FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 39524

FusionGeneSummary for TRIM35_CCDC25

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: TRIM35_CCDC25
Fusion gene ID: 39524
HgeneTgene
Gene symbol

TRIM35

CCDC25

Gene ID

23087

55246

Gene nametripartite motif containing 35coiled-coil domain containing 25
SynonymsHLS5|MAIR-
Cytomap

8p21.2

8p21.1

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptiontripartite motif-containing protein 35hemopoietic lineage switch protein 5coiled-coil domain-containing protein 25
Modification date2018051920180519
UniProtAcc

Q9UPQ4

Q86WR0

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000305364, ENST00000521253, 
ENST00000356537, ENST00000539095, 
ENST00000522915, 
Fusion gene scores* DoF score3 X 2 X 3=182 X 1 X 1=2
# samples 32
** MAII scorelog2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(2/2*10)=3.32192809488736
Context

PubMed: TRIM35 [Title/Abstract] AND CCDC25 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationTumor suppressor gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgeneTRIM35

GO:0043065

positive regulation of apoptotic process

14662771

HgeneTRIM35

GO:0045087

innate immune response

18248090

HgeneTRIM35

GO:0045930

negative regulation of mitotic cell cycle

14662771

HgeneTRIM35

GO:1902187

negative regulation of viral release from host cell

18248090


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDBRCATCGA-A7-A26G-01ATRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000305364ENST00000356537TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
5CDS-5UTRENST00000305364ENST00000539095TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
5CDS-5UTRENST00000305364ENST00000522915TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
In-frameENST00000521253ENST00000356537TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
5CDS-5UTRENST00000521253ENST00000539095TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-
5CDS-5UTRENST00000521253ENST00000522915TRIM35chr8

27168318

-CCDC25chr8

27610104

-

Top

FusionProtFeatures for TRIM35_CCDC25


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
TRIM35

Q9UPQ4

CCDC25

Q86WR0

Reduces FGFR1-dependent tyrosine phosphorylation of PKM,inhibiting PKM-dependent lactate production, glucose metabolism,and cell growth (PubMed:25263439). Involved in the cell deathmechanism (By similarity). {ECO:0000250|UniProtKB:Q8C006,ECO:0000269|PubMed:25263439}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneTRIM35chr8:27168318chr8:27610104ENST00000305364-1621_61145494Zinc fingerRING-type
HgeneTRIM35chr8:27168318chr8:27610104ENST00000305364-1696_137145494Zinc fingerB box-type
TgeneCCDC25chr8:27168318chr8:27610104ENST00000356537-39117_18756209Coiled coilOntology_term=ECO:0000255

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneTRIM35chr8:27168318chr8:27610104ENST00000305364-16210_251145494Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
HgeneTRIM35chr8:27168318chr8:27610104ENST00000305364-16284_487145494DomainB30.2/SPRY


Top

FusionGeneSequence for TRIM35_CCDC25


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_TRIM35_ENST00000305364_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_298aa
MERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCWEVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGA
RWTSYRFSRVCRLHRGQLSLFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVV
YTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKKREKEEMKKKREMD

>In-frame_TRIM35_ENST00000521253_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_298aa
MERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCWEVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGA
RWTSYRFSRVCRLHRGQLSLFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVV
YTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKKREKEEMKKKREMD


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_TRIM35_ENST00000305364_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_894nt
ATGGAGCGGAGTCCCGACGTGTCCCCCGGGCCTTCCCGCTCCTTCAAGGAGGAGTTGCTCTGCGCCGTCTGCTACGACCCCTTCCGCGAC
GCAGTCACTCTGCGCTGCGGCCACAACTTCTGCCGCGGGTGCGTGAGCCGCTGCTGGGAGGTGCAGGTGTCGCCCACCTGCCCAGTGTGC
AAAGACCGCGCGTCACCCGCCGACCTGCGCACCAACCACACCCTCAACAACCTGGTGGAGAAGCTGCTGCGCGAGGAGGCCGAGGGCGCG
CGCTGGACCAGCTACCGCTTCTCGCGTGTCTGCCGCCTGCACCGCGGACAGCTCAGCCTCTTCTGCCTCGAGGACAAGGAGCTGCTGTGC
TGCTCCTGCCAGGCCGACCCCCGACACCAGGGGCACCGCGTGCAGCCGGTGAAGGACACTGCCCACGACTTTCGGGGAGAGAATATAGAA
GACATCCCAAAGGAAGTGCTGATGGACTGTGCCCACCTTGTGAAGGCCAATAGCATTCAAGGCTGCAAGATGAACAACGTTAATGTGGTA
TATACGCCGTGGTCTAACCTGAAGAAAACAGCTGACATGGATGTGGGGCAGATAGGCTTTCACAGGCAGAAGGATGTAAAAATTGTGACA
GTGGAGAAGAAAGTAAATGAGATCCTGAACCGATTAGAAAAGACCAAAGTCGAGCGGTTCCCAGACCTAGCAGCAGAGAAAGAATGCAGA
GATCGTGAAGAGAGGAATGAGAAAAAAGCCCAAATTCAGGAAATGAAAAAGAGAGAAAAAGAAGAAATGAAGAAGAAGAGGGAAATGGAT

>In-frame_TRIM35_ENST00000521253_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_894nt
ATGGAGCGGAGTCCCGACGTGTCCCCCGGGCCTTCCCGCTCCTTCAAGGAGGAGTTGCTCTGCGCCGTCTGCTACGACCCCTTCCGCGAC
GCAGTCACTCTGCGCTGCGGCCACAACTTCTGCCGCGGGTGCGTGAGCCGCTGCTGGGAGGTGCAGGTGTCGCCCACCTGCCCAGTGTGC
AAAGACCGCGCGTCACCCGCCGACCTGCGCACCAACCACACCCTCAACAACCTGGTGGAGAAGCTGCTGCGCGAGGAGGCCGAGGGCGCG
CGCTGGACCAGCTACCGCTTCTCGCGTGTCTGCCGCCTGCACCGCGGACAGCTCAGCCTCTTCTGCCTCGAGGACAAGGAGCTGCTGTGC
TGCTCCTGCCAGGCCGACCCCCGACACCAGGGGCACCGCGTGCAGCCGGTGAAGGACACTGCCCACGACTTTCGGGGAGAGAATATAGAA
GACATCCCAAAGGAAGTGCTGATGGACTGTGCCCACCTTGTGAAGGCCAATAGCATTCAAGGCTGCAAGATGAACAACGTTAATGTGGTA
TATACGCCGTGGTCTAACCTGAAGAAAACAGCTGACATGGATGTGGGGCAGATAGGCTTTCACAGGCAGAAGGATGTAAAAATTGTGACA
GTGGAGAAGAAAGTAAATGAGATCCTGAACCGATTAGAAAAGACCAAAGTCGAGCGGTTCCCAGACCTAGCAGCAGAGAAAGAATGCAGA
GATCGTGAAGAGAGGAATGAGAAAAAAGCCCAAATTCAGGAAATGAAAAAGAGAGAAAAAGAAGAAATGAAGAAGAAGAGGGAAATGGAT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_TRIM35_ENST00000305364_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_3876nt
CACTCGGGTCGCGGGCGTTGGCAGCCGGGCGGGTGGGAGGGGCCGGAGCAAAAGTTCCGGGCGCCCGAGCCGGCTGCTCGTGCCATGGAG
CGGAGTCCCGACGTGTCCCCCGGGCCTTCCCGCTCCTTCAAGGAGGAGTTGCTCTGCGCCGTCTGCTACGACCCCTTCCGCGACGCAGTC
ACTCTGCGCTGCGGCCACAACTTCTGCCGCGGGTGCGTGAGCCGCTGCTGGGAGGTGCAGGTGTCGCCCACCTGCCCAGTGTGCAAAGAC
CGCGCGTCACCCGCCGACCTGCGCACCAACCACACCCTCAACAACCTGGTGGAGAAGCTGCTGCGCGAGGAGGCCGAGGGCGCGCGCTGG
ACCAGCTACCGCTTCTCGCGTGTCTGCCGCCTGCACCGCGGACAGCTCAGCCTCTTCTGCCTCGAGGACAAGGAGCTGCTGTGCTGCTCC
TGCCAGGCCGACCCCCGACACCAGGGGCACCGCGTGCAGCCGGTGAAGGACACTGCCCACGACTTTCGGGGAGAGAATATAGAAGACATC
CCAAAGGAAGTGCTGATGGACTGTGCCCACCTTGTGAAGGCCAATAGCATTCAAGGCTGCAAGATGAACAACGTTAATGTGGTATATACG
CCGTGGTCTAACCTGAAGAAAACAGCTGACATGGATGTGGGGCAGATAGGCTTTCACAGGCAGAAGGATGTAAAAATTGTGACAGTGGAG
AAGAAAGTAAATGAGATCCTGAACCGATTAGAAAAGACCAAAGTCGAGCGGTTCCCAGACCTAGCAGCAGAGAAAGAATGCAGAGATCGT
GAAGAGAGGAATGAGAAAAAAGCCCAAATTCAGGAAATGAAAAAGAGAGAAAAAGAAGAAATGAAGAAGAAGAGGGAAATGGATGAACTT
AGGAGCTATTCATCACTAATGAAAGTTGAAAATATGTCTTCAAATCAGGATGGCAATGATTCAGATGAATTCATGTAAAAGGAGAAAAGG
AGAAAAGGACCTTTGAAAGATGTGAATGTAGAGACAATTGCAGACCTTTTGGTTTCATCTGTGTTCTGAAATATAAAATACAACCAAAAT
TCTACCTTCATCCTACCCAGAAATTATTGATTTTCAAGTTTTAAAAAAATTGTACCTTTTTTGCTGACAGAAAAGGATCAGATATGTATA
AAATAGTTGAACTTGACAGCATATAACTTAAAGTGAAAATGTTTTTGCCAGAACATGTCTTGGTACCTTGTGAAAGCAGGCTGCCCTTGT
TCTTGAGATAGACTTTAAAATGAACCAGCTCTGAAAAGTACTTCTGCTGCTCTGGTCTATCCCTGAAAACAGATGTCTTGAAACACTTTT
CATATTCTTAAAATAATCTTCACTTCTGTTAAGAAGAACATGTTGGTGGGTAATTATGCGAATGTTTCCCTGTCCCTGATTTCTCGATTA
GGCGTATGGGTTTTGAAAAAGAGATTTTTCAGAAGATTGTCAGCTTCAGTATTCATGTTCCATCGTGTCATCTGGGTCTGTTAGTGTAGT
GACCCTCAGTGCAGTCTGTCCCAGCGTTTACGTCCTTGCTTCCTCTGAGCAGAGGCCTCCATCTTAGTATCAACATATTTAAAGAAATTG
ATGGTGTTCATCAAGCTGGGGCCTGTGGCAGTTGTTGCCTGAGCACCAAGTAACCCAAGCCACCTATGTGACAACTTCTGGGCCCAGGAG
TAATTTCTCAGCATTGAGGGTAAAATAGGATGGAGTGCTCTGTTGATCATTTGGGAGATGTAGGTTACCTGATTTGTGCCTTAGGATGCA
GCGTGAAGCAGAAGTCCATATTGCAATTATGATTTTAGAAGGAACTAAGCATTTTACTCACACCCACAGCAGCAAGAATGACCTCCTGCA
GCAGATATTCCACCTGTAATAGCACTTTGGAACTGTGGGCAAAACCAAAAGGCTAGTGTTTCCATTTATTCCATGTTGGTGTATGGGGTT
GAACTGGAAAATTCCCTGAGGCAAAACTCACTGGCCAAATTTTGAGAGGGTATAGAAAATGACTTTAGAGATGAGTGGTTTTGTGTATGT
GTCTGATGATATTCAGTCTGATGTTCCGCAATTTTAAAAGTTATAATAAAATACCATTTTTTTAATCTGGAAGGACATTGATATATGAAT
TCTTAGAATTTGCTATTAAAAAGGGTAGCCCCCATTCCACAAGCTGGTTTTGAGGGTGATCTTGCTCTAAAAAACCTCATTCATCATAGG
CTCAGTCTGACAGGTTCTGTACGGGGCTATCATCTTTCTCCTCCTCTGCTAAATGCCTCTTTCTTCCAGCTGCTCACTGGGTCAAAGGGA
TGTCCTTTCTCAGATGTATTCTTGATACATCTCAGATGTATTCGTAGCTGTGCTCCTTCCATACTTCCAAGGAGTCCGGCTTCTACAGAA
TTCCTCTGTACCTCACACTGCAACACATGTAGATAGCGCTTTTGAAAAATACATATATTTTTACTATAGTATGAGAGGTCCTGGGGCTCA
AACTTTAAACATTTCCTAACTCAGCTTACACTGGTTTAAAATGTCCAGGTCTCTGCTGAATTCTCTTGTTGAATTCATAGCTCTGTGTTG
ATTCCTATGCCCCTAACCCTGCAGCCTCTTTGTTTTATTTTTTTCCCCATCTCTGTTGGTCCCAGGGAAAGCAAGGAAATTTTCTTTTGA
GGACTTATAGGTTGATTGCCCACAGGTCAAACTGTTGGCATTGAACTCCTCTCATTTCTTGCCATTGGATTGTTTCCTAAACGTTGGATA
GGAGAATTCGAAATTGTTGCTATTTTTATGAGCTGTGCCCTTGATCAAATCTGTGCTGTGGGTCTGAGTCACTTTGCCAATGTCGTCTTC
AGTTTCAACACTCTGATCAGCATGCAGGCGAGGGGCATGTTTAATTTACTTCACTAACTGCTATATTCTATAGCTTTAGACTTCATATTT
CTTATCCACCTTTGTCTAGGCTCACGATCTTTGGGCAAGGGAGCTTTGTCACCGTGGTTGGGCTAGAACAAATATTGAGAAGTTTACCAA
CACAGATGTTGAGAAGTTTATTGAAAGGCACTGACATTAGCAGAATAAGTGATGGACATTAGTTGAACCCCTTCAGTGTCTATGTGTTTT
ATTGTATTGTCTTTAACTCGTTCTTGAAGCACAGATTTCAGCGAGCCTTTCAGCTATTCAGTGCCAGCGGTTTTCCCCACTCAGGAAAGA
TGGTGTGAGCCATACACACAGCAGGATTAGACGGGGAGAGTTTCAGCTGCAGCTTCTAGTTTAAGACCAAAGCCCTTCCTCCCGCTGCTG
CATCTGTCTGAGAGGGGAAGCTCTTGTTTTCCAAGCTGGAACCGTTTATGAGGAAAACTGAGCAGGGTGGCAAAATGGAAAAGGAACAAT
TTTCTAGTTTTTCCTACGCGTGATATTGACGCGTGCTTTTTCTTTGATTTGAGGTACAGCATGTAAATAACAAATTTCCATATTCAAAAT
GATCATATTAGAGTGACTGAGTGACCTTTTGATTTTGAAGCAGACTAAAATCTGACCAGACCACAATGAAAAGTATAAAATTAGAAACTT
AAATTCCAAGCTAAATTTCAGCTTTGACCCACCTAACTCCAGTGAATAGGTGGCAGCTCAGAAACAAGGACAGCACTGCTGCTGCCAGAG
CAAGCTCACATCCAGCTGGCACTTCGTGAGAGCTCCTTCCTGCCGGGCACGTGTGAGTTCAGCGTGGGCAAGAGACTTTTATGCACATTC
TGTCATTCAAAAGGGAAATGATGCCAACCCCAGATGCAGCATGTCCTGAATGAATGATCTGTAAAATACAATAATAAAAGCTTATAGTTT

>In-frame_TRIM35_ENST00000521253_chr8_27168318_-_CCDC25_ENST00000356537_chr8_27610104_-_3795nt
GCCATGGAGCGGAGTCCCGACGTGTCCCCCGGGCCTTCCCGCTCCTTCAAGGAGGAGTTGCTCTGCGCCGTCTGCTACGACCCCTTCCGC
GACGCAGTCACTCTGCGCTGCGGCCACAACTTCTGCCGCGGGTGCGTGAGCCGCTGCTGGGAGGTGCAGGTGTCGCCCACCTGCCCAGTG
TGCAAAGACCGCGCGTCACCCGCCGACCTGCGCACCAACCACACCCTCAACAACCTGGTGGAGAAGCTGCTGCGCGAGGAGGCCGAGGGC
GCGCGCTGGACCAGCTACCGCTTCTCGCGTGTCTGCCGCCTGCACCGCGGACAGCTCAGCCTCTTCTGCCTCGAGGACAAGGAGCTGCTG
TGCTGCTCCTGCCAGGCCGACCCCCGACACCAGGGGCACCGCGTGCAGCCGGTGAAGGACACTGCCCACGACTTTCGGGGAGAGAATATA
GAAGACATCCCAAAGGAAGTGCTGATGGACTGTGCCCACCTTGTGAAGGCCAATAGCATTCAAGGCTGCAAGATGAACAACGTTAATGTG
GTATATACGCCGTGGTCTAACCTGAAGAAAACAGCTGACATGGATGTGGGGCAGATAGGCTTTCACAGGCAGAAGGATGTAAAAATTGTG
ACAGTGGAGAAGAAAGTAAATGAGATCCTGAACCGATTAGAAAAGACCAAAGTCGAGCGGTTCCCAGACCTAGCAGCAGAGAAAGAATGC
AGAGATCGTGAAGAGAGGAATGAGAAAAAAGCCCAAATTCAGGAAATGAAAAAGAGAGAAAAAGAAGAAATGAAGAAGAAGAGGGAAATG
GATGAACTTAGGAGCTATTCATCACTAATGAAAGTTGAAAATATGTCTTCAAATCAGGATGGCAATGATTCAGATGAATTCATGTAAAAG
GAGAAAAGGAGAAAAGGACCTTTGAAAGATGTGAATGTAGAGACAATTGCAGACCTTTTGGTTTCATCTGTGTTCTGAAATATAAAATAC
AACCAAAATTCTACCTTCATCCTACCCAGAAATTATTGATTTTCAAGTTTTAAAAAAATTGTACCTTTTTTGCTGACAGAAAAGGATCAG
ATATGTATAAAATAGTTGAACTTGACAGCATATAACTTAAAGTGAAAATGTTTTTGCCAGAACATGTCTTGGTACCTTGTGAAAGCAGGC
TGCCCTTGTTCTTGAGATAGACTTTAAAATGAACCAGCTCTGAAAAGTACTTCTGCTGCTCTGGTCTATCCCTGAAAACAGATGTCTTGA
AACACTTTTCATATTCTTAAAATAATCTTCACTTCTGTTAAGAAGAACATGTTGGTGGGTAATTATGCGAATGTTTCCCTGTCCCTGATT
TCTCGATTAGGCGTATGGGTTTTGAAAAAGAGATTTTTCAGAAGATTGTCAGCTTCAGTATTCATGTTCCATCGTGTCATCTGGGTCTGT
TAGTGTAGTGACCCTCAGTGCAGTCTGTCCCAGCGTTTACGTCCTTGCTTCCTCTGAGCAGAGGCCTCCATCTTAGTATCAACATATTTA
AAGAAATTGATGGTGTTCATCAAGCTGGGGCCTGTGGCAGTTGTTGCCTGAGCACCAAGTAACCCAAGCCACCTATGTGACAACTTCTGG
GCCCAGGAGTAATTTCTCAGCATTGAGGGTAAAATAGGATGGAGTGCTCTGTTGATCATTTGGGAGATGTAGGTTACCTGATTTGTGCCT
TAGGATGCAGCGTGAAGCAGAAGTCCATATTGCAATTATGATTTTAGAAGGAACTAAGCATTTTACTCACACCCACAGCAGCAAGAATGA
CCTCCTGCAGCAGATATTCCACCTGTAATAGCACTTTGGAACTGTGGGCAAAACCAAAAGGCTAGTGTTTCCATTTATTCCATGTTGGTG
TATGGGGTTGAACTGGAAAATTCCCTGAGGCAAAACTCACTGGCCAAATTTTGAGAGGGTATAGAAAATGACTTTAGAGATGAGTGGTTT
TGTGTATGTGTCTGATGATATTCAGTCTGATGTTCCGCAATTTTAAAAGTTATAATAAAATACCATTTTTTTAATCTGGAAGGACATTGA
TATATGAATTCTTAGAATTTGCTATTAAAAAGGGTAGCCCCCATTCCACAAGCTGGTTTTGAGGGTGATCTTGCTCTAAAAAACCTCATT
CATCATAGGCTCAGTCTGACAGGTTCTGTACGGGGCTATCATCTTTCTCCTCCTCTGCTAAATGCCTCTTTCTTCCAGCTGCTCACTGGG
TCAAAGGGATGTCCTTTCTCAGATGTATTCTTGATACATCTCAGATGTATTCGTAGCTGTGCTCCTTCCATACTTCCAAGGAGTCCGGCT
TCTACAGAATTCCTCTGTACCTCACACTGCAACACATGTAGATAGCGCTTTTGAAAAATACATATATTTTTACTATAGTATGAGAGGTCC
TGGGGCTCAAACTTTAAACATTTCCTAACTCAGCTTACACTGGTTTAAAATGTCCAGGTCTCTGCTGAATTCTCTTGTTGAATTCATAGC
TCTGTGTTGATTCCTATGCCCCTAACCCTGCAGCCTCTTTGTTTTATTTTTTTCCCCATCTCTGTTGGTCCCAGGGAAAGCAAGGAAATT
TTCTTTTGAGGACTTATAGGTTGATTGCCCACAGGTCAAACTGTTGGCATTGAACTCCTCTCATTTCTTGCCATTGGATTGTTTCCTAAA
CGTTGGATAGGAGAATTCGAAATTGTTGCTATTTTTATGAGCTGTGCCCTTGATCAAATCTGTGCTGTGGGTCTGAGTCACTTTGCCAAT
GTCGTCTTCAGTTTCAACACTCTGATCAGCATGCAGGCGAGGGGCATGTTTAATTTACTTCACTAACTGCTATATTCTATAGCTTTAGAC
TTCATATTTCTTATCCACCTTTGTCTAGGCTCACGATCTTTGGGCAAGGGAGCTTTGTCACCGTGGTTGGGCTAGAACAAATATTGAGAA
GTTTACCAACACAGATGTTGAGAAGTTTATTGAAAGGCACTGACATTAGCAGAATAAGTGATGGACATTAGTTGAACCCCTTCAGTGTCT
ATGTGTTTTATTGTATTGTCTTTAACTCGTTCTTGAAGCACAGATTTCAGCGAGCCTTTCAGCTATTCAGTGCCAGCGGTTTTCCCCACT
CAGGAAAGATGGTGTGAGCCATACACACAGCAGGATTAGACGGGGAGAGTTTCAGCTGCAGCTTCTAGTTTAAGACCAAAGCCCTTCCTC
CCGCTGCTGCATCTGTCTGAGAGGGGAAGCTCTTGTTTTCCAAGCTGGAACCGTTTATGAGGAAAACTGAGCAGGGTGGCAAAATGGAAA
AGGAACAATTTTCTAGTTTTTCCTACGCGTGATATTGACGCGTGCTTTTTCTTTGATTTGAGGTACAGCATGTAAATAACAAATTTCCAT
ATTCAAAATGATCATATTAGAGTGACTGAGTGACCTTTTGATTTTGAAGCAGACTAAAATCTGACCAGACCACAATGAAAAGTATAAAAT
TAGAAACTTAAATTCCAAGCTAAATTTCAGCTTTGACCCACCTAACTCCAGTGAATAGGTGGCAGCTCAGAAACAAGGACAGCACTGCTG
CTGCCAGAGCAAGCTCACATCCAGCTGGCACTTCGTGAGAGCTCCTTCCTGCCGGGCACGTGTGAGTTCAGCGTGGGCAAGAGACTTTTA
TGCACATTCTGTCATTCAAAAGGGAAATGATGCCAACCCCAGATGCAGCATGTCCTGAATGAATGATCTGTAAAATACAATAATAAAAGC


Top

FusionGenePPI for TRIM35_CCDC25


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
TRIM35UBE2U, UBE2K, UBE2W, TSG101, UBE2D1, UBE2D2, UBE2D3, UBE2D4, TRIM5, USP2, USP49, PAN2, TRIM11, TRIM10, PKM, CHMP2A, AKTIP, PPP2R2D, OTUD5, KDM5C, KLHL11, WDR20, LIMD1, PPP2R1B, MYO1F, MTA2, HSPA14, LIMK2, ZMYM2, KIF1A, PIAS1, MKS1, USP7CCDC25ELAVL1, TRIM23, GMCL1, MOV10, NXF1, OR5F1, RDH12, SLC25A32, PHGDH, SF1, NPEPL1, HIST1H2BG


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for TRIM35_CCDC25


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for TRIM35_CCDC25


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource