FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 2375

FusionGeneSummary for ARHGAP15_KYNU

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: ARHGAP15_KYNU
Fusion gene ID: 2375
HgeneTgene
Gene symbol

ARHGAP15

KYNU

Gene ID

55843

8942

Gene nameRho GTPase activating protein 15kynureninase
SynonymsBM046KYNUU|VCRL2
Cytomap

2q22.2-q22.3

2q22.2

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionrho GTPase-activating protein 15rho-type GTPase-activating protein 15kynureninaseL-kynurenine hydrolase
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q53QZ3

Q16719

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000409869, ENST00000295095, 
ENST00000473426, 
ENST00000264170, 
ENST00000375773, ENST00000409512, 
ENST00000410015, 
Fusion gene scores* DoF score5 X 6 X 3=908 X 7 X 6=336
# samples 610
** MAII scorelog2(6/90*10)=-0.584962500721156
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(10/336*10)=-1.74846123300404
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: ARHGAP15 [Title/Abstract] AND KYNU [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgeneARHGAP15

GO:0008360

regulation of cell shape

12650940

TgeneKYNU

GO:0019805

quinolinate biosynthetic process

9291104

TgeneKYNU

GO:0034341

response to interferon-gamma

9291104

TgeneKYNU

GO:0043420

anthranilate metabolic process

11985583


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLUADTCGA-38-4630-01AARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
TCGARVLUSCTCGA-NC-A5HJ-01AARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
intron-3CDSENST00000409869ENST00000264170ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-3CDSENST00000409869ENST00000375773ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-3CDSENST00000409869ENST00000409512ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-intronENST00000409869ENST00000410015ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
In-frameENST00000295095ENST00000264170ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
In-frameENST00000295095ENST00000375773ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
In-frameENST00000295095ENST00000409512ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
5CDS-intronENST00000295095ENST00000410015ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-3CDSENST00000473426ENST00000264170ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-3CDSENST00000473426ENST00000375773ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-3CDSENST00000473426ENST00000409512ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-intronENST00000473426ENST00000410015ARHGAP15chr2

144008169

+KYNUchr2

143742653

+
intron-5UTRENST00000409869ENST00000264170ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000409869ENST00000375773ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000409869ENST00000409512ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000409869ENST00000410015ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
5UTR-5UTRENST00000295095ENST00000264170ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
5UTR-5UTRENST00000295095ENST00000375773ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
5UTR-5UTRENST00000295095ENST00000409512ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
5UTR-5UTRENST00000295095ENST00000410015ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000473426ENST00000264170ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000473426ENST00000375773ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000473426ENST00000409512ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+
intron-5UTRENST00000473426ENST00000410015ARHGAP15chr2

143887035

+KYNUchr2

143642918

+

Top

FusionProtFeatures for ARHGAP15_KYNU


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
ARHGAP15

Q53QZ3

KYNU

Q16719

Catalyzes the cleavage of L-kynurenine (L-Kyn) and L-3-hydroxykynurenine (L-3OHKyn) into anthranilic acid (AA) and 3-hydroxyanthranilic acid (3-OHAA), respectively. Has a preferencefor the L-3-hydroxy form. Also has cysteine-conjugate-beta-lyaseactivity. {ECO:0000269|PubMed:11985583,ECO:0000269|PubMed:17300176, ECO:0000269|PubMed:28792876,ECO:0000269|PubMed:8706755, ECO:0000269|PubMed:9180257}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note


Top

FusionGeneSequence for ARHGAP15_KYNU


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000264170_chr2_143742653_+_381aa
MQKSTNSDTSVETLNSTRQGTGAVQMRIKNANSHHDRLSQSKSMILTDVGKVTEPISRHRRNHSQHILKDVIPPLEQLMVEKEGYLQKAK
IADGGKKLRKNWSTSWIVLSSRRIEFYKESKQQALSNMKTGHKPESVDLCGAHIEWAKEKSSRKNVFQGCYVGFDLAHAVGNVELYLHDW
GVDFACWCSYKYLNAGAGGIAGAFIHEKHAHTIKPALVGWFGHELSTRFKMDNKLQLIPGVCGFRISNPPILLVCSLHASLEIFKQATMK
ALRKKSVLLTGYLEYLIKHNYGKDKAATKKPVVNIITPSHVEERGCQLTITFSVPNKDVFQELEKRGVVCDKRNPNGIRVAPVPLYNSFH

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000375773_chr2_143742653_+_223aa
MQKSTNSDTSVETLNSTRQGTGAVQMRIKNANSHHDRLSQSKSMILTDVGKVTEPISRHRRNHSQHILKDVIPPLEQLMVEKEGYLQKAK
IADGGKKLRKNWSTSWIVLSSRRIEFYKESKQQALSNMKTGHKPESVDLCGAHIEWAKEKSSRKNVFQGCYVGFDLAHAVGNVELYLHDW

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000409512_chr2_143742653_+_381aa
MQKSTNSDTSVETLNSTRQGTGAVQMRIKNANSHHDRLSQSKSMILTDVGKVTEPISRHRRNHSQHILKDVIPPLEQLMVEKEGYLQKAK
IADGGKKLRKNWSTSWIVLSSRRIEFYKESKQQALSNMKTGHKPESVDLCGAHIEWAKEKSSRKNVFQGCYVGFDLAHAVGNVELYLHDW
GVDFACWCSYKYLNAGAGGIAGAFIHEKHAHTIKPALVGWFGHELSTRFKMDNKLQLIPGVCGFRISNPPILLVCSLHASLEIFKQATMK
ALRKKSVLLTGYLEYLIKHNYGKDKAATKKPVVNIITPSHVEERGCQLTITFSVPNKDVFQELEKRGVVCDKRNPNGIRVAPVPLYNSFH


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000264170_chr2_143742653_+_1143nt
ATGCAGAAATCTACAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAAT
GCCAACAGCCACCATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGA
AGGAATCATTCACAGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAA
ATTGCAGATGGAGGAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCC
AAGCAACAGGCTCTGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAA
TCGAGCAGAAAGAATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGG
GGAGTTGATTTTGCCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCC
CATACGATTAAACCTGCATTAGTGGGATGGTTTGGCCATGAACTCAGCACCAGATTTAAGATGGATAACAAACTGCAGTTAATCCCTGGG
GTCTGTGGATTCCGAATTTCAAATCCTCCCATTTTGTTGGTCTGTTCCTTGCATGCTAGTTTAGAGATCTTTAAGCAAGCGACAATGAAG
GCATTGCGGAAAAAATCTGTTTTGCTAACTGGCTATCTGGAATACCTGATCAAGCATAACTATGGCAAAGATAAAGCAGCAACCAAGAAA
CCAGTTGTGAACATAATTACTCCGTCTCATGTAGAGGAGCGGGGGTGCCAGCTAACAATAACATTTTCTGTTCCAAACAAAGATGTTTTC
CAAGAACTAGAAAAAAGAGGAGTGGTTTGTGACAAGCGGAATCCAAATGGCATTCGAGTGGCTCCAGTTCCTCTCTATAATTCTTTCCAT

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000375773_chr2_143742653_+_669nt
ATGCAGAAATCTACAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAAT
GCCAACAGCCACCATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGA
AGGAATCATTCACAGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAA
ATTGCAGATGGAGGAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCC
AAGCAACAGGCTCTGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAA
TCGAGCAGAAAGAATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGG
GGAGTTGATTTTGCCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCC

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000409512_chr2_143742653_+_1143nt
ATGCAGAAATCTACAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAAT
GCCAACAGCCACCATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGA
AGGAATCATTCACAGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAA
ATTGCAGATGGAGGAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCC
AAGCAACAGGCTCTGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAA
TCGAGCAGAAAGAATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGG
GGAGTTGATTTTGCCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCC
CATACGATTAAACCTGCATTAGTGGGATGGTTTGGCCATGAACTCAGCACCAGATTTAAGATGGATAACAAACTGCAGTTAATCCCTGGG
GTCTGTGGATTCCGAATTTCAAATCCTCCCATTTTGTTGGTCTGTTCCTTGCATGCTAGTTTAGAGATCTTTAAGCAAGCGACAATGAAG
GCATTGCGGAAAAAATCTGTTTTGCTAACTGGCTATCTGGAATACCTGATCAAGCATAACTATGGCAAAGATAAAGCAGCAACCAAGAAA
CCAGTTGTGAACATAATTACTCCGTCTCATGTAGAGGAGCGGGGGTGCCAGCTAACAATAACATTTTCTGTTCCAAACAAAGATGTTTTC
CAAGAACTAGAAAAAAGAGGAGTGGTTTGTGACAAGCGGAATCCAAATGGCATTCGAGTGGCTCCAGTTCCTCTCTATAATTCTTTCCAT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000264170_chr2_143742653_+_1459nt
GCCTTTTTCTTCCCCCAGTACTGAAATTAAGCAGCATCCAACACAGGCCTACTCTTACGACATGTGACTTTACTGTTTTCCGTTTTTGTT
GAAAGAGTCATTAACAGTTAGGAGTTGATGGCAGTTTCAATAACAGGTCATTGCCGAGAAAAGGATAGCACTATAATATGCAGAAATCTA
CAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAATGCCAACAGCCACC
ATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGAAGGAATCATTCAC
AGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAAATTGCAGATGGAG
GAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCCAAGCAACAGGCTC
TGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAATCGAGCAGAAAGA
ATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGGGGAGTTGATTTTG
CCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCCCATACGATTAAAC
CTGCATTAGTGGGATGGTTTGGCCATGAACTCAGCACCAGATTTAAGATGGATAACAAACTGCAGTTAATCCCTGGGGTCTGTGGATTCC
GAATTTCAAATCCTCCCATTTTGTTGGTCTGTTCCTTGCATGCTAGTTTAGAGATCTTTAAGCAAGCGACAATGAAGGCATTGCGGAAAA
AATCTGTTTTGCTAACTGGCTATCTGGAATACCTGATCAAGCATAACTATGGCAAAGATAAAGCAGCAACCAAGAAACCAGTTGTGAACA
TAATTACTCCGTCTCATGTAGAGGAGCGGGGGTGCCAGCTAACAATAACATTTTCTGTTCCAAACAAAGATGTTTTCCAAGAACTAGAAA
AAAGAGGAGTGGTTTGTGACAAGCGGAATCCAAATGGCATTCGAGTGGCTCCAGTTCCTCTCTATAATTCTTTCCATGATGTTTATAAAT
TTACCAATCTGCTCACTTCTATACTTGACTCTGCAGAAACAAAAAATTAGCAGTGTTTTCTAGAACAACTTAAGCAAATTATACTGAAAG
CTGCTGTGGTTATTTCAGTATTATTCGATTTTTAATTATTGAAAGTATGTCACCATTGACCACATGTAACTAACAATAAATAATATACCT

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000375773_chr2_143742653_+_1070nt
GCCTTTTTCTTCCCCCAGTACTGAAATTAAGCAGCATCCAACACAGGCCTACTCTTACGACATGTGACTTTACTGTTTTCCGTTTTTGTT
GAAAGAGTCATTAACAGTTAGGAGTTGATGGCAGTTTCAATAACAGGTCATTGCCGAGAAAAGGATAGCACTATAATATGCAGAAATCTA
CAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAATGCCAACAGCCACC
ATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGAAGGAATCATTCAC
AGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAAATTGCAGATGGAG
GAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCCAAGCAACAGGCTC
TGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAATCGAGCAGAAAGA
ATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGGGGAGTTGATTTTG
CCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCCCATACGATTAAAC
CTGCGAGATCGGAGTTCTTTAATTAGGAATGGAATGCAACAGATTTGGACAAGTCAAGGACAAGAGCTTTAGAGAGACCAAAGAGTTTTT
CACTGTTAAAGTGTCCAGTATGTAGCCGAGAACCATATGGAGAACATCAAATACAGTGGAACAAATGTAACTGCTATTGATGTCACACTT

>In-frame_ARHGAP15_ENST00000295095_chr2_144008169_+_KYNU_ENST00000409512_chr2_143742653_+_1310nt
GCCTTTTTCTTCCCCCAGTACTGAAATTAAGCAGCATCCAACACAGGCCTACTCTTACGACATGTGACTTTACTGTTTTCCGTTTTTGTT
GAAAGAGTCATTAACAGTTAGGAGTTGATGGCAGTTTCAATAACAGGTCATTGCCGAGAAAAGGATAGCACTATAATATGCAGAAATCTA
CAAATTCTGATACTTCCGTGGAAACACTGAATTCTACCCGCCAAGGCACAGGAGCTGTGCAAATGAGAATCAAAAATGCCAACAGCCACC
ATGACAGGCTCAGCCAAAGTAAATCCATGATCCTCACCGATGTCGGGAAGGTCACTGAACCTATATCCAGACACAGAAGGAATCATTCAC
AGCATATCTTGAAAGATGTCATTCCTCCATTGGAACAACTGATGGTTGAAAAAGAAGGTTATCTGCAAAAAGCTAAAATTGCAGATGGAG
GAAAGAAACTAAGGAAAAACTGGTCTACTTCCTGGATTGTTCTTTCTAGTCGAAGAATTGAATTTTACAAAGAATCCAAGCAACAGGCTC
TGTCCAATATGAAAACTGGGCACAAACCAGAAAGTGTGGATTTGTGTGGAGCACACATTGAATGGGCCAAGGAAAAATCGAGCAGAAAGA
ATGTCTTTCAGGGTTGTTATGTTGGCTTTGATCTAGCACATGCAGTTGGAAATGTTGAACTCTACTTACATGACTGGGGAGTTGATTTTG
CCTGCTGGTGTTCCTACAAGTATTTAAATGCAGGAGCAGGAGGAATTGCTGGTGCCTTCATTCATGAAAAGCATGCCCATACGATTAAAC
CTGCATTAGTGGGATGGTTTGGCCATGAACTCAGCACCAGATTTAAGATGGATAACAAACTGCAGTTAATCCCTGGGGTCTGTGGATTCC
GAATTTCAAATCCTCCCATTTTGTTGGTCTGTTCCTTGCATGCTAGTTTAGAGATCTTTAAGCAAGCGACAATGAAGGCATTGCGGAAAA
AATCTGTTTTGCTAACTGGCTATCTGGAATACCTGATCAAGCATAACTATGGCAAAGATAAAGCAGCAACCAAGAAACCAGTTGTGAACA
TAATTACTCCGTCTCATGTAGAGGAGCGGGGGTGCCAGCTAACAATAACATTTTCTGTTCCAAACAAAGATGTTTTCCAAGAACTAGAAA
AAAGAGGAGTGGTTTGTGACAAGCGGAATCCAAATGGCATTCGAGTGGCTCCAGTTCCTCTCTATAATTCTTTCCATGATGTTTATAAAT


Top

FusionGenePPI for ARHGAP15_KYNU


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
ARHGAP15RAC1, SNCA, PRNP, CD93, KDM1A, APP, DHPSKYNUTPM3, SMARCD2, COIL, SEC23IP, NUP210, PALM2, SMS, PPM1G, SMEK2, SSU72, ASNS, SIRT1, SGTA, LYN, CNDP2, ADSS, BCCIP, CHORDC1, CSE1L, GDA, GNS, GSR, LDHAL6B, MVD, NAGK, C11orf58, LDHA, NDRG1, PEPD, RPS6KA1, NXF1, ADK, ASS1, CFL1, DSTN, ETFA, FUBP1, GLRX, FH, KHSRP, MEMO1, PPIA, PSAT1, SPR, RET


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for ARHGAP15_KYNU


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status
TgeneKYNUQ16719DB00114Pyridoxal PhosphateKynureninase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03017}small moleculeapproved|investigational|nutraceutical

Top

RelatedDiseases for ARHGAP15_KYNU


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
TgeneKYNUC0021368Inflammation1CTD_human
TgeneKYNUC0023893Liver Cirrhosis, Experimental1CTD_human
TgeneKYNUC0041696Unipolar Depression1PSYGENET
TgeneKYNUC0268474Hydroxykynureninuria1CTD_human;ORPHANET;UNIPROT
TgeneKYNUC0344315Depressed mood1PSYGENET
TgeneKYNUC0524851Neurodegenerative Disorders1CTD_human
TgeneKYNUC1269683Major Depressive Disorder1PSYGENET