FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 27310

FusionGeneSummary for PITPNC1_ANXA10

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: PITPNC1_ANXA10
Fusion gene ID: 27310
HgeneTgene
Gene symbol

PITPNC1

ANXA10

Gene ID

26207

11199

Gene namephosphatidylinositol transfer protein cytoplasmic 1annexin A10
SynonymsM-RDGB-beta|MRDGBbeta|RDGB-BETA|RDGBB|RDGBB1ANX14
Cytomap

17q24.2

4q32.3

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptioncytoplasmic phosphatidylinositol transfer protein 1M-rdgB betamammalian rdgB homolog betaretinal degeneration B beta 1retinal degeneration B homolog betaannexin A10annexin 14annexin-10
Modification date2018052320180519
UniProtAcc

Q9UKF7

Q9UJ72

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000580974, ENST00000299954, 
ENST00000335257, ENST00000581322, 
ENST00000359299, 
Fusion gene scores* DoF score14 X 8 X 5=5603 X 2 X 3=18
# samples 143
** MAII scorelog2(14/560*10)=-2
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: PITPNC1 [Title/Abstract] AND ANXA10 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgenePITPNC1

GO:0015914

phospholipid transport

22822086


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDBRCATCGA-A2-A3XZ-01APITPNC1chr17

65374318

+ANXA10chr4

169083679

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000580974ENST00000359299PITPNC1chr17

65374318

+ANXA10chr4

169083679

+
In-frameENST00000299954ENST00000359299PITPNC1chr17

65374318

+ANXA10chr4

169083679

+
In-frameENST00000335257ENST00000359299PITPNC1chr17

65374318

+ANXA10chr4

169083679

+
In-frameENST00000581322ENST00000359299PITPNC1chr17

65374318

+ANXA10chr4

169083679

+

Top

FusionProtFeatures for PITPNC1_ANXA10


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
PITPNC1

Q9UKF7

ANXA10

Q9UJ72

Phosphatidylinositol transfer proteins mediate themonomeric transport of lipids by shielding a lipid from theaqueous environment and binding the lipid in a hydrophobic cavity.Able to transfer phosphatidylinositol in vitro.{ECO:0000269|PubMed:10531358}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneANXA10chr17:65374318chr4:169083679ENST00000359299+212174_24165325RepeatNote=Annexin 3
TgeneANXA10chr17:65374318chr4:169083679ENST00000359299+212249_31665325RepeatNote=Annexin 4
TgeneANXA10chr17:65374318chr4:169083679ENST00000359299+21291_15865325RepeatNote=Annexin 2

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneANXA10chr17:65374318chr4:169083679ENST00000359299+21219_8665325RepeatNote=Annexin 1


Top

FusionGeneSequence for PITPNC1_ANXA10


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_PITPNC1_ENST00000580974_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_276aa
MLLKEYRICMPLTVDEDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNL
QEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINEC
YDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAG

>In-frame_PITPNC1_ENST00000299954_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_276aa
MLLKEYRICMPLTVDEDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNL
QEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINEC
YDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAG

>In-frame_PITPNC1_ENST00000335257_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_276aa
MLLKEYRICMPLTVDEDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNL
QEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINEC
YDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAG

>In-frame_PITPNC1_ENST00000581322_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_276aa
MLLKEYRICMPLTVDEDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNL
QEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINEC
YDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAG


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_PITPNC1_ENST00000580974_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_828nt
ATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTC
AAAGATGTGATGGCTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAG
AATTGCCTCATTGAAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTC
CAAGAGGACATTTATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGAC
CCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTG
TGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGT
TATGATGGATACTTTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCA
ATTCATGACTTTGGTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATAC
AAAGAGCGATATGGAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGT

>In-frame_PITPNC1_ENST00000299954_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_828nt
ATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTC
AAAGATGTGATGGCTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAG
AATTGCCTCATTGAAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTC
CAAGAGGACATTTATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGAC
CCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTG
TGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGT
TATGATGGATACTTTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCA
ATTCATGACTTTGGTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATAC
AAAGAGCGATATGGAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGT

>In-frame_PITPNC1_ENST00000335257_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_828nt
ATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTC
AAAGATGTGATGGCTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAG
AATTGCCTCATTGAAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTC
CAAGAGGACATTTATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGAC
CCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTG
TGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGT
TATGATGGATACTTTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCA
ATTCATGACTTTGGTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATAC
AAAGAGCGATATGGAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGT

>In-frame_PITPNC1_ENST00000581322_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_828nt
ATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTC
AAAGATGTGATGGCTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAG
AATTGCCTCATTGAAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTC
CAAGAGGACATTTATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGAC
CCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTG
TGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGT
TATGATGGATACTTTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCA
ATTCATGACTTTGGTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATAC
AAAGAGCGATATGGAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_PITPNC1_ENST00000580974_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_1780nt
GTTGGAGGCGCCCGGGGCCCCAGCCGGGCAGAGCCGAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCTTCCCTTTTCTCCCCGAGCCGAGCCCCGGAGCG
GCGCGGGGACCGGCCCTAAAAAGAGCAGGAAATCTTGTTTACCGCCCGCGGAGAGAAGCCGATCGAGCCTTTGTCTGGAAAGTCAGCATC
TCCGGCTCCGGCTGCAATGTGTTCCTGGTGACATTAGCATCGGGCAGACCCGCCGGAGGAGGGGGGTCGCCAGGTTCCCGTCTGCTTTCG
GAGGCGGATCGAGCGGGTGACTTTTGTGCATTCGTTTTAATTTTTGGAAATCTCTCTTTTTTCCTCCCTCGCTCGCTGCCGGGCATGTCC
TGATCTGGCGGCCGCTCCTACCACCCTGGGCAGCCGAGCAGAGTCGTCCCCAGCGGGTCTCCCTCCCTGCCTCCCTGACTTTGCAACACC
GCGTTCCGGGAGGACCGGCCTCGGCGAGGGAGGAGGCGGGGGAGCTGCGAACACCCAGACCCAAACCCTGACATGCTCTGGGGCGGAGAG
GAGGAAGCCAGGAGCTGAGCGCGCCGCGGGGGCTGCTTCGCCCTCCGGCTCCGAGCGCCGGGCTCCGGGCGCCCTGCCCTGCGCCTGGGC
AGCAGCCTTGCTGGTCTTGGGGGCGCCCCCCGCTTCCCGCCCCGGGGGTCCGCGGCCGGCAGGACCATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATC
TGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTCAAAGATGTGATGGCTGGCCTCATG
TACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAGAATTGCCTCATTGAAATACTAGCT
TCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTCCAAGAGGACATTTATTCAGAGACC
TCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGACCCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCA
ATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTGTGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTG
CGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGTTATGATGGATACTTTCAGGAGCTG
CTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCAATTCATGACTTTGGTTTCCATAAT
AAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATACAAAGAGCGATATGGAAAATCCCTA
TTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGTGATGCTGAGGACTACTAAAATGAA
GAGGACTTGGAGTACTGTGCACTCCTCTTTCTAGACACTTCCAAATAGAGATTTTCTCACAAATTTGTACTGTTCATGGCACTATTAACA
AAACTATACAATCATATTTTCTCTTCTATCTTTGAAATTATTCTAAGCCAAAGAAAACTATGAATGAAAGTATATGATACTGAATTTGCC

>In-frame_PITPNC1_ENST00000299954_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_1431nt
CGGGCATGTCCTGATCTGGCGGCCGCTCCTACCACCCTGGGCAGCCGAGCAGAGTCGTCCCCAGCGGGTCTCCCTCCCTGCCTCCCTGAC
TTTGCAACACCGCGTTCCGGGAGGACCGGCCTCGGCGAGGGAGGAGGCGGGGGAGCTGCGAACACCCAGACCCAAACCCTGACATGCTCT
GGGGCGGAGAGGAGGAAGCCAGGAGCTGAGCGCGCCGCGGGGGCTGCTTCGCCCTCCGGCTCCGAGCGCCGGGCTCCGGGCGCCCTGCCC
TGCGCCTGGGCAGCAGCCTTGCTGGTCTTGGGGGCGCCCCCCGCTTCCCGCCCCGGGGGTCCGCGGCCGGCAGGACCATGCTGCTGAAAG
AGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTCAAAGATGTGATGG
CTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAGAATTGCCTCATTG
AAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTCCAAGAGGACATTT
ATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGACCCTGCGATGGCTG
CTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTGTGCAACAAGAGCT
ACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGTTATGATGGATACT
TTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCAATTCATGACTTTG
GTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATACAAAGAGCGATATG
GAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGTGATGCTGAGGACT
ACTAAAATGAAGAGGACTTGGAGTACTGTGCACTCCTCTTTCTAGACACTTCCAAATAGAGATTTTCTCACAAATTTGTACTGTTCATGG
CACTATTAACAAAACTATACAATCATATTTTCTCTTCTATCTTTGAAATTATTCTAAGCCAAAGAAAACTATGAATGAAAGTATATGATA

>In-frame_PITPNC1_ENST00000335257_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_1431nt
CGGGCATGTCCTGATCTGGCGGCCGCTCCTACCACCCTGGGCAGCCGAGCAGAGTCGTCCCCAGCGGGTCTCCCTCCCTGCCTCCCTGAC
TTTGCAACACCGCGTTCCGGGAGGACCGGCCTCGGCGAGGGAGGAGGCGGGGGAGCTGCGAACACCCAGACCCAAACCCTGACATGCTCT
GGGGCGGAGAGGAGGAAGCCAGGAGCTGAGCGCGCCGCGGGGGCTGCTTCGCCCTCCGGCTCCGAGCGCCGGGCTCCGGGCGCCCTGCCC
TGCGCCTGGGCAGCAGCCTTGCTGGTCTTGGGGGCGCCCCCCGCTTCCCGCCCCGGGGGTCCGCGGCCGGCAGGACCATGCTGCTGAAAG
AGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTCAAAGATGTGATGG
CTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAGAATTGCCTCATTG
AAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTCCAAGAGGACATTT
ATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGACCCTGCGATGGCTG
CTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTGTGCAACAAGAGCT
ACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGTTATGATGGATACT
TTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCAATTCATGACTTTG
GTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATACAAAGAGCGATATG
GAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGTGATGCTGAGGACT
ACTAAAATGAAGAGGACTTGGAGTACTGTGCACTCCTCTTTCTAGACACTTCCAAATAGAGATTTTCTCACAAATTTGTACTGTTCATGG
CACTATTAACAAAACTATACAATCATATTTTCTCTTCTATCTTTGAAATTATTCTAAGCCAAAGAAAACTATGAATGAAAGTATATGATA

>In-frame_PITPNC1_ENST00000581322_chr17_65374318_+_ANXA10_ENST00000359299_chr4_169083679_+_1084nt
ATGCTGCTGAAAGAGTACCGGATCTGCATGCCGCTCACCGTAGACGAGGACCTGATTGGGGATATGAGGGAGCAGCTTTCGGATCACTTC
AAAGATGTGATGGCTGGCCTCATGTACCCACCACCACTGTATGATGCTCATGAGCTCTGGCATGCCATGAAGGGAGTAGGCACTGATGAG
AATTGCCTCATTGAAATACTAGCTTCAAGAACAAATGGAGAAATTTTCCAGATGCGAGAAGCCTACTGCTTGCAATACAGCAATAACCTC
CAAGAGGACATTTATTCAGAGACCTCAGGACACTTCAGAGATACTCTCATGAACTTGGTCCAGGGGACCAGAGAGGAAGGATATACAGAC
CCTGCGATGGCTGCTCAGGATGCAATGGTCCTATGGGAAGCCTGTCAGCAGAAGACGGGGGAGCACAAAACCATGCTGCAAATGATCCTG
TGCAACAAGAGCTACCAGCAGCTGCGGCTGGTTTTCCAGGAATTTCAAAATATTTCTGGGCAAGATATGGTAGATGCCATTAATGAATGT
TATGATGGATACTTTCAGGAGCTGCTGGTTGCAATTGTTCTCTGTGTTCGAGACAAACCAGCCTATTTTGCTTATAGATTATATAGTGCA
ATTCATGACTTTGGTTTCCATAATAAAACTGTAATCAGGATTCTCATTGCCAGAAGTGAAATAGACCTGCTGACCATAAGGAAACGATAC
AAAGAGCGATATGGAAAATCCCTATTTCATGATATCAGAAATTTTGCTTCAGGGCATTATAAGAAAGCACTGCTTGCCATCTGTGCTGGT
GATGCTGAGGACTACTAAAATGAAGAGGACTTGGAGTACTGTGCACTCCTCTTTCTAGACACTTCCAAATAGAGATTTTCTCACAAATTT
GTACTGTTCATGGCACTATTAACAAAACTATACAATCATATTTTCTCTTCTATCTTTGAAATTATTCTAAGCCAAAGAAAACTATGAATG
AAAGTATATGATACTGAATTTGCCTACTATCCTGAATTTGCCTACTATCTAATCAGCAATTAAATAAATTGTGCATGATGGAATAATAGA


Top

FusionGenePPI for PITPNC1_ANXA10


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
PITPNC1AGTRAP, CMTM5ANXA10BAG3, EDC3


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for PITPNC1_ANXA10


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for PITPNC1_ANXA10


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource