FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 15192

FusionGeneSummary for GPD1L_CNOT10

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: GPD1L_CNOT10
Fusion gene ID: 15192
HgeneTgene
Gene symbol

GPD1L

CNOT10

Gene ID

23171

25904

Gene nameglycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 likeCCR4-NOT transcription complex subunit 10
SynonymsGPD1-L-
Cytomap

3p22.3

3p22.3

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionglycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like proteinCCR4-NOT transcription complex subunit 10
Modification date2018051920180523
UniProtAcc

Q8N335

Q9H9A5

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000282541, ENST00000331889, 
ENST00000328834, ENST00000538368, 
ENST00000454516, ENST00000463697, 
Fusion gene scores* DoF score3 X 2 X 3=184 X 4 X 3=48
# samples 44
** MAII scorelog2(4/18*10)=1.15200309344505
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(4/48*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: GPD1L [Title/Abstract] AND CNOT10 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDPRADTCGA-KK-A7B1-01AGPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000282541ENST00000331889GPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+
In-frameENST00000282541ENST00000328834GPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+
5CDS-5UTRENST00000282541ENST00000538368GPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+
5CDS-5UTRENST00000282541ENST00000454516GPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+
5CDS-intronENST00000282541ENST00000463697GPD1Lchr3

32188226

+CNOT10chr3

32750162

+

Top

FusionProtFeatures for GPD1L_CNOT10


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
GPD1L

Q8N335

CNOT10

Q9H9A5

Plays a role in regulating cardiac sodium current;decreased enzymatic activity with resulting increased levels ofglycerol 3-phosphate activating the DPD1L-dependent SCN5Aphosphorylation pathway, may ultimately lead to decreased sodiumcurrent; cardiac sodium current may also be reduced due toalterations of NAD(H) balance induced by DPD1L.{ECO:0000269|PubMed:19666841, ECO:0000269|PubMed:19745168}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneGPD1Lchr3:32188226chr3:32750162ENST00000282541+5812_17206352Nucleotide bindingNAD

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneGPD1Lchr3:32188226chr3:32750162ENST00000282541+58271_272206352RegionNote=Substrate binding
TgeneCNOT10chr3:32188226chr3:32750162ENST00000328834+21974_10793745Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNOT10chr3:32188226chr3:32750162ENST00000331889+21874_10793718Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNOT10chr3:32188226chr3:32750162ENST00000454516+21974_107153805Coiled coilOntology_term=ECO:0000255


Top

FusionGeneSequence for GPD1L_CNOT10


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000331889_chr3_32750162_+_831aa
MAAAPLKVCIVGSGNWGSAVAKIIGNNVKKLQKFASTVKMWVFEETVNGRKLTDIINNDHENVKYLPGHKLPENVVAMSNLSEAVQDADL
LVFVIPHQFIHRICDEITGRVPKKALGITLIKGIDEGPEGLKLISDIIREKMGIDISVLMGANIANEVAAEKFCETTIGSKVMENGLLFK
ELLQTPNFRITVVDDADTVELCGALKVHSAVEEMDGLDDVENSMLYYNQAVILYHLRQYTEAISVGEKLYQFIEPFEEKFAQAVCFLLVD
LYILTYQAEKALHLLAVLEKMISQGNNNKNGKNETGNNNNKDGSNHKAESGALIEAAKSKIHQYKVRAYIQMKSLKACKREIKSVMNTAG
NSAPSLFLKSNFEYLRGNYRKAVKLLNSSNIAEHPGFMKTGECLRCMFWNNLGCIHFAMSKHNLGIFYFKKALQENDNVCAQLSAGSTDP
GKKFSGRPMCTLLTNKRYELLYNCGIQLLHIGRPLAAFECLIEAVQVYHANPRLWLRLAECCIAANKGTSEQETKGLPSKKGIVQSIVGQ
GYHRKIVLASQSIQNTVYNDGQSSAIPVASMEFAAICLRNALLLLPEEQQDPKQENGAKNSNQLGGNTESSESSETCRCSILACSAYVAL
ALGDNLMALNHADKLLQQPKLSGSLKFLGHLYAAEALISLDRISDAITHLNPENVTDVSLGISSNEQDQGSDKGENEAMESSGKRAPQCY
PSSVNSARTVMLFNLGSAYCLRSEYDKARKCLHQAASMIHPKEVPPEAILLAVYLELQNGNTQLALQIIKRNQLLPAVKTHSEVRKKPVF

>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000328834_chr3_32750162_+_858aa
MAAAPLKVCIVGSGNWGSAVAKIIGNNVKKLQKFASTVKMWVFEETVNGRKLTDIINNDHENVKYLPGHKLPENVVAMSNLSEAVQDADL
LVFVIPHQFIHRICDEITGRVPKKALGITLIKGIDEGPEGLKLISDIIREKMGIDISVLMGANIANEVAAEKFCETTIGSKVMENGLLFK
ELLQTPNFRITVVDDADTVELCGALKVHSAVEEMDGLDDVENSMLYYNQAVILYHLRQYTEAISVGEKLYQFIEPFEEKFAQAVCFLLVD
LYILTYQAEKALHLLAVLEKMISQGNNNKNGKNETGNNNNKDGSNHKAESGALIEAAKSKIHQYKVRAYIQMKSLKACKREIKSVMNTAG
NSAPSLFLKSNFEYLRGNYRKAVKLLNSSNIAEHPGFMKTGECLRCMFWNNLGCIHFAMSKHNLGIFYFKKALQENDNVCAQLSAGSTDP
GKKFSGRPMCTLLTNKRYELLYNCGIQLLHIGRPLAAFECLIEAVQVYHANPRLWLRLAECCIAANKGTSEQETKGLPSKKGIVQSIVGQ
GYHRKIVLASQSIQNTVYNDGQSSAIPVASMEFAAICLRNALLLLPEEQQDPKQENGAKNSNQLGGNTESSESSETCSSKSHDGDKFIPA
PPSSPLRKQELENLKCSILACSAYVALALGDNLMALNHADKLLQQPKLSGSLKFLGHLYAAEALISLDRISDAITHLNPENVTDVSLGIS
SNEQDQGSDKGENEAMESSGKRAPQCYPSSVNSARTVMLFNLGSAYCLRSEYDKARKCLHQAASMIHPKEVPPEAILLAVYLELQNGNTQ


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000331889_chr3_32750162_+_2493nt
ATGGCAGCGGCGCCCCTGAAAGTGTGCATCGTGGGCTCGGGGAACTGGGGTTCAGCTGTTGCAAAAATAATTGGTAATAATGTCAAGAAA
CTTCAGAAATTTGCCTCCACAGTCAAGATGTGGGTCTTTGAAGAAACAGTGAATGGCAGAAAACTGACAGACATCATAAATAATGACCAT
GAAAATGTAAAATATCTTCCTGGACACAAGCTGCCAGAAAATGTGGTTGCCATGTCAAATCTTAGCGAGGCTGTGCAGGATGCAGACCTG
CTGGTGTTTGTCATTCCCCACCAGTTCATTCACAGAATCTGTGATGAGATCACTGGGAGAGTGCCCAAGAAAGCGCTGGGAATCACCCTC
ATCAAGGGCATAGACGAGGGCCCCGAGGGGCTGAAGCTCATTTCTGACATCATCCGTGAGAAGATGGGTATTGACATCAGTGTGCTGATG
GGAGCCAACATTGCCAATGAGGTGGCTGCAGAGAAGTTCTGTGAGACCACCATCGGCAGCAAAGTAATGGAGAACGGCCTTCTCTTCAAA
GAACTTCTGCAGACTCCAAATTTTCGAATTACCGTGGTTGATGATGCAGACACTGTTGAACTCTGTGGTGCGCTTAAGGTCCACTCAGCT
GTTGAAGAAATGGATGGATTAGATGATGTTGAAAACAGCATGTTGTACTATAATCAAGCAGTCATTCTTTATCATCTGCGGCAGTATACA
GAAGCCATATCAGTTGGTGAAAAACTTTATCAGTTCATAGAGCCTTTTGAAGAAAAATTTGCCCAAGCAGTGTGTTTTTTGCTTGTAGAC
CTGTATATATTAACCTACCAAGCTGAGAAAGCTTTGCATCTTCTTGCTGTCCTAGAAAAAATGATTTCACAGGGTAACAATAACAAAAAT
GGAAAGAATGAGACTGGTAATAACAACAACAAAGATGGATCTAATCATAAAGCTGAAAGTGGAGCTCTAATAGAAGCTGCAAAATCAAAG
ATACATCAGTACAAAGTACGAGCTTATATCCAAATGAAGTCTCTGAAAGCATGTAAAAGGGAAATCAAGTCAGTCATGAATACAGCTGGA
AATTCCGCACCCTCTCTCTTTCTTAAAAGCAATTTTGAGTACTTAAGAGGTAATTATCGAAAAGCCGTGAAGCTATTAAATAGTTCAAAC
ATTGCTGAGCATCCAGGATTCATGAAAACAGGTGAATGCTTGAGATGCATGTTCTGGAATAACCTTGGTTGCATCCATTTTGCCATGAGC
AAGCACAATTTGGGAATATTCTACTTTAAAAAGGCTCTGCAAGAGAATGACAATGTCTGTGCACAGCTCAGTGCAGGTAGCACTGATCCA
GGTAAAAAATTTTCAGGAAGACCCATGTGTACGTTACTAACCAATAAGAGATATGAGTTGCTGTATAACTGTGGAATTCAGCTTCTTCAC
ATTGGAAGGCCTCTTGCTGCCTTCGAATGTCTGATTGAAGCTGTTCAGGTTTATCATGCAAATCCTCGCCTCTGGCTACGGCTGGCTGAA
TGCTGCATTGCTGCCAATAAGGGGACTTCTGAACAAGAAACTAAAGGCCTTCCCAGCAAAAAAGGAATTGTACAGTCTATTGTTGGTCAA
GGCTATCATCGTAAAATAGTTTTGGCATCACAGTCTATACAGAATACTGTTTATAATGATGGGCAGTCTTCGGCCATTCCTGTAGCCAGT
ATGGAGTTTGCAGCCATATGTCTCAGAAATGCCTTGTTGCTGCTACCTGAAGAACAGCAAGATCCAAAGCAGGAAAATGGGGCTAAAAAT
AGTAATCAATTAGGTGGGAACACAGAGAGCAGCGAAAGCAGTGAAACTTGCAGGTGCTCCATACTTGCTTGCAGTGCCTACGTGGCTCTG
GCTTTGGGTGATAACCTCATGGCTTTGAATCATGCAGATAAACTTCTTCAGCAGCCCAAGCTGTCAGGATCTCTTAAGTTTTTGGGACAT
TTATATGCTGCAGAAGCCCTCATCTCTCTCGACAGAATATCTGATGCCATTACTCACTTGAACCCGGAGAATGTCACTGATGTCTCCTTA
GGGATCTCTTCAAATGAGCAGGACCAAGGATCAGACAAAGGTGAAAATGAAGCAATGGAATCCTCTGGTAAGCGGGCCCCTCAGTGCTAC
CCCAGTTCCGTCAACTCTGCCAGGACTGTGATGCTGTTCAACCTTGGCAGCGCTTACTGCCTGAGGAGCGAATATGACAAAGCCCGAAAG
TGTCTCCACCAGGCGGCTTCAATGATCCATCCTAAAGAGGTGCCCCCTGAGGCCATCTTGCTGGCAGTCTACCTTGAACTGCAGAATGGT
AATACTCAGCTGGCCTTACAGATCATCAAAAGGAATCAGCTGCTCCCTGCAGTGAAAACACACTCTGAAGTGAGAAAGAAGCCAGTGTTT

>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000328834_chr3_32750162_+_2574nt
ATGGCAGCGGCGCCCCTGAAAGTGTGCATCGTGGGCTCGGGGAACTGGGGTTCAGCTGTTGCAAAAATAATTGGTAATAATGTCAAGAAA
CTTCAGAAATTTGCCTCCACAGTCAAGATGTGGGTCTTTGAAGAAACAGTGAATGGCAGAAAACTGACAGACATCATAAATAATGACCAT
GAAAATGTAAAATATCTTCCTGGACACAAGCTGCCAGAAAATGTGGTTGCCATGTCAAATCTTAGCGAGGCTGTGCAGGATGCAGACCTG
CTGGTGTTTGTCATTCCCCACCAGTTCATTCACAGAATCTGTGATGAGATCACTGGGAGAGTGCCCAAGAAAGCGCTGGGAATCACCCTC
ATCAAGGGCATAGACGAGGGCCCCGAGGGGCTGAAGCTCATTTCTGACATCATCCGTGAGAAGATGGGTATTGACATCAGTGTGCTGATG
GGAGCCAACATTGCCAATGAGGTGGCTGCAGAGAAGTTCTGTGAGACCACCATCGGCAGCAAAGTAATGGAGAACGGCCTTCTCTTCAAA
GAACTTCTGCAGACTCCAAATTTTCGAATTACCGTGGTTGATGATGCAGACACTGTTGAACTCTGTGGTGCGCTTAAGGTCCACTCAGCT
GTTGAAGAAATGGATGGATTAGATGATGTTGAAAACAGCATGTTGTACTATAATCAAGCAGTCATTCTTTATCATCTGCGGCAGTATACA
GAAGCCATATCAGTTGGTGAAAAACTTTATCAGTTCATAGAGCCTTTTGAAGAAAAATTTGCCCAAGCAGTGTGTTTTTTGCTTGTAGAC
CTGTATATATTAACCTACCAAGCTGAGAAAGCTTTGCATCTTCTTGCTGTCCTAGAAAAAATGATTTCACAGGGTAACAATAACAAAAAT
GGAAAGAATGAGACTGGTAATAACAACAACAAAGATGGATCTAATCATAAAGCTGAAAGTGGAGCTCTAATAGAAGCTGCAAAATCAAAG
ATACATCAGTACAAAGTACGAGCTTATATCCAAATGAAGTCTCTGAAAGCATGTAAAAGGGAAATCAAGTCAGTCATGAATACAGCTGGA
AATTCCGCACCCTCTCTCTTTCTTAAAAGCAATTTTGAGTACTTAAGAGGTAATTATCGAAAAGCCGTGAAGCTATTAAATAGTTCAAAC
ATTGCTGAGCATCCAGGATTCATGAAAACAGGTGAATGCTTGAGATGCATGTTCTGGAATAACCTTGGTTGCATCCATTTTGCCATGAGC
AAGCACAATTTGGGAATATTCTACTTTAAAAAGGCTCTGCAAGAGAATGACAATGTCTGTGCACAGCTCAGTGCAGGTAGCACTGATCCA
GGTAAAAAATTTTCAGGAAGACCCATGTGTACGTTACTAACCAATAAGAGATATGAGTTGCTGTATAACTGTGGAATTCAGCTTCTTCAC
ATTGGAAGGCCTCTTGCTGCCTTCGAATGTCTGATTGAAGCTGTTCAGGTTTATCATGCAAATCCTCGCCTCTGGCTACGGCTGGCTGAA
TGCTGCATTGCTGCCAATAAGGGGACTTCTGAACAAGAAACTAAAGGCCTTCCCAGCAAAAAAGGAATTGTACAGTCTATTGTTGGTCAA
GGCTATCATCGTAAAATAGTTTTGGCATCACAGTCTATACAGAATACTGTTTATAATGATGGGCAGTCTTCGGCCATTCCTGTAGCCAGT
ATGGAGTTTGCAGCCATATGTCTCAGAAATGCCTTGTTGCTGCTACCTGAAGAACAGCAAGATCCAAAGCAGGAAAATGGGGCTAAAAAT
AGTAATCAATTAGGTGGGAACACAGAGAGCAGCGAAAGCAGTGAAACTTGCAGCAGTAAAAGCCATGATGGAGATAAATTCATTCCAGCT
CCACCTTCTTCTCCATTGAGAAAACAGGAATTAGAAAACTTAAAGTGCTCCATACTTGCTTGCAGTGCCTACGTGGCTCTGGCTTTGGGT
GATAACCTCATGGCTTTGAATCATGCAGATAAACTTCTTCAGCAGCCCAAGCTGTCAGGATCTCTTAAGTTTTTGGGACATTTATATGCT
GCAGAAGCCCTCATCTCTCTCGACAGAATATCTGATGCCATTACTCACTTGAACCCGGAGAATGTCACTGATGTCTCCTTAGGGATCTCT
TCAAATGAGCAGGACCAAGGATCAGACAAAGGTGAAAATGAAGCAATGGAATCCTCTGGTAAGCGGGCCCCTCAGTGCTACCCCAGTTCC
GTCAACTCTGCCAGGACTGTGATGCTGTTCAACCTTGGCAGCGCTTACTGCCTGAGGAGCGAATATGACAAAGCCCGAAAGTGTCTCCAC
CAGGCGGCTTCAATGATCCATCCTAAAGAGGTGCCCCCTGAGGCCATCTTGCTGGCAGTCTACCTTGAACTGCAGAATGGTAATACTCAG
CTGGCCTTACAGATCATCAAAAGGAATCAGCTGCTCCCTGCAGTGAAAACACACTCTGAAGTGAGAAAGAAGCCAGTGTTTCAGCCTGTC


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000331889_chr3_32750162_+_2797nt
GCAGTGGTTCTTGGGAGTGGCGAAGCGGGTCCTGCCCCGCTGTCAGCTGCGGCCCCCGGCGCCGGGCGGGGGTGGCCGCGACCATTGGCG
GAGAGGCGAAAGGGGCGGGGCCGCCGCCAGCCGCTGCGGGCAAGGCTGAACAGGCGGAGGTGGGCAGCCGGCCAGGGAAGCACGGTCCAG
GCGGCTACATTCGGCCCGGCCATGGCAGCGGCGCCCCTGAAAGTGTGCATCGTGGGCTCGGGGAACTGGGGTTCAGCTGTTGCAAAAATA
ATTGGTAATAATGTCAAGAAACTTCAGAAATTTGCCTCCACAGTCAAGATGTGGGTCTTTGAAGAAACAGTGAATGGCAGAAAACTGACA
GACATCATAAATAATGACCATGAAAATGTAAAATATCTTCCTGGACACAAGCTGCCAGAAAATGTGGTTGCCATGTCAAATCTTAGCGAG
GCTGTGCAGGATGCAGACCTGCTGGTGTTTGTCATTCCCCACCAGTTCATTCACAGAATCTGTGATGAGATCACTGGGAGAGTGCCCAAG
AAAGCGCTGGGAATCACCCTCATCAAGGGCATAGACGAGGGCCCCGAGGGGCTGAAGCTCATTTCTGACATCATCCGTGAGAAGATGGGT
ATTGACATCAGTGTGCTGATGGGAGCCAACATTGCCAATGAGGTGGCTGCAGAGAAGTTCTGTGAGACCACCATCGGCAGCAAAGTAATG
GAGAACGGCCTTCTCTTCAAAGAACTTCTGCAGACTCCAAATTTTCGAATTACCGTGGTTGATGATGCAGACACTGTTGAACTCTGTGGT
GCGCTTAAGGTCCACTCAGCTGTTGAAGAAATGGATGGATTAGATGATGTTGAAAACAGCATGTTGTACTATAATCAAGCAGTCATTCTT
TATCATCTGCGGCAGTATACAGAAGCCATATCAGTTGGTGAAAAACTTTATCAGTTCATAGAGCCTTTTGAAGAAAAATTTGCCCAAGCA
GTGTGTTTTTTGCTTGTAGACCTGTATATATTAACCTACCAAGCTGAGAAAGCTTTGCATCTTCTTGCTGTCCTAGAAAAAATGATTTCA
CAGGGTAACAATAACAAAAATGGAAAGAATGAGACTGGTAATAACAACAACAAAGATGGATCTAATCATAAAGCTGAAAGTGGAGCTCTA
ATAGAAGCTGCAAAATCAAAGATACATCAGTACAAAGTACGAGCTTATATCCAAATGAAGTCTCTGAAAGCATGTAAAAGGGAAATCAAG
TCAGTCATGAATACAGCTGGAAATTCCGCACCCTCTCTCTTTCTTAAAAGCAATTTTGAGTACTTAAGAGGTAATTATCGAAAAGCCGTG
AAGCTATTAAATAGTTCAAACATTGCTGAGCATCCAGGATTCATGAAAACAGGTGAATGCTTGAGATGCATGTTCTGGAATAACCTTGGT
TGCATCCATTTTGCCATGAGCAAGCACAATTTGGGAATATTCTACTTTAAAAAGGCTCTGCAAGAGAATGACAATGTCTGTGCACAGCTC
AGTGCAGGTAGCACTGATCCAGGTAAAAAATTTTCAGGAAGACCCATGTGTACGTTACTAACCAATAAGAGATATGAGTTGCTGTATAAC
TGTGGAATTCAGCTTCTTCACATTGGAAGGCCTCTTGCTGCCTTCGAATGTCTGATTGAAGCTGTTCAGGTTTATCATGCAAATCCTCGC
CTCTGGCTACGGCTGGCTGAATGCTGCATTGCTGCCAATAAGGGGACTTCTGAACAAGAAACTAAAGGCCTTCCCAGCAAAAAAGGAATT
GTACAGTCTATTGTTGGTCAAGGCTATCATCGTAAAATAGTTTTGGCATCACAGTCTATACAGAATACTGTTTATAATGATGGGCAGTCT
TCGGCCATTCCTGTAGCCAGTATGGAGTTTGCAGCCATATGTCTCAGAAATGCCTTGTTGCTGCTACCTGAAGAACAGCAAGATCCAAAG
CAGGAAAATGGGGCTAAAAATAGTAATCAATTAGGTGGGAACACAGAGAGCAGCGAAAGCAGTGAAACTTGCAGGTGCTCCATACTTGCT
TGCAGTGCCTACGTGGCTCTGGCTTTGGGTGATAACCTCATGGCTTTGAATCATGCAGATAAACTTCTTCAGCAGCCCAAGCTGTCAGGA
TCTCTTAAGTTTTTGGGACATTTATATGCTGCAGAAGCCCTCATCTCTCTCGACAGAATATCTGATGCCATTACTCACTTGAACCCGGAG
AATGTCACTGATGTCTCCTTAGGGATCTCTTCAAATGAGCAGGACCAAGGATCAGACAAAGGTGAAAATGAAGCAATGGAATCCTCTGGT
AAGCGGGCCCCTCAGTGCTACCCCAGTTCCGTCAACTCTGCCAGGACTGTGATGCTGTTCAACCTTGGCAGCGCTTACTGCCTGAGGAGC
GAATATGACAAAGCCCGAAAGTGTCTCCACCAGGCGGCTTCAATGATCCATCCTAAAGAGGTGCCCCCTGAGGCCATCTTGCTGGCAGTC
TACCTTGAACTGCAGAATGGTAATACTCAGCTGGCCTTACAGATCATCAAAAGGAATCAGCTGCTCCCTGCAGTGAAAACACACTCTGAA
GTGAGAAAGAAGCCAGTGTTTCAGCCTGTCCACCCGATCCAGCCCATCCAAATGCCGGCTTTCACCACTGTGCAGAGAAAGTGATACTTC
ACTTTTGGAAAACTGTTACCTGAGACCCAGGGGAGAATTTACTGGCCATTTTAGTTGTATCACAGCAGAATGAATAAAAGATGGTGAAGG

>In-frame_GPD1L_ENST00000282541_chr3_32188226_+_CNOT10_ENST00000328834_chr3_32750162_+_3039nt
GCAGTGGTTCTTGGGAGTGGCGAAGCGGGTCCTGCCCCGCTGTCAGCTGCGGCCCCCGGCGCCGGGCGGGGGTGGCCGCGACCATTGGCG
GAGAGGCGAAAGGGGCGGGGCCGCCGCCAGCCGCTGCGGGCAAGGCTGAACAGGCGGAGGTGGGCAGCCGGCCAGGGAAGCACGGTCCAG
GCGGCTACATTCGGCCCGGCCATGGCAGCGGCGCCCCTGAAAGTGTGCATCGTGGGCTCGGGGAACTGGGGTTCAGCTGTTGCAAAAATA
ATTGGTAATAATGTCAAGAAACTTCAGAAATTTGCCTCCACAGTCAAGATGTGGGTCTTTGAAGAAACAGTGAATGGCAGAAAACTGACA
GACATCATAAATAATGACCATGAAAATGTAAAATATCTTCCTGGACACAAGCTGCCAGAAAATGTGGTTGCCATGTCAAATCTTAGCGAG
GCTGTGCAGGATGCAGACCTGCTGGTGTTTGTCATTCCCCACCAGTTCATTCACAGAATCTGTGATGAGATCACTGGGAGAGTGCCCAAG
AAAGCGCTGGGAATCACCCTCATCAAGGGCATAGACGAGGGCCCCGAGGGGCTGAAGCTCATTTCTGACATCATCCGTGAGAAGATGGGT
ATTGACATCAGTGTGCTGATGGGAGCCAACATTGCCAATGAGGTGGCTGCAGAGAAGTTCTGTGAGACCACCATCGGCAGCAAAGTAATG
GAGAACGGCCTTCTCTTCAAAGAACTTCTGCAGACTCCAAATTTTCGAATTACCGTGGTTGATGATGCAGACACTGTTGAACTCTGTGGT
GCGCTTAAGGTCCACTCAGCTGTTGAAGAAATGGATGGATTAGATGATGTTGAAAACAGCATGTTGTACTATAATCAAGCAGTCATTCTT
TATCATCTGCGGCAGTATACAGAAGCCATATCAGTTGGTGAAAAACTTTATCAGTTCATAGAGCCTTTTGAAGAAAAATTTGCCCAAGCA
GTGTGTTTTTTGCTTGTAGACCTGTATATATTAACCTACCAAGCTGAGAAAGCTTTGCATCTTCTTGCTGTCCTAGAAAAAATGATTTCA
CAGGGTAACAATAACAAAAATGGAAAGAATGAGACTGGTAATAACAACAACAAAGATGGATCTAATCATAAAGCTGAAAGTGGAGCTCTA
ATAGAAGCTGCAAAATCAAAGATACATCAGTACAAAGTACGAGCTTATATCCAAATGAAGTCTCTGAAAGCATGTAAAAGGGAAATCAAG
TCAGTCATGAATACAGCTGGAAATTCCGCACCCTCTCTCTTTCTTAAAAGCAATTTTGAGTACTTAAGAGGTAATTATCGAAAAGCCGTG
AAGCTATTAAATAGTTCAAACATTGCTGAGCATCCAGGATTCATGAAAACAGGTGAATGCTTGAGATGCATGTTCTGGAATAACCTTGGT
TGCATCCATTTTGCCATGAGCAAGCACAATTTGGGAATATTCTACTTTAAAAAGGCTCTGCAAGAGAATGACAATGTCTGTGCACAGCTC
AGTGCAGGTAGCACTGATCCAGGTAAAAAATTTTCAGGAAGACCCATGTGTACGTTACTAACCAATAAGAGATATGAGTTGCTGTATAAC
TGTGGAATTCAGCTTCTTCACATTGGAAGGCCTCTTGCTGCCTTCGAATGTCTGATTGAAGCTGTTCAGGTTTATCATGCAAATCCTCGC
CTCTGGCTACGGCTGGCTGAATGCTGCATTGCTGCCAATAAGGGGACTTCTGAACAAGAAACTAAAGGCCTTCCCAGCAAAAAAGGAATT
GTACAGTCTATTGTTGGTCAAGGCTATCATCGTAAAATAGTTTTGGCATCACAGTCTATACAGAATACTGTTTATAATGATGGGCAGTCT
TCGGCCATTCCTGTAGCCAGTATGGAGTTTGCAGCCATATGTCTCAGAAATGCCTTGTTGCTGCTACCTGAAGAACAGCAAGATCCAAAG
CAGGAAAATGGGGCTAAAAATAGTAATCAATTAGGTGGGAACACAGAGAGCAGCGAAAGCAGTGAAACTTGCAGCAGTAAAAGCCATGAT
GGAGATAAATTCATTCCAGCTCCACCTTCTTCTCCATTGAGAAAACAGGAATTAGAAAACTTAAAGTGCTCCATACTTGCTTGCAGTGCC
TACGTGGCTCTGGCTTTGGGTGATAACCTCATGGCTTTGAATCATGCAGATAAACTTCTTCAGCAGCCCAAGCTGTCAGGATCTCTTAAG
TTTTTGGGACATTTATATGCTGCAGAAGCCCTCATCTCTCTCGACAGAATATCTGATGCCATTACTCACTTGAACCCGGAGAATGTCACT
GATGTCTCCTTAGGGATCTCTTCAAATGAGCAGGACCAAGGATCAGACAAAGGTGAAAATGAAGCAATGGAATCCTCTGGTAAGCGGGCC
CCTCAGTGCTACCCCAGTTCCGTCAACTCTGCCAGGACTGTGATGCTGTTCAACCTTGGCAGCGCTTACTGCCTGAGGAGCGAATATGAC
AAAGCCCGAAAGTGTCTCCACCAGGCGGCTTCAATGATCCATCCTAAAGAGGTGCCCCCTGAGGCCATCTTGCTGGCAGTCTACCTTGAA
CTGCAGAATGGTAATACTCAGCTGGCCTTACAGATCATCAAAAGGAATCAGCTGCTCCCTGCAGTGAAAACACACTCTGAAGTGAGAAAG
AAGCCAGTGTTTCAGCCTGTCCACCCGATCCAGCCCATCCAAATGCCGGCTTTCACCACTGTGCAGAGAAAGTGATACTTCACTTTTGGA
AAACTGTTACCTGAGACCCAGGGGAGAATTTACTGGCCATTTTAGTTGTATCACAGCAGAATGAATAAAAGATGGTGAAGGCTGTTAATT
TTGAGTCAATTCTACCCCTGACATTTGGCCAAAAGCTTACTTAAAATTAAGGATTTACTAAGTCATCATCAGCTGTTTTTCTTAATTTCA


Top

FusionGenePPI for GPD1L_CNOT10


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
GPD1LELAVL1, BSG, FAS, PALM2, ART3, ISLR, TGOLN2, ALDOA, ALDOC, CYCS, GNPNAT1, ACO2, CKMT1A, CKMT1B, FH, GAPDH, GPT2, MYH7B, PHGDH, PYCRL, PGM1, TPI1, UPP1, GPD1, LAMP2, FAM174A, C1orf85, CCL5, DKKL1CNOT10CNOT8, USP22, CHMP1B, EPAS1, VCP, CNOT6L, CNOT6, LYN, PPP6R1, HECW2, RNF219, TNRC6A, TNRC6C, KLHL20, CT55, MMP7, CAPZA2, CNOT7, BTRC, MED4, PCM1, CEP152, CNTROB, NINL, CENPJ, CNOT2, RPL10, NUP153, CNOT1, RC3H1, DUSP6, CNOT11, NANOS2, RIBC1, TOB1, TEX13A, GPBP1L1, GADD45B


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for GPD1L_CNOT10


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for GPD1L_CNOT10


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneGPD1LC2673193Brugada Syndrome 23CTD_human;UNIPROT
HgeneGPD1LC0038644Sudden infant death syndrome2UNIPROT
HgeneGPD1LC0015695Fatty Liver1CTD_human