FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 14733

FusionGeneSummary for GLIS3_TOP1

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: GLIS3_TOP1
Fusion gene ID: 14733
HgeneTgene
Gene symbol

GLIS3

TOP1

Gene ID

169792

7150

Gene nameGLIS family zinc finger 3DNA topoisomerase I
SynonymsNDH|ZNF515TOPI
Cytomap

9p24.2

20q12

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionzinc finger protein GLIS3GLI-similar 3OK/KNS-cl.4zinc finger protein 515DNA topoisomerase 1topoisomerase (DNA) Itype I DNA topoisomerase
Modification date2018052720180523
UniProtAcc

Q8NEA6

P11387

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000381971, ENST00000324333, 
ENST00000461870, 
ENST00000361337, 
Fusion gene scores* DoF score10 X 5 X 7=3506 X 5 X 3=90
# samples 106
** MAII scorelog2(10/350*10)=-1.8073549220576
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(6/90*10)=-0.584962500721156
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: GLIS3 [Title/Abstract] AND TOP1 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationOncogene involved fusion gene, in-frame and retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgeneTOP1

GO:0006265

DNA topological change

14594810


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDSARCTCGA-FX-A3TO-01AGLIS3chr9

4286038

-TOP1chr20

39690034

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000381971ENST00000361337GLIS3chr9

4286038

-TOP1chr20

39690034

+
intron-3CDSENST00000324333ENST00000361337GLIS3chr9

4286038

-TOP1chr20

39690034

+
intron-3CDSENST00000461870ENST00000361337GLIS3chr9

4286038

-TOP1chr20

39690034

+

Top

FusionProtFeatures for GLIS3_TOP1


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
GLIS3

Q8NEA6

TOP1

P11387

Acts as both a repressor and activator of transcription.Binds to the consensus sequence 5'-GACCACCCAC-3' (By similarity).{ECO:0000250}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneTOP1chr9:4286038chr20:39690034ENST00000361337+12123_20419766Compositional biasNote=Lys-rich

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>>>>>>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110289_306-65776Compositional biasNote=Pro-rich
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-11041_154-65776Compositional biasNote=Ser-rich
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211289_306129931Compositional biasNote=Pro-rich
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-21141_154129931Compositional biasNote=Ser-rich
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110491_507-65776MotifBipartite nuclear localization signal
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211491_507129931MotifBipartite nuclear localization signal
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110345_370-65776Zinc fingerC2H2-type 1
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110379_406-65776Zinc fingerC2H2-type 2%3B atypical
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110412_436-65776Zinc fingerC2H2-type 3
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110442_466-65776Zinc fingerC2H2-type 4
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000324333-110472_496-65776Zinc fingerC2H2-type 5
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211345_370129931Zinc fingerC2H2-type 1
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211379_406129931Zinc fingerC2H2-type 2%3B atypical
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211412_436129931Zinc fingerC2H2-type 3
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211442_466129931Zinc fingerC2H2-type 4
HgeneGLIS3chr9:4286038chr20:39690034ENST00000381971-211472_496129931Zinc fingerC2H2-type 5


Top

FusionGeneSequence for GLIS3_TOP1


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_GLIS3_ENST00000381971_chr9_4286038_-_TOP1_ENST00000361337_chr20_39690034_+_876aa
MNGRSCSMSLHRTSGTPQGPRMVSGHHIPAIRAHSGTPGPSPCGSTSSPTMASLANNLHLKMPSGGGMAPQNNVAESRIHLPALSPRRQM
LTNGKPRFQVTQAGGMSGSHTLKPKQQEFGSPFPPNPGKDSHKHKDKHKDREHRHKEHKKEKDREKSKHSNSEHKDSEKKHKEKEKTKHK
DGSSEKHKDKHKDRDKEKRKEEKVRASGDAKIKKEKENGFSSPPQIKDEPEDDGYFVPPKEDIKPLKRPRDEDDADYKPKKIKTEDTKKE
KKRKLEEEEDGKLKKPKNKDKDKKVPEPDNKKKKPKKEEEQKWKWWEEERYPEGIKWKFLEHKGPVFAPPYEPLPENVKFYYDGKVMKLS
PKAEEVATFFAKMLDHEYTTKEIFRKNFFKDWRKEMTNEEKNIITNLSKCDFTQMSQYFKAQTEARKQMSKEEKLKIKEENEKLLKEYGF
CIMDNHKERIANFKIEPPGLFRGRGNHPKMGMLKRRIMPEDIIINCSKDAKVPSPPPGHKWKEVRHDNKVTWLVSWTENIQGSIKYIMLN
PSSRIKGEKDWQKYETARRLKKCVDKIRNQYREDWKSKEMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGETADTVGCCSLRVEHINLHPELDG
QEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEKRVFKNLQLFMENKQPEDDLFDRLNTGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQLKELTAPDE
NIPAKILSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTFEKSMMNLQTKIDAKKEQLADARRDLKSAKADAKVMKDAKTKKVVESKKKAVQRLEEQLMK


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_GLIS3_ENST00000381971_chr9_4286038_-_TOP1_ENST00000361337_chr20_39690034_+_2628nt
ATGAATGGAAGATCATGCAGCATGAGTCTCCACCGGACATCGGGAACCCCACAGGGGCCTAGGATGGTCAGTGGTCATCACATTCCTGCC
ATCCGAGCCCACTCCGGGACTCCTGGCCCCTCGCCCTGTGGCAGCACATCGAGTCCCACTATGGCAAGCCTTGCTAACAACCTCCATCTC
AAGATGCCCTCAGGAGGAGGGATGGCTCCTCAGAACAACGTGGCTGAGAGCCGCATCCATCTGCCTGCCTTAAGCCCCAGGAGACAAATG
CTCACCAATGGGAAGCCGCGATTCCAGGTCACCCAGGCTGGAGGCATGTCAGGGTCACATACTTTAAAGCCAAAGCAGCAGGAGTTTGGA
AGCCCTTTTCCTCCAAATCCTGGGAAAGATTCTCATAAACACAAAGATAAACACAAAGATCGAGAACACCGGCACAAAGAACACAAGAAG
GAGAAGGACCGGGAAAAGTCCAAGCATAGCAACAGTGAACATAAAGATTCTGAAAAGAAACACAAAGAGAAGGAGAAGACCAAACACAAA
GATGGAAGCTCAGAAAAGCATAAAGACAAACATAAAGACAGAGACAAGGAAAAACGAAAAGAGGAAAAGGTTCGAGCCTCTGGGGATGCA
AAAATAAAGAAGGAGAAGGAAAATGGCTTCTCTAGTCCACCACAAATTAAAGATGAACCTGAAGATGATGGCTATTTTGTTCCTCCTAAA
GAGGATATAAAGCCATTAAAGAGACCTCGAGATGAGGATGATGCTGATTATAAACCTAAGAAAATTAAAACAGAAGATACCAAGAAGGAG
AAGAAAAGAAAACTAGAAGAAGAAGAGGATGGTAAATTGAAAAAACCCAAGAATAAAGATAAAGATAAAAAAGTTCCTGAGCCAGATAAC
AAGAAAAAGAAGCCGAAGAAAGAAGAGGAACAGAAGTGGAAATGGTGGGAAGAAGAGCGCTATCCTGAAGGCATCAAGTGGAAATTCCTA
GAACATAAAGGTCCAGTATTTGCCCCACCATATGAGCCTCTTCCAGAGAATGTCAAGTTTTATTATGATGGTAAAGTCATGAAGCTGAGC
CCCAAAGCAGAGGAAGTAGCTACGTTCTTTGCAAAAATGCTCGACCATGAATATACTACCAAGGAAATATTTAGGAAAAATTTCTTTAAA
GACTGGAGAAAGGAAATGACTAATGAAGAGAAGAATATTATCACCAACCTAAGCAAATGTGATTTTACCCAGATGAGCCAGTATTTCAAA
GCCCAGACGGAAGCTCGGAAACAGATGAGCAAGGAAGAGAAACTGAAAATCAAAGAGGAGAATGAAAAATTACTGAAAGAATATGGATTC
TGTATTATGGATAACCACAAAGAGAGGATTGCTAACTTCAAGATAGAGCCTCCTGGACTTTTCCGTGGCCGCGGCAACCACCCCAAGATG
GGCATGCTGAAGAGACGAATCATGCCCGAGGATATAATCATCAACTGTAGCAAAGATGCCAAGGTTCCTTCTCCTCCTCCAGGACATAAG
TGGAAAGAAGTCCGGCATGATAACAAGGTTACTTGGCTGGTTTCCTGGACAGAGAACATCCAAGGTTCCATTAAATACATCATGCTTAAC
CCTAGTTCACGAATCAAGGGTGAGAAGGACTGGCAGAAATACGAGACTGCTCGGCGGCTGAAAAAATGTGTGGACAAGATCCGGAACCAG
TATCGAGAAGACTGGAAGTCCAAAGAGATGAAAGTCCGGCAGAGAGCTGTAGCCCTGTACTTCATCGACAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGC
AATGAAAAGGAGGAAGGAGAAACAGCGGACACTGTGGGCTGCTGCTCACTTCGTGTGGAGCACATCAATCTACACCCAGAGTTGGATGGT
CAGGAATATGTGGTAGAGTTTGACTTCCTCGGGAAGGACTCCATCAGATACTATAACAAGGTCCCTGTTGAGAAACGAGTTTTTAAGAAC
CTACAACTATTTATGGAGAACAAGCAGCCCGAGGATGATCTTTTTGATAGACTCAATACTGGTATTCTGAATAAGCATCTTCAGGATCTC
ATGGAGGGCTTGACAGCCAAGGTATTCCGTACATACAATGCCTCCATCACGCTACAGCAGCAGCTAAAAGAACTGACAGCCCCGGATGAG
AACATCCCAGCGAAGATCCTTTCTTATAACCGTGCCAATCGAGCTGTTGCAATTCTTTGTAACCATCAGAGGGCACCACCAAAAACTTTT
GAGAAGTCTATGATGAACTTGCAAACTAAGATTGATGCCAAGAAGGAACAGCTAGCAGATGCCCGGAGAGACCTGAAAAGTGCTAAGGCT
GATGCCAAGGTCATGAAGGATGCAAAGACGAAGAAGGTAGTAGAGTCAAAGAAGAAGGCTGTTCAGAGACTGGAGGAACAGTTGATGAAG
CTGGAAGTTCAAGCCACAGACCGAGAGGAAAATAAACAGATTGCCCTGGGAACCTCCAAACTCAATTATCTGGACCCTAGGATCACAGTG
GCTTGGTGCAAGAAGTGGGGTGTCCCAATTGAGAAGATTTACAACAAAACCCAGCGGGAGAAGTTTGCCTGGGCCATTGACATGGCTGAT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_GLIS3_ENST00000381971_chr9_4286038_-_TOP1_ENST00000361337_chr20_39690034_+_4412nt
CGGGACCCCCTGTACGCCGTCCGCGCCGTCCAGGGTCACACCGGCGACGGAACCCGCCGGCAGCAATTAGCCAGCATCCCGGGGTCGGCC
CCCAGAAGCATTCCCCGGCCCAGGACGAGGATGAACAGGACAGGCGAGGCACAAAGTCGCAACTGAACTTTTTAGAAACATTATTTGTGT
GTGTATGTGTGTAGCAGGGGAGAATGAGCTGATGCCGAGGGTCCAGCCACCCCGCCTCTGCCTCCTCCTCCCCCTGCCGCCGCTGCCCTC
GCAGACGCGCGCGCACACACGGCACTTGGGCCGGGTTTCCGCGCTCCGTCCCCCCGTTTGGATGGGGGTTTTCATTTCCGAAGGAGGCAC
AGCCCGCGGAGCGCTCTGAAGGGCTGGAGCCCCAAGTTACTCCTCGCCAGCGCCGGCCGCCCGCTGTCACTCGCGCTGGCCGGCCGGGGG
AAGGGACCCGCACGCCGGGCTTTGTTGTGGAAATCCCGGTTACCTGGCTTATAACCCACACCATGGATAACTTATTGGACTTTGCCTGAA
AGGAGTCATTAGTGACATTGGATATTTGACCGTCTTGGCCACAGGTTTTTCAGAATGAATGGAAGATCATGCAGCATGAGTCTCCACCGG
ACATCGGGAACCCCACAGGGGCCTAGGATGGTCAGTGGTCATCACATTCCTGCCATCCGAGCCCACTCCGGGACTCCTGGCCCCTCGCCC
TGTGGCAGCACATCGAGTCCCACTATGGCAAGCCTTGCTAACAACCTCCATCTCAAGATGCCCTCAGGAGGAGGGATGGCTCCTCAGAAC
AACGTGGCTGAGAGCCGCATCCATCTGCCTGCCTTAAGCCCCAGGAGACAAATGCTCACCAATGGGAAGCCGCGATTCCAGGTCACCCAG
GCTGGAGGCATGTCAGGGTCACATACTTTAAAGCCAAAGCAGCAGGAGTTTGGAAGCCCTTTTCCTCCAAATCCTGGGAAAGATTCTCAT
AAACACAAAGATAAACACAAAGATCGAGAACACCGGCACAAAGAACACAAGAAGGAGAAGGACCGGGAAAAGTCCAAGCATAGCAACAGT
GAACATAAAGATTCTGAAAAGAAACACAAAGAGAAGGAGAAGACCAAACACAAAGATGGAAGCTCAGAAAAGCATAAAGACAAACATAAA
GACAGAGACAAGGAAAAACGAAAAGAGGAAAAGGTTCGAGCCTCTGGGGATGCAAAAATAAAGAAGGAGAAGGAAAATGGCTTCTCTAGT
CCACCACAAATTAAAGATGAACCTGAAGATGATGGCTATTTTGTTCCTCCTAAAGAGGATATAAAGCCATTAAAGAGACCTCGAGATGAG
GATGATGCTGATTATAAACCTAAGAAAATTAAAACAGAAGATACCAAGAAGGAGAAGAAAAGAAAACTAGAAGAAGAAGAGGATGGTAAA
TTGAAAAAACCCAAGAATAAAGATAAAGATAAAAAAGTTCCTGAGCCAGATAACAAGAAAAAGAAGCCGAAGAAAGAAGAGGAACAGAAG
TGGAAATGGTGGGAAGAAGAGCGCTATCCTGAAGGCATCAAGTGGAAATTCCTAGAACATAAAGGTCCAGTATTTGCCCCACCATATGAG
CCTCTTCCAGAGAATGTCAAGTTTTATTATGATGGTAAAGTCATGAAGCTGAGCCCCAAAGCAGAGGAAGTAGCTACGTTCTTTGCAAAA
ATGCTCGACCATGAATATACTACCAAGGAAATATTTAGGAAAAATTTCTTTAAAGACTGGAGAAAGGAAATGACTAATGAAGAGAAGAAT
ATTATCACCAACCTAAGCAAATGTGATTTTACCCAGATGAGCCAGTATTTCAAAGCCCAGACGGAAGCTCGGAAACAGATGAGCAAGGAA
GAGAAACTGAAAATCAAAGAGGAGAATGAAAAATTACTGAAAGAATATGGATTCTGTATTATGGATAACCACAAAGAGAGGATTGCTAAC
TTCAAGATAGAGCCTCCTGGACTTTTCCGTGGCCGCGGCAACCACCCCAAGATGGGCATGCTGAAGAGACGAATCATGCCCGAGGATATA
ATCATCAACTGTAGCAAAGATGCCAAGGTTCCTTCTCCTCCTCCAGGACATAAGTGGAAAGAAGTCCGGCATGATAACAAGGTTACTTGG
CTGGTTTCCTGGACAGAGAACATCCAAGGTTCCATTAAATACATCATGCTTAACCCTAGTTCACGAATCAAGGGTGAGAAGGACTGGCAG
AAATACGAGACTGCTCGGCGGCTGAAAAAATGTGTGGACAAGATCCGGAACCAGTATCGAGAAGACTGGAAGTCCAAAGAGATGAAAGTC
CGGCAGAGAGCTGTAGCCCTGTACTTCATCGACAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGCAATGAAAAGGAGGAAGGAGAAACAGCGGACACTGTG
GGCTGCTGCTCACTTCGTGTGGAGCACATCAATCTACACCCAGAGTTGGATGGTCAGGAATATGTGGTAGAGTTTGACTTCCTCGGGAAG
GACTCCATCAGATACTATAACAAGGTCCCTGTTGAGAAACGAGTTTTTAAGAACCTACAACTATTTATGGAGAACAAGCAGCCCGAGGAT
GATCTTTTTGATAGACTCAATACTGGTATTCTGAATAAGCATCTTCAGGATCTCATGGAGGGCTTGACAGCCAAGGTATTCCGTACATAC
AATGCCTCCATCACGCTACAGCAGCAGCTAAAAGAACTGACAGCCCCGGATGAGAACATCCCAGCGAAGATCCTTTCTTATAACCGTGCC
AATCGAGCTGTTGCAATTCTTTGTAACCATCAGAGGGCACCACCAAAAACTTTTGAGAAGTCTATGATGAACTTGCAAACTAAGATTGAT
GCCAAGAAGGAACAGCTAGCAGATGCCCGGAGAGACCTGAAAAGTGCTAAGGCTGATGCCAAGGTCATGAAGGATGCAAAGACGAAGAAG
GTAGTAGAGTCAAAGAAGAAGGCTGTTCAGAGACTGGAGGAACAGTTGATGAAGCTGGAAGTTCAAGCCACAGACCGAGAGGAAAATAAA
CAGATTGCCCTGGGAACCTCCAAACTCAATTATCTGGACCCTAGGATCACAGTGGCTTGGTGCAAGAAGTGGGGTGTCCCAATTGAGAAG
ATTTACAACAAAACCCAGCGGGAGAAGTTTGCCTGGGCCATTGACATGGCTGATGAAGACTATGAGTTTTAGCCAGTCTCAAGAGGCAGA
GTTCTGTGAAGAGGAACAGTGTGGTTTGGGAAAGATGGATAAACTGAGCCTCACTTGCCCTCGTGCCTGGGGGAGAGAGGCAGCAAGTCT
TAACAAACCAACATCTTTGCGAAAAGATAAACCTGGAGATATTATAAGGGAGAGCTGAGCCAGTTGTCCTATGGACAACTTATTTAAAAA
TATTTCAGATATCAAAATTCTAGCTGTATGATTTGTTTTGAATTTTGTTTTTATTTTCAAGAGGGCAAGTGGATGGGAATTTGTCAGCGT
TCTACCAGGCAAATTCACTGTTTCACTGAAATGTTTGGATTCTCTTAGCTACTGTATGCAAAGTCCGATTATATTGGTGCGTTTTTACAG
TTAGGGTTTTGCAATAACTTCTATATTTTAATAGAAATAAATTCCTAAACTCCCTTCCCTCTCTCCCATTTCAGGAATTTAAAATTAAGT
AGAACAAAAAACCCAGCGCACCTGTTAGAGTCGTCACTCTCTATTGTCATGGGGATCAATTTTCATTAAACTTGAAGCAGTCGTGGCTTT
GGCAGTGTTTTGGTTCAGACACCTGTTCACAGAAAAAGCATGATGGGAAAATATTTCCTGACTTGAGTGTTCCTTTTTAAATGTGAATTT
TTATTTCTTTTTAATTATTTTAAAATATTTAAACCTTTTTCTTGATCTTAAAGATCGTGTAGATTGGGGTTGGGGAGGGATGAAGGGCGA
GTGAATCTAAGGATAATGAAATAATCAGTGACTGAAACCATTTTCCCATCATCCTTTGTTCTGAGCATTCGCTGTACCCTTTAAGATATC
CATCTTTTTCTTTTTAACCCTAATCTTTCACTTGAAAGATTTTATTGTATAAAAAGTTTCACAGGTCAATAAACTTAGAGGAAAATGAGT
ATTTGGTCCAAAAAAAGGAAAAATAATCAAGATTTTAGGGCTTTTATTTTTTCTTTTGTAATTGTGTAAAAAATGGAAAAAAACATAAAA
AGCAGAATTTTAATGTGAAGACATTTTTTGCTATAATCATTAGTTTTAGAGGCATTGTTAGTTTAGTGTGTGTGCAGAGTCCATTTCCCA
CATCTTTCCTCAAGTATCTTCTATTTTTATCATGAATTCCCTTTTAATCAACTGTAGGTTATTTAAAATAAATTCCTACAACTTAATGGA


Top

FusionGenePPI for GLIS3_TOP1


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
GLIS3SUFU, SOX2, CLNK, ITCH, PRMT5, DNAJA1, SMURF2, NEDD4TOP1CSNK2A1, CSNK2A2, TP53, TAL1, NCL, SRSF1, BTBD1, BTBD2, TOPORS, SRSF11, SFPQ, UBE2I, CDT1, CDKN2A, RRP1B, H2AFY, PMS1, MGMT, HIST1H3E, H3F3A, MYC, ICT1, HDAC5, NOP56, NPM1, FBL, HIST1H1C, H1FX, HNRNPA1, HNRNPA2B1, HNRNPA3, HNRNPC, HNRNPK, HNRNPL, HNRNPR, ELAVL1, MKI67, NAT10, DHX9, NOP2, NONO, PARP1, DDX21, DDX17, SF3B3, SF3B1, TCOF1, SNRPA1, DDX23, EFTUD2, SNRNP200, PRPF8, OAS3, EIF2AK2, PCNA, HDGF, SIRT7, GTF3C1, XRCC5, CUL3, CDK2, CUL1, COPS5, CAND1, DDB2, ERCC8, ATM, IRF4, BARD1, ELK3, TARBP2, KMT2A, IRF8, IRF9, SNW1, PRB1, SNRNP70, U2AF2, LSM4, GEMIN4, CDK8, BUB3, RBL1, RBL2, GRWD1, SYMPK, JAK1, LIG4, PPP2R2B, TRIM32, RCVRN, PYGM, APAF1, CKAP5, TUBD1, PDE10A, APP, HNRNPM, RPS14, SNRPD1, IK, RBM39, SF3B6, SUPT16H, UTP20, S100A9, NCSTN, RBM14, TPR, ESR1, NKX3-1, VCP, PA2G4, VCAM1, IL7R, ITGA4, HDAC9, CDK14, TARDBP, SHFM1, ERG, MDM2, CUL7, OBSL1, EED, RNF2, EAF1, ZRANB2, APLF, NTRK1, RBM25, PWP1, RBM28, TOP2A, TOP2B, SCARNA22, FSHR, SRPK2, LAMB3, TRIM26, NLRP3, MCM5, NF2, CDC5L, PES1, POU5F1, EGFR, FNTA, ARID1A, PDGFRA, ROR1, PBRM1, TSC1, ERBB2, MTOR, BRCA1, CDK4, ESAM, CIDEC, SNRPG, PRICKLE3, DUS4L, GTF2E2, NR3C1, CHEK1, BRCA2, WEE1, PALB2, RAD17, LLGL1, MSH2, NF1, RPS11, CDC73, CDC6, MAP3K4, TTN, FH, COX15, DLST, PDHA1, VDAC1, TRIM25, LMNA


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with
TgeneTOP1chr9:4286038chr20:39690034ENST00000361337+121425_42619766DNA
TgeneTOP1chr9:4286038chr20:39690034ENST00000361337+121488_49319766DNA
TgeneTOP1chr9:4286038chr20:39690034ENST00000361337+121585_58719766DNA


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for GLIS3_TOP1


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status
TgeneTOP1P11387DB00762IrinotecanDNA topoisomerase 1small moleculeapproved|investigational
TgeneTOP1P11387DB01030TopotecanDNA topoisomerase 1small moleculeapproved|investigational
TgeneTOP1P11387DB05630Sodium stibogluconateDNA topoisomerase 1small moleculeapproved|investigational

Top

RelatedDiseases for GLIS3_TOP1


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneGLIS3C0011854Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent1CTD_human
HgeneGLIS3C0011860Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent1CTD_human
HgeneGLIS3C0017605Angle Closure Glaucoma1CTD_human
TgeneTOP1C0041755Adverse reaction to drug1CTD_human