FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 4231

FusionGeneSummary for BMP2K_SLC25A31

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: BMP2K_SLC25A31
Fusion gene ID: 4231
HgeneTgene
Gene symbol

BMP2K

SLC25A31

Gene ID

55589

83447

Gene nameBMP2 inducible kinasesolute carrier family 25 member 31
SynonymsBIKE|HRIHFB2017AAC4|ANT 4|ANT4|SFEC35kDa
Cytomap

4q21.21

4q28.1

Type of geneprotein-codingprotein-coding
DescriptionBMP-2-inducible protein kinaseADP/ATP translocase 4ADP,ATP carrier protein 4adenine nucleotide translocase 4adenine nucleotide translocator 4solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 31sperm flagellar energy carrier protein
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q9NSY1

Q9H0C2

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000335016, ENST00000502871, 
ENST00000281154, 
Fusion gene scores* DoF score5 X 3 X 4=603 X 2 X 3=18
# samples 53
** MAII scorelog2(5/60*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: BMP2K [Title/Abstract] AND SLC25A31 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationKinase involved fusion gene, inframe and retained kinase domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLUADTCGA-55-1592-01ABMP2Kchr4

79786874

+SLC25A31chr4

128694541

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000335016ENST00000281154BMP2Kchr4

79786874

+SLC25A31chr4

128694541

+
In-frameENST00000502871ENST00000281154BMP2Kchr4

79786874

+SLC25A31chr4

128694541

+

Top

FusionProtFeatures for BMP2K_SLC25A31


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
BMP2K

Q9NSY1

SLC25A31

Q9H0C2

May be involved in osteoblast differentiation. Catalyzes the exchange of cytoplasmic ADP withmitochondrial ATP across the mitochondrial inner membrane. Mayserve to mediate energy generating and energy consuming processesin the distal flagellum, possibly as a nucleotide shuttle betweenflagellar glycolysis, protein phosphorylation and mechanisms ofmotility. {ECO:0000269|PubMed:17137571}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000335016+101612_404101162Compositional biasNote=Gly-rich
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000502871+101412_40410663Compositional biasNote=Gly-rich
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000335016+101651_3164101162DomainProtein kinase
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000502871+101451_316410663DomainProtein kinase
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000335016+101657_654101162Nucleotide bindingATP
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000502871+101457_65410663Nucleotide bindingATP
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46284_301253316TransmembraneHelical%3B Name%3D6

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000335016+1016425_5594101162Compositional biasNote=Gln/His-rich
HgeneBMP2Kchr4:79786874chr4:128694541ENST00000502871+1014425_559410663Compositional biasNote=Gln/His-rich
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46247_252253316MotifNucleotide carrier signature motif
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46123_213253316RepeatNote=Solcar 2
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+4618_110253316RepeatNote=Solcar 1
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46220_307253316RepeatNote=Solcar 3
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46122_142253316TransmembraneHelical%3B Name%3D3
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46191_211253316TransmembraneHelical%3B Name%3D4
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+4620_49253316TransmembraneHelical%3B Name%3D1
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+46223_243253316TransmembraneHelical%3B Name%3D5
TgeneSLC25A31chr4:79786874chr4:128694541ENST00000281154+4687_111253316TransmembraneHelical%3B Name%3D2


Top

FusionGeneSequence for BMP2K_SLC25A31


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_BMP2K_ENST00000335016_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_473aa
MKKFSRMPKSEGGSGGGAAGGGAGGAGAGAGCGSGGSSVGVRVFAVGRHQVTLEESLAEGGFSTVFLVRTHGGIRCALKRMYVNNMPDLN
VCKREITIMKELSGHKNIVGYLDCAVNSISDNVWEVLILMEYCRAGQVVNQMNKKLQTGFTEPEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRD
LKVENILLNDGGNYVLCDFGSATNKFLNPQKDGVNVVEEEIKKYTTLSYRAPEMINLYGGKPITTKADIWALGCLLYKLCFFTLPFGESQ
VAICDGNFTIPDNSRYSRNIHCLIRFMLEPDPEHRPDIFQVSYFAFKFAKKDCPVSNINNSSIPSALPEPMTASEAAARKSQIKARITDT
IGPTETSIAPRQRPKANSATTATPSVLTIQSSATPVKVLAPGEFGNHRPKEWXGXTAIXRNLRLLCEDIPTXRNQFLFSWRLLQCSSRYR

>In-frame_BMP2K_ENST00000502871_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_473aa
MKKFSRMPKSEGGSGGGAAGGGAGGAGAGAGCGSGGSSVGVRVFAVGRHQVTLEESLAEGGFSTVFLVRTHGGIRCALKRMYVNNMPDLN
VCKREITIMKELSGHKNIVGYLDCAVNSISDNVWEVLILMEYCRAGQVVNQMNKKLQTGFTEPEVLQIFCDTCEAVARLHQCKTPIIHRD
LKVENILLNDGGNYVLCDFGSATNKFLNPQKDGVNVVEEEIKKYTTLSYRAPEMINLYGGKPITTKADIWALGCLLYKLCFFTLPFGESQ
VAICDGNFTIPDNSRYSRNIHCLIRFMLEPDPEHRPDIFQVSYFAFKFAKKDCPVSNINNSSIPSALPEPMTASEAAARKSQIKARITDT
IGPTETSIAPRQRPKANSATTATPSVLTIQSSATPVKVLAPGEFGNHRPKEWXGXTAIXRNLRLLCEDIPTXRNQFLFSWRLLQCSSRYR


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_BMP2K_ENST00000335016_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_1420nt
ATGAAGAAGTTCTCTCGGATGCCCAAGTCGGAGGGCGGCAGCGGCGGCGGAGCGGCGGGTGGCGGGGCTGGCGGGGCCGGGGCCGGGGCC
GGCTGCGGCTCCGGCGGCTCGTCCGTGGGGGTCCGGGTGTTCGCGGTCGGCCGCCACCAGGTCACCCTGGAAGAGTCGCTGGCCGAAGGT
GGATTCTCCACAGTTTTCCTCGTGCGTACTCACGGTGGAATCCGATGTGCATTGAAGCGAATGTATGTCAATAACATGCCAGACCTCAAT
GTTTGTAAAAGGGAAATTACAATTATGAAAGAGCTATCTGGTCACAAAAATATTGTGGGCTATTTGGACTGTGCTGTTAATTCAATTAGT
GATAATGTATGGGAAGTCCTTATCTTAATGGAATATTGTCGAGCTGGACAGGTAGTGAATCAAATGAATAAGAAGCTACAGACGGGTTTT
ACAGAACCAGAAGTGTTACAGATATTCTGTGATACCTGTGAAGCTGTTGCAAGGTTGCATCAGTGTAAGACTCCAATAATTCACCGGGAT
CTGAAGGTAGAAAATATTTTGTTGAATGATGGTGGGAACTATGTACTTTGTGACTTTGGCAGTGCCACTAATAAATTTCTTAATCCTCAA
AAAGATGGAGTTAATGTAGTAGAAGAAGAAATTAAAAAGTATACAACTCTGTCATACAGAGCCCCTGAAATGATCAACCTTTATGGAGGG
AAACCCATCACCACCAAGGCTGATATCTGGGCACTGGGATGTCTACTCTATAAACTTTGTTTCTTCACTCTTCCTTTTGGTGAGAGTCAG
GTTGCTATCTGTGATGGCAACTTCACCATCCCAGACAATTCTCGTTACTCCCGTAACATACATTGCTTAATAAGGTTCATGCTTGAACCA
GATCCGGAACATAGACCTGATATATTTCAAGTGTCATATTTTGCATTTAAATTTGCCAAAAAGGATTGTCCAGTCTCCAACATCAATAAT
TCTTCTATTCCTTCAGCTCTTCCTGAACCGATGACTGCTAGTGAAGCAGCTGCTAGGAAAAGCCAAATAAAAGCCAGAATAACAGATACC
ATTGGACCAACAGAAACCTCAATTGCACCAAGACAAAGACCAAAGGCCAACTCTGCTACTACTGCCACTCCCAGTGTGCTGACCATTCAA
AGTTCAGCAACACCTGTTAAAGTCCTTGCTCCTGGTGAATTCGGTAACCATAGACCAAAAGAGTGGTGAGGCTAAACGGCAATATAAAGG
AACCTTAGACTGCTTTGTGAAGATATACCAACATGAAGGAATCAGTTCCTTTTTTCGTGGCGCCTTCTCCAATGTTCTTCGCGGTACAGG

>In-frame_BMP2K_ENST00000502871_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_1420nt
ATGAAGAAGTTCTCTCGGATGCCCAAGTCGGAGGGCGGCAGCGGCGGCGGAGCGGCGGGTGGCGGGGCTGGCGGGGCCGGGGCCGGGGCC
GGCTGCGGCTCCGGCGGCTCGTCCGTGGGGGTCCGGGTGTTCGCGGTCGGCCGCCACCAGGTCACCCTGGAAGAGTCGCTGGCCGAAGGT
GGATTCTCCACAGTTTTCCTCGTGCGTACTCACGGTGGAATCCGATGTGCATTGAAGCGAATGTATGTCAATAACATGCCAGACCTCAAT
GTTTGTAAAAGGGAAATTACAATTATGAAAGAGCTATCTGGTCACAAAAATATTGTGGGCTATTTGGACTGTGCTGTTAATTCAATTAGT
GATAATGTATGGGAAGTCCTTATCTTAATGGAATATTGTCGAGCTGGACAGGTAGTGAATCAAATGAATAAGAAGCTACAGACGGGTTTT
ACAGAACCAGAAGTGTTACAGATATTCTGTGATACCTGTGAAGCTGTTGCAAGGTTGCATCAGTGTAAGACTCCAATAATTCACCGGGAT
CTGAAGGTAGAAAATATTTTGTTGAATGATGGTGGGAACTATGTACTTTGTGACTTTGGCAGTGCCACTAATAAATTTCTTAATCCTCAA
AAAGATGGAGTTAATGTAGTAGAAGAAGAAATTAAAAAGTATACAACTCTGTCATACAGAGCCCCTGAAATGATCAACCTTTATGGAGGG
AAACCCATCACCACCAAGGCTGATATCTGGGCACTGGGATGTCTACTCTATAAACTTTGTTTCTTCACTCTTCCTTTTGGTGAGAGTCAG
GTTGCTATCTGTGATGGCAACTTCACCATCCCAGACAATTCTCGTTACTCCCGTAACATACATTGCTTAATAAGGTTCATGCTTGAACCA
GATCCGGAACATAGACCTGATATATTTCAAGTGTCATATTTTGCATTTAAATTTGCCAAAAAGGATTGTCCAGTCTCCAACATCAATAAT
TCTTCTATTCCTTCAGCTCTTCCTGAACCGATGACTGCTAGTGAAGCAGCTGCTAGGAAAAGCCAAATAAAAGCCAGAATAACAGATACC
ATTGGACCAACAGAAACCTCAATTGCACCAAGACAAAGACCAAAGGCCAACTCTGCTACTACTGCCACTCCCAGTGTGCTGACCATTCAA
AGTTCAGCAACACCTGTTAAAGTCCTTGCTCCTGGTGAATTCGGTAACCATAGACCAAAAGAGTGGTGAGGCTAAACGGCAATATAAAGG
AACCTTAGACTGCTTTGTGAAGATATACCAACATGAAGGAATCAGTTCCTTTTTTCGTGGCGCCTTCTCCAATGTTCTTCGCGGTACAGG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_BMP2K_ENST00000335016_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_2305nt
CGGGGCCCAGGCTGTGCGCTTGGGGAGCGCGGAATGTGAGGCTTGGCGGGCCGCAGCACGCTCGGACGGGCCAGGGGCGGCGACCCCTCG
CGGACGCCCGGCTGCGCGCCGGGCCGGGGACTTGCCCTTGCACGCTCCCTGCGCCCTCCAGCTCGCCGGCGGGACCATGAAGAAGTTCTC
TCGGATGCCCAAGTCGGAGGGCGGCAGCGGCGGCGGAGCGGCGGGTGGCGGGGCTGGCGGGGCCGGGGCCGGGGCCGGCTGCGGCTCCGG
CGGCTCGTCCGTGGGGGTCCGGGTGTTCGCGGTCGGCCGCCACCAGGTCACCCTGGAAGAGTCGCTGGCCGAAGGTGGATTCTCCACAGT
TTTCCTCGTGCGTACTCACGGTGGAATCCGATGTGCATTGAAGCGAATGTATGTCAATAACATGCCAGACCTCAATGTTTGTAAAAGGGA
AATTACAATTATGAAAGAGCTATCTGGTCACAAAAATATTGTGGGCTATTTGGACTGTGCTGTTAATTCAATTAGTGATAATGTATGGGA
AGTCCTTATCTTAATGGAATATTGTCGAGCTGGACAGGTAGTGAATCAAATGAATAAGAAGCTACAGACGGGTTTTACAGAACCAGAAGT
GTTACAGATATTCTGTGATACCTGTGAAGCTGTTGCAAGGTTGCATCAGTGTAAGACTCCAATAATTCACCGGGATCTGAAGGTAGAAAA
TATTTTGTTGAATGATGGTGGGAACTATGTACTTTGTGACTTTGGCAGTGCCACTAATAAATTTCTTAATCCTCAAAAAGATGGAGTTAA
TGTAGTAGAAGAAGAAATTAAAAAGTATACAACTCTGTCATACAGAGCCCCTGAAATGATCAACCTTTATGGAGGGAAACCCATCACCAC
CAAGGCTGATATCTGGGCACTGGGATGTCTACTCTATAAACTTTGTTTCTTCACTCTTCCTTTTGGTGAGAGTCAGGTTGCTATCTGTGA
TGGCAACTTCACCATCCCAGACAATTCTCGTTACTCCCGTAACATACATTGCTTAATAAGGTTCATGCTTGAACCAGATCCGGAACATAG
ACCTGATATATTTCAAGTGTCATATTTTGCATTTAAATTTGCCAAAAAGGATTGTCCAGTCTCCAACATCAATAATTCTTCTATTCCTTC
AGCTCTTCCTGAACCGATGACTGCTAGTGAAGCAGCTGCTAGGAAAAGCCAAATAAAAGCCAGAATAACAGATACCATTGGACCAACAGA
AACCTCAATTGCACCAAGACAAAGACCAAAGGCCAACTCTGCTACTACTGCCACTCCCAGTGTGCTGACCATTCAAAGTTCAGCAACACC
TGTTAAAGTCCTTGCTCCTGGTGAATTCGGTAACCATAGACCAAAAGAGTGGTGAGGCTAAACGGCAATATAAAGGAACCTTAGACTGCT
TTGTGAAGATATACCAACATGAAGGAATCAGTTCCTTTTTTCGTGGCGCCTTCTCCAATGTTCTTCGCGGTACAGGGGGTGCTTTGGTGT
TGGTATTATATGATAAAATTAAAGAATTCTTTCATATTGATATTGGTGGTAGGTAATCGGGAGAGTAAATTAAGAAATACATGGATTTAA
CTTGTTAAACATACAAATTACATAGCTGCCATTTGCATACATTTTGATAGTGTTATTGTCTGTATTTTGTTAAAGTGCTAGTTCTGCAAT
AAAGCATACATTTTTTCAAGAATTTAAATACTAAAAATCAGATAAATGTGGATTTTCCTCCCACTTAGACTCAAACACATTTTAGTGTGA
TATTTCATTTATTATAGGTAGTATATTTTAATTTGTTAGTTTAAAATTCTTTTTATGATTAAAAATTAATCATATAATCCTAGATTAATG
CTGAAATCTAGGAAATGAAAGTAGCGTCTTTTAAATTGCTATTCATTTAATATACCTGTTTTCCCATCTTTTGAAGTCATATGGTATGAC
ATATTTCTTAAAAGCTTATCAATAGATGTCATCATATGTGTAGGCAGAAATAAGCTTTGTTCTATATCTCTTCTAAGACAGTTGTTATTA
CTGTGTATAATATTTACAGTATCAGCCTTTGATTATAGATGTGATCATTTAAAATTTGATAATGACTTTAGTGACATTATAAAACTGAAA
CTGGAAAATAAAATGGCTTATCTGCTGATGTTTATCTTTAAAATAAATAAAATCTTGCTAGTGTGAATATATCTTAGAACAAAAGGTATC

>In-frame_BMP2K_ENST00000502871_chr4_79786874_+_SLC25A31_ENST00000281154_chr4_128694541_+_2305nt
CGGGGCCCAGGCTGTGCGCTTGGGGAGCGCGGAATGTGAGGCTTGGCGGGCCGCAGCACGCTCGGACGGGCCAGGGGCGGCGACCCCTCG
CGGACGCCCGGCTGCGCGCCGGGCCGGGGACTTGCCCTTGCACGCTCCCTGCGCCCTCCAGCTCGCCGGCGGGACCATGAAGAAGTTCTC
TCGGATGCCCAAGTCGGAGGGCGGCAGCGGCGGCGGAGCGGCGGGTGGCGGGGCTGGCGGGGCCGGGGCCGGGGCCGGCTGCGGCTCCGG
CGGCTCGTCCGTGGGGGTCCGGGTGTTCGCGGTCGGCCGCCACCAGGTCACCCTGGAAGAGTCGCTGGCCGAAGGTGGATTCTCCACAGT
TTTCCTCGTGCGTACTCACGGTGGAATCCGATGTGCATTGAAGCGAATGTATGTCAATAACATGCCAGACCTCAATGTTTGTAAAAGGGA
AATTACAATTATGAAAGAGCTATCTGGTCACAAAAATATTGTGGGCTATTTGGACTGTGCTGTTAATTCAATTAGTGATAATGTATGGGA
AGTCCTTATCTTAATGGAATATTGTCGAGCTGGACAGGTAGTGAATCAAATGAATAAGAAGCTACAGACGGGTTTTACAGAACCAGAAGT
GTTACAGATATTCTGTGATACCTGTGAAGCTGTTGCAAGGTTGCATCAGTGTAAGACTCCAATAATTCACCGGGATCTGAAGGTAGAAAA
TATTTTGTTGAATGATGGTGGGAACTATGTACTTTGTGACTTTGGCAGTGCCACTAATAAATTTCTTAATCCTCAAAAAGATGGAGTTAA
TGTAGTAGAAGAAGAAATTAAAAAGTATACAACTCTGTCATACAGAGCCCCTGAAATGATCAACCTTTATGGAGGGAAACCCATCACCAC
CAAGGCTGATATCTGGGCACTGGGATGTCTACTCTATAAACTTTGTTTCTTCACTCTTCCTTTTGGTGAGAGTCAGGTTGCTATCTGTGA
TGGCAACTTCACCATCCCAGACAATTCTCGTTACTCCCGTAACATACATTGCTTAATAAGGTTCATGCTTGAACCAGATCCGGAACATAG
ACCTGATATATTTCAAGTGTCATATTTTGCATTTAAATTTGCCAAAAAGGATTGTCCAGTCTCCAACATCAATAATTCTTCTATTCCTTC
AGCTCTTCCTGAACCGATGACTGCTAGTGAAGCAGCTGCTAGGAAAAGCCAAATAAAAGCCAGAATAACAGATACCATTGGACCAACAGA
AACCTCAATTGCACCAAGACAAAGACCAAAGGCCAACTCTGCTACTACTGCCACTCCCAGTGTGCTGACCATTCAAAGTTCAGCAACACC
TGTTAAAGTCCTTGCTCCTGGTGAATTCGGTAACCATAGACCAAAAGAGTGGTGAGGCTAAACGGCAATATAAAGGAACCTTAGACTGCT
TTGTGAAGATATACCAACATGAAGGAATCAGTTCCTTTTTTCGTGGCGCCTTCTCCAATGTTCTTCGCGGTACAGGGGGTGCTTTGGTGT
TGGTATTATATGATAAAATTAAAGAATTCTTTCATATTGATATTGGTGGTAGGTAATCGGGAGAGTAAATTAAGAAATACATGGATTTAA
CTTGTTAAACATACAAATTACATAGCTGCCATTTGCATACATTTTGATAGTGTTATTGTCTGTATTTTGTTAAAGTGCTAGTTCTGCAAT
AAAGCATACATTTTTTCAAGAATTTAAATACTAAAAATCAGATAAATGTGGATTTTCCTCCCACTTAGACTCAAACACATTTTAGTGTGA
TATTTCATTTATTATAGGTAGTATATTTTAATTTGTTAGTTTAAAATTCTTTTTATGATTAAAAATTAATCATATAATCCTAGATTAATG
CTGAAATCTAGGAAATGAAAGTAGCGTCTTTTAAATTGCTATTCATTTAATATACCTGTTTTCCCATCTTTTGAAGTCATATGGTATGAC
ATATTTCTTAAAAGCTTATCAATAGATGTCATCATATGTGTAGGCAGAAATAAGCTTTGTTCTATATCTCTTCTAAGACAGTTGTTATTA
CTGTGTATAATATTTACAGTATCAGCCTTTGATTATAGATGTGATCATTTAAAATTTGATAATGACTTTAGTGACATTATAAAACTGAAA
CTGGAAAATAAAATGGCTTATCTGCTGATGTTTATCTTTAAAATAAATAAAATCTTGCTAGTGTGAATATATCTTAGAACAAAAGGTATC


Top

FusionGenePPI for BMP2K_SLC25A31


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
BMP2KKDM5B, TERF1, TERF2, ABL1, EPS15, AP2M1, FN1, SLC25A41, LIMS1, XPO1, CAPZA2, CDK2, CLTB, CLTC, DBN1, FLNA, GAK, GBA, MYH9, PPP1CB, PICALM, IQGAP1, PDLIM7, SEC16A, SYNPO, LIMA1, GTSE1, ANLN, MYO19, MYO18A, AP2S1, CLINT1, REPS1, STAMBP, STAMBPL1, RALBP1, INTS4, RUNDC3ASLC25A31PPP4C, ZDHHC17


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for BMP2K_SLC25A31


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for BMP2K_SLC25A31


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource