FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 28105

FusionGeneSummary for PPAT_IGFBP7

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: PPAT_IGFBP7
Fusion gene ID: 28105
HgeneTgene
Gene symbol

PPAT

IGFBP7

Gene ID

80347

3490

Gene nameCoenzyme A synthaseinsulin like growth factor binding protein 7
SynonymsDPCK|NBIA6|NBP|PPAT|UKR1|pOV-2AGM|FSTL2|IBP-7|IGFBP-7|IGFBP-7v|IGFBPRP1|MAC25|PSF|RAMSVPS|TAF
Cytomap

17q21.2

4q12

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionbifunctional coenzyme A synthaseCoA synthasebifunctional phosphopantetheine adenylyl transferase/dephospho CoA kinasenucleotide binding proteinphosphopantetheine adenylyltransferase / dephosphocoenzyme A kinaseinsulin-like growth factor-binding protein 7IGF-binding protein 7IGFBP-rP1PGI2-stimulating factorangiomodulinprostacyclin-stimulating factortumor-derived adhesion factor
Modification date2018052320180522
UniProtAcc

Q06203

Q16270

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000264220, ENST00000507648, 
ENST00000295666, ENST00000537922, 
ENST00000512512, 
Fusion gene scores* DoF score2 X 2 X 2=84 X 4 X 3=48
# samples 25
** MAII scorelog2(2/8*10)=1.32192809488736log2(5/48*10)=0.0588936890535686
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: PPAT [Title/Abstract] AND IGFBP7 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationOncogene involved fusion gene, in-frame and retained their domain.
Tumor suppressor gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
Tumor suppressor gene involved fusion gene, retained protein feature but frameshift.
DDR (DNA damage repair) gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgenePPAT

GO:0015937

coenzyme A biosynthetic process

11923312

TgeneIGFBP7

GO:0007155

cell adhesion

8117260


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDPAADTCGA-HZ-A4BH-01APPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000264220ENST00000295666PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
In-frameENST00000264220ENST00000537922PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
5CDS-5UTRENST00000264220ENST00000512512PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
intron-3CDSENST00000507648ENST00000295666PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
intron-3CDSENST00000507648ENST00000537922PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-
intron-5UTRENST00000507648ENST00000512512PPATchr4

57267496

-IGFBP7chr4

57907099

-

Top

FusionProtFeatures for PPAT_IGFBP7


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
PPAT

Q06203

IGFBP7

Q16270

Binds IGF-I and IGF-II with a relatively low affinity.Stimulates prostacyclin (PGI2) production. Stimulates celladhesion. {ECO:0000269|PubMed:8117260,ECO:0000269|PubMed:8939990}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgenePPATchr4:57267496chr4:57907099ENST00000264220-71112_261295518DomainGlutamine amidotransferase type-2
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000295666-05160_264158283DomainNote=Ig-like C2-type
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000537922-04160_264158280DomainNote=Ig-like C2-type

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000295666-05105_158158283DomainKazal-like
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000295666-0528_106158283DomainIGFBP N-terminal
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000537922-04105_158158280DomainKazal-like
TgeneIGFBP7chr4:57267496chr4:57907099ENST00000537922-0428_106158280DomainIGFBP N-terminal


Top

FusionGeneSequence for PPAT_IGFBP7


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000295666_chr4_57907099_-_420aa
MELEELGIREECGVFGCIASGEWPTQLDVPHVITLGLVGLQHRGQESAGIVTSDGSSVPTFKSHKGMGLVNHVFTEDNLKKLYVSNLGIG
HTRYATTGKCELENCQPFVVETLHGKIAVAHNGELVNAARLRKKLLRHGIGLSTSSDSEMITQLLAYTPPQEQDDTPDWVARIKNLMKEA
PTAYSLLIMHRDVIYAVRDPYGNRPLCIGRLIPVSDINDKEKKTSETEGWVVSSESCSFLSIGARYYREVLPGEIVEISRHNVQTLDIIS
RSEGNPVAFCIFEYVYFARPDSMFEGPSIVTPPKDIWNVTGAQVYLSCEVIGIPTPVLIWNKVKRGHYGVQRTELLPGDRDNLAIQTRGG

>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000537922_chr4_57907099_-_417aa
MELEELGIREECGVFGCIASGEWPTQLDVPHVITLGLVGLQHRGQESAGIVTSDGSSVPTFKSHKGMGLVNHVFTEDNLKKLYVSNLGIG
HTRYATTGKCELENCQPFVVETLHGKIAVAHNGELVNAARLRKKLLRHGIGLSTSSDSEMITQLLAYTPPQEQDDTPDWVARIKNLMKEA
PTAYSLLIMHRDVIYAVRDPYGNRPLCIGRLIPVSDINDKEKKTSETEGWVVSSESCSFLSIGARYYREVLPGEIVEISRHNVQTLDIIS
RSEGNPVAFCIFEYVYFARPDSMFEGPSIVTPPKDIWNVTGAQVYLSCEVIGIPTPVLIWNKVKRGHYGVQRTELLPGDRDNLAIQTRGG


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000295666_chr4_57907099_-_1260nt
ATGGAGCTGGAGGAGTTGGGGATCCGAGAGGAATGTGGCGTGTTCGGGTGCATCGCCTCAGGAGAGTGGCCCACGCAGCTGGATGTACCG
CATGTGATCACTCTGGGACTCGTGGGGCTGCAGCACCGGGGTCAGGAGAGTGCTGGTATTGTGACTAGTGATGGGAGTTCGGTGCCAACA
TTCAAATCACACAAGGGAATGGGTCTTGTAAATCACGTCTTTACTGAAGACAATTTGAAAAAATTATATGTTTCAAATCTTGGAATTGGA
CACACCAGGTATGCCACCACAGGAAAATGTGAACTAGAAAATTGTCAGCCCTTCGTTGTTGAAACACTTCATGGGAAGATAGCTGTGGCA
CATAATGGCGAATTGGTAAATGCTGCTCGATTAAGGAAAAAGCTTCTGCGTCATGGTATTGGTCTGTCTACAAGTTCTGATAGTGAAATG
ATTACCCAGTTACTGGCGTATACCCCTCCTCAGGAACAAGATGACACCCCAGACTGGGTAGCCAGGATTAAAAACTTGATGAAGGAAGCA
CCCACAGCATACTCCCTGCTTATAATGCACAGAGATGTTATTTATGCAGTACGAGATCCTTATGGAAATCGTCCCTTATGCATTGGTCGT
CTTATTCCAGTGTCTGATATAAATGACAAAGAGAAAAAAACATCAGAAACAGAAGGATGGGTGGTGTCTTCAGAATCTTGTAGCTTCTTA
TCTATTGGTGCAAGATATTACCGTGAAGTCTTGCCTGGAGAAATTGTGGAAATATCCAGACACAATGTCCAAACTCTTGATATTATATCA
AGGTCTGAAGGAAACCCAGTGGCTTTTTGTATCTTTGAATATGTTTATTTTGCAAGACCAGACAGTATGTTCGAAGGTCCTTCCATAGTG
ACGCCCCCCAAGGACATCTGGAATGTCACTGGTGCCCAGGTGTACTTGAGCTGTGAGGTCATCGGAATCCCGACACCTGTCCTCATCTGG
AACAAGGTAAAAAGGGGTCACTATGGAGTTCAAAGGACAGAACTCCTGCCTGGTGACCGGGACAACCTGGCCATTCAGACCCGGGGTGGC
CCAGAAAAGCATGAAGTAACTGGCTGGGTGCTGGTATCTCCTCTAAGTAAGGAAGATGCTGGAGAATATGAGTGCCATGCATCCAATTCC
CAAGGACAGGCTTCAGCATCAGCAAAAATTACAGTGGTTGATGCCTTACATGAAATACCAGTGAAAAAAGGTGAAGGTGCCGAGCTATAA

>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000537922_chr4_57907099_-_1251nt
ATGGAGCTGGAGGAGTTGGGGATCCGAGAGGAATGTGGCGTGTTCGGGTGCATCGCCTCAGGAGAGTGGCCCACGCAGCTGGATGTACCG
CATGTGATCACTCTGGGACTCGTGGGGCTGCAGCACCGGGGTCAGGAGAGTGCTGGTATTGTGACTAGTGATGGGAGTTCGGTGCCAACA
TTCAAATCACACAAGGGAATGGGTCTTGTAAATCACGTCTTTACTGAAGACAATTTGAAAAAATTATATGTTTCAAATCTTGGAATTGGA
CACACCAGGTATGCCACCACAGGAAAATGTGAACTAGAAAATTGTCAGCCCTTCGTTGTTGAAACACTTCATGGGAAGATAGCTGTGGCA
CATAATGGCGAATTGGTAAATGCTGCTCGATTAAGGAAAAAGCTTCTGCGTCATGGTATTGGTCTGTCTACAAGTTCTGATAGTGAAATG
ATTACCCAGTTACTGGCGTATACCCCTCCTCAGGAACAAGATGACACCCCAGACTGGGTAGCCAGGATTAAAAACTTGATGAAGGAAGCA
CCCACAGCATACTCCCTGCTTATAATGCACAGAGATGTTATTTATGCAGTACGAGATCCTTATGGAAATCGTCCCTTATGCATTGGTCGT
CTTATTCCAGTGTCTGATATAAATGACAAAGAGAAAAAAACATCAGAAACAGAAGGATGGGTGGTGTCTTCAGAATCTTGTAGCTTCTTA
TCTATTGGTGCAAGATATTACCGTGAAGTCTTGCCTGGAGAAATTGTGGAAATATCCAGACACAATGTCCAAACTCTTGATATTATATCA
AGGTCTGAAGGAAACCCAGTGGCTTTTTGTATCTTTGAATATGTTTATTTTGCAAGACCAGACAGTATGTTCGAAGGTCCTTCCATAGTG
ACGCCCCCCAAGGACATCTGGAATGTCACTGGTGCCCAGGTGTACTTGAGCTGTGAGGTCATCGGAATCCCGACACCTGTCCTCATCTGG
AACAAGGTAAAAAGGGGTCACTATGGAGTTCAAAGGACAGAACTCCTGCCTGGTGACCGGGACAACCTGGCCATTCAGACCCGGGGTGGC
CCAGAAAAGCATGAAGTAACTGGCTGGGTGCTGGTATCTCCTCTAAGTAAGGAAGATGCTGGAGAATATGAGTGCCATGCATCCAATTCC


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000295666_chr4_57907099_-_1942nt
AGTAGCTGGGGCCACCCTCGGGAAGGAAGAGCCTGTCGCGAGCGCGAGCTTCTGAGCTCGACGGGCCGAGCTGGCAGCTGGTTGGTGCTT
ACACCTTGGCCGCAGCGGCAGGTCCTTCCACGTGCTTTCGGCGGCGACATGGAGCTGGAGGAGTTGGGGATCCGAGAGGAATGTGGCGTG
TTCGGGTGCATCGCCTCAGGAGAGTGGCCCACGCAGCTGGATGTACCGCATGTGATCACTCTGGGACTCGTGGGGCTGCAGCACCGGGGT
CAGGAGAGTGCTGGTATTGTGACTAGTGATGGGAGTTCGGTGCCAACATTCAAATCACACAAGGGAATGGGTCTTGTAAATCACGTCTTT
ACTGAAGACAATTTGAAAAAATTATATGTTTCAAATCTTGGAATTGGACACACCAGGTATGCCACCACAGGAAAATGTGAACTAGAAAAT
TGTCAGCCCTTCGTTGTTGAAACACTTCATGGGAAGATAGCTGTGGCACATAATGGCGAATTGGTAAATGCTGCTCGATTAAGGAAAAAG
CTTCTGCGTCATGGTATTGGTCTGTCTACAAGTTCTGATAGTGAAATGATTACCCAGTTACTGGCGTATACCCCTCCTCAGGAACAAGAT
GACACCCCAGACTGGGTAGCCAGGATTAAAAACTTGATGAAGGAAGCACCCACAGCATACTCCCTGCTTATAATGCACAGAGATGTTATT
TATGCAGTACGAGATCCTTATGGAAATCGTCCCTTATGCATTGGTCGTCTTATTCCAGTGTCTGATATAAATGACAAAGAGAAAAAAACA
TCAGAAACAGAAGGATGGGTGGTGTCTTCAGAATCTTGTAGCTTCTTATCTATTGGTGCAAGATATTACCGTGAAGTCTTGCCTGGAGAA
ATTGTGGAAATATCCAGACACAATGTCCAAACTCTTGATATTATATCAAGGTCTGAAGGAAACCCAGTGGCTTTTTGTATCTTTGAATAT
GTTTATTTTGCAAGACCAGACAGTATGTTCGAAGGTCCTTCCATAGTGACGCCCCCCAAGGACATCTGGAATGTCACTGGTGCCCAGGTG
TACTTGAGCTGTGAGGTCATCGGAATCCCGACACCTGTCCTCATCTGGAACAAGGTAAAAAGGGGTCACTATGGAGTTCAAAGGACAGAA
CTCCTGCCTGGTGACCGGGACAACCTGGCCATTCAGACCCGGGGTGGCCCAGAAAAGCATGAAGTAACTGGCTGGGTGCTGGTATCTCCT
CTAAGTAAGGAAGATGCTGGAGAATATGAGTGCCATGCATCCAATTCCCAAGGACAGGCTTCAGCATCAGCAAAAATTACAGTGGTTGAT
GCCTTACATGAAATACCAGTGAAAAAAGGTGAAGGTGCCGAGCTATAAACCTCCAGAATATTATTAGTCTGCATGGTTAAAAGTAGTCAT
GGATAACTACATTACCTGTTCTTGCCTAATAAGTTTCTTTTAATCCAATCCACTAACACTTTAGTTATATTCACTGGTTTTACACAGAGA
AATACAAAATAAAGATCACACATCAAGACTATCTACAAAAATTTATTATATATTTACAGAAGAAAAGCATGCATATCATTAAACAAATAA
AATACTTTTTATCACAACACAGTACATATTTGTCATTTTTAAAAAGCCACACAATAGAAACAAGACACCAAGATATTTAATTATCTTGTT
GACTCCTGTAAAATAGCTAAACACTCATCATTCGCGGTGCAATACTCATAGACATAAGTTCCTGAAACAATAGTTTGCATGCGTAAGGCA
TTCGCACCAAAGAAATCTGAAAAGAAAAAACAAATGGTAATTAGCAGAATTGTATTGAAGTGACCCCACTTCTCTACCCCAGAAAAAGAC

>In-frame_PPAT_ENST00000264220_chr4_57267496_-_IGFBP7_ENST00000537922_chr4_57907099_-_1766nt
AGTAGCTGGGGCCACCCTCGGGAAGGAAGAGCCTGTCGCGAGCGCGAGCTTCTGAGCTCGACGGGCCGAGCTGGCAGCTGGTTGGTGCTT
ACACCTTGGCCGCAGCGGCAGGTCCTTCCACGTGCTTTCGGCGGCGACATGGAGCTGGAGGAGTTGGGGATCCGAGAGGAATGTGGCGTG
TTCGGGTGCATCGCCTCAGGAGAGTGGCCCACGCAGCTGGATGTACCGCATGTGATCACTCTGGGACTCGTGGGGCTGCAGCACCGGGGT
CAGGAGAGTGCTGGTATTGTGACTAGTGATGGGAGTTCGGTGCCAACATTCAAATCACACAAGGGAATGGGTCTTGTAAATCACGTCTTT
ACTGAAGACAATTTGAAAAAATTATATGTTTCAAATCTTGGAATTGGACACACCAGGTATGCCACCACAGGAAAATGTGAACTAGAAAAT
TGTCAGCCCTTCGTTGTTGAAACACTTCATGGGAAGATAGCTGTGGCACATAATGGCGAATTGGTAAATGCTGCTCGATTAAGGAAAAAG
CTTCTGCGTCATGGTATTGGTCTGTCTACAAGTTCTGATAGTGAAATGATTACCCAGTTACTGGCGTATACCCCTCCTCAGGAACAAGAT
GACACCCCAGACTGGGTAGCCAGGATTAAAAACTTGATGAAGGAAGCACCCACAGCATACTCCCTGCTTATAATGCACAGAGATGTTATT
TATGCAGTACGAGATCCTTATGGAAATCGTCCCTTATGCATTGGTCGTCTTATTCCAGTGTCTGATATAAATGACAAAGAGAAAAAAACA
TCAGAAACAGAAGGATGGGTGGTGTCTTCAGAATCTTGTAGCTTCTTATCTATTGGTGCAAGATATTACCGTGAAGTCTTGCCTGGAGAA
ATTGTGGAAATATCCAGACACAATGTCCAAACTCTTGATATTATATCAAGGTCTGAAGGAAACCCAGTGGCTTTTTGTATCTTTGAATAT
GTTTATTTTGCAAGACCAGACAGTATGTTCGAAGGTCCTTCCATAGTGACGCCCCCCAAGGACATCTGGAATGTCACTGGTGCCCAGGTG
TACTTGAGCTGTGAGGTCATCGGAATCCCGACACCTGTCCTCATCTGGAACAAGGTAAAAAGGGGTCACTATGGAGTTCAAAGGACAGAA
CTCCTGCCTGGTGACCGGGACAACCTGGCCATTCAGACCCGGGGTGGCCCAGAAAAGCATGAAGTAACTGGCTGGGTGCTGGTATCTCCT
CTAAGTAAGGAAGATGCTGGAGAATATGAGTGCCATGCATCCAATTCCCAAGGACAGGCTTCAGCATCAGCAAAAATTACAGTGGTTGAT
GCCTTACATGAAATACCAGTGAAAAAAGGTACACAATAAATCTCACAGCCATTTAAAAATGACTAGTACATTTGCTTTAAAAAGAACAGA
ACTAAGTATGAAAGTATCAGACGTAGCTATTGATGAAATTCTGTAGTTAGCAACCCATAAGGGCATTAAGTATGCCATTAAAATGTACAG
CATGAGACTCCAAAAGATTATCTGGATGGGTGACTGAACATCGTTATTATGACTTAGATGCTTTTACCTTATCTAACATGTAAGAGTCAA
AATCAAACTTGCCTGGAATGGCTTCTATTTCCCATAGCTTTCTACCTATCTACTTGGCATTTTCCCTTTGTGTTGTGACTATTAAATTCC


Top

FusionGenePPI for PPAT_IGFBP7


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
PPATMCM3, SMURF1, ATXN1, MMS19, EPT1, CARS, FAM114A1, GART, HSPA4, ILK, MEA1, PARVA, CARM1, RANBP3, RSU1, TROVE2, FAM96B, CIAO1, G6PD, CCZ1, HDAC3, FBXW11, ARHGAP1, IMPDH2, NPEPL1, PAK1, HPRT1, PFAS, PPP2CA, SNX2, PRPS1, PRPS2, SHMT1, TYMS, NTRK1, CRY1, NUDT5, B2MIGFBP7IGF1, IGF2, CHMP3, VEGFA, INS, DSTN, RTN4, HNF1A, RBBP8, YAP1


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for PPAT_IGFBP7


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status
HgenePPATQ06203DB01033MercaptopurineAmidophosphoribosyltransferasesmall moleculeapproved
HgenePPATQ06203DB01254DasatinibAmidophosphoribosyltransferasesmall moleculeapproved|investigational
HgenePPATQ06203DB00130L-GlutamineAmidophosphoribosyltransferasesmall moleculeapproved|investigational|nutraceutical
TgeneIGFBP7Q16270DB00071Insulin PorkInsulin-like growth factor-binding protein 7biotechapproved
TgeneIGFBP7Q16270DB00030Insulin HumanInsulin-like growth factor-binding protein 7biotechapproved|investigational

Top

RelatedDiseases for PPAT_IGFBP7


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgenePPATC0023904Liver Neoplasms, Experimental1CTD_human
HgenePPATC0151744Myocardial Ischemia1CTD_human
TgeneIGFBP7C0001973Alcoholic Intoxication, Chronic1PSYGENET
TgeneIGFBP7C0023893Liver Cirrhosis, Experimental1CTD_human
TgeneIGFBP7C0033578Prostatic Neoplasms1CTD_human
TgeneIGFBP7C0038356Stomach Neoplasms1CTD_human
TgeneIGFBP7C1458155Mammary Neoplasms1CTD_human