FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 21511

FusionGeneSummary for MED1_KRT222

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: MED1_KRT222
Fusion gene ID: 21511
HgeneTgene
Gene symbol

MED1

KRT222

Gene ID

8930

125113

Gene namemethyl-CpG binding domain 4, DNA glycosylasekeratin 222
SynonymsMED1KA21|KRT222P
Cytomap

3q21.3

17q21.2

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionmethyl-CpG-binding domain protein 43,N(4)-ethenocytosine glycosylaseG/5-fluorouracil mismatch glycosylase with biphasic kineticsG/T mismatch glycosylaseG/U mismatch glycosylasemethyl-CpG binding domain protein 4methyl-CpG-binding endonuclease 1methkeratin-like protein KRT222keratin 222, type IIkeratin-222 pseudogene
Modification date2018052320180519
UniProtAcc

Q15648

Q8N1A0

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000394287, ENST00000300651, 
ENST00000476049, ENST00000394052, 
Fusion gene scores* DoF score25 X 11 X 9=24755 X 5 X 5=125
# samples 256
** MAII scorelog2(25/2475*10)=-3.30742852519225
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(6/125*10)=-1.05889368905357
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: MED1 [Title/Abstract] AND KRT222 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVSKCMTCGA-ER-A2NF-01AMED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-
TCGARVSKCMTCGA-ER-A2NF-06AMED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000394287ENST00000476049MED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-
In-frameENST00000394287ENST00000394052MED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-
In-frameENST00000300651ENST00000476049MED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-
In-frameENST00000300651ENST00000394052MED1chr17

37604051

-KRT222chr17

38818296

-

Top

FusionProtFeatures for MED1_KRT222


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
MED1

Q15648

KRT222

Q8N1A0

Component of the Mediator complex, a coactivatorinvolved in the regulated transcription of nearly all RNApolymerase II-dependent genes. Mediator functions as a bridge toconvey information from gene-specific regulatory proteins to thebasal RNA polymerase II transcription machinery. Mediator isrecruited to promoters by direct interactions with regulatoryproteins and serves as a scaffold for the assembly of a functionalpreinitiation complex with RNA polymerase II and the generaltranscription factors (PubMed:10406464, PubMed:11867769,PubMed:12037571, PubMed:12218053, PubMed:12556447,PubMed:14636573, PubMed:15340084, PubMed:15471764,PubMed:15989967, PubMed:16574658, PubMed:9653119). Acts as acoactivator for GATA1-mediated transcriptional activation duringerythroid differentiation of K562 erythroleukemia cells(PubMed:24245781). {ECO:0000269|PubMed:10406464,ECO:0000269|PubMed:11867769, ECO:0000269|PubMed:12037571,ECO:0000269|PubMed:12218053, ECO:0000269|PubMed:12556447,ECO:0000269|PubMed:14636573, ECO:0000269|PubMed:15340084,ECO:0000269|PubMed:15471764, ECO:0000269|PubMed:15989967,ECO:0000269|PubMed:16574658, ECO:0000269|PubMed:24245781,ECO:0000269|PubMed:9653119}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-2171078_1482441582Compositional biasNote=Ser-rich
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-2171496_1529441582Compositional biasNote=Lys-rich
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-2181078_148244557Compositional biasNote=Ser-rich
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-2181496_152944557Compositional biasNote=Lys-rich
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217604_608441582MotifNote=LXXLL motif 1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217645_649441582MotifNote=LXXLL motif 2
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218604_60844557MotifNote=LXXLL motif 1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218645_64944557MotifNote=LXXLL motif 2
TgeneKRT222chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394052-062_15032296Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneKRT222chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394052-061_15032296DomainIF rod


Top

FusionGeneSequence for MED1_KRT222


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_44aa

>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_308aa
MKAQGETEESEKLSKMSSLLERLHAKFNQNRPWSETIKLVRQVMLEEDISKKMDKDEEALKAAQAELKEARRQWHHLQVEIESLHAVERG
LENSLHASEQHYQMQLQDLETVIEGLEKELQEVRRGIEKQLQEHEMLLNTKMRLEQEIATYRHLLEKEEIRYYGCIQGGKKDKKPTTSRV
GFVLPSAIINEISFTTKVPQKYENENVETVTKQAILNGSIVKESTEAHGTIQTEKVDEVIKEWEGSFFKDNPRLRKKSVSLRFDLHLAAT

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_44aa

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_308aa
MKAQGETEESEKLSKMSSLLERLHAKFNQNRPWSETIKLVRQVMLEEDISKKMDKDEEALKAAQAELKEARRQWHHLQVEIESLHAVERG
LENSLHASEQHYQMQLQDLETVIEGLEKELQEVRRGIEKQLQEHEMLLNTKMRLEQEIATYRHLLEKEEIRYYGCIQGGKKDKKPTTSRV
GFVLPSAIINEISFTTKVPQKYENENVETVTKQAILNGSIVKESTEAHGTIQTEKVDEVIKEWEGSFFKDNPRLRKKSVSLRFDLHLAAT


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_132nt
ATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAAT

>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_924nt
ATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAAT
AGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAGAAGAAGACATAAGCAAAAAAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTG
AAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACCACCTGCAAGTGGAAATTGAATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGC
CTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGCTGCAAGACCTAGAGACTGTGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTA
CAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGATGCTTCTCAACACGAAGATGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACT
TATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTATCCAAGGTGGGAAAAAAGACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTT
GGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTACAAAAGTCCCACAAAAGTATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTA
ACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTGAAGCTCATGGCACTATTCAGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATT
AAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGAAAAAGTCTGTTTCTCTTCGATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACT
GATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAGAAGTCAGGCTTATCATGAGAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATC

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_132nt
ATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAAT

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_924nt
ATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAAT
AGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAGAAGAAGACATAAGCAAAAAAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTG
AAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACCACCTGCAAGTGGAAATTGAATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGC
CTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGCTGCAAGACCTAGAGACTGTGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTA
CAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGATGCTTCTCAACACGAAGATGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACT
TATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTATCCAAGGTGGGAAAAAAGACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTT
GGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTACAAAAGTCCCACAAAAGTATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTA
ACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTGAAGCTCATGGCACTATTCAGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATT
AAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGAAAAAGTCTGTTTCTCTTCGATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACT
GATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAGAAGTCAGGCTTATCATGAGAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATC


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_2702nt
TTTGGGAAGTTCCGTTGGGGAAGATGGCGGCGGCCTCGAGCACCCTTCTCTTCTTGCCGCCGGGGACTTCAGATTGATCCTTCCCGGGAA
GAGTAGGGACTGCTGGTGCCCTGCGTCCCGGGATCCCGAGCCAACTTGTTTCCTCCGTTAGTGGTGGGGAAGGGCTTATCCTTTTGTGGC
GGATCTAGCTTCTCCTCGCCTTCAGGATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAAC
GGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAATAGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAGAAGAAGACATAAGCAAAA
AAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTGAAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACCACCTGCAAGTGGAAATTG
AATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGCCTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGCTGCAAGACCTAGAGACTG
TGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTACAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGATGCTTCTCAACACGAAGA
TGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACTTATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTATCCAAGGTGGGAAAAAAG
ACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTTGGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTACAAAAGTCCCACAAAAGT
ATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTAACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTGAAGCTCATGGCACTATTC
AGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATTAAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGAAAAAGTCTGTTTCTCTTC
GATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACTGATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAGAAGTCAGGCTTATCATGA
GAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATCAAACCTCCATCAACAGCTAATTAATCCAAAGATAGTATTTGACTTGATTGGAAAATGTTAGGAT
GGACCAAGGTGGGCCATACCAACTCCCTCTGTCCCAAAATTAACCACAGGTCAGGGATCCCATACGTTCATTCTCCCTCCACAGTGACCC
ACAATATCCATCGGGTGTTTATGTATCCAAAGAAGAGGCTACTCATTCCATCTGGTAAACCAACATACTCATGATTTAGTGGAAAGAGCC
CTGGAGTGGCACAGAGGGCTGCCTCAATACACACTTACTGAGCGTCTAACAATGAATGGGTCAAGCCCTTCGTAGGCACTGGCAATGGGA
AGATGACCAATACAGACGGCTGAACCTTGCTTTCAAGGCCTTCATAAAGCACTGGAGATGACAAACACGGTCCGATACAAAGGGTCGGGT
TCAGGACTCCAACCATTATTATCAAAGAGCCACGGGAATACAAAGGAAGGATTACTAGGGGGGAAGTTCCAGGAGGGCATCACAAAGAGA
CCTCTGAGCTGGATCCAGAAGGACAGATGAGTTTAAGCTGAAAGTGGGGACGGTCGTTCCCGCTGGTGGGAACCGAAGGAGCCGAGGCAG
CGCTGAGGCGGAGACCAGTAAAGGCTTCCAACCCTGACCTAAAGTTGTGGGAGATTGGCAAGATTATTGGTGGCATGTGGCGAGATCTCA
CTGATGAAGAAAAACAAGAATATTTAAACGAATACGAAGCAGAAAAGATAGAGTACAATGAATCTATGAAGGCCTATCATAATTCCCCCG
CGTACCTTGCTTACATAAATGCAAAAAGTCGTGCAGAAGCTGCTTTAGAGGAAGAAAGTCGACAGAGACAATCTCGCATGGAGAAAGGAG
AACCGTACATGAGCATTCAGCCTGCTGAAGATCCAGATGATTATGATGATGGCTTTTCAATGAAGCATACAGCCACCGCCCGTTTCCAGA
GAAACCACCGCCTCATCAGTGAAATTCTTAGTGAGAGTGTGGTGCCAGACGTTCGGTCAGTTGTCACAACAGCTAGAATGCAGGTCCTCA
AACGGCAGGTCCAGTCCTTAATGGTTCATCAGCGAAAACTAGAAGCTGAACTTCTTCAAATAGAGGAACGACACCAGGAGAAGAAGAGGA
AATTCCTGGAAAGCACAGATTCATTTAACAATGAACTTAAAAGGTTGTGCGGTCTGAAAGTAGAAGTGGATATGGAGAAAATTGCAGCTG
AGATTGCACAGGCAGAGGAACAGGCCCGCAAAAGGCAGGAGGAAAGGGAGAAGGAGGCCGCAGAGCAAGCTGAGCGCAGTCAGAGCAGCA
TCGTTCCTGAGGAAGAACAAGCAGCTAACAAAGGCGAGGAGAAGAAAGACGACGAGAACATTCCGATGGAGACAGAGGAGACACACCTTG
AAGAAACAACAGAGAGCCAACAGAATGGTGAAGAAGGCACGTCTACTCCTGAGGACAAGGAGAGTGGGCAGGAGGGGGTCGACAGTATGG
CAGAGGAAGGAACCAGTGATAGTAACACTGGCTCGGAGAGCAACAGTGCAACAGTGGAGGAGCCACCAACAGATCCCATACCAGAAGATG

>In-frame_MED1_ENST00000394287_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_1302nt
TTTGGGAAGTTCCGTTGGGGAAGATGGCGGCGGCCTCGAGCACCCTTCTCTTCTTGCCGCCGGGGACTTCAGATTGATCCTTCCCGGGAA
GAGTAGGGACTGCTGGTGCCCTGCGTCCCGGGATCCCGAGCCAACTTGTTTCCTCCGTTAGTGGTGGGGAAGGGCTTATCCTTTTGTGGC
GGATCTAGCTTCTCCTCGCCTTCAGGATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGATGAGTTCTCTCCTGGAAC
GGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAATAGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAGAAGAAGACATAAGCAAAA
AAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTGAAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACCACCTGCAAGTGGAAATTG
AATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGCCTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGCTGCAAGACCTAGAGACTG
TGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTACAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGATGCTTCTCAACACGAAGA
TGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACTTATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTATCCAAGGTGGGAAAAAAG
ACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTTGGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTACAAAAGTCCCACAAAAGT
ATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTAACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTGAAGCTCATGGCACTATTC
AGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATTAAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGAAAAAGTCTGTTTCTCTTC
GATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACTGATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAGAAGTCAGGCTTATCATGA
GAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATCAAACCTCCATCAACAGCTAATTAATCCAAAGATAGTATTTGACTTGATTGGAAAATGTTAGGAT
GGACCAAGGTGGGCCATACCAACTCCCTCTGTCCCAAAATGTAAGTTATTACGTATGTATGGAAAATGTTATGATCAATATGTGGTTCTC

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000476049_chr17_38818296_-_2720nt
ACGGTTTATCTCGCGAATTTTGGGAAGTTCCGTTGGGGAAGATGGCGGCGGCCTCGAGCACCCTTCTCTTCTTGCCGCCGGGGACTTCAG
ATTGATCCTTCCCGGGAAGAGTAGGGACTGCTGGTGCCCTGCGTCCCGGGATCCCGAGCCAACTTGTTTCCTCCGTTAGTGGTGGGGAAG
GGCTTATCCTTTTGTGGCGGATCTAGCTTCTCCTCGCCTTCAGGATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGA
TGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAATAGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAG
AAGAAGACATAAGCAAAAAAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTGAAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACC
ACCTGCAAGTGGAAATTGAATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGCCTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGC
TGCAAGACCTAGAGACTGTGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTACAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGA
TGCTTCTCAACACGAAGATGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACTTATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTA
TCCAAGGTGGGAAAAAAGACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTTGGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTA
CAAAAGTCCCACAAAAGTATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTAACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTG
AAGCTCATGGCACTATTCAGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATTAAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGA
AAAAGTCTGTTTCTCTTCGATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACTGATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAG
AAGTCAGGCTTATCATGAGAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATCAAACCTCCATCAACAGCTAATTAATCCAAAGATAGTATTTGACTTG
ATTGGAAAATGTTAGGATGGACCAAGGTGGGCCATACCAACTCCCTCTGTCCCAAAATTAACCACAGGTCAGGGATCCCATACGTTCATT
CTCCCTCCACAGTGACCCACAATATCCATCGGGTGTTTATGTATCCAAAGAAGAGGCTACTCATTCCATCTGGTAAACCAACATACTCAT
GATTTAGTGGAAAGAGCCCTGGAGTGGCACAGAGGGCTGCCTCAATACACACTTACTGAGCGTCTAACAATGAATGGGTCAAGCCCTTCG
TAGGCACTGGCAATGGGAAGATGACCAATACAGACGGCTGAACCTTGCTTTCAAGGCCTTCATAAAGCACTGGAGATGACAAACACGGTC
CGATACAAAGGGTCGGGTTCAGGACTCCAACCATTATTATCAAAGAGCCACGGGAATACAAAGGAAGGATTACTAGGGGGGAAGTTCCAG
GAGGGCATCACAAAGAGACCTCTGAGCTGGATCCAGAAGGACAGATGAGTTTAAGCTGAAAGTGGGGACGGTCGTTCCCGCTGGTGGGAA
CCGAAGGAGCCGAGGCAGCGCTGAGGCGGAGACCAGTAAAGGCTTCCAACCCTGACCTAAAGTTGTGGGAGATTGGCAAGATTATTGGTG
GCATGTGGCGAGATCTCACTGATGAAGAAAAACAAGAATATTTAAACGAATACGAAGCAGAAAAGATAGAGTACAATGAATCTATGAAGG
CCTATCATAATTCCCCCGCGTACCTTGCTTACATAAATGCAAAAAGTCGTGCAGAAGCTGCTTTAGAGGAAGAAAGTCGACAGAGACAAT
CTCGCATGGAGAAAGGAGAACCGTACATGAGCATTCAGCCTGCTGAAGATCCAGATGATTATGATGATGGCTTTTCAATGAAGCATACAG
CCACCGCCCGTTTCCAGAGAAACCACCGCCTCATCAGTGAAATTCTTAGTGAGAGTGTGGTGCCAGACGTTCGGTCAGTTGTCACAACAG
CTAGAATGCAGGTCCTCAAACGGCAGGTCCAGTCCTTAATGGTTCATCAGCGAAAACTAGAAGCTGAACTTCTTCAAATAGAGGAACGAC
ACCAGGAGAAGAAGAGGAAATTCCTGGAAAGCACAGATTCATTTAACAATGAACTTAAAAGGTTGTGCGGTCTGAAAGTAGAAGTGGATA
TGGAGAAAATTGCAGCTGAGATTGCACAGGCAGAGGAACAGGCCCGCAAAAGGCAGGAGGAAAGGGAGAAGGAGGCCGCAGAGCAAGCTG
AGCGCAGTCAGAGCAGCATCGTTCCTGAGGAAGAACAAGCAGCTAACAAAGGCGAGGAGAAGAAAGACGACGAGAACATTCCGATGGAGA
CAGAGGAGACACACCTTGAAGAAACAACAGAGAGCCAACAGAATGGTGAAGAAGGCACGTCTACTCCTGAGGACAAGGAGAGTGGGCAGG
AGGGGGTCGACAGTATGGCAGAGGAAGGAACCAGTGATAGTAACACTGGCTCGGAGAGCAACAGTGCAACAGTGGAGGAGCCACCAACAG

>In-frame_MED1_ENST00000300651_chr17_37604051_-_KRT222_ENST00000394052_chr17_38818296_-_1320nt
ACGGTTTATCTCGCGAATTTTGGGAAGTTCCGTTGGGGAAGATGGCGGCGGCCTCGAGCACCCTTCTCTTCTTGCCGCCGGGGACTTCAG
ATTGATCCTTCCCGGGAAGAGTAGGGACTGCTGGTGCCCTGCGTCCCGGGATCCCGAGCCAACTTGTTTCCTCCGTTAGTGGTGGGGAAG
GGCTTATCCTTTTGTGGCGGATCTAGCTTCTCCTCGCCTTCAGGATGAAAGCTCAGGGGGAAACCGAGGAGTCAGAAAAGCTGAGTAAGA
TGAGTTCTCTCCTGGAACGGCTCCATGCAAAATTTAACCAAAATAGACCCTGGAGTGAAACCATTAAGCTTGTGCGTCAAGTCATGCTAG
AAGAAGACATAAGCAAAAAAATGGACAAAGATGAAGAGGCTTTGAAGGCAGCTCAAGCAGAACTCAAGGAGGCCCGACGCCAGTGGCACC
ACCTGCAAGTGGAAATTGAATCTCTCCATGCTGTGGAAAGGGGCCTTGAAAACTCCCTACATGCCAGCGAGCAGCATTACCAGATGCAGC
TGCAAGACCTAGAGACTGTGATTGAAGGACTAGAAAAAGAGCTACAGGAAGTAAGGCGCGGCATCGAAAAGCAGCTTCAAGAGCACGAGA
TGCTTCTCAACACGAAGATGAGGCTGGAACAAGAAATAGCAACTTATCGCCACCTCCTAGAAAAAGAAGAAATCAGATATTATGGTTGTA
TCCAAGGTGGGAAAAAAGACAAAAAGCCTACCACAAGTAGAGTTGGTTTTGTTTTACCATCAGCCATTATAAATGAAATATCTTTTACTA
CAAAAGTCCCACAAAAGTATGAGAATGAAAATGTAGAAACAGTAACCAAACAGGCAATCTTAAATGGGAGTATCGTTAAGGAGAGCACTG
AAGCTCATGGCACTATTCAGACAGAGAAAGTGGATGAAGTTATTAAAGAATGGGAAGGTTCTTTCTTTAAAGATAACCCTCGATTGAGGA
AAAAGTCTGTTTCTCTTCGATTTGATCTTCATTTAGCAGCCACTGATGAAGGGTGTTTAGAGACTAAGCAGGATAATCTACCAGATATAG
AAGTCAGGCTTATCATGAGAAGATCATGCAGTATTCCCTCTATCAAACCTCCATCAACAGCTAATTAATCCAAAGATAGTATTTGACTTG
ATTGGAAAATGTTAGGATGGACCAAGGTGGGCCATACCAACTCCCTCTGTCCCAAAATGTAAGTTATTACGTATGTATGGAAAATGTTAT


Top

FusionGenePPI for MED1_KRT222


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
MED1MED10, MED9, MED29, MED19, MED28, MED26, PPARGC1A, NR3C1, YWHAQ, TGS1, TP53, CDK8, VDR, MED1, HNF4A, THRA, THRAP3, MED24, AR, ESR1, ESR2, MED13, MED6, MED16, MED17, MED20, MED14, MED12, MED23, MED27, MED4, MED7, MED8, MED30, MED22, MED31, MED15, MED18, MED11, MED25, POLR2A, MED21, POLR2F, GABPA, GATA1, ATM, POU1F1, GATA2, PARP1, RXRA, TRRAP, PPARG, RARA, SREBF1, KAT2A, SUPT3H, SUPT7L, MYC, CCNC, CDK19, POLR2E, CDK9, ZC3H13, TRIP4, OBFC1, QKI, TADA2A, TRA, NR1H2, KIF1A, BRD4, CTDP1, NCOA6, ELAVL1, MDM2, ZNF281, ZNF326, RALY, SETD7, FBXW7, MED13L, EPAS1, EZH2, BAG3, GJB5, PIN1, POLL, NR1I3, TCL1B, HNRNPC, NTRK1, POLR2G, EMC2, SMEK1, MED12L, RPAP2, POLR2D, BIRC5, PLK1, SPAG5KRT222KDM1A


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-21716_590441582ESR1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217656_1066441582ESR1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-21816_59044557ESR1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218656_106644557ESR1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217681_715441582GATA1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218681_71544557GATA1
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217622_701441582PPARGC1A and THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218622_70144557PPARGC1A and THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217108_212441582the Mediator complex
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217215_390441582the Mediator complex
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218108_21244557the Mediator complex
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218215_39044557the Mediator complex
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-2171_670441582the Mediator complex and THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-2181_67044557the Mediator complex and THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217405_644441582THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218405_64444557THRA
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-2171249_1421441582TP53
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-2181249_142144557TP53
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000300651-217542_789441582VDR
HgeneMED1chr17:37604051chr17:38818296ENST00000394287-218542_78944557VDR


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for MED1_KRT222


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for MED1_KRT222


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneMED1C0014175Endometriosis1CTD_human
HgeneMED1C2239176Liver carcinoma1CTD_human
HgeneMED1C4277682Chemical and Drug Induced Liver Injury1CTD_human