FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 20698

FusionGeneSummary for MAML2_ANKMY2

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: MAML2_ANKMY2
Fusion gene ID: 20698
HgeneTgene
Gene symbol

MAML2

ANKMY2

Gene ID

84441

57037

Gene namemastermind like transcriptional coactivator 2ankyrin repeat and MYND domain containing 2
SynonymsMAM-3|MAM2|MAM3|MLL-MAML2ZMYND20
Cytomap

11q21

7p21.1

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionmastermind-like protein 2mam-2mastermind-like 2ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2
Modification date2018052320180523
UniProtAcc

Q8IZL2

Q8IV38

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000524717, ENST00000306999, 
ENST00000421746, 
Fusion gene scores* DoF score11 X 8 X 5=4402 X 2 X 2=8
# samples 122
** MAII scorelog2(12/440*10)=-1.87446911791614
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(2/8*10)=1.32192809488736
Context

PubMed: MAML2 [Title/Abstract] AND ANKMY2 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationOncogene involved fusion gene, in-frame and retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgeneMAML2

GO:0007219

Notch signaling pathway

12370315

HgeneMAML2

GO:0045944

positive regulation of transcription by RNA polymerase II

12370315


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLGGTCGA-TM-A84I-01AMAML2chr11

96074547

-ANKMY2chr7

16666803

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000524717ENST00000306999MAML2chr11

96074547

-ANKMY2chr7

16666803

-
5CDS-5UTRENST00000524717ENST00000421746MAML2chr11

96074547

-ANKMY2chr7

16666803

-

Top

FusionProtFeatures for MAML2_ANKMY2


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
MAML2

Q8IZL2

ANKMY2

Q8IV38

Acts as a transcriptional coactivator for NOTCHproteins. Has been shown to amplify NOTCH-induced transcription ofHES1. Potentiates activation by NOTCH3 and NOTCH4 more efficientlythan MAML1 or MAML3. {ECO:0000269|PubMed:12370315,ECO:0000269|PubMed:12386158, ECO:0000269|PubMed:12539049}. May be involved in the trafficking of signaling proteinsto the cilia. {ECO:0000250}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneANKMY2chr11:96074547chr7:16666803ENST00000306999-110159_18844442RepeatNote=ANK 3
TgeneANKMY2chr11:96074547chr7:16666803ENST00000306999-11045_7444442RepeatNote=ANK 1
TgeneANKMY2chr11:96074547chr7:16666803ENST00000306999-11079_10844442RepeatNote=ANK 2
TgeneANKMY2chr11:96074547chr7:16666803ENST00000306999-110320_35744442Zinc fingerMYND-type

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note


Top

FusionGeneSequence for MAML2_ANKMY2


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_MAML2_ENST00000524717_chr11_96074547_-_ANKMY2_ENST00000306999_chr7_16666803_-_569aa
MGDTAPPQAPAGGLGGASGAGLLGGGSVTPRVHSAIVERLRARIAVCRQHHLSCEGRYERGRAESSDRERESTLQLLSLVQHGQGARKAG
KHTKATATAATTTAPPPPPAAPPAASQAAATAAPPPPPDYHHHHQQHLLNSSNNGGSGGINGEQQPPASTPGDQRNSALIANGMTPLMHA
AYKGKLDMCKLLLRHGADVNCHQHEHGYTALMFAALSGNKDITWVMLEAGAETDVVNSVGRTAAQMAAFVGQHDCVTIINNFFPRERLDY
YTKPQGLDKEPKLPPKLAGPLHKIITTTNLHPVKIVMLVNENPLLTEEAALNKCYRVMDLICEKCMKQRDMNEVLAMKMHYISCIFQKCI
NFLKDGENKLDTLIKSLLKGRASDGFPVYQEKIIRESIRKFPYCEATLLQQLVRSIAPVEIGSDPTAFSVLTQAITGQVGFVDVEFCTTC
GEKGASKRCSVCKMVIYCDQTCQKTHWFTHKKICKNLKDIYEKQQLEAAKEKRQEENHGKLDVNSNCVNEEQPEAEVGISQKDSNPEDSG


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_MAML2_ENST00000524717_chr11_96074547_-_ANKMY2_ENST00000306999_chr7_16666803_-_1707nt
ATGGGGGACACAGCGCCCCCGCAGGCCCCCGCAGGAGGGCTAGGGGGGGCCTCTGGGGCGGGGCTCCTTGGAGGGGGCTCAGTCACCCCG
AGAGTGCACAGTGCTATCGTGGAGCGCCTCCGGGCTCGGATCGCTGTCTGCCGCCAACACCACCTGAGCTGTGAAGGACGATATGAACGA
GGTAGGGCCGAGAGCTCAGACCGGGAAAGAGAAAGCACCTTGCAGCTCCTGAGCCTTGTACAGCATGGCCAGGGGGCAAGGAAAGCTGGC
AAACACACCAAGGCCACCGCCACTGCTGCCACCACTACAGCCCCTCCACCGCCCCCTGCTGCCCCTCCTGCGGCCTCCCAAGCAGCAGCA
ACAGCAGCCCCACCGCCCCCACCAGACTATCACCATCACCACCAGCAGCACCTGCTGAACAGTAGCAATAATGGTGGCAGTGGTGGGATA
AACGGAGAGCAGCAGCCGCCCGCTTCAACCCCAGGGGACCAGAGGAACTCAGCCCTGATTGCGAATGGAATGACTCCTCTAATGCATGCA
GCATATAAAGGAAAACTCGATATGTGCAAATTACTACTGCGACATGGAGCCGATGTAAATTGTCATCAGCATGAACATGGATACACAGCC
CTCATGTTTGCTGCACTTTCTGGTAATAAAGACATCACATGGGTAATGTTAGAAGCTGGTGCTGAGACAGATGTTGTCAACTCTGTGGGA
AGAACAGCAGCTCAGATGGCAGCCTTTGTGGGTCAACATGATTGTGTGACCATAATCAACAATTTCTTTCCTCGAGAGAGACTGGATTAT
TACACTAAGCCCCAGGGACTGGATAAAGAGCCAAAACTGCCCCCAAAGTTGGCAGGCCCGCTGCACAAAATTATCACCACAACGAATCTT
CATCCTGTCAAGATCGTGATGCTTGTAAATGAGAATCCTCTGCTGACAGAAGAAGCAGCCCTGAATAAATGCTACAGAGTGATGGATTTG
ATTTGTGAGAAATGTATGAAGCAAAGAGACATGAATGAAGTATTGGCTATGAAGATGCATTACATAAGCTGTATCTTTCAGAAATGCATT
AACTTCTTAAAAGATGGAGAGAATAAACTGGACACCTTGATCAAAAGCTTGTTAAAAGGCCGAGCTTCTGATGGCTTTCCAGTGTATCAA
GAAAAGATCATTAGAGAAAGTATCAGAAAATTTCCTTACTGTGAAGCTACACTCCTCCAGCAGCTGGTTCGAAGCATTGCTCCTGTTGAA
ATTGGTTCTGATCCCACTGCATTCTCCGTCCTTACCCAAGCCATCACTGGCCAGGTGGGTTTTGTGGATGTGGAATTTTGCACTACCTGT
GGAGAAAAGGGAGCAAGTAAAAGATGTTCAGTTTGCAAAATGGTAATATATTGTGATCAAACCTGCCAGAAAACACACTGGTTTACTCAT
AAGAAAATCTGTAAGAATCTGAAGGACATTTACGAAAAGCAACAGTTGGAGGCTGCCAAAGAAAAGAGACAAGAGGAAAACCACGGCAAA
CTTGATGTCAATTCTAACTGTGTTAATGAAGAGCAACCAGAGGCTGAAGTAGGTATCTCTCAAAAGGATTCCAATCCTGAAGATTCCGGG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_MAML2_ENST00000524717_chr11_96074547_-_ANKMY2_ENST00000306999_chr7_16666803_-_3977nt
CTCCCTCTCCTATCGGAGCACAATGAAAGCCTGTGTATCGCCGTGACTCCGGGCGCGAGCCAGTGTCAGCAAAGCGGCTAACAACAGACG
AGAAAGAGAAAGGAAAATACAAGCTACTTTTTTTTTCCATCTATAAAGCGGAGCAAATACAGGAGATAGAACCAGATTGCTTATTGCGAG
TCCAGACCCTCAGATCCACTGGCCGGGGATGGAATGTACAAAAGTGGACAGAAAAGTGGCTGGACATGACTCGGTGCAATTTGCTGGAAG
TTTGTAAGTTTGACCATCGTTTGTAAATTACTCTCGGAAGAGTTTGTCTCTCTTGATACTGTATTAGAATAGAGCCGGGGGTGAGGAATA
GAAACGTAAGCGGGAAAGAAAAAAATGTGTTGAAGGATCTCTCTCAGTGGCTAGCGACTTAAGATTGCTTTTCATTTAAGGCTAGGAAAC
CTTAGAGGGAGTGAGGATTTTACCGGTGATTGGATTAGCTGAAGAAAAAAGCATGGTCCAAAAGTCCAATTACTGACATTGTTAACAGTT
GAAAAGCTGTCTCCCTCTTTTGGGAGAAGACAACATCCTACAGTACCCCAAAGAGGAGAAAACACCGGAGCGAAAGGAAAGGGAGGAAAA
ATTAAAAGCCAAAAGACAGTCTCCCTTGATTTTTGCACATTTTGAACAGTGACTTAAACATCTTCTGAAACAGCACTGTTTTGTTTTGTT
TTGGTTTTTTATTTAACCTGAGGAAAAGTCAAGGCTGCTGGTTACATAGACATGGTAGAAATGTGTTTCTCTGCAGAAACATCCCCATAA
AGAATTGTCGGAAACAACTAGGTGAGGGGGAGTCCTCTCTATTAATACCTCTCTCAATACCTTTTGCTGTGTGTTTCTGTCTCTTGCTGG
ACAATCCCTGAATTCTTGATCTAACCCCCAGATCGTGTGTTTACAAAGTACCTAGTGGCTCTTGTCAGCTTGGTGGAGGAAAAAAAATCC
ACCAACTCTGTCCAACTTCTCCAGAGCTGTCAAATGCAATTAGAGTAAGTTAATCAGGGTTTGTTTCCAACTTATCCTCCCCCCAGTTGG
TTTCTATTCTTTCTCCCCACCCTCTTTTTACTAACTCCCCTCCCCCACAACTTCTCCACGGCTCCCCCACAACCTCTGAAGACCTCTATT
CATGTGGCCCTGAACACTGAGCTCACATTGTCAAAAACAGACTTGCCTGCAATAGCCAGCAGTAGCCTCTTTCCACCTCACCATCCCAGA
GGCAGCAATCATTGTGTCCGGTAAGATGGGGGACACAGCGCCCCCGCAGGCCCCCGCAGGAGGGCTAGGGGGGGCCTCTGGGGCGGGGCT
CCTTGGAGGGGGCTCAGTCACCCCGAGAGTGCACAGTGCTATCGTGGAGCGCCTCCGGGCTCGGATCGCTGTCTGCCGCCAACACCACCT
GAGCTGTGAAGGACGATATGAACGAGGTAGGGCCGAGAGCTCAGACCGGGAAAGAGAAAGCACCTTGCAGCTCCTGAGCCTTGTACAGCA
TGGCCAGGGGGCAAGGAAAGCTGGCAAACACACCAAGGCCACCGCCACTGCTGCCACCACTACAGCCCCTCCACCGCCCCCTGCTGCCCC
TCCTGCGGCCTCCCAAGCAGCAGCAACAGCAGCCCCACCGCCCCCACCAGACTATCACCATCACCACCAGCAGCACCTGCTGAACAGTAG
CAATAATGGTGGCAGTGGTGGGATAAACGGAGAGCAGCAGCCGCCCGCTTCAACCCCAGGGGACCAGAGGAACTCAGCCCTGATTGCGAA
TGGAATGACTCCTCTAATGCATGCAGCATATAAAGGAAAACTCGATATGTGCAAATTACTACTGCGACATGGAGCCGATGTAAATTGTCA
TCAGCATGAACATGGATACACAGCCCTCATGTTTGCTGCACTTTCTGGTAATAAAGACATCACATGGGTAATGTTAGAAGCTGGTGCTGA
GACAGATGTTGTCAACTCTGTGGGAAGAACAGCAGCTCAGATGGCAGCCTTTGTGGGTCAACATGATTGTGTGACCATAATCAACAATTT
CTTTCCTCGAGAGAGACTGGATTATTACACTAAGCCCCAGGGACTGGATAAAGAGCCAAAACTGCCCCCAAAGTTGGCAGGCCCGCTGCA
CAAAATTATCACCACAACGAATCTTCATCCTGTCAAGATCGTGATGCTTGTAAATGAGAATCCTCTGCTGACAGAAGAAGCAGCCCTGAA
TAAATGCTACAGAGTGATGGATTTGATTTGTGAGAAATGTATGAAGCAAAGAGACATGAATGAAGTATTGGCTATGAAGATGCATTACAT
AAGCTGTATCTTTCAGAAATGCATTAACTTCTTAAAAGATGGAGAGAATAAACTGGACACCTTGATCAAAAGCTTGTTAAAAGGCCGAGC
TTCTGATGGCTTTCCAGTGTATCAAGAAAAGATCATTAGAGAAAGTATCAGAAAATTTCCTTACTGTGAAGCTACACTCCTCCAGCAGCT
GGTTCGAAGCATTGCTCCTGTTGAAATTGGTTCTGATCCCACTGCATTCTCCGTCCTTACCCAAGCCATCACTGGCCAGGTGGGTTTTGT
GGATGTGGAATTTTGCACTACCTGTGGAGAAAAGGGAGCAAGTAAAAGATGTTCAGTTTGCAAAATGGTAATATATTGTGATCAAACCTG
CCAGAAAACACACTGGTTTACTCATAAGAAAATCTGTAAGAATCTGAAGGACATTTACGAAAAGCAACAGTTGGAGGCTGCCAAAGAAAA
GAGACAAGAGGAAAACCACGGCAAACTTGATGTCAATTCTAACTGTGTTAATGAAGAGCAACCAGAGGCTGAAGTAGGTATCTCTCAAAA
GGATTCCAATCCTGAAGATTCCGGGGAAGGAAAGAAAGAATCTCTTGAAAGCGAAGCTGAGTTGGAAGGCTTACAGGATGCTCCTGCAGG
GCCACAGGTGTCTGAGGAGTAAAAGCCAGAGCAAGTGCCAGTGTGGATGATCCTCACCCTGCAAGAAGCTGGAAAACTCCTAGGAATGCA
TTGTCCTCACCTTGTTATACCTGCGTGGCACCATGGCAGGATTCCACATTTCATAGAATACAGGTTTTCAAGCAAACCCCTGTTGACCAT
GCCCTAATTTCCTATTGATTTCTGTTCTATAATTGAATGGATATTCCTATGGAAAATTTTTTGTTTCAAAATACAGGAAAAACATTCCTA
TTACCTTTCTGAGGCTGGCTTTCCAGCAATTGTTTCAAAGGAAAATAGATCCCCTTAAAGAAAAAATACAGGCTTTAGGGAACAAAGGGA
CAAGCAGAACAGGTGTGGAAGAGAGATTTTCAGGAAGGGAAAAATTTATAGCTACAGAGGGTAGTTAGAAAAATCATAACTTATATGTGA
ATAAAATACATATAAGCAGCATTTACGGTAGTGGCATTCTACTTATTAAGATGCAATGAAATGAAGAAAGGCTTTATGTTCAAGGACCTT
TGCCATAGTTCAGCTAATTGTAGTTTTATATAGAAATGATCCTGAACACTCTGAACTTGACGTAGTCCTGCGGTGATATTCTATCTGCAG
TATTTGTACCTCCAGAATGGCAGATCCCTCAGCAGGAACAAAGGCATATTGACGGTTCTCTCAGCGTATGCATTAAAAAAGGTACTTCCT
GAAACTTTTGATTCAATAATGACTAAACATACTATGTACACAATTACTGTAAGGCTAATTCACGTGCCATACTCCACCTGAAAGCCTGAG
TTATCTTGCTATAAGCTTTTCATGGAGCACTTCCTTTCCAGAAACTGATTTGTAACTCATTTAGAGAATGTCCTGGCGTCGGTTTTTAGC
ATATGTGGTATTTAAACAGAGCTAGAATGTGATGTCTGAAGATAATGCTGCATTTCTGGGTTTCTTGTGTGGATTTTAAAATAAATTGTG


Top

FusionGenePPI for MAML2_ANKMY2


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
MAML2MAML1, NOTCH1, DIABLO, CREBBP, EP300, RBPJANKMY2TINF2, ACD, POT1, AARS, CTSC, DHPS, DTD1, LRSAM1, PARP6, PLIN3, RPRD1A, STAT5B, SURF2, ARIH1, HSF1, FKBP5, AGO3, RPS6KB2, METTL13, SKIV2L2, SSB, ARFGEF2, HNRNPF, KIF5C, PBDC1, DUSP8, GUCY1B3, KANSL3, ADCY3, HSP90AB3P, SNX4, AGO4, PTGES3, ADCY6, FKBP8, KLHL26, GUCY1A3, HSP90AA1, DNAAF1


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for MAML2_ANKMY2


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for MAML2_ANKMY2


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneMAML2C3495559Juvenile arthritis1CTD_human