVPAALILRESPSMKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPA
ALQQQLENIHLRQDKAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMV

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_211aa
MKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPAALQQQLENIHLRQD
KAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMVSSERHKLYLVFSKE

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_211aa
MKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPAALQQQLENIHLRQD
KAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMVSSERHKLYLVFSKE

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_211aa
MKKAVSLINAIDTGRFPRLLTRILQKLHLKAESSFSEEEEEKLQAAFSLEKQDLHLVLETISFILEQAVYHNVKPAALQQQLENIHLRQD
KAEAFVNTWSSMGQETVEKFRQRILAPCKDAKEDHERTHQMVLLRKLCLPMLCFLLHTILHSTGQYQECLQLADMVSSERHKLYLVFSKE


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_675nt
ATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTACGGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTT
CCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCA
TTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCA
GCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACA
GTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAG
CTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTA
TCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTC

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_675nt
ATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTACGGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTT
CCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCA
TTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCA
GCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACA
GTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAG
CTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTA
TCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTC

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_675nt
ATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTACGGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTT
CCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCA
TTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCA
GCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACA
GTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAG
CTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTA
TCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTC

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_633nt
ATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAG
GCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACA
ATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGAC
AAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGAT
GCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTG
CACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAA
GAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTA

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_633nt
ATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAG
GCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACA
ATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGAC
AAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGAT
GCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTG
CACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAA
GAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTA

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_633nt
ATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAG
GCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACA
ATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGAC
AAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGAT
GCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTG
CACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAA
GAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTA


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_1280nt
GCGGCCGCCATTGGCTGGGTTCGGCGCAGCTAACAGACGGCGGCAGTGCGAGAAAGCCGAAGATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTAC
GGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAA
AACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACC
TAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTC
ATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGG
CTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGC
TTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGG
TATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGT
ATGAAATTCAGTTATAGTTTAATCTTTGTAATCTCACTAATTTTCATGATAAATGAAGTTTTTAATAAAATATACTTGTTATTAGTAATT
TTTTCTTTTGCATTACCATGTAAAATTTAGACATTTGAATTTTGTACTTTTCAGAATATTATCGTGACACTTTCAACATGTAGGGATATC
AGCGTTTCTCTGTGTGCTTGTTAATAAAACTATATAAAAATTAAAATTTTCTGTTTTTACAAATTCCAGGGTTGTCTCTTTTTCATGTAA
TAAGAAAATTAAATTTTCTGTTCTAGTTTTTTCTGTAATCATAAGCATTCTGATATTTTAAAATCATAAAGATGATGGAAAGTAGATTTA
TTTTTAAGCCAGGTACGTAATTTTTTATTTATCATAAAATTTAGTATTTTTGAATATTAAAATTAAGAAGATGACTATAACAAGAATTTT
TCTAACATAACATGCTATTATTATTTTAGTTATTTTGAAGACATTTCTAGTTTAACTTTCATTTAGCAAACTTCCTATCAAAATAAGAGC

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_958nt
GCGGCCGCCATTGGCTGGGTTCGGCGCAGCTAACAGACGGCGGCAGTGCGAGAAAGCCGAAGATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTAC
GGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAA
AACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACC
TAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTC
ATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGG
CTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGC
TTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGG
TATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGT
ATGAAATTCAGTTATAGTTTAATCTTTGTAATCTCACTAATTTTCATGATAAATGAAGTTTTTAATAAAATATACTTGTTATTAGTAATT
TTTTCTTTTGCATTACCATGTAAAATTTAGACATTTGAATTTTGTACTTTTCAGAATATTATCGTGACACTTTCAACATGTAGGGATATC

>In-frame_COMMD10_ENST00000274458_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_806nt
GCGGCCGCCATTGGCTGGGTTCGGCGCAGCTAACAGACGGCGGCAGTGCGAGAAAGCCGAAGATGGCGGTCCCCGCGGCGCTGATCCTAC
GGGAGAGCCCCAGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGATTTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAA
AACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGGCATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACC
TAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAGCAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTC
ATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAACAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGG
CTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAAAGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGC
TTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGGTATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGG
TATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGCTCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGT

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000229179_chr12_69135593_+_1310nt
GACACTCTGGTGGGAAAGGCTCACGCTGCTGCTGGAGGGTCTTTAATAGCCAACATGTGTTAATACCCCTTTTAAATCAGTATCGAATAG
GGGACCGAATTTTTGGTTGGTAGAAGAATCTAGCCTGGCTTTGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGAT
TTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGG
CATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAG
CAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAA
CAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAA
AGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGG
TATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGC
TCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTATAGTTTAATCTTTGTAATCTCACTAATTTTCATGATAAATGAAGTT
TTTAATAAAATATACTTGTTATTAGTAATTTTTTCTTTTGCATTACCATGTAAAATTTAGACATTTGAATTTTGTACTTTTCAGAATATT
ATCGTGACACTTTCAACATGTAGGGATATCAGCGTTTCTCTGTGTGCTTGTTAATAAAACTATATAAAAATTAAAATTTTCTGTTTTTAC
AAATTCCAGGGTTGTCTCTTTTTCATGTAATAAGAAAATTAAATTTTCTGTTCTAGTTTTTTCTGTAATCATAAGCATTCTGATATTTTA
AAATCATAAAGATGATGGAAAGTAGATTTATTTTTAAGCCAGGTACGTAATTTTTTATTTATCATAAAATTTAGTATTTTTGAATATTAA
AATTAAGAAGATGACTATAACAAGAATTTTTCTAACATAACATGCTATTATTATTTTAGTTATTTTGAAGACATTTCTAGTTTAACTTTC

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000378905_chr12_69135593_+_988nt
GACACTCTGGTGGGAAAGGCTCACGCTGCTGCTGGAGGGTCTTTAATAGCCAACATGTGTTAATACCCCTTTTAAATCAGTATCGAATAG
GGGACCGAATTTTTGGTTGGTAGAAGAATCTAGCCTGGCTTTGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGAT
TTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGG
CATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAG
CAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAA
CAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAA
AGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGG
TATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGC
TCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTATAGTTTAATCTTTGTAATCTCACTAATTTTCATGATAAATGAAGTT
TTTAATAAAATATACTTGTTATTAGTAATTTTTTCTTTTGCATTACCATGTAAAATTTAGACATTTGAATTTTGTACTTTTCAGAATATT

>In-frame_COMMD10_ENST00000515539_chr5_115428397_+_NUP107_ENST00000539906_chr12_69135593_+_836nt
GACACTCTGGTGGGAAAGGCTCACGCTGCTGCTGGAGGGTCTTTAATAGCCAACATGTGTTAATACCCCTTTTAAATCAGTATCGAATAG
GGGACCGAATTTTTGGTTGGTAGAAGAATCTAGCCTGGCTTTGCATGAAGAAAGCAGTGTCACTGATAAATGCAATAGATACAGGAAGAT
TTCCACGGTTGCTCACTCGGATTCTTCAAAAACTTCACCTGAAGGCTGAGAGCAGTTTCAGTGAAGAAGAGGAAGAAAAACTTCAAGCGG
CATTTTCTCTAGAGAAACAAGATCTTCACCTAGTTCTTGAAACAATATCATTTATTTTAGAACAGGCAGTGTATCACAATGTGAAGCCAG
CAGCTTTGCAGCAGCAATTAGAGAACATTCATCTTAGACAAGACAAAGCTGAAGCATTTGTCAATACGTGGTCTTCTATGGGTCAAGAAA
CAGTTGAAAAGTTCCGGCAGAGAATTCTGGCTCCCTGTAAGGATGCCAAAGAAGACCATGAAAGAACACATCAAATGGTCTTACTGAGAA
AGCTTTGTCTGCCAATGTTGTGTTTTCTGCTTCATACGATATTGCACAGTACTGGTCAGTATCAGGAATGCCTACAGTTAGCAGATATGG
TATCCTCTGAGCGCCACAAACTGTACCTGGTATTTTCTAAGGAAGAGCTAAGGAAGTTGCTGCAGAAGCTCAGAGAGTCCTCTCTAATGC
TCCTAGACCAGGGACTTGACCCATTAGGGTATGAAATTCAGTTATAGTTTAATCTTTGTAATCTCACTAATTTTCATGATAAATGAAGTT


Top

FusionGenePPI for COMMD10_NUP107


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
COMMD10COMMD1, RELA, RELB, NFKB1, COMMD7, COMMD8, CCDC22, COMMD6, COMMD3, COMMD4, CCDC93, COMMD2, COMMD5, FAM45A, VPS29, C16orf62, TRIM13, COMMD9, FKBP15, TCTEX1D2, DSCR3, TRAF7, C11orf73, TP53RK, TPRKB, ACOT9NUP107SEH1L, NUP133, NUP85, NUP160, NUP43, NUP37, SEC13, TPR, NUP214, KPNB1, SIRT7, NUP98, WRNIP1, CUL3, CENPF, NUP153, TP53BP1, PNPT1, EIF4B, CORO1B, MYL1, C1QBP, CPSF6, VCP, PYCARD, CUL7, OBSL1, SUZ12, EED, PNKD, NTRK1, IFI16, SYNE1, APC, PRKDC, RRP1B, NALCN, CD1E, ACTBL2, HSP90AB1, XPO1, SENP1, SENP2, AHCTF1, RANGAP1, H2AFV, NUP50, RANBP2, B9D2, ACLY, RCC1, GLE1, ITPR2, KPNA4, NUP88, RAN, UBE2I, SUMO1, AAAS, RAE1, NUP155, NUP93, NUPL1, WDR1, NXF1, IPO7, NUPL2, NUP205, NUP210, NUP188, NUP62, NXT1, SEC61A1, NUP54, TMEM214, SMPD4, NDC1, KRAS, IP6K3, TMEM209, NUP35, RPUSD3, RGPD8, POM121C, FOXA3, FOXI2, FOXK2, FOXL1, FOXP3, FOXQ1, CDC5L, ZNF746, DUSP13, SPAST, UXS1, SIGLECL1, CD70, RAF1, PDHA1, TRIM25, BRCA1


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for COMMD10_NUP107


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for COMMD10_NUP107


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
TgeneNUP107C4225228NEPHROTIC SYNDROME, TYPE 111UNIPROT