FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 6992

FusionGeneSummary for CHD6_ABHD12

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: CHD6_ABHD12
Fusion gene ID: 6992
HgeneTgene
Gene symbol

CHD6

ABHD12

Gene ID

84181

26090

Gene namechromodomain helicase DNA binding protein 6abhydrolase domain containing 12
SynonymsCHD-6|CHD5|RIGBABHD12A|BEM46L2|C20orf22|PHARC|dJ965G21.2
Cytomap

20q12

20p11.21

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionchromodomain-helicase-DNA-binding protein 6ATP-dependent helicase CHD6helicase C-terminal domain- and SNF2 N-terminal domain-containing proteinradiation-induced gene B proteinmonoacylglycerol lipase ABHD122-arachidonoylglycerol hydrolaseabhydrolase domain-containing protein 12
Modification date2018051920180519
UniProtAcc

Q8TD26

Q8N2K0

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000373233, ENST00000309279, 
ENST00000373222, ENST00000480022, 
ENST00000376542, ENST00000339157, 
ENST00000481556, 
Fusion gene scores* DoF score22 X 14 X 10=30803 X 2 X 3=18
# samples 253
** MAII scorelog2(25/3080*10)=-3.62293035092018
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: CHD6 [Title/Abstract] AND ABHD12 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgeneABHD12

GO:0046464

acylglycerol catabolic process

22969151

TgeneABHD12

GO:0046475

glycerophospholipid catabolic process

25290914

TgeneABHD12

GO:0052651

monoacylglycerol catabolic process

25290914


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLUADTCGA-86-7954-01ACHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
Frame-shiftENST00000373233ENST00000376542CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
Frame-shiftENST00000373233ENST00000339157CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
5CDS-intronENST00000373233ENST00000481556CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
Frame-shiftENST00000309279ENST00000376542CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
Frame-shiftENST00000309279ENST00000339157CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
5CDS-intronENST00000309279ENST00000481556CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
In-frameENST00000373222ENST00000376542CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
In-frameENST00000373222ENST00000339157CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
5CDS-intronENST00000373222ENST00000481556CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
intron-3CDSENST00000480022ENST00000376542CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
intron-3CDSENST00000480022ENST00000339157CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-
intron-intronENST00000480022ENST00000481556CHD6chr20

40141485

-ABHD12chr20

25304066

-

Top

FusionProtFeatures for CHD6_ABHD12


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
CHD6

Q8TD26

ABHD12

Q8N2K0


check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note


Top

FusionGeneSequence for CHD6_ABHD12


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000376542_chr20_25304066_-_618aa
MCQSHMIGFCTSSVNEETETQGDQISCPNPTTLVFRTQISSLPSLQLSNLKVLNHSPMSDASVNFDYKSPSPFDCSTDQEEKIEDVASHC
LPQKDLYTAEEEAATLFPRKMTSHNGMEDSGGGGTGVKKKRKKKEPGDQEGAAKGSKDREPKPKRKREPKEPKEPRKAKEPKKAKEHKEP
KQKDGAKKARKPREASGTKEAKEKRSCTDSAARTKSRKASKEQGPTPVEKKKKGKRKSETTVESLELDQGLTNPSLRSPEESTESTDSQK
RRSGRQVKRRKYNEDLDFKVVDDDGETIAVLGAGRTSALSASTLAWQAEXEFPISLIXKNHRIKVXITRVTTTCSQRKTXPLESGTPSLQ
SGGRTPKAKTRCGMRMPWLPATLSFCTCMGTQVPEEATTAWSFTRCXVPLVTMWSPLTTEVGVTQWERHLSGAXPMTHSTFLTGSKQEVV
TTPCTSGATLWALAWRQIWCGASVSERRLQMPLYWNLHSLISAKKLRAIHFQXYIDTSLGLTGSSLILLQVVELNLQMMKTXSTSPVPCS

>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000339157_chr20_25304066_-_612aa
MCQSHMIGFCTSSVNEETETQGDQISCPNPTTLVFRTQISSLPSLQLSNLKVLNHSPMSDASVNFDYKSPSPFDCSTDQEEKIEDVASHC
LPQKDLYTAEEEAATLFPRKMTSHNGMEDSGGGGTGVKKKRKKKEPGDQEGAAKGSKDREPKPKRKREPKEPKEPRKAKEPKKAKEHKEP
KQKDGAKKARKPREASGTKEAKEKRSCTDSAARTKSRKASKEQGPTPVEKKKKGKRKSETTVESLELDQGLTNPSLRSPEESTESTDSQK
RRSGRQVKRRKYNEDLDFKVVDDDGETIAVLGAGRTSALSASTLAWQAEXEFPISLIXKNHRIKVXITRVTTTCSQRKTXPLESGTPSLQ
SGGRTPKAKTRCGMRMPWLPATLSFCTCMGTQVPEEATTAWSFTRCXVPLVTMWSPLTTEVGVTQWERHLSGAXPMTHSTFLTGSKQEVV
TTPCTSGATLWALAWRQIWCGASVSERRLQMPLYWNLHSLISAKKLRAIHFQXYIDTSLGLTGSSLILLQVVELNLQMMKTXSTSPVPCS


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000376542_chr20_25304066_-_1856nt
ATGTGTCAGTCTCATATGATTGGCTTTTGTACCAGTTCTGTAAATGAAGAAACTGAGACCCAGGGAGATCAAATAAGTTGCCCAAATCCC
ACAACGCTTGTGTTCAGAACCCAGATATCTTCACTCCCAAGTCTACAGTTGTCAAATTTAAAAGTTTTGAATCACTCCCCAATGTCTGAT
GCCTCTGTCAATTTTGACTACAAATCTCCATCCCCATTTGACTGCAGCACTGATCAAGAAGAGAAAATTGAAGATGTTGCTAGTCACTGT
CTGCCTCAGAAGGACCTGTATACTGCTGAAGAGGAAGCTGCTACCCTTTTTCCTAGGAAAATGACATCCCATAATGGGATGGAGGACAGT
GGAGGAGGAGGTACTGGAGTGAAGAAGAAACGGAAGAAAAAGGAGCCAGGAGACCAAGAGGGTGCAGCAAAGGGAAGCAAGGACAGAGAG
CCCAAGCCAAAGAGGAAACGAGAACCGAAAGAGCCAAAGGAACCCAGAAAGGCCAAGGAGCCGAAGAAGGCCAAGGAGCACAAGGAGCCG
AAGCAAAAAGATGGGGCAAAGAAGGCACGGAAGCCCCGGGAGGCCTCGGGCACCAAGGAGGCCAAAGAGAAGAGGAGCTGCACTGACTCT
GCAGCCAGGACGAAGTCCAGGAAGGCCAGCAAGGAGCAAGGACCAACCCCAGTGGAGAAAAAGAAGAAAGGAAAAAGGAAAAGTGAAACT
ACAGTGGAGAGTTTAGAGCTGGATCAGGGCCTGACGAACCCATCTCTGCGGAGTCCTGAGGAGTCCACTGAGTCTACAGACAGCCAGAAA
CGACGCTCGGGAAGGCAAGTAAAGCGCAGAAAATACAATGAGGACCTGGACTTCAAAGTGGTGGATGATGATGGGGAAACAATTGCTGTT
CTTGGAGCTGGTCGAACATCTGCACTCTCAGCCTCTACACTGGCCTGGCAGGCGGAGTAAGAGTTCCCTATTTCATTGATTTGAAAAAAC
CACAGGATCAAGGTTTGAATCACACGTGTAACTACTACCTGCAGCCAGAGGAAGACGTGACCATTGGAGTCTGGCACACCGTCCCTGCAG
TCTGGTGGAAGAACGCCCAAGGCAAAGACCAGATGTGGTATGAGGATGCCTTGGCTTCCAGCCACCCTATCATTCTGTACCTGCATGGGA
ACGCAGGTACCAGAGGAGGCGACCACCGCGTGGAGCTTTACAAGGTGCTGAGTTCCCTTGGTTACCATGTGGTCACCTTTGACTACAGAG
GTTGGGGTGACTCAGTGGGAACGCCATCTGAGCGGGGCATGACCTATGACGCACTCCACGTTTTTGACTGGATCAAAGCAAGAAGTGGTG
ACAACCCCGTGTACATCTGGGGCCACTCTCTGGGCACTGGCGTGGCGACAAATCTGGTGCGGCGCCTCTGTGAGCGAGAGACGCCTCCAG
ATGCCCTTATATTGGAATCTCCATTCACTAATATCCGCGAAGAAGCTAAGAGCCATCCATTTTCAGTGATATATCGATACTTCCCTGGGT
TTGACTGGTTCTTCCTTGATCCTATTACAAGTAGTGGAATTAAATTTGCAAATGATGAAAACGTGAAGCACATCTCCTGTCCCCTGCTCA
TCCTGCACGCTGAGGACGACCCGGTGGTGCCCTTCCAGCTTGGCAGAAAGCTCTATAGCATCGCCGCACCAGCTCGAAGCTTCCGAGATT
TCAAAGTTCAGTTTGTGCCCTTTCATTCAGACCTTGGCTACAGGCACAAATACATTTACAAGAGCCCTGAGCTGCCACGGATACTGAGAC

>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000339157_chr20_25304066_-_1838nt
ATGTGTCAGTCTCATATGATTGGCTTTTGTACCAGTTCTGTAAATGAAGAAACTGAGACCCAGGGAGATCAAATAAGTTGCCCAAATCCC
ACAACGCTTGTGTTCAGAACCCAGATATCTTCACTCCCAAGTCTACAGTTGTCAAATTTAAAAGTTTTGAATCACTCCCCAATGTCTGAT
GCCTCTGTCAATTTTGACTACAAATCTCCATCCCCATTTGACTGCAGCACTGATCAAGAAGAGAAAATTGAAGATGTTGCTAGTCACTGT
CTGCCTCAGAAGGACCTGTATACTGCTGAAGAGGAAGCTGCTACCCTTTTTCCTAGGAAAATGACATCCCATAATGGGATGGAGGACAGT
GGAGGAGGAGGTACTGGAGTGAAGAAGAAACGGAAGAAAAAGGAGCCAGGAGACCAAGAGGGTGCAGCAAAGGGAAGCAAGGACAGAGAG
CCCAAGCCAAAGAGGAAACGAGAACCGAAAGAGCCAAAGGAACCCAGAAAGGCCAAGGAGCCGAAGAAGGCCAAGGAGCACAAGGAGCCG
AAGCAAAAAGATGGGGCAAAGAAGGCACGGAAGCCCCGGGAGGCCTCGGGCACCAAGGAGGCCAAAGAGAAGAGGAGCTGCACTGACTCT
GCAGCCAGGACGAAGTCCAGGAAGGCCAGCAAGGAGCAAGGACCAACCCCAGTGGAGAAAAAGAAGAAAGGAAAAAGGAAAAGTGAAACT
ACAGTGGAGAGTTTAGAGCTGGATCAGGGCCTGACGAACCCATCTCTGCGGAGTCCTGAGGAGTCCACTGAGTCTACAGACAGCCAGAAA
CGACGCTCGGGAAGGCAAGTAAAGCGCAGAAAATACAATGAGGACCTGGACTTCAAAGTGGTGGATGATGATGGGGAAACAATTGCTGTT
CTTGGAGCTGGTCGAACATCTGCACTCTCAGCCTCTACACTGGCCTGGCAGGCGGAGTAAGAGTTCCCTATTTCATTGATTTGAAAAAAC
CACAGGATCAAGGTTTGAATCACACGTGTAACTACTACCTGCAGCCAGAGGAAGACGTGACCATTGGAGTCTGGCACACCGTCCCTGCAG
TCTGGTGGAAGAACGCCCAAGGCAAAGACCAGATGTGGTATGAGGATGCCTTGGCTTCCAGCCACCCTATCATTCTGTACCTGCATGGGA
ACGCAGGTACCAGAGGAGGCGACCACCGCGTGGAGCTTTACAAGGTGCTGAGTTCCCTTGGTTACCATGTGGTCACCTTTGACTACAGAG
GTTGGGGTGACTCAGTGGGAACGCCATCTGAGCGGGGCATGACCTATGACGCACTCCACGTTTTTGACTGGATCAAAGCAAGAAGTGGTG
ACAACCCCGTGTACATCTGGGGCCACTCTCTGGGCACTGGCGTGGCGACAAATCTGGTGCGGCGCCTCTGTGAGCGAGAGACGCCTCCAG
ATGCCCTTATATTGGAATCTCCATTCACTAATATCCGCGAAGAAGCTAAGAGCCATCCATTTTCAGTGATATATCGATACTTCCCTGGGT
TTGACTGGTTCTTCCTTGATCCTATTACAAGTAGTGGAATTAAATTTGCAAATGATGAAAACGTGAAGCACATCTCCTGTCCCCTGCTCA
TCCTGCACGCTGAGGACGACCCGGTGGTGCCCTTCCAGCTTGGCAGAAAGCTCTATAGCATCGCCGCACCAGCTCGAAGCTTCCGAGATT
TCAAAGTTCAGTTTGTGCCCTTTCATTCAGACCTTGGCTACAGGCACAAATACATTTACAAGAGCCCTGAGCTGCCACGGATACTGAGGG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000376542_chr20_25304066_-_2125nt
CTGTTTGTATTTTGGCTGCTGCAGGAGCCATTTTAGCCCATGTGTCAGTCTCATATGATTGGCTTTTGTACCAGTTCTGTAAATGAAGAA
ACTGAGACCCAGGGAGATCAAATAAGTTGCCCAAATCCCACAACGCTTGTGTTCAGAACCCAGATATCTTCACTCCCAAGTCTACAGTTG
TCAAATTTAAAAGTTTTGAATCACTCCCCAATGTCTGATGCCTCTGTCAATTTTGACTACAAATCTCCATCCCCATTTGACTGCAGCACT
GATCAAGAAGAGAAAATTGAAGATGTTGCTAGTCACTGTCTGCCTCAGAAGGACCTGTATACTGCTGAAGAGGAAGCTGCTACCCTTTTT
CCTAGGAAAATGACATCCCATAATGGGATGGAGGACAGTGGAGGAGGAGGTACTGGAGTGAAGAAGAAACGGAAGAAAAAGGAGCCAGGA
GACCAAGAGGGTGCAGCAAAGGGAAGCAAGGACAGAGAGCCCAAGCCAAAGAGGAAACGAGAACCGAAAGAGCCAAAGGAACCCAGAAAG
GCCAAGGAGCCGAAGAAGGCCAAGGAGCACAAGGAGCCGAAGCAAAAAGATGGGGCAAAGAAGGCACGGAAGCCCCGGGAGGCCTCGGGC
ACCAAGGAGGCCAAAGAGAAGAGGAGCTGCACTGACTCTGCAGCCAGGACGAAGTCCAGGAAGGCCAGCAAGGAGCAAGGACCAACCCCA
GTGGAGAAAAAGAAGAAAGGAAAAAGGAAAAGTGAAACTACAGTGGAGAGTTTAGAGCTGGATCAGGGCCTGACGAACCCATCTCTGCGG
AGTCCTGAGGAGTCCACTGAGTCTACAGACAGCCAGAAACGACGCTCGGGAAGGCAAGTAAAGCGCAGAAAATACAATGAGGACCTGGAC
TTCAAAGTGGTGGATGATGATGGGGAAACAATTGCTGTTCTTGGAGCTGGTCGAACATCTGCACTCTCAGCCTCTACACTGGCCTGGCAG
GCGGAGTAAGAGTTCCCTATTTCATTGATTTGAAAAAACCACAGGATCAAGGTTTGAATCACACGTGTAACTACTACCTGCAGCCAGAGG
AAGACGTGACCATTGGAGTCTGGCACACCGTCCCTGCAGTCTGGTGGAAGAACGCCCAAGGCAAAGACCAGATGTGGTATGAGGATGCCT
TGGCTTCCAGCCACCCTATCATTCTGTACCTGCATGGGAACGCAGGTACCAGAGGAGGCGACCACCGCGTGGAGCTTTACAAGGTGCTGA
GTTCCCTTGGTTACCATGTGGTCACCTTTGACTACAGAGGTTGGGGTGACTCAGTGGGAACGCCATCTGAGCGGGGCATGACCTATGACG
CACTCCACGTTTTTGACTGGATCAAAGCAAGAAGTGGTGACAACCCCGTGTACATCTGGGGCCACTCTCTGGGCACTGGCGTGGCGACAA
ATCTGGTGCGGCGCCTCTGTGAGCGAGAGACGCCTCCAGATGCCCTTATATTGGAATCTCCATTCACTAATATCCGCGAAGAAGCTAAGA
GCCATCCATTTTCAGTGATATATCGATACTTCCCTGGGTTTGACTGGTTCTTCCTTGATCCTATTACAAGTAGTGGAATTAAATTTGCAA
ATGATGAAAACGTGAAGCACATCTCCTGTCCCCTGCTCATCCTGCACGCTGAGGACGACCCGGTGGTGCCCTTCCAGCTTGGCAGAAAGC
TCTATAGCATCGCCGCACCAGCTCGAAGCTTCCGAGATTTCAAAGTTCAGTTTGTGCCCTTTCATTCAGACCTTGGCTACAGGCACAAAT
ACATTTACAAGAGCCCTGAGCTGCCACGGATACTGAGACCTCAGCAGGGCCCAGGTTCCAGCCCAGATCCCAGCATGTGGTCAGAGCTGG
TGTGACTGAAGCCAACAGGTGACACGGTCATCGAAGAGCAGCAGACAAAACTAAAACTAACCCAAAGGCAGCTGAAAGTGGAGGGCAGGT
GAATTCCCAGCCCTCGCCGGATTCAACTTTTGCCAACGGTGAAGAACTGCCCTGAGCTGCAAACCTTACAAAGTCTGTAACTCTAGATAA

>In-frame_CHD6_ENST00000373222_chr20_40141485_-_ABHD12_ENST00000339157_chr20_25304066_-_2524nt
CTGTTTGTATTTTGGCTGCTGCAGGAGCCATTTTAGCCCATGTGTCAGTCTCATATGATTGGCTTTTGTACCAGTTCTGTAAATGAAGAA
ACTGAGACCCAGGGAGATCAAATAAGTTGCCCAAATCCCACAACGCTTGTGTTCAGAACCCAGATATCTTCACTCCCAAGTCTACAGTTG
TCAAATTTAAAAGTTTTGAATCACTCCCCAATGTCTGATGCCTCTGTCAATTTTGACTACAAATCTCCATCCCCATTTGACTGCAGCACT
GATCAAGAAGAGAAAATTGAAGATGTTGCTAGTCACTGTCTGCCTCAGAAGGACCTGTATACTGCTGAAGAGGAAGCTGCTACCCTTTTT
CCTAGGAAAATGACATCCCATAATGGGATGGAGGACAGTGGAGGAGGAGGTACTGGAGTGAAGAAGAAACGGAAGAAAAAGGAGCCAGGA
GACCAAGAGGGTGCAGCAAAGGGAAGCAAGGACAGAGAGCCCAAGCCAAAGAGGAAACGAGAACCGAAAGAGCCAAAGGAACCCAGAAAG
GCCAAGGAGCCGAAGAAGGCCAAGGAGCACAAGGAGCCGAAGCAAAAAGATGGGGCAAAGAAGGCACGGAAGCCCCGGGAGGCCTCGGGC
ACCAAGGAGGCCAAAGAGAAGAGGAGCTGCACTGACTCTGCAGCCAGGACGAAGTCCAGGAAGGCCAGCAAGGAGCAAGGACCAACCCCA
GTGGAGAAAAAGAAGAAAGGAAAAAGGAAAAGTGAAACTACAGTGGAGAGTTTAGAGCTGGATCAGGGCCTGACGAACCCATCTCTGCGG
AGTCCTGAGGAGTCCACTGAGTCTACAGACAGCCAGAAACGACGCTCGGGAAGGCAAGTAAAGCGCAGAAAATACAATGAGGACCTGGAC
TTCAAAGTGGTGGATGATGATGGGGAAACAATTGCTGTTCTTGGAGCTGGTCGAACATCTGCACTCTCAGCCTCTACACTGGCCTGGCAG
GCGGAGTAAGAGTTCCCTATTTCATTGATTTGAAAAAACCACAGGATCAAGGTTTGAATCACACGTGTAACTACTACCTGCAGCCAGAGG
AAGACGTGACCATTGGAGTCTGGCACACCGTCCCTGCAGTCTGGTGGAAGAACGCCCAAGGCAAAGACCAGATGTGGTATGAGGATGCCT
TGGCTTCCAGCCACCCTATCATTCTGTACCTGCATGGGAACGCAGGTACCAGAGGAGGCGACCACCGCGTGGAGCTTTACAAGGTGCTGA
GTTCCCTTGGTTACCATGTGGTCACCTTTGACTACAGAGGTTGGGGTGACTCAGTGGGAACGCCATCTGAGCGGGGCATGACCTATGACG
CACTCCACGTTTTTGACTGGATCAAAGCAAGAAGTGGTGACAACCCCGTGTACATCTGGGGCCACTCTCTGGGCACTGGCGTGGCGACAA
ATCTGGTGCGGCGCCTCTGTGAGCGAGAGACGCCTCCAGATGCCCTTATATTGGAATCTCCATTCACTAATATCCGCGAAGAAGCTAAGA
GCCATCCATTTTCAGTGATATATCGATACTTCCCTGGGTTTGACTGGTTCTTCCTTGATCCTATTACAAGTAGTGGAATTAAATTTGCAA
ATGATGAAAACGTGAAGCACATCTCCTGTCCCCTGCTCATCCTGCACGCTGAGGACGACCCGGTGGTGCCCTTCCAGCTTGGCAGAAAGC
TCTATAGCATCGCCGCACCAGCTCGAAGCTTCCGAGATTTCAAAGTTCAGTTTGTGCCCTTTCATTCAGACCTTGGCTACAGGCACAAAT
ACATTTACAAGAGCCCTGAGCTGCCACGGATACTGAGGGAATTCCTGGGGAAGTCGGAGCCTGAGCACCAGCACTGAGCCTGGCCGTGGG
AAGGAAGCATGAAGACCTCTGCCCTCCTCCCGTTTTCCTCCAGTCAGCAGCCCGGTATCCTGAAGCCCCGGGGGGCCGGCACCTGCAATG
CTCAGGAGCCCAGCTCGCACCTGGAGAGCACCTCAGATCCCAGGCGGGGAGGCCCCTGCAGGCCTGCAGTGCCCGGAGGCCTGAGCATGG
CTGTGTGGAAAGCGTGGGTGGCAGGCATGTGGCTCTCCTTGCCGCCCCTCAACCTGAGATCTTGTTGGGAGACTTAATGGCAGCAGGCAG
CCATCACTGCCTGCTTGATGCTGCACTGAGCTGGACAGGGGGAGTCCGGGCAGGGGACTCTTGGGGCTCGGGACCATGCTGAGCTTTTTG
GCACCACCCACAGAGAACGTGGGGTCCAGGTTCTTTCTGCACCTTCCCAGCACATGCAGAATGACTCCAGTGGTTCCATCGTCCCCTCCT
GCCCTGTGTACCTGCTTGCCTTTCTCAGCTGCCCCACCTCCCCTGGGCTGGCCCACTCACCCACAGTGGAAGTGCCCGGGATCTGCACTT
CCTCCCCTTTCACCTACCTGTACACCTAACCTGGCCTTAGACTGAGCTTTATTTAAGAATAAAATCGTGGTGGTGGTCCTTTTGTCTCTC


Top

FusionGenePPI for CHD6_ABHD12


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
CHD6AIRE, ARAF, TOLLIP, CHD3, ATXN1L, ZFYVE9, SOX2, HIST3H3, HIST1H2BG, SEC16A, RACGAP1, PAPD5, CDCA5, ESR1, EGFRABHD12PEX19, SLC39A4, DPP9, TCTN2, TCTN3, SLC39A12, CPVL, TRIM25


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for CHD6_ABHD12


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for CHD6_ABHD12


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneCHD6C0005695Bladder Neoplasm1CTD_human
HgeneCHD6C0007138Carcinoma, Transitional Cell1CTD_human
HgeneCHD6C0027819Neuroblastoma1CTD_human