FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 35795

FusionGeneSummary for SPRED1_GANC

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: SPRED1_GANC
Fusion gene ID: 35795
HgeneTgene
Gene symbol

SPRED1

GANC

Gene ID

161742

2595

Gene namesprouty related EVH1 domain containing 1glucosidase alpha, neutral C
SynonymsNFLS|PPP1R147|hSpred1|spred-1-
Cytomap

15q14

15q15.1

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionsprouty-related, EVH1 domain-containing protein 1protein phosphatase 1, regulatory subunit 147suppressor of Ras/MAPK activationneutral alpha-glucosidase C
Modification date2018051920180519
UniProtAcc

Q7Z699

Q8TET4

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000299084, ENST00000561205, 
ENST00000566442, ENST00000318010, 
ENST00000440615, 
Fusion gene scores* DoF score6 X 4 X 5=1205 X 5 X 3=75
# samples 95
** MAII scorelog2(9/120*10)=-0.415037499278844
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(5/75*10)=-0.584962500721156
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: SPRED1 [Title/Abstract] AND GANC [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgeneSPRED1

GO:0006469

negative regulation of protein kinase activity

18216281

HgeneSPRED1

GO:0010923

negative regulation of phosphatase activity

19389623


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVSKCMTCGA-ER-A1A1-06ASPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000299084ENST00000566442SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
In-frameENST00000299084ENST00000318010SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
5CDS-intronENST00000299084ENST00000440615SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
3UTR-3CDSENST00000561205ENST00000566442SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
3UTR-3CDSENST00000561205ENST00000318010SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+
3UTR-intronENST00000561205ENST00000440615SPRED1chr15

38591748

+GANCchr15

42579889

+

Top

FusionProtFeatures for SPRED1_GANC


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
SPRED1

Q7Z699

GANC

Q8TET4

Tyrosine kinase substrate that inhibits growth-factor-mediated activation of MAP kinase. Negatively regulateshematopoiesis of bone marrow (By similarity). {ECO:0000250}. Has alpha-glucosidase activity.{ECO:0000269|PubMed:12370436}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneSPRED1chr15:38591748chr15:42579889ENST00000299084+27147_15069445Compositional biasNote=Poly-Ser
HgeneSPRED1chr15:38591748chr15:42579889ENST00000299084+27233_28569445DomainKBD
HgeneSPRED1chr15:38591748chr15:42579889ENST00000299084+27334_44269445DomainSPR
HgeneSPRED1chr15:38591748chr15:42579889ENST00000299084+276_12369445DomainWH1


Top

FusionGeneSequence for SPRED1_GANC


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000566442_chr15_42579889_+_360aa
MSEETATSDNDNSYARVRAVVMTRDDSSGGWLPLGGSGLSSVTVFKVPHQEENGCADFFIRGERLRDKMVPLLAEIYGIEGNIFRLKINE
ETPLKPRFEVPDVLTSKPSTVRLISCSGDTGSLILADGKGDLKCHITANPFKVDLVSEEEVVISINSLGQLYFEHLQILHKQRAAKENEE
ETSVDTSQENQEDLGLWEEKFGKFVDIKANGPSSIGLDFSLHGFEHLYGIPQHAESHQLKNTGDGDAYRLYNLDVYGYQIYDKMGIYGSV
PYLLAHKLGRTIGIFWLNASETLVEINTEPAVEYTLTQMGPVAAKQKVRSRTHVHWMSESGIIDVFLLTGPTPSDVFKQYSHLTDIGEKX

>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000318010_chr15_42579889_+_917aa
MSEETATSDNDNSYARVRAVVMTRDDSSGGWLPLGGSGLSSVTVFKVPHQEENGCADFFIRGERLRDKMVPLLAEIYGIEGNIFRLKINE
ETPLKPRFEVPDVLTSKPSTVRLISCSGDTGSLILADGKGDLKCHITANPFKVDLVSEEEVVISINSLGQLYFEHLQILHKQRAAKENEE
ETSVDTSQENQEDLGLWEEKFGKFVDIKANGPSSIGLDFSLHGFEHLYGIPQHAESHQLKNTGDGDAYRLYNLDVYGYQIYDKMGIYGSV
PYLLAHKLGRTIGIFWLNASETLVEINTEPAVEYTLTQMGPVAAKQKVRSRTHVHWMSESGIIDVFLLTGPTPSDVFKQYSHLTGTQAMP
PLFSLGYHQCRWNYEDEQDVKAVDAGFDEHDIPYDAMWLDIEHTEGKRYFTWDKNRFPNPKRMQELLRSKKRKLVVISDPHIKIDPDYSV
YVKAKDQGFFVKNQEGEDFEGVCWPGLSSYLDFTNPKVREWYSSLFAFPVYQGSTDILFLWNDMNEPSVFRGPEQTMQKNAIHHGNWEHR
ELHNIYGFYHQMATAEGLIKRSKGKERPFVLTRSFFAGSQKYGAVWTGDNTAEWSNLKISIPMLLTLSITGISFCGADIGGFIGNPETEL
LVRWYQAGAYQPFFRGHATMNTKRREPWLFGEEHTRLIREAIRERYGLLPYWYSLFYHAHVASQPVMRPLWVEFPDELKTFDMEDEYMLG
SALLVHPVTEPKATTVDVFLPGSNEVWYDYKTFAHWEGGCTVKIPVALDTIPVFQRGGSVIPIKTTVGKSTGWMTESSYGLRVALSTKGS
SVGELYLDDGHSFQYLHQKQFLHRKFSFCSSVLINSFADQRGHYPSKCVVEKILVLGFRKEPSSVTTHSSDGKDQPVAFTYCAKTSILSL


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000566442_chr15_42579889_+_1080nt
ATGAGCGAGGAGACGGCGACTTCTGACAACGATAATAGTTATGCACGAGTGCGAGCTGTGGTGATGACCCGAGATGACTCAAGTGGTGGA
TGGTTACCACTTGGAGGGAGTGGACTAAGCAGCGTCACTGTCTTCAAAGTCCCTCATCAGGAAGAGAATGGCTGTGCTGACTTTTTTATC
CGTGGAGAGCGACTCAGGGACAAAATGGTTCCTCTCCTGGCTGAAATTTATGGTATAGAAGGAAACATTTTCAGGCTTAAAATTAATGAA
GAGACTCCTCTAAAACCCAGATTTGAAGTTCCGGATGTCCTCACAAGCAAGCCAAGCACTGTAAGGCTGATTTCATGCTCTGGGGACACA
GGCAGTCTGATATTGGCAGATGGAAAAGGAGACCTGAAGTGCCATATCACAGCAAACCCATTCAAGGTAGACTTGGTGTCTGAAGAAGAG
GTTGTGATTAGCATAAATTCCCTGGGCCAATTATACTTTGAGCATCTACAGATTCTTCACAAACAAAGAGCTGCTAAAGAAAATGAGGAG
GAGACATCAGTGGACACCTCTCAGGAAAATCAAGAAGATCTGGGCCTGTGGGAAGAGAAATTTGGAAAATTTGTGGATATCAAAGCTAAT
GGCCCTTCTTCTATTGGTTTGGATTTCTCCTTGCATGGATTTGAGCATCTTTATGGGATCCCACAACATGCAGAATCACACCAACTTAAA
AATACTGGTGATGGAGATGCTTACCGTCTTTATAACCTGGATGTCTATGGATACCAAATATATGATAAAATGGGCATTTATGGTTCAGTA
CCTTATCTCCTGGCCCACAAACTGGGCAGAACTATAGGTATTTTCTGGCTGAATGCCTCGGAAACACTGGTGGAGATCAATACAGAGCCT
GCAGTAGAGTACACACTGACCCAGATGGGCCCAGTTGCTGCTAAACAAAAGGTCAGATCTCGCACTCATGTGCACTGGATGTCAGAGAGT
GGCATCATTGATGTTTTTCTGCTGACAGGACCTACACCTTCTGATGTCTTCAAACAGTACTCACACCTTACAGACATTGGAGAAAAATAG

>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000318010_chr15_42579889_+_2751nt
ATGAGCGAGGAGACGGCGACTTCTGACAACGATAATAGTTATGCACGAGTGCGAGCTGTGGTGATGACCCGAGATGACTCAAGTGGTGGA
TGGTTACCACTTGGAGGGAGTGGACTAAGCAGCGTCACTGTCTTCAAAGTCCCTCATCAGGAAGAGAATGGCTGTGCTGACTTTTTTATC
CGTGGAGAGCGACTCAGGGACAAAATGGTTCCTCTCCTGGCTGAAATTTATGGTATAGAAGGAAACATTTTCAGGCTTAAAATTAATGAA
GAGACTCCTCTAAAACCCAGATTTGAAGTTCCGGATGTCCTCACAAGCAAGCCAAGCACTGTAAGGCTGATTTCATGCTCTGGGGACACA
GGCAGTCTGATATTGGCAGATGGAAAAGGAGACCTGAAGTGCCATATCACAGCAAACCCATTCAAGGTAGACTTGGTGTCTGAAGAAGAG
GTTGTGATTAGCATAAATTCCCTGGGCCAATTATACTTTGAGCATCTACAGATTCTTCACAAACAAAGAGCTGCTAAAGAAAATGAGGAG
GAGACATCAGTGGACACCTCTCAGGAAAATCAAGAAGATCTGGGCCTGTGGGAAGAGAAATTTGGAAAATTTGTGGATATCAAAGCTAAT
GGCCCTTCTTCTATTGGTTTGGATTTCTCCTTGCATGGATTTGAGCATCTTTATGGGATCCCACAACATGCAGAATCACACCAACTTAAA
AATACTGGTGATGGAGATGCTTACCGTCTTTATAACCTGGATGTCTATGGATACCAAATATATGATAAAATGGGCATTTATGGTTCAGTA
CCTTATCTCCTGGCCCACAAACTGGGCAGAACTATAGGTATTTTCTGGCTGAATGCCTCGGAAACACTGGTGGAGATCAATACAGAGCCT
GCAGTAGAGTACACACTGACCCAGATGGGCCCAGTTGCTGCTAAACAAAAGGTCAGATCTCGCACTCATGTGCACTGGATGTCAGAGAGT
GGCATCATTGATGTTTTTCTGCTGACAGGACCTACACCTTCTGATGTCTTCAAACAGTACTCACACCTTACAGGCACACAAGCCATGCCC
CCTCTTTTCTCTTTGGGATACCACCAGTGCCGCTGGAACTATGAAGATGAGCAGGATGTAAAAGCAGTGGATGCAGGGTTTGATGAGCAT
GACATTCCTTATGATGCCATGTGGCTGGACATAGAGCACACTGAGGGCAAGAGGTACTTCACCTGGGACAAAAACAGATTCCCAAACCCC
AAGAGGATGCAAGAGCTGCTCAGGAGCAAAAAGCGTAAGCTTGTGGTCATCAGTGATCCCCACATCAAGATTGATCCTGACTACTCAGTA
TATGTGAAGGCCAAAGATCAGGGCTTCTTTGTGAAGAATCAGGAAGGGGAAGACTTTGAAGGGGTGTGTTGGCCAGGTCTCTCCTCTTAC
CTGGATTTCACCAATCCCAAGGTCAGAGAGTGGTATTCAAGTCTTTTTGCTTTCCCTGTTTATCAGGGATCTACGGACATCCTCTTCCTT
TGGAATGACATGAATGAGCCTTCTGTCTTTAGAGGGCCAGAGCAAACCATGCAGAAGAATGCCATTCATCATGGCAATTGGGAGCACAGA
GAGCTCCACAACATCTACGGTTTTTATCATCAAATGGCTACTGCAGAAGGACTGATAAAACGATCTAAAGGGAAGGAGAGACCCTTTGTT
CTTACACGTTCTTTCTTTGCTGGATCACAAAAGTATGGTGCCGTGTGGACAGGCGACAACACAGCAGAATGGAGCAACTTGAAAATTTCT
ATCCCAATGTTACTCACTCTCAGCATTACTGGGATCTCTTTTTGCGGAGCTGACATAGGCGGGTTCATTGGGAATCCAGAGACAGAGCTG
CTAGTGCGTTGGTACCAGGCTGGAGCCTACCAGCCCTTCTTCCGTGGCCATGCCACCATGAACACCAAGCGACGAGAGCCCTGGCTCTTT
GGGGAGGAACACACCCGACTCATCCGAGAAGCCATCAGAGAGCGCTATGGCCTCCTGCCATATTGGTATTCTCTGTTCTACCATGCACAC
GTGGCTTCCCAACCTGTCATGAGGCCTCTGTGGGTAGAGTTCCCTGATGAACTAAAGACTTTTGATATGGAAGATGAATACATGCTGGGG
AGTGCATTATTGGTTCATCCAGTCACAGAACCAAAAGCCACCACAGTTGATGTGTTTCTTCCAGGATCAAATGAGGTCTGGTATGACTAT
AAGACATTTGCTCATTGGGAAGGAGGGTGTACTGTAAAGATCCCAGTAGCCTTGGACACTATTCCAGTGTTTCAGCGAGGTGGAAGTGTG
ATACCAATAAAGACAACTGTAGGAAAATCCACAGGCTGGATGACTGAATCCTCCTATGGACTCCGGGTTGCTCTAAGCACTAAGGGTTCT
TCAGTGGGTGAGTTATATCTTGATGATGGCCATTCATTCCAATACCTCCACCAGAAGCAATTTTTGCACAGGAAGTTTTCATTCTGTTCC
AGTGTTCTGATCAATAGTTTTGCTGACCAGAGGGGTCATTATCCCAGCAAGTGTGTGGTGGAGAAGATCTTGGTCTTAGGCTTCAGGAAG
GAGCCATCTTCTGTGACTACCCACTCATCTGATGGTAAAGATCAGCCTGTGGCTTTTACGTATTGTGCCAAAACATCCATCCTGAGCCTG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000566442_chr15_42579889_+_2677nt
CTCTCGGGCGTGAGGAGCTGGCCCGCTGAGCTGCTGGTGGGCACTGGCTGGCGGGGAACCTGCAGCCGCTCTTGTCCTCTCCCGCCGCTT
CTCGGGATCCTGCCCCCCGGACCCGGGCCCGCCCGCTCTTCTCCGGCCGGGTGGGAACGATCGGTTTGCCTGCCCCTCGCCTCACACGCT
CCCCGCCGCCCCCTCCACCCCCCTGAGGAGGAGTCCCGGCTGGAGCGTGTCTGGAGGAATCCGCCGCCGCGGGGCCCCTAGCCCTGCTCT
GCCGGCGCCTGAGGACCGACCCAGACGCCGCCGGGGGTTGAGGGGCAGCCGGCGGCGAGGCGGGAGATGGTGGGGTGGGCTCCGGCAGGA
CCGCGCCGCCGCTGCCCGGAGCCTGGGCTCGGCACCCCCCCGCCGGCCCCCACCGAGCGGAGCTCTGCTTCCTCCTCGCCGCATCCCTGA
GGGAAGCGCCGCCTCTGCTCCCGGGTTCTCCGCCCGCCGACTCCTTCCTGGCCGGACCCCGCTGCGCTCCACCCCAGTGGCTGGAGGAGC
AGCTCTCCAGTCAGCCTTTGCAGCCCCTCTCTTTTTCCCTTTCCACCGGGCCTCCTCGGATCCCTTGGCTGGGCACTGAGGCGGGGGAAG
AGGCTGGGGTCGCCACGGCGGAGGTTGCTGCCGCCACCCCCCTGCGGGGGTGGCCGGGGTTCCCGGCTGGGGGGGTACCGTTCTGGGTGA
GGCATCCACCATGGTGAGGCCCCTGTGCCGCTGCCCCCGCGCCCCCCCGGCCGCCGCTGCCTCCTGCCCCTCGGTGCTGCTGTTGCTCCC
CCGCCTGCTGTTGCTCCTCCATCTCCAGATCGGATCACGGTGAGGGAAAGATGAGCGAGGAGACGGCGACTTCTGACAACGATAATAGTT
ATGCACGAGTGCGAGCTGTGGTGATGACCCGAGATGACTCAAGTGGTGGATGGTTACCACTTGGAGGGAGTGGACTAAGCAGCGTCACTG
TCTTCAAAGTCCCTCATCAGGAAGAGAATGGCTGTGCTGACTTTTTTATCCGTGGAGAGCGACTCAGGGACAAAATGGTTCCTCTCCTGG
CTGAAATTTATGGTATAGAAGGAAACATTTTCAGGCTTAAAATTAATGAAGAGACTCCTCTAAAACCCAGATTTGAAGTTCCGGATGTCC
TCACAAGCAAGCCAAGCACTGTAAGGCTGATTTCATGCTCTGGGGACACAGGCAGTCTGATATTGGCAGATGGAAAAGGAGACCTGAAGT
GCCATATCACAGCAAACCCATTCAAGGTAGACTTGGTGTCTGAAGAAGAGGTTGTGATTAGCATAAATTCCCTGGGCCAATTATACTTTG
AGCATCTACAGATTCTTCACAAACAAAGAGCTGCTAAAGAAAATGAGGAGGAGACATCAGTGGACACCTCTCAGGAAAATCAAGAAGATC
TGGGCCTGTGGGAAGAGAAATTTGGAAAATTTGTGGATATCAAAGCTAATGGCCCTTCTTCTATTGGTTTGGATTTCTCCTTGCATGGAT
TTGAGCATCTTTATGGGATCCCACAACATGCAGAATCACACCAACTTAAAAATACTGGTGATGGAGATGCTTACCGTCTTTATAACCTGG
ATGTCTATGGATACCAAATATATGATAAAATGGGCATTTATGGTTCAGTACCTTATCTCCTGGCCCACAAACTGGGCAGAACTATAGGTA
TTTTCTGGCTGAATGCCTCGGAAACACTGGTGGAGATCAATACAGAGCCTGCAGTAGAGTACACACTGACCCAGATGGGCCCAGTTGCTG
CTAAACAAAAGGTCAGATCTCGCACTCATGTGCACTGGATGTCAGAGAGTGGCATCATTGATGTTTTTCTGCTGACAGGACCTACACCTT
CTGATGTCTTCAAACAGTACTCACACCTTACAGACATTGGAGAAAAATAGCTCTCAGTCTGAGGAAGATACTGAGAAAAGGAAAGAAGTT
GAAAGCATCTTGAAGAAAAATTCAGATTGGATATGGGATTGGACAAGTTGGCCAGAAAATATTCCCCACAAGGAGTTCCTCTTTAAAGCA
CCTGAAGCACGTAGCTACCCAGCATGGAATTTAAAGCCTGATGAGGAAAGGGGGCATTTTCTCAGCAGAATTTCCAAAGGGTTTTGCTGC
TGTCTCATCTGGTGGCCATGGGATTGGGGATCTATATTGGAAGGCATCTGACAACTTCTACCAGCACCTTTTGATGAATAATTTGAATCC
AGCTTTGTGCGTATAGTGGGGATTTCTATCTGAGCTTGTGACACAGCTAACTCAGGAGCTGTTATGGTCCTTGGGTGGCTGTTTCACTTG
TTTTTATTTGTTCTGTAAATACTGCTTTCCTAATTTAGTAAAATGAAAGAATAGACACTAAAATCACACTGACCTATACTTATACCTATA
GAATCAGTTAATAAGGGTATCAGACTGATTAATATCTACTGTAACAATTTGGCAGTGAGTTTTCTTTGGATATTAGTATAAATATGTAAG
TATCGTTTTAATATATTAGTCATGATATAGCATTTTAAAAATTATCTGTAACCTGAATTCTGTTAAAACACTTTATATTCCAAAAGAATG

>In-frame_SPRED1_ENST00000299084_chr15_38591748_+_GANC_ENST00000318010_chr15_42579889_+_5138nt
CTCTCGGGCGTGAGGAGCTGGCCCGCTGAGCTGCTGGTGGGCACTGGCTGGCGGGGAACCTGCAGCCGCTCTTGTCCTCTCCCGCCGCTT
CTCGGGATCCTGCCCCCCGGACCCGGGCCCGCCCGCTCTTCTCCGGCCGGGTGGGAACGATCGGTTTGCCTGCCCCTCGCCTCACACGCT
CCCCGCCGCCCCCTCCACCCCCCTGAGGAGGAGTCCCGGCTGGAGCGTGTCTGGAGGAATCCGCCGCCGCGGGGCCCCTAGCCCTGCTCT
GCCGGCGCCTGAGGACCGACCCAGACGCCGCCGGGGGTTGAGGGGCAGCCGGCGGCGAGGCGGGAGATGGTGGGGTGGGCTCCGGCAGGA
CCGCGCCGCCGCTGCCCGGAGCCTGGGCTCGGCACCCCCCCGCCGGCCCCCACCGAGCGGAGCTCTGCTTCCTCCTCGCCGCATCCCTGA
GGGAAGCGCCGCCTCTGCTCCCGGGTTCTCCGCCCGCCGACTCCTTCCTGGCCGGACCCCGCTGCGCTCCACCCCAGTGGCTGGAGGAGC
AGCTCTCCAGTCAGCCTTTGCAGCCCCTCTCTTTTTCCCTTTCCACCGGGCCTCCTCGGATCCCTTGGCTGGGCACTGAGGCGGGGGAAG
AGGCTGGGGTCGCCACGGCGGAGGTTGCTGCCGCCACCCCCCTGCGGGGGTGGCCGGGGTTCCCGGCTGGGGGGGTACCGTTCTGGGTGA
GGCATCCACCATGGTGAGGCCCCTGTGCCGCTGCCCCCGCGCCCCCCCGGCCGCCGCTGCCTCCTGCCCCTCGGTGCTGCTGTTGCTCCC
CCGCCTGCTGTTGCTCCTCCATCTCCAGATCGGATCACGGTGAGGGAAAGATGAGCGAGGAGACGGCGACTTCTGACAACGATAATAGTT
ATGCACGAGTGCGAGCTGTGGTGATGACCCGAGATGACTCAAGTGGTGGATGGTTACCACTTGGAGGGAGTGGACTAAGCAGCGTCACTG
TCTTCAAAGTCCCTCATCAGGAAGAGAATGGCTGTGCTGACTTTTTTATCCGTGGAGAGCGACTCAGGGACAAAATGGTTCCTCTCCTGG
CTGAAATTTATGGTATAGAAGGAAACATTTTCAGGCTTAAAATTAATGAAGAGACTCCTCTAAAACCCAGATTTGAAGTTCCGGATGTCC
TCACAAGCAAGCCAAGCACTGTAAGGCTGATTTCATGCTCTGGGGACACAGGCAGTCTGATATTGGCAGATGGAAAAGGAGACCTGAAGT
GCCATATCACAGCAAACCCATTCAAGGTAGACTTGGTGTCTGAAGAAGAGGTTGTGATTAGCATAAATTCCCTGGGCCAATTATACTTTG
AGCATCTACAGATTCTTCACAAACAAAGAGCTGCTAAAGAAAATGAGGAGGAGACATCAGTGGACACCTCTCAGGAAAATCAAGAAGATC
TGGGCCTGTGGGAAGAGAAATTTGGAAAATTTGTGGATATCAAAGCTAATGGCCCTTCTTCTATTGGTTTGGATTTCTCCTTGCATGGAT
TTGAGCATCTTTATGGGATCCCACAACATGCAGAATCACACCAACTTAAAAATACTGGTGATGGAGATGCTTACCGTCTTTATAACCTGG
ATGTCTATGGATACCAAATATATGATAAAATGGGCATTTATGGTTCAGTACCTTATCTCCTGGCCCACAAACTGGGCAGAACTATAGGTA
TTTTCTGGCTGAATGCCTCGGAAACACTGGTGGAGATCAATACAGAGCCTGCAGTAGAGTACACACTGACCCAGATGGGCCCAGTTGCTG
CTAAACAAAAGGTCAGATCTCGCACTCATGTGCACTGGATGTCAGAGAGTGGCATCATTGATGTTTTTCTGCTGACAGGACCTACACCTT
CTGATGTCTTCAAACAGTACTCACACCTTACAGGCACACAAGCCATGCCCCCTCTTTTCTCTTTGGGATACCACCAGTGCCGCTGGAACT
ATGAAGATGAGCAGGATGTAAAAGCAGTGGATGCAGGGTTTGATGAGCATGACATTCCTTATGATGCCATGTGGCTGGACATAGAGCACA
CTGAGGGCAAGAGGTACTTCACCTGGGACAAAAACAGATTCCCAAACCCCAAGAGGATGCAAGAGCTGCTCAGGAGCAAAAAGCGTAAGC
TTGTGGTCATCAGTGATCCCCACATCAAGATTGATCCTGACTACTCAGTATATGTGAAGGCCAAAGATCAGGGCTTCTTTGTGAAGAATC
AGGAAGGGGAAGACTTTGAAGGGGTGTGTTGGCCAGGTCTCTCCTCTTACCTGGATTTCACCAATCCCAAGGTCAGAGAGTGGTATTCAA
GTCTTTTTGCTTTCCCTGTTTATCAGGGATCTACGGACATCCTCTTCCTTTGGAATGACATGAATGAGCCTTCTGTCTTTAGAGGGCCAG
AGCAAACCATGCAGAAGAATGCCATTCATCATGGCAATTGGGAGCACAGAGAGCTCCACAACATCTACGGTTTTTATCATCAAATGGCTA
CTGCAGAAGGACTGATAAAACGATCTAAAGGGAAGGAGAGACCCTTTGTTCTTACACGTTCTTTCTTTGCTGGATCACAAAAGTATGGTG
CCGTGTGGACAGGCGACAACACAGCAGAATGGAGCAACTTGAAAATTTCTATCCCAATGTTACTCACTCTCAGCATTACTGGGATCTCTT
TTTGCGGAGCTGACATAGGCGGGTTCATTGGGAATCCAGAGACAGAGCTGCTAGTGCGTTGGTACCAGGCTGGAGCCTACCAGCCCTTCT
TCCGTGGCCATGCCACCATGAACACCAAGCGACGAGAGCCCTGGCTCTTTGGGGAGGAACACACCCGACTCATCCGAGAAGCCATCAGAG
AGCGCTATGGCCTCCTGCCATATTGGTATTCTCTGTTCTACCATGCACACGTGGCTTCCCAACCTGTCATGAGGCCTCTGTGGGTAGAGT
TCCCTGATGAACTAAAGACTTTTGATATGGAAGATGAATACATGCTGGGGAGTGCATTATTGGTTCATCCAGTCACAGAACCAAAAGCCA
CCACAGTTGATGTGTTTCTTCCAGGATCAAATGAGGTCTGGTATGACTATAAGACATTTGCTCATTGGGAAGGAGGGTGTACTGTAAAGA
TCCCAGTAGCCTTGGACACTATTCCAGTGTTTCAGCGAGGTGGAAGTGTGATACCAATAAAGACAACTGTAGGAAAATCCACAGGCTGGA
TGACTGAATCCTCCTATGGACTCCGGGTTGCTCTAAGCACTAAGGGTTCTTCAGTGGGTGAGTTATATCTTGATGATGGCCATTCATTCC
AATACCTCCACCAGAAGCAATTTTTGCACAGGAAGTTTTCATTCTGTTCCAGTGTTCTGATCAATAGTTTTGCTGACCAGAGGGGTCATT
ATCCCAGCAAGTGTGTGGTGGAGAAGATCTTGGTCTTAGGCTTCAGGAAGGAGCCATCTTCTGTGACTACCCACTCATCTGATGGTAAAG
ATCAGCCTGTGGCTTTTACGTATTGTGCCAAAACATCCATCCTGAGCCTGGAGAAGCTCTCACTCAACATTGCCACTGACTGGGAGGTCC
GCATCATATGACAAAGAACTGCCCCTGGTGATGTGAGCAGGGACCTGCCTGCCCCTTTCAACCTTTCCCCTCACCTTTTTTGAGATTTTT
GCTGCAATCTGTTTGCCTTCCCTGAATCAAAATAATCTTTCATTCGTCACCATTATACTAATGAACAATAGATTTCATGTTTCAAAATTT
CAGATTTTACATGTTAAGATGTACTAACAATATTCCTTGTATCAAACATCTCCTTTTCTCCCTGATACATAGCCCTGAGACATTTATAGC
GTTCAGGAGTCTTCTATTGCTTCCATTCCTTCAGCAGGGCTGCGTGGGTCTGTTTTAACGTGGGCCAAGCCTACCTGGGCAGCCCATTTG
CCAGGGCTTGCCTCAGGCCATGCAGCATTGGCGCTCTGGCTGCAGCAGCTGAGTTGCTCAAGGCCAGTGTCCAAGTGGACAGCAGCCTCT
GGTACTCCCCCCAGTTATCTTCCACCCACATGGACTGGGCAGAGCAGCCCTCTTCTGTGTGCACTGCATACGCTGCAGCCGTGGGAGTTA
TTCTCCCCTAGAGATCGACTTGGCAGCACGAAGGATTCTTTTCTCTTTCATGCTTCTCAGGCTCAATAGTTTCTAATTAATCTTAAAATC
CATGTCTTTTACATTGTTTTTTTAATTAAGTGCTGTTTACTAACCAAATAATATTTATAACATGAGTAAGCTATAATTAATAACAATGAA
ATAAATACCCATGTACCCACCACTGGACTTCAGAAGTAGAACTCATGACTGGGACTAGGATGAGGCAAGGGAGACCCTGGCCTTGGGCAC
AAAATGTAAGGGATGCCAAAAAAATACAGTAATCAAAGTAAGTAATATTTCAATCCAATATTTTTAAAAATCAGAATTAATGCAAAAAAA
ACCATGATGAACAAAATATTAAAATTTAAAATAAAGACAGGATTAGTATTACTGAGTTTTCCTTTTGTCCCAGGCTCTAATATGGCTTGG
CATGGGGCAGAACATTACAACATACCAGTCGTGTCATGGTGCCCAAGGCTCCACAGACCTCAGTGGCTCCCTGCTGCCTGCCACAGCATC
TGTTTTAGCAGCCTCGACTCCTCAGCACTCCTCAGCACACACCTCTTCTTATCAGGCTTCCTCCACTTAGCAACTTGCTAACGGCCACCT
CTGTGCCTTCTGATCCCTGGGCGCCAATATCCTCCTGCCCTTACCATCCTTCCAGGCCCAACTTAAATCCCACTTTCCCATGAAGCCTAA
CTGCGTGAACACCCCTACCCCCATACCCATTAGCAGTGATTTTGCCCTTCCCCGTAATGCTGTCCCACTTATAACTGTGCTCTACTTAGC
ATTCTCAGGGATCATACCTTAATGTTTTCAGTATGTCTGCGTTCTCCTACTAGATTGTATGTCCCTCAAGAGCATGTTCTGTTTCTCTTC
TGTCTGACAGAGCACTATTATACCTGACTTTCAGTAACTGTTAGCTGTGATTAGTTAGCTGGTGGATTTAATTGATTAAAAAATTACGAT


Top

FusionGenePPI for SPRED1_GANC


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
SPRED1TESK1, OSGEP, FAM118B, TTC19, DNAJB11, CDKN1A, NAGK, RCC1, TSC22D1, PPP1CA, ELAVL1, SUV39H1, ZDHHC17, FBXW7, CDH1, TRIM25GANCSMC1A, FGFR1OP2


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for SPRED1_GANC


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status
TgeneGANCQ8TET4DB00491MiglitolNeutral alpha-glucosidase Csmall moleculeapproved

Top

RelatedDiseases for SPRED1_GANC


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneSPRED1C1969623NEUROFIBROMATOSIS, TYPE 1-LIKE SYNDROME2CTD_human;ORPHANET;UNIPROT
HgeneSPRED1C0027831Neurofibromatosis 11CTD_human
HgeneSPRED1C0221263Cafe-au-Lait Spots1CTD_human
HgeneSPRED1C0497552Congenital neurologic anomalies1CTD_human