FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 22545

FusionGeneSummary for MRPS18C_ENOPH1

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: MRPS18C_ENOPH1
Fusion gene ID: 22545
HgeneTgene
Gene symbol

MRPS18C

ENOPH1

Gene ID

51023

58478

Gene namemitochondrial ribosomal protein S18Cenolase-phosphatase 1
SynonymsCGI-134|MRP-S18-1|MRP-S18-c|MRPS18-1|S18mt-c|mrps18-cE1|MASA|MST145|mtnC
Cytomap

4q21.23

4q21.22

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Description28S ribosomal protein S18c, mitochondrial28S ribosomal protein S18-1, mitochondrialmitochondrial ribosomal protein S18-1mitochondrial small ribosomal subunit protein bS18cmitochondrial small ribosomal subunit protein bS18mmitochondrial small ribosomaenolase-phosphatase E12,3-diketo-5-methylthio-1-phosphopentane phosphataseacireductone synthase
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q9Y3D5

Q9UHY7

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000295491, ENST00000507019, 
ENST00000507349, ENST00000509571, 
ENST00000273920, ENST00000509635, 
Fusion gene scores* DoF score3 X 3 X 2=184 X 3 X 3=36
# samples 44
** MAII scorelog2(4/18*10)=1.15200309344505
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(4/36*10)=0.15200309344505
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: MRPS18C [Title/Abstract] AND ENOPH1 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgeneENOPH1

GO:0019509

L-methionine salvage from methylthioadenosine

15843022


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVOVTCGA-13-1511-01AMRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000295491ENST00000273920MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
5CDS-5UTRENST00000295491ENST00000509635MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
In-frameENST00000507019ENST00000273920MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
5CDS-5UTRENST00000507019ENST00000509635MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
In-frameENST00000507349ENST00000273920MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
5CDS-5UTRENST00000507349ENST00000509635MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
intron-3CDSENST00000509571ENST00000273920MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+
intron-5UTRENST00000509571ENST00000509635MRPS18Cchr4

84378111

+ENOPH1chr4

83369073

+

Top

FusionProtFeatures for MRPS18C_ENOPH1


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
MRPS18C

Q9Y3D5

ENOPH1

Q9UHY7

Bifunctional enzyme that catalyzes the enolization of2,3-diketo-5-methylthiopentyl-1-phosphate (DK-MTP-1-P) into theintermediate 2-hydroxy-3-keto-5-methylthiopentenyl-1-phosphate(HK-MTPenyl-1-P), which is then dephosphorylated to form theacireductone 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene (DHK-MTPene). {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03117,ECO:0000269|PubMed:15843022}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneENOPH1chr4:84378111chr4:83369073ENST00000273920+06153_15428262RegionNote=Substrate binding

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note


Top

FusionGeneSequence for MRPS18C_ENOPH1


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_MRPS18C_ENST00000295491_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_284aa
MAAVVAVCGGLGRKKLTHLVTAAVSLTHPGTHTVLWRRGCSQQVSSNEDLDILFPYIEENVKEYLQTHWEEEECQQDVSLLRKQAEEDAH
LDGAVPIPAASGNGVDDLQQMIQAVVDNVCWQMSLDRKTTALKQLQGHMWRAAFTAGRMKAEFFADVVPAVRKWREAGMKVYIYSSGSVE
AQKLLFGHSTEGDILELVDGHFDTKIGHKVESESYRKIADSIGCSTNNILFLTDVTREASAAEEADVHVAVVVRPGNAGLTDDEKTYYSL

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507019_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_284aa
MAAVVAVCGGLGRKKLTHLVTAAVSLTHPGTHTVLWRRGCSQQVSSNEDLDILFPYIEENVKEYLQTHWEEEECQQDVSLLRKQAEEDAH
LDGAVPIPAASGNGVDDLQQMIQAVVDNVCWQMSLDRKTTALKQLQGHMWRAAFTAGRMKAEFFADVVPAVRKWREAGMKVYIYSSGSVE
AQKLLFGHSTEGDILELVDGHFDTKIGHKVESESYRKIADSIGCSTNNILFLTDVTREASAAEEADVHVAVVVRPGNAGLTDDEKTYYSL

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507349_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_284aa
MAAVVAVCGGLGRKKLTHLVTAAVSLTHPGTHTVLWRRGCSQQVSSNEDLDILFPYIEENVKEYLQTHWEEEECQQDVSLLRKQAEEDAH
LDGAVPIPAASGNGVDDLQQMIQAVVDNVCWQMSLDRKTTALKQLQGHMWRAAFTAGRMKAEFFADVVPAVRKWREAGMKVYIYSSGSVE
AQKLLFGHSTEGDILELVDGHFDTKIGHKVESESYRKIADSIGCSTNNILFLTDVTREASAAEEADVHVAVVVRPGNAGLTDDEKTYYSL


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_MRPS18C_ENST00000295491_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_852nt
ATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTGCTGTCAGCCTTACACATCCCGGG
ACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTTTATTTCCTTACATCGAAGAAAAT
GTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGAAACAGGCTGAAGAGGACGCCCAC
CTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCCAGGCCGTGGTAGATAATGTGTGC
TGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGGCATTCACAGCTGGGCGCATGAAA
GCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACATCTATTCCTCAGGGAGTGTGGAG
GCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTGATACCAAGATTGGACACAAAGTA
GAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGACAGATGTTACTCGAGAGGCCAGT
GCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATGATGAGAAGACTTACTACAGCCTC

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507019_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_852nt
ATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTGCTGTCAGCCTTACACATCCCGGG
ACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTTTATTTCCTTACATCGAAGAAAAT
GTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGAAACAGGCTGAAGAGGACGCCCAC
CTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCCAGGCCGTGGTAGATAATGTGTGC
TGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGGCATTCACAGCTGGGCGCATGAAA
GCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACATCTATTCCTCAGGGAGTGTGGAG
GCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTGATACCAAGATTGGACACAAAGTA
GAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGACAGATGTTACTCGAGAGGCCAGT
GCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATGATGAGAAGACTTACTACAGCCTC

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507349_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_852nt
ATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTGCTGTCAGCCTTACACATCCCGGG
ACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTTTATTTCCTTACATCGAAGAAAAT
GTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGAAACAGGCTGAAGAGGACGCCCAC
CTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCCAGGCCGTGGTAGATAATGTGTGC
TGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGGCATTCACAGCTGGGCGCATGAAA
GCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACATCTATTCCTCAGGGAGTGTGGAG
GCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTGATACCAAGATTGGACACAAAGTA
GAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGACAGATGTTACTCGAGAGGCCAGT
GCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATGATGAGAAGACTTACTACAGCCTC


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_MRPS18C_ENST00000295491_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_1936nt
AGCGTTCTCCTGCGGAACCTTTGAACGGGGTACTCGAGCCCACAGGGGAAGAGCAGCGGAAGGGGCCTTTCGGAACGATTTGGAACGAAA
GGAAGTGGAAGAAACGCGGAACCATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTG
CTGTCAGCCTTACACATCCCGGGACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTT
TATTTCCTTACATCGAAGAAAATGTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGA
AACAGGCTGAAGAGGACGCCCACCTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCC
AGGCCGTGGTAGATAATGTGTGCTGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGG
CATTCACAGCTGGGCGCATGAAAGCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACA
TCTATTCCTCAGGGAGTGTGGAGGCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTG
ATACCAAGATTGGACACAAAGTAGAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGA
CAGATGTTACTCGAGAGGCCAGTGCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATG
ATGAGAAGACTTACTACAGCCTCATCACATCCTTCAGTGAACTATACCTGCCTTCCTCAACCTAGAGAAGGGTTGTTAAGGCAGACCGCC
CTGTTCCCCAGAGTTGTCCCTGTAGTGTCTAGGTTTATTCTAATGGTAAAAGTAACTTACTTAAAAAACATATGTACACATATGTATGCA
AGTATGTATATATGTGTATGCTCAGATTAACTTCCATAGGTACATAAGTGAAAGAAGTCTCAGTTCAGTGAACACAAAACTTATTTAAAG
ATGCTTTATATGTAGAAATTGTTTCAAATCATACTCTAACCCTTAGTGAGGGCAAAGTGTAGTTGGTAGAAGAAATTGCTAAATACCTAT
CTAATGTGCTATGTTTATCAAATCGTGTACTAAAATGGAAAGCTAGTTTTGAGAAATTATTCAGAAGCCTTGTTATTTTAAAAATGAAAT
ATTTCAAAGACTGAATATTTTCAAAGAAAATGAATAATTCATTGCCCTTGTGATTTAGAAGATTATAACAGCTGTATTTCATATTTGCCT
CCTTATATATATCAAAGACCAAGGTATTTCCTTCTGCTTCAAAAGAACAAAATTGGGAAAGAAAACTCACTTGAGTCTTGATCAAACAAG
TGTCTTTTACTTAAGAAGAAACTTGGTAATCATTGTGGCACCCACAGCAAGCAGTTGCCTTACCAGTGAAAAAGGTGCACTGAGGTAACA
TCTAAAACAGAGATGTGGTTCTTAATGTTTAACAGAACAGTTCTAATCCTGCCACGTGTTATCATTATAGATTTTATAGTTGCCTTTCTA
ACTACTTAGCACAGTTTGAGAATACGTTAATTGCTATTTACTATTTAAAAAGTTTTACTGAAATCAGTCCATAACATTAAGATGAGCCCT
AATATGTAAGATTTTCCTCTGGAATGGATGTGAGAAATGTAAATTTTATAACAGCAGTATTTATCCTGGTTTAATTCTAATACGATGTCA

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507019_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_1918nt
CTTTGAACGGGGTACTCGAGCCCACAGGGGAAGAGCAGCGGAAGGGGCCTTTCGGAACGATTTGGAACGAAAGGAAGTGGAAGAAACGCG
GAACCATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTGCTGTCAGCCTTACACATC
CCGGGACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTTTATTTCCTTACATCGAAG
AAAATGTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGAAACAGGCTGAAGAGGACG
CCCACCTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCCAGGCCGTGGTAGATAATG
TGTGCTGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGGCATTCACAGCTGGGCGCA
TGAAAGCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACATCTATTCCTCAGGGAGTG
TGGAGGCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTGATACCAAGATTGGACACA
AAGTAGAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGACAGATGTTACTCGAGAGG
CCAGTGCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATGATGAGAAGACTTACTACA
GCCTCATCACATCCTTCAGTGAACTATACCTGCCTTCCTCAACCTAGAGAAGGGTTGTTAAGGCAGACCGCCCTGTTCCCCAGAGTTGTC
CCTGTAGTGTCTAGGTTTATTCTAATGGTAAAAGTAACTTACTTAAAAAACATATGTACACATATGTATGCAAGTATGTATATATGTGTA
TGCTCAGATTAACTTCCATAGGTACATAAGTGAAAGAAGTCTCAGTTCAGTGAACACAAAACTTATTTAAAGATGCTTTATATGTAGAAA
TTGTTTCAAATCATACTCTAACCCTTAGTGAGGGCAAAGTGTAGTTGGTAGAAGAAATTGCTAAATACCTATCTAATGTGCTATGTTTAT
CAAATCGTGTACTAAAATGGAAAGCTAGTTTTGAGAAATTATTCAGAAGCCTTGTTATTTTAAAAATGAAATATTTCAAAGACTGAATAT
TTTCAAAGAAAATGAATAATTCATTGCCCTTGTGATTTAGAAGATTATAACAGCTGTATTTCATATTTGCCTCCTTATATATATCAAAGA
CCAAGGTATTTCCTTCTGCTTCAAAAGAACAAAATTGGGAAAGAAAACTCACTTGAGTCTTGATCAAACAAGTGTCTTTTACTTAAGAAG
AAACTTGGTAATCATTGTGGCACCCACAGCAAGCAGTTGCCTTACCAGTGAAAAAGGTGCACTGAGGTAACATCTAAAACAGAGATGTGG
TTCTTAATGTTTAACAGAACAGTTCTAATCCTGCCACGTGTTATCATTATAGATTTTATAGTTGCCTTTCTAACTACTTAGCACAGTTTG
AGAATACGTTAATTGCTATTTACTATTTAAAAAGTTTTACTGAAATCAGTCCATAACATTAAGATGAGCCCTAATATGTAAGATTTTCCT
CTGGAATGGATGTGAGAAATGTAAATTTTATAACAGCAGTATTTATCCTGGTTTAATTCTAATACGATGTCATGTTAATTTCATGTTGTG

>In-frame_MRPS18C_ENST00000507349_chr4_84378111_+_ENOPH1_ENST00000273920_chr4_83369073_+_1846nt
GGAAGTGGAAGAAACGCGGAACCATGGCCGCTGTGGTTGCTGTTTGCGGTGGTCTAGGGAGGAAGAAGTTGACACACTTGGTAACGGCTG
CTGTCAGCCTTACACATCCCGGGACTCACACGGTGCTTTGGAGAAGAGGTTGTTCACAACAGGTATCCAGCAATGAGGACCTGGACATTT
TATTTCCTTACATCGAAGAAAATGTTAAAGAGTATCTGCAGACACATTGGGAAGAAGAGGAGTGCCAGCAGGATGTCAGTCTTTTGAGGA
AACAGGCTGAAGAGGACGCCCACCTGGATGGGGCTGTTCCTATCCCTGCAGCATCTGGGAATGGAGTGGATGATCTGCAACAGATGATCC
AGGCCGTGGTAGATAATGTGTGCTGGCAGATGTCCCTGGATCGAAAGACCACTGCACTCAAACAGCTGCAGGGCCACATGTGGAGGGCGG
CATTCACAGCTGGGCGCATGAAAGCAGAGTTCTTTGCAGATGTAGTTCCAGCAGTCAGGAAGTGGAGAGAGGCCGGAATGAAGGTGTACA
TCTATTCCTCAGGGAGTGTGGAGGCACAGAAACTGTTATTCGGGCATTCTACGGAGGGAGATATTCTTGAGCTTGTTGATGGTCACTTTG
ATACCAAGATTGGACACAAAGTAGAGAGTGAAAGTTACCGAAAGATTGCAGACAGCATTGGGTGCTCAACCAACAACATTTTGTTTCTGA
CAGATGTTACTCGAGAGGCCAGTGCTGCTGAGGAAGCAGATGTGCACGTAGCTGTGGTGGTGAGACCAGGCAACGCAGGATTAACAGATG
ATGAGAAGACTTACTACAGCCTCATCACATCCTTCAGTGAACTATACCTGCCTTCCTCAACCTAGAGAAGGGTTGTTAAGGCAGACCGCC
CTGTTCCCCAGAGTTGTCCCTGTAGTGTCTAGGTTTATTCTAATGGTAAAAGTAACTTACTTAAAAAACATATGTACACATATGTATGCA
AGTATGTATATATGTGTATGCTCAGATTAACTTCCATAGGTACATAAGTGAAAGAAGTCTCAGTTCAGTGAACACAAAACTTATTTAAAG
ATGCTTTATATGTAGAAATTGTTTCAAATCATACTCTAACCCTTAGTGAGGGCAAAGTGTAGTTGGTAGAAGAAATTGCTAAATACCTAT
CTAATGTGCTATGTTTATCAAATCGTGTACTAAAATGGAAAGCTAGTTTTGAGAAATTATTCAGAAGCCTTGTTATTTTAAAAATGAAAT
ATTTCAAAGACTGAATATTTTCAAAGAAAATGAATAATTCATTGCCCTTGTGATTTAGAAGATTATAACAGCTGTATTTCATATTTGCCT
CCTTATATATATCAAAGACCAAGGTATTTCCTTCTGCTTCAAAAGAACAAAATTGGGAAAGAAAACTCACTTGAGTCTTGATCAAACAAG
TGTCTTTTACTTAAGAAGAAACTTGGTAATCATTGTGGCACCCACAGCAAGCAGTTGCCTTACCAGTGAAAAAGGTGCACTGAGGTAACA
TCTAAAACAGAGATGTGGTTCTTAATGTTTAACAGAACAGTTCTAATCCTGCCACGTGTTATCATTATAGATTTTATAGTTGCCTTTCTA
ACTACTTAGCACAGTTTGAGAATACGTTAATTGCTATTTACTATTTAAAAAGTTTTACTGAAATCAGTCCATAACATTAAGATGAGCCCT
AATATGTAAGATTTTCCTCTGGAATGGATGTGAGAAATGTAAATTTTATAACAGCAGTATTTATCCTGGTTTAATTCTAATACGATGTCA


Top

FusionGenePPI for MRPS18C_ENOPH1


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
MRPS18CLIG4, SHMT2, MOV10, NOL12, TRA2A, RPL6, MRPS2, TRMT10B, HNRNPA1, ZNF707, MRPS31, MRPS5, MRPS11, MRPS6, PPTC7, MRPS34, AURKAIP1, PDGFB, MRPS27, SNRNP70, ZBTB48, GLTSCR2, CCDC59, RPL18, E4F1ENOPH1RPS27, RAB10, MOV10, CBS, MCFD2, PGM3, PUS7, SMS, UBA6, HDHD1, IMPDH2, MANF, PRDX6, SNX2, TGM2, BAG3, KATNA1, TMEM132A, TMEM63B, MYO19, BAG6, TSC22D2, RNF41, CARD9, THEM4, VPS52


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for MRPS18C_ENOPH1


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for MRPS18C_ENOPH1


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource