FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 18983

FusionGeneSummary for KLF3_FAM114A1

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: KLF3_FAM114A1
Fusion gene ID: 18983
HgeneTgene
Gene symbol

KLF3

FAM114A1

Gene ID

51274

92689

Gene nameKruppel like factor 3family with sequence similarity 114 member A1
SynonymsBKLFNoxp20
Cytomap

4p14

4p14

Type of geneprotein-codingprotein-coding
DescriptionKrueppel-like factor 3CACCC-box-binding protein BKLFKruppel-like factor 3 (basic)TEF-2basic Kruppel-like factorbasic krueppel-like factorbasic kruppel like factortranscript ch138protein NOXP20nervous system over-expressed protein 20
Modification date2018052320180519
UniProtAcc

P57682

Q8IWE2

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000261438, ENST00000514033, 
ENST00000515037, ENST00000358869, 
ENST00000513966, 
Fusion gene scores* DoF score3 X 3 X 3=274 X 3 X 4=48
# samples 34
** MAII scorelog2(3/27*10)=0.15200309344505
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(4/48*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: KLF3 [Title/Abstract] AND FAM114A1 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDOVTCGA-13-0797-01AKLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000261438ENST00000515037KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
In-frameENST00000261438ENST00000358869KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
5CDS-intronENST00000261438ENST00000513966KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
In-frameENST00000514033ENST00000515037KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
In-frameENST00000514033ENST00000358869KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+
5CDS-intronENST00000514033ENST00000513966KLF3chr4

38682303

+FAM114A1chr4

38924391

+

Top

FusionProtFeatures for KLF3_FAM114A1


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
KLF3

P57682

FAM114A1

Q8IWE2

Binds to the CACCC box of erythroid cell-expressedgenes. May play a role in hematopoiesis (By similarity).{ECO:0000250}. May play a role in neuronal cell development.{ECO:0000250}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneFAM114A1chr4:38682303chr4:38924391ENST00000358869+715343_367315564Coiled coilOntology_term=ECO:0000255

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+261_25119346Compositional biasNote=Pro-rich
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+241_25119233Compositional biasNote=Pro-rich
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+2661_6519346MotifNote=CTBP-binding motif
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+2461_6519233MotifNote=CTBP-binding motif
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+261_7419346RegionNote=Repressor domain
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+241_7419233RegionNote=Repressor domain
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+26260_28419346Zinc fingerC2H2-type 1
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+26290_31419346Zinc fingerC2H2-type 2
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000261438+26320_34219346Zinc fingerC2H2-type 3
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+24260_28419233Zinc fingerC2H2-type 1
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+24290_31419233Zinc fingerC2H2-type 2
HgeneKLF3chr4:38682303chr4:38924391ENST00000514033+24320_34219233Zinc fingerC2H2-type 3


Top

FusionGeneSequence for KLF3_FAM114A1


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_268aa
MLMFDPVPVKQEAMDPVSVVQSFLASLDGEKLELLKNDLISIKDIFAAKELENEENQEEQGLEEKGEEFARMLTELLFELHVAATPDKLN
KAMKRAHDWVEEDQTVVSVDVAKVSEEETKKEEKEEKSQDPQEDKKEEKKTKTIEEVYMSSIESLAEVTARCIEQLHKVAELILHGQEEE

>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_268aa
MLMFDPVPVKQEAMDPVSVVQSFLASLDGEKLELLKNDLISIKDIFAAKELENEENQEEQGLEEKGEEFARMLTELLFELHVAATPDKLN
KAMKRAHDWVEEDQTVVSVDVAKVSEEETKKEEKEEKSQDPQEDKKEEKKTKTIEEVYMSSIESLAEVTARCIEQLHKVAELILHGQEEE

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_268aa
MLMFDPVPVKQEAMDPVSVVQSFLASLDGEKLELLKNDLISIKDIFAAKELENEENQEEQGLEEKGEEFARMLTELLFELHVAATPDKLN
KAMKRAHDWVEEDQTVVSVDVAKVSEEETKKEEKEEKSQDPQEDKKEEKKTKTIEEVYMSSIESLAEVTARCIEQLHKVAELILHGQEEE

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_268aa
MLMFDPVPVKQEAMDPVSVVQSFLASLDGEKLELLKNDLISIKDIFAAKELENEENQEEQGLEEKGEEFARMLTELLFELHVAATPDKLN
KAMKRAHDWVEEDQTVVSVDVAKVSEEETKKEEKEEKSQDPQEDKKEEKKTKTIEEVYMSSIESLAEVTARCIEQLHKVAELILHGQEEE


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_804nt
ATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGTGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAG
AAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAAAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAA
GGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGAATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAAT
AAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGTAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAG
AAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAAGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCG
TCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGTAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAA
AAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAAT
TCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAGTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACG

>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_804nt
ATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGTGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAG
AAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAAAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAA
GGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGAATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAAT
AAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGTAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAG
AAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAAGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCG
TCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGTAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAA
AAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAAT
TCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAGTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACG

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_804nt
ATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGTGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAG
AAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAAAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAA
GGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGAATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAAT
AAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGTAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAG
AAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAAGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCG
TCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGTAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAA
AAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAAT
TCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAGTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACG

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_804nt
ATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGTGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAG
AAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAAAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAA
GGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGAATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAAT
AAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGTAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAG
AAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAAGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCG
TCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGTAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAA
AAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAAT
TCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAGTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_1112nt
CGCAGAGCGAGCGGCGCCGGCGTCATGTGACTGCCCGGAGTTGGTGCCAGGAGCCAGAGGGGAGCCAGGAGCGGAGCCGCGCGGAGCCGG
GGCCCGAGCCGGAGCGCAGCGAGAGCGCCCGCCGCACGCGCGCCCGTCCCCGTCCCCTGCGGCCGCCAACGCCGCCCGGACTGGAGCCCT
GACATTGCTGCGCTCGGGGGGCTCCAGGCAGCCCGTATCGGGGCCTTTATTTCTCGTCGGCGGCGCCCTGCACCGCGCCTCGCAAAGCCA
AACACCAGAGCACCCTAGAAGGTTTAACTAAAAGAATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAG
TGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAGAAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCA
AAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAAGGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTG
AATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAATAAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAG
TAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAGAAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAA
AGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCGTCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAG
TAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAAAAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCA
ATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAATTCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCA
GTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACGTACATACAGGATGCCTTCCAGCTGCTGCTGCCTGTTCTGCAGGTCTCACATATCC

>In-frame_KLF3_ENST00000261438_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_3291nt
CGCAGAGCGAGCGGCGCCGGCGTCATGTGACTGCCCGGAGTTGGTGCCAGGAGCCAGAGGGGAGCCAGGAGCGGAGCCGCGCGGAGCCGG
GGCCCGAGCCGGAGCGCAGCGAGAGCGCCCGCCGCACGCGCGCCCGTCCCCGTCCCCTGCGGCCGCCAACGCCGCCCGGACTGGAGCCCT
GACATTGCTGCGCTCGGGGGGCTCCAGGCAGCCCGTATCGGGGCCTTTATTTCTCGTCGGCGGCGCCCTGCACCGCGCCTCGCAAAGCCA
AACACCAGAGCACCCTAGAAGGTTTAACTAAAAGAATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAG
TGGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAGAAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCA
AAGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAAGGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTG
AATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAATAAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAG
TAGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAGAAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAA
AGAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCGTCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAG
TAGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAAAAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCA
ATGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAATTCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCA
GTAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACGTACATACAGGATGCCTTCCAGCTGCTGCTGCCTGTTCTGCAGGTCTCACATATCC
AGACCAGTTGTTTGAAAGCACAGCCGTGACCTGGCCAGACTCCATCTAGTTAAAGGAGACAGCTGGCCGCCTTGCCTCAATATGTACCAT
TTAAGGGGATGTTCTCTGTGCGCCTGGCCACAGACATCCATTTGAGGACACTACAAGCAATTTTGCACAGACAATATTGAGAATGCAAAT
TTAGAGAGAGTTATCATTTCTCTCAATGTGTATAATTGTTTTTACAAACAATTGTGTTTTCTTTATGTTAATTTAAACTTACACAGCTTA
TATTGAAAATTTCCTTTCATCTGAAATTTATTTACAAATATTCGTGTTCATTTTCCTGGTTAAGCATGCTATATTTAGAAACTCATGGGG
AGACCTTAGACTTTTGTTTAATCCTTTATGTTTCAACCTTTAAATGTTCCATTCTTATAGTATTACTTTAAATCAATTCTAAAACTGAAC
TTTGTTTTGTTACATAAATGTCGCAGGCAAAAATAACACTACTTATAGATTTTACCTATTATGGTAAAAAATAGGAACATATTGTCATTC
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCACTCTGTCGCCAGGCTGGAGTGCGTTGGCACAATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCT
CCTGGGTTCAATCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGTGTGTGCCACCACGCCCAGCCAATTTTTTTTGTATT
TTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTG
GGATTACAGGCTTGAGCCACCGCGCCCGGCCGGTCATTCATTCTTGCAACAAGCATTTATTGAGCACCTACTGTGTGCTCACAGTAAAGA
AACGTGATCTTATCCCAGTAGAGGTAGATATTCTGAAAAAGAATAATTCTTAAACTGCTTAAAACAGGGGTCCCCACCCCCAGGCCACAG
ACCAGTACCAGTCCGTGGCACTGGTTAGGAACCAGGCCACACAGCAGGGGGTGAGCGGTGGGTGAGTGAGCACAGCTTCATCTGTATTTA
CAGCTGCTCCCCAGAGCTTGCATTACTGCCTGAGCTCTGCCTCCCGTCAGGTCAGCAGCAGCATTAGAGTCTCATGGGAGTGCGAACCCT
GTTGTGAACTGCACATGCGAGGGATCTAGGTTGTGCACTCCTTATGAGAATCTAATGCCTGATGAATCTAATGCCTCATGATCTGAGGTT
GAATAGCTTCGTGCCGAAACCATCCCCCACCCCCATCCCGCTACCCCGAGTCCGTGAAAAAATTGTCTTCCATGAAACCGGTCCCTGGTA
CCAGAAAGGTTGGGGACCACTGGCTTAAAATACCAATAAATTTTTGAACCTTAAAAACTTTGAAGAACAAGGTAAATTGGTGTTTTATTT
AATGTCCTACCCTTTAATTTGTTGCATTTTCCTATACTCTTTACACTATTTTATCCCAAACTATGTATATGAGGTGAAAATATATATGAA
AAGGGATACTGAAGAATATTTAGTTTAAAATTAATTTCTTACGATCACGAGCACATGGTGGCATAATTACAAAGCTTGGAAGTATTCAAA
TAGAAAATCAAAGGTGTTTCAATACAGTAGAATCCCAGGACTGCATTTTAAAATCGCCTCACAGATCACACTCGCTGGTGGCAAATATCA
TCATCGTTGCTAAAGGACAGAAAATACTGATGTGTGTTTTAACTAACTGGTATATTGATCCATGGGAGGCTGCACAGAAGACCCTGCGGC
CAGGAGGGGCATTGTCAGTGGCTGCTTCTCCTGAGCTCCACGCCTTCATTGCAGCTGCATGTTCGATACAATACACCTGCTTCACAGCCC
CATGGACATCCCTACAGGTACTGTCATGTGAAGCCTTGCCTAGTAGTTCTCTCCAGGGCAAATGAAGCTCACAGTTTTGCAAGGTGGAAA
CCTCTTATTCACATTTGCTTTGATTCCCCGATGGAGTAGACTGCCTTTGTTCCATACAGGCAAAGTAAGGATATTTTAATATCATCCTAC
TTCTTATTAGCATTTCATTTGTCTATGTACTGTATTTCATTTGTATGTCTCCTGAAACATCCAAATAGAGAACATAAGAACACTTTATGT

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000515037_chr4_38924391_+_1111nt
GCAGAGCGAGCGGCGCCGGCGTCATGTGACTGCCCGGAGTTGGTGCCAGGAGCCAGAGGGGAGCCAGGAGCGGAGCCGCGCGGAGCCGGG
GCCCGAGCCGGAGCGCAGCGAGAGCGCCCGCCGCACGCGCGCCCGTCCCCGTCCCCTGCGGCCGCCAACGCCGCCCGGACTGGAGCCCTG
ACATTGCTGCGCTCGGGGGGCTCCAGGCAGCCCGTATCGGGGCCTTTATTTCTCGTCGGCGGCGCCCTGCACCGCGCCTCGCAAAGCCAA
ACACCAGAGCACCCTAGAAGGTTTAACTAAAAGAATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGT
GGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAGAAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAA
AGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAAGGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGA
ATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAATAAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGT
AGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAGAAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAA
GAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCGTCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGT
AGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAAAAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAA
TGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAATTCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAG
TAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACGTACATACAGGATGCCTTCCAGCTGCTGCTGCCTGTTCTGCAGGTCTCACATATCCA

>In-frame_KLF3_ENST00000514033_chr4_38682303_+_FAM114A1_ENST00000358869_chr4_38924391_+_3290nt
GCAGAGCGAGCGGCGCCGGCGTCATGTGACTGCCCGGAGTTGGTGCCAGGAGCCAGAGGGGAGCCAGGAGCGGAGCCGCGCGGAGCCGGG
GCCCGAGCCGGAGCGCAGCGAGAGCGCCCGCCGCACGCGCGCCCGTCCCCGTCCCCTGCGGCCGCCAACGCCGCCCGGACTGGAGCCCTG
ACATTGCTGCGCTCGGGGGGCTCCAGGCAGCCCGTATCGGGGCCTTTATTTCTCGTCGGCGGCGCCCTGCACCGCGCCTCGCAAAGCCAA
ACACCAGAGCACCCTAGAAGGTTTAACTAAAAGAATGCTCATGTTTGACCCAGTTCCTGTCAAGCAAGAGGCCATGGACCCTGTCTCAGT
GGTTCAGTCATTTTTAGCATCACTTGATGGAGAGAAGCTGGAACTCTTAAAAAATGACCTAATTTCCATTAAAGACATCTTTGCAGCCAA
AGAATTAGAGAATGAAGAAAATCAAGAAGAACAAGGCTTAGAAGAAAAGGGAGAAGAATTTGCTCGCATGCTTACAGAGCTTCTCTTTGA
ATTACATGTGGCGGCCACACCTGACAAACTCAATAAGGCCATGAAGAGGGCTCATGACTGGGTGGAAGAGGATCAAACCGTGGTGTCAGT
AGATGTGGCAAAAGTGTCCGAAGAAGAAACAAAGAAGGAAGAAAAGGAAGAGAAATCTCAAGACCCTCAAGAAGACAAAAAGGAGGAAAA
GAAAACTAAGACCATAGAGGAAGTATACATGTCGTCCATTGAAAGTCTGGCGGAGGTAACAGCGCGCTGTATTGAGCAGCTTCATAAAGT
AGCAGAATTAATTCTTCATGGACAAGAAGAGGAAAAACCAGCTCAGGACCAAGCAAAAGTTCTAATAAAATTAACTACTGCAATGTGCAA
TGAAGTGGCCTCTTTATCAAAGAAGTTTACGAATTCTTTAACCACTGTTGGGAGCAACAAGAAGGCCGAGGTCCTTAACCCCATGATCAG
TAGTGTATTGTTAGAGGGCTGCAACAGTACAACGTACATACAGGATGCCTTCCAGCTGCTGCTGCCTGTTCTGCAGGTCTCACATATCCA
GACCAGTTGTTTGAAAGCACAGCCGTGACCTGGCCAGACTCCATCTAGTTAAAGGAGACAGCTGGCCGCCTTGCCTCAATATGTACCATT
TAAGGGGATGTTCTCTGTGCGCCTGGCCACAGACATCCATTTGAGGACACTACAAGCAATTTTGCACAGACAATATTGAGAATGCAAATT
TAGAGAGAGTTATCATTTCTCTCAATGTGTATAATTGTTTTTACAAACAATTGTGTTTTCTTTATGTTAATTTAAACTTACACAGCTTAT
ATTGAAAATTTCCTTTCATCTGAAATTTATTTACAAATATTCGTGTTCATTTTCCTGGTTAAGCATGCTATATTTAGAAACTCATGGGGA
GACCTTAGACTTTTGTTTAATCCTTTATGTTTCAACCTTTAAATGTTCCATTCTTATAGTATTACTTTAAATCAATTCTAAAACTGAACT
TTGTTTTGTTACATAAATGTCGCAGGCAAAAATAACACTACTTATAGATTTTACCTATTATGGTAAAAAATAGGAACATATTGTCATTCT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTCACTCTGTCGCCAGGCTGGAGTGCGTTGGCACAATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTC
CTGGGTTCAATCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGTGTGTGCCACCACGCCCAGCCAATTTTTTTTGTATTT
TTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCGTGATCTGCCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGG
GATTACAGGCTTGAGCCACCGCGCCCGGCCGGTCATTCATTCTTGCAACAAGCATTTATTGAGCACCTACTGTGTGCTCACAGTAAAGAA
ACGTGATCTTATCCCAGTAGAGGTAGATATTCTGAAAAAGAATAATTCTTAAACTGCTTAAAACAGGGGTCCCCACCCCCAGGCCACAGA
CCAGTACCAGTCCGTGGCACTGGTTAGGAACCAGGCCACACAGCAGGGGGTGAGCGGTGGGTGAGTGAGCACAGCTTCATCTGTATTTAC
AGCTGCTCCCCAGAGCTTGCATTACTGCCTGAGCTCTGCCTCCCGTCAGGTCAGCAGCAGCATTAGAGTCTCATGGGAGTGCGAACCCTG
TTGTGAACTGCACATGCGAGGGATCTAGGTTGTGCACTCCTTATGAGAATCTAATGCCTGATGAATCTAATGCCTCATGATCTGAGGTTG
AATAGCTTCGTGCCGAAACCATCCCCCACCCCCATCCCGCTACCCCGAGTCCGTGAAAAAATTGTCTTCCATGAAACCGGTCCCTGGTAC
CAGAAAGGTTGGGGACCACTGGCTTAAAATACCAATAAATTTTTGAACCTTAAAAACTTTGAAGAACAAGGTAAATTGGTGTTTTATTTA
ATGTCCTACCCTTTAATTTGTTGCATTTTCCTATACTCTTTACACTATTTTATCCCAAACTATGTATATGAGGTGAAAATATATATGAAA
AGGGATACTGAAGAATATTTAGTTTAAAATTAATTTCTTACGATCACGAGCACATGGTGGCATAATTACAAAGCTTGGAAGTATTCAAAT
AGAAAATCAAAGGTGTTTCAATACAGTAGAATCCCAGGACTGCATTTTAAAATCGCCTCACAGATCACACTCGCTGGTGGCAAATATCAT
CATCGTTGCTAAAGGACAGAAAATACTGATGTGTGTTTTAACTAACTGGTATATTGATCCATGGGAGGCTGCACAGAAGACCCTGCGGCC
AGGAGGGGCATTGTCAGTGGCTGCTTCTCCTGAGCTCCACGCCTTCATTGCAGCTGCATGTTCGATACAATACACCTGCTTCACAGCCCC
ATGGACATCCCTACAGGTACTGTCATGTGAAGCCTTGCCTAGTAGTTCTCTCCAGGGCAAATGAAGCTCACAGTTTTGCAAGGTGGAAAC
CTCTTATTCACATTTGCTTTGATTCCCCGATGGAGTAGACTGCCTTTGTTCCATACAGGCAAAGTAAGGATATTTTAATATCATCCTACT
TCTTATTAGCATTTCATTTGTCTATGTACTGTATTTCATTTGTATGTCTCCTGAAACATCCAAATAGAGAACATAAGAACACTTTATGTA


Top

FusionGenePPI for KLF3_FAM114A1


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
KLF3FHL3, CTBP2, KDM1A, SUV39H2, CTBP1, DVL3, TRAF2, EHMT2, LHX8, TRIM25FAM114A1AKT1S1, FAF1, PPAT, TLN1, HSPA4, N4BP1, RSU1, SEC24D, TARS, THUMPD3, RAB2A, SPG21, AGTRAP, RAB2B, CMTM5, TENC1, MIRLET7A1


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for KLF3_FAM114A1


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for KLF3_FAM114A1


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource