FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 31482

FusionGeneSummary for RNF180_CWC27

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: RNF180_CWC27
Fusion gene ID: 31482
HgeneTgene
Gene symbol

RNF180

CWC27

Gene ID

285671

10283

Gene namering finger protein 180CWC27 spliceosome associated protein homolog
SynonymsRINESNY-CO-10|RPSKA|SDCCAG-10|SDCCAG10
Cytomap

5q12.3

5q12.3

Type of geneprotein-codingprotein-coding
DescriptionE3 ubiquitin-protein ligase RNF180RING-type E3 ubiquitin transferase RNF180peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CWC27 homologPPIase CWC27PPIase SDCCAG10antigen NY-CO-10peptidyl-prolyl cis-trans isomerase SDCCAG10serologically defined colon cancer antigen 10
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q86T96

Q6UX04

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000389100, ENST00000296615, 
ENST00000381081, 
ENST00000381070, 
ENST00000508024, ENST00000545000, 
Fusion gene scores* DoF score4 X 3 X 4=484 X 3 X 3=36
# samples 44
** MAII scorelog2(4/48*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(4/36*10)=0.15200309344505
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: RNF180 [Title/Abstract] AND CWC27 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationTumor suppressor gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDUCECTCGA-KP-A3VZ-01ARNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000389100ENST00000381070RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
5CDS-intronENST00000389100ENST00000508024RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
5CDS-3UTRENST00000389100ENST00000545000RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-3CDSENST00000296615ENST00000381070RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-intronENST00000296615ENST00000508024RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-3UTRENST00000296615ENST00000545000RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-3CDSENST00000381081ENST00000381070RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-intronENST00000381081ENST00000508024RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+
intron-3UTRENST00000381081ENST00000545000RNF180chr5

63626233

+CWC27chr5

64267530

+

Top

FusionProtFeatures for RNF180_CWC27


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
RNF180

Q86T96

CWC27

Q6UX04

E3 ubiquitin-protein ligase which promotespolyubiquitination and degradation by the proteasome pathway ofZIC2. {ECO:0000250|UniProtKB:Q3U827}. As part of the spliceosome, plays a role in pre-mRNAsplicing (PubMed:29360106). Probable inactive PPIase with nopeptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity (PubMed:20676357).{ECO:0000269|PubMed:20676357, ECO:0000269|PubMed:29360106}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000389100+78432_474526593Zinc fingerRING-type

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000296615+151_564-37417Topological domainCytoplasmic
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000296615+15586_592-37417Topological domainExtracellular
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381081+141_564-3797Topological domainCytoplasmic
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381081+14586_592-3797Topological domainExtracellular
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000389100+781_564526593Topological domainCytoplasmic
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000389100+78586_592526593Topological domainExtracellular
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000296615+15565_585-37417TransmembraneHelical
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381081+14565_585-3797TransmembraneHelical
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000389100+78565_585526593TransmembraneHelical
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000296615+15432_474-37417Zinc fingerRING-type
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381081+14432_474-3797Zinc fingerRING-type
TgeneCWC27chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381070+1014206_230347473Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCWC27chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381070+1014306_377347473Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCWC27chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381070+101411_166347473DomainPPIase cyclophilin-type


Top

FusionGeneSequence for RNF180_CWC27


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_RNF180_ENST00000389100_chr5_63626233_+_CWC27_ENST00000381070_chr5_64267530_+_652aa
MKRSKELITKNHSQEETSILRCWKCRKCIASSGCFMEYLENQVIKDKDDSVDAQNICHVWHMNVEALPEWISCLIQKAQWTVGKLNCPFC
GARLGGFNFVSTPKCSCGQLAAVHLSKSRTDYQPTQAGRLMRPSVKYLSHPRVQSGCDKEALLTGGGSENRNHRLLNMARNNNDPGRLTE
ALCLEVRPTYFEMKNEKLLSKASEPKYQLFVPQLVTGRCATRAFHRKSHSLDLNISEKLTLLPTLYEIHSKTTAYSRLNETQPIDLSGLP
LQSSKNSYSFQNPSSFDPSMLLQRFSVAPHETQTQRGGEFQCGLEAASVYSDHTNTNNLTFLMDLPSAGRSMPEASDQEEHLSPLDFLHS
ANFSLGSINQRLNKRERSKLKNLRRKQRRRERWLQKQGKYSGVGLLDHMTLNNEMSTDEDNEYAEEKDSYICAVCLDVYFNPYMCYPCHH
IFCEPCLRTLAKDNPSSTPCPLCRTIISRVFFQTELNNATKTFFTKEYLKIKQSFQKSNSAKWPLPSCRKAFHLFGEEEAPPDGAVAEYR
REKQKYEALRKQQSKKGTSREDQTLALLNQFKSKLTQAIAETPENDIPETEVEDDEGWMSHVLQFEDKSRKVKDASMQDSDTFEIYDPRN


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_RNF180_ENST00000389100_chr5_63626233_+_CWC27_ENST00000381070_chr5_64267530_+_1956nt
ATGAAAAGAAGCAAAGAATTGATAACTAAAAATCATAGTCAAGAGGAAACAAGTATTCTTCGTTGTTGGAAATGTAGAAAATGTATAGCA
AGCTCTGGTTGTTTTATGGAGTATCTTGAGAATCAAGTGATTAAGGATAAAGATGATTCAGTTGATGCTCAAAATATTTGTCATGTGTGG
CACATGAATGTAGAAGCCCTTCCAGAATGGATAAGCTGCCTAATCCAAAAAGCCCAGTGGACAGTTGGAAAACTGAATTGTCCTTTCTGT
GGGGCCCGTTTAGGGGGCTTTAATTTTGTCAGCACTCCAAAATGTTCCTGTGGCCAGCTTGCAGCTGTACATCTCTCCAAGAGCCGGACT
GATTATCAGCCAACACAGGCAGGCAGACTAATGAGACCATCAGTGAAATACTTGTCACATCCTAGAGTTCAGTCAGGTTGTGACAAGGAA
GCTCTGCTGACAGGTGGTGGCTCTGAAAACAGAAATCACAGGCTTTTAAACATGGCCCGAAATAATAATGACCCTGGAAGATTAACAGAA
GCACTCTGCCTGGAGGTGCGACCAACATATTTTGAGATGAAGAACGAAAAACTGCTGTCCAAAGCATCAGAACCAAAATACCAGCTTTTT
GTTCCCCAGCTTGTGACTGGCAGATGCGCTACAAGAGCTTTTCATAGAAAATCACATAGTTTGGATCTGAACATCAGTGAGAAACTGACT
TTATTACCCACTTTATATGAAATACATAGTAAGACTACTGCCTATTCCAGACTAAATGAAACACAGCCTATTGACCTTTCAGGCTTGCCT
TTACAATCTAGTAAAAATAGCTATTCCTTTCAGAATCCATCCAGTTTTGATCCTAGTATGCTGCTGCAAAGATTTTCAGTGGCCCCCCAT
GAGACCCAGACACAAAGAGGAGGAGAATTTCAGTGTGGTCTAGAAGCTGCTTCAGTGTATTCTGACCATACTAATACTAACAATCTGACT
TTCCTGATGGACCTGCCCTCAGCTGGCAGGAGCATGCCGGAGGCCTCAGACCAGGAAGAGCACCTCTCCCCTCTGGACTTCCTGCACTCA
GCCAATTTTTCATTGGGCAGCATTAATCAGAGGCTTAATAAGAGAGAAAGGAGCAAGTTGAAGAATCTAAGAAGGAAACAACGAAGGCGT
GAAAGATGGCTACAGAAGCAGGGTAAATACTCAGGAGTGGGATTGCTGGATCATATGACTTTGAATAATGAGATGAGTACAGATGAAGAC
AATGAATATGCAGAAGAAAAGGATAGCTACATCTGTGCAGTGTGTCTGGACGTTTATTTCAACCCTTATATGTGTTACCCTTGCCATCAC
ATCTTCTGTGAGCCCTGCTTACGGACTCTGGCCAAAGACAATCCTTCAAGCACTCCATGCCCATTGTGTCGGACAATTATTTCTAGAGTC
TTTTTCCAAACAGAATTGAACAATGCCACAAAAACTTTCTTTACTAAAGAATATTTGAAAATAAAACAAAGCTTTCAGAAATCCAACTCT
GCAAAATGGCCCCTACCAAGCTGCAGAAAAGCATTTCATCTTTTTGGAGAGGAAGAAGCCCCTCCAGATGGTGCTGTTGCCGAATACAGA
AGAGAAAAGCAAAAGTATGAAGCTTTGAGGAAGCAACAGTCAAAGAAGGGAACTTCCCGGGAAGATCAGACCCTTGCACTGCTGAACCAG
TTTAAATCTAAACTCACTCAAGCAATTGCTGAAACGCCTGAAAATGACATTCCTGAAACAGAAGTAGAAGATGATGAAGGATGGATGTCA
CATGTACTTCAGTTTGAGGATAAAAGCAGAAAAGTGAAAGATGCAAGCATGCAAGACTCAGATACATTTGAAATCTATGATCCTCGGAAT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_RNF180_ENST00000389100_chr5_63626233_+_CWC27_ENST00000381070_chr5_64267530_+_2470nt
AGAGCCTGGCTGCTGGCGGCCGGGAGCGCCGGGACGGGGCGCGAAGCCGGAGGCTCCGGGACGTGGATACAGATGAAAAGAAGCAAAGAA
TTGATAACTAAAAATCATAGTCAAGAGGAAACAAGTATTCTTCGTTGTTGGAAATGTAGAAAATGTATAGCAAGCTCTGGTTGTTTTATG
GAGTATCTTGAGAATCAAGTGATTAAGGATAAAGATGATTCAGTTGATGCTCAAAATATTTGTCATGTGTGGCACATGAATGTAGAAGCC
CTTCCAGAATGGATAAGCTGCCTAATCCAAAAAGCCCAGTGGACAGTTGGAAAACTGAATTGTCCTTTCTGTGGGGCCCGTTTAGGGGGC
TTTAATTTTGTCAGCACTCCAAAATGTTCCTGTGGCCAGCTTGCAGCTGTACATCTCTCCAAGAGCCGGACTGATTATCAGCCAACACAG
GCAGGCAGACTAATGAGACCATCAGTGAAATACTTGTCACATCCTAGAGTTCAGTCAGGTTGTGACAAGGAAGCTCTGCTGACAGGTGGT
GGCTCTGAAAACAGAAATCACAGGCTTTTAAACATGGCCCGAAATAATAATGACCCTGGAAGATTAACAGAAGCACTCTGCCTGGAGGTG
CGACCAACATATTTTGAGATGAAGAACGAAAAACTGCTGTCCAAAGCATCAGAACCAAAATACCAGCTTTTTGTTCCCCAGCTTGTGACT
GGCAGATGCGCTACAAGAGCTTTTCATAGAAAATCACATAGTTTGGATCTGAACATCAGTGAGAAACTGACTTTATTACCCACTTTATAT
GAAATACATAGTAAGACTACTGCCTATTCCAGACTAAATGAAACACAGCCTATTGACCTTTCAGGCTTGCCTTTACAATCTAGTAAAAAT
AGCTATTCCTTTCAGAATCCATCCAGTTTTGATCCTAGTATGCTGCTGCAAAGATTTTCAGTGGCCCCCCATGAGACCCAGACACAAAGA
GGAGGAGAATTTCAGTGTGGTCTAGAAGCTGCTTCAGTGTATTCTGACCATACTAATACTAACAATCTGACTTTCCTGATGGACCTGCCC
TCAGCTGGCAGGAGCATGCCGGAGGCCTCAGACCAGGAAGAGCACCTCTCCCCTCTGGACTTCCTGCACTCAGCCAATTTTTCATTGGGC
AGCATTAATCAGAGGCTTAATAAGAGAGAAAGGAGCAAGTTGAAGAATCTAAGAAGGAAACAACGAAGGCGTGAAAGATGGCTACAGAAG
CAGGGTAAATACTCAGGAGTGGGATTGCTGGATCATATGACTTTGAATAATGAGATGAGTACAGATGAAGACAATGAATATGCAGAAGAA
AAGGATAGCTACATCTGTGCAGTGTGTCTGGACGTTTATTTCAACCCTTATATGTGTTACCCTTGCCATCACATCTTCTGTGAGCCCTGC
TTACGGACTCTGGCCAAAGACAATCCTTCAAGCACTCCATGCCCATTGTGTCGGACAATTATTTCTAGAGTCTTTTTCCAAACAGAATTG
AACAATGCCACAAAAACTTTCTTTACTAAAGAATATTTGAAAATAAAACAAAGCTTTCAGAAATCCAACTCTGCAAAATGGCCCCTACCA
AGCTGCAGAAAAGCATTTCATCTTTTTGGAGAGGAAGAAGCCCCTCCAGATGGTGCTGTTGCCGAATACAGAAGAGAAAAGCAAAAGTAT
GAAGCTTTGAGGAAGCAACAGTCAAAGAAGGGAACTTCCCGGGAAGATCAGACCCTTGCACTGCTGAACCAGTTTAAATCTAAACTCACT
CAAGCAATTGCTGAAACGCCTGAAAATGACATTCCTGAAACAGAAGTAGAAGATGATGAAGGATGGATGTCACATGTACTTCAGTTTGAG
GATAAAAGCAGAAAAGTGAAAGATGCAAGCATGCAAGACTCAGATACATTTGAAATCTATGATCCTCGGAATCCAGTGAATAAAAGAAGG
AGGGAAGAAAGCAAAAAGCTGATGAGAGAGAAAAAAGAAAGAAGATAAAATGAGAATAATGATAACCAGAACTTGCTGGAAATGTGCCTA
CAATGGCCTTGTAACAGCCATTGTTCCCAACAGCATCACTTAGGGGTGTGAAAAGAAGTATTTTTGAACCTGTTGTCTGGTTTTGAAAAA
CAATTATCTTGTTTTGCAAATTGTGGAATGATGTAAGCAAATGCTTTTGGTTACTGGTACATGTGTTTTTTCCTAGCTGACCTTTTATAT
TGCTAAATCTGAAATAAAATAACTTTCCTTCCACATTACATGTTAACCATTGCAGACTGCAAGCCTGTTTGTGTCCTTTTACCCTAAAAT
ATATGAAGGCTTCCTTTTCAAGATTTTTTTATAAGAAGTTCCTACAGAAAGAATATTTGTGGGAAACCTCCCTTTCACTAACTTCAGAAT


Top

FusionGenePPI for RNF180_CWC27


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
RNF180ZIC2, LYNCWC27SNW1, SKIV2L2, DHX38, PRKDC, XRCC4, SCYL1, HOXC10, SIPA1L1, FRA10AC1, HMGA1, VTI1B, EDA, EPB41L3, LSM2, LSM6, CLK1, YWHAZ, IGSF6, EPB41L5


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000389100+78281_489526593ZIC2


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000296615+15281_489-37417ZIC2
HgeneRNF180chr5:63626233chr5:64267530ENST00000381081+14281_489-3797ZIC2


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for RNF180_CWC27


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for RNF180_CWC27


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource