FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 35304

FusionGeneSummary for SNX30_CNTLN

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: SNX30_CNTLN
Fusion gene ID: 35304
HgeneTgene
Gene symbol

SNX30

CNTLN

Gene ID

401548

54875

Gene namesorting nexin family member 30centlein
SynonymsATG24AC9orf101|C9orf39|bA340N12.1
Cytomap

9q32

9p22.2

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionsorting nexin-30centleincentlein, centrosomal proteincentrosomal protein
Modification date2018051920180519
UniProtAcc

Q5VWJ9

Q9NXG0

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000374232, ENST00000604751, 
ENST00000380647, ENST00000262360, 
ENST00000425824, ENST00000380641, 
ENST00000484374, 
Fusion gene scores* DoF score9 X 7 X 11=6934 X 4 X 4=64
# samples 145
** MAII scorelog2(14/693*10)=-2.30742852519225
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(5/64*10)=-0.356143810225275
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: SNX30 [Title/Abstract] AND CNTLN [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVHNSCTCGA-DQ-7589-01ASNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000374232ENST00000380647SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
In-frameENST00000374232ENST00000262360SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
In-frameENST00000374232ENST00000425824SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
5CDS-intronENST00000374232ENST00000380641SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
5CDS-intronENST00000374232ENST00000484374SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
intron-3CDSENST00000604751ENST00000380647SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
intron-3CDSENST00000604751ENST00000262360SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
intron-3CDSENST00000604751ENST00000425824SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
intron-intronENST00000604751ENST00000380641SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+
intron-intronENST00000604751ENST00000484374SNX30chr9

115513437

+CNTLNchr9

17484293

+

Top

FusionProtFeatures for SNX30_CNTLN


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
SNX30

Q5VWJ9

CNTLN

Q9NXG0

May be involved in several stages of intracellulartrafficking. {ECO:0000250}. Required for centrosome cohesion and recruitment ofCEP68 to centrosomes. {ECO:0000269|PubMed:24554434}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380641+07613_655-9392Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380641+07681_793-9392Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380641+0795_126-9392Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380641+07980_1311-9392Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380641+071398_1405-9392Compositional biasNote=Poly-Ser
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380647+22261398_140512851407Compositional biasNote=Poly-Ser

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneSNX30chr9:115513437chr9:17484293ENST00000374232+1989_21052438DomainPX
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380647+2226613_65512851407Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380647+2226681_79312851407Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380647+222695_12612851407Coiled coilOntology_term=ECO:0000255
TgeneCNTLNchr9:115513437chr9:17484293ENST00000380647+2226980_131112851407Coiled coilOntology_term=ECO:0000255


Top

FusionGeneSequence for SNX30_CNTLN


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000380647_chr9_17484293_+_174aa
MAGGPPKALPSTGPHSLRDMPHPLAGSSSEEAVGGDSTPSPDLLMARSFGDKALAKELQNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQ

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000262360_chr9_17484293_+_173aa
MAGGPPKALPSTGPHSLRDMPHPLAGSSSEEAVGGDSTPSPDLLMARSFGDKALAKELQNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQ

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000425824_chr9_17484293_+_174aa
MAGGPPKALPSTGPHSLRDMPHPLAGSSSEEAVGGDSTPSPDLLMARSFGDKALAKELQNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQ


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000380647_chr9_17484293_+_522nt
ATGGCGGGCGGGCCCCCCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAG
GAGGCCGTGGGTGGTGACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAAT
GATGTCCATGTGGTAAGGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAG
ACCTTGGCAGCTTCTATCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAA
ATTGATGCTGAAAATGACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGCTTCCTTTTGCCTCATATTTACTAGAAGCA

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000262360_chr9_17484293_+_519nt
ATGGCGGGCGGGCCCCCCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAG
GAGGCCGTGGGTGGTGACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAAT
GATGTCCATGTGGTAAGGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAG
ACCTTGGCAGCTTCTATCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAA
ATTGATGCTGAAAATGACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGAGTCTTGCTCTGTCTCCCAGGCTGAAGTGC

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000425824_chr9_17484293_+_522nt
ATGGCGGGCGGGCCCCCCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAG
GAGGCCGTGGGTGGTGACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAAT
GATGTCCATGTGGTAAGGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAG
ACCTTGGCAGCTTCTATCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAA
ATTGATGCTGAAAATGACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGCTTCCTTTTGCCTCATATTTACTAGAAGCA


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000380647_chr9_17484293_+_1957nt
GCCGGCAGAGACCAGCCGGCGGGTGGCGGCGGCCCCCAGCACGGCCGGTGCAAGGCCTCGGGTTAAGCGGCGGCCGAGCGGGGCTCGGCC
CGGGGTGCTCGGGGAGCTCGCCGCGGCGGGCAGCAGGAGGAAGCGGCGGCGGCGCGTCCCGAGCGGTGCGCGCCATGGCGGGCGGGCCCC
CCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAGGAGGCCGTGGGTGGTG
ACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAATGATGTCCATGTGGTAA
GGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAGACCTTGGCAGCTTCTA
TCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAAATTGATGCTGAAAATG
ACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGCTTCCTTTTGCCTCATATTTACTAGAAGCAGTACTGGAAAAAATAA
ATGAAAAAAAGAAACTAGTTGAAGGATATTTCACAATTATGAAAGATATTAGATGATATTAAAATGGAGAGCTTTATTGCAAATGTGAAA
ACTTTTTATGTGGTGTGATTGGAATACATGCATTGCAATCCTGACACGGTATCTGCTCCAACTATCAATAGTCAGGTTCAATACCAAAAT
AAGAAGTCTCTGAAAATAATTAATTGCTGAACAAGTGAAACTAATTAAGTACATAGCCATTTAAAAGGAAATAGTGTAGCATCTGATGGT
CGAATACAAATATTGCCACAAATCAGTGCAAACTTAAAAATGATTTTCCTTCTAGTGCATTAAAAGAAACTGAGCAGGCTTGGTACACAC
AAATTGGCCTGAGCATAAGAAGAAAAAGTATCAACTAAGGATTTAATGTTTTACGTTTCATGAAGAAACTAGACTTTTTACATAAAACTG
CTATAGATGGCCATAAGTGGTCCAGGGAGCAACAGATTTGTAGTATGAGCAAATATAAAATGAAGCATCATAACTTGAGCATTTATTGAA
ATAAATTGTGTGGTCCAATTGAATCTGTTCTCATTGATGTGCTGGTTTATGTAGGAGATACTGTGTATTTCTACAACTCTTTGGCAAAAA
CAAAAACATTTTCTTCTTCTCTCTCTTAACTTCACAATACTATACGTTGTGTAGTCATATAAATTTGCAGGGAACCACAAACCCAATGTA
TAAAATTAGGCTCTATTTAACAGAACTACTACTGTGGTCAGCTAATTTAAGTTACATTCTTAACCATGATGTCATCCTTATTTAGATTCC
TGGACATTCCCACCTCATTTCACCTCTTCACCGTGTTCCTGCCATACCCTTTTTGGTTCCTCTAATTCACCATACTGGTGCCTGCCTCCC
ACATTTGCCCTTGGTCTTCTCTCTTTCTAGAATACTCTGCACTCAACTTTCCTCATGGCTGGCTCCTTGTCATCATTCAGCTCCACCTTC
CCCGGTCCCTCAGAGACACATTCTCTGACCAGCTTACTATTTTATTTCCTCATAGCACAAAATTATCTATCTGTTCATGTATTTGTTTTC
TTGTTTATTTTCTTCTTTTCCCTCTTTAGTATGTAGGTCCCATGAGATTAAGGCAAGGGTTGGCAGATTATAGCCTGCAGGGCGAATCTG
GCCTGCCACCTGTTTTGTATGGCCCACAAGCTAAGAATGGTTTTTGCCTTATTAAATGGTTTTTAAAAAATCAAAAGGAGAATAATATTT

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000262360_chr9_17484293_+_683nt
GCCGGCAGAGACCAGCCGGCGGGTGGCGGCGGCCCCCAGCACGGCCGGTGCAAGGCCTCGGGTTAAGCGGCGGCCGAGCGGGGCTCGGCC
CGGGGTGCTCGGGGAGCTCGCCGCGGCGGGCAGCAGGAGGAAGCGGCGGCGGCGCGTCCCGAGCGGTGCGCGCCATGGCGGGCGGGCCCC
CCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAGGAGGCCGTGGGTGGTG
ACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAATGATGTCCATGTGGTAA
GGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAGACCTTGGCAGCTTCTA
TCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAAATTGATGCTGAAAATG
ACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGAGTCTTGCTCTGTCTCCCAGGCTGAAGTGCAATGGCGCAATCGTGG

>In-frame_SNX30_ENST00000374232_chr9_115513437_+_CNTLN_ENST00000425824_chr9_17484293_+_1951nt
GCCGGCAGAGACCAGCCGGCGGGTGGCGGCGGCCCCCAGCACGGCCGGTGCAAGGCCTCGGGTTAAGCGGCGGCCGAGCGGGGCTCGGCC
CGGGGTGCTCGGGGAGCTCGCCGCGGCGGGCAGCAGGAGGAAGCGGCGGCGGCGCGTCCCGAGCGGTGCGCGCCATGGCGGGCGGGCCCC
CCAAGGCCCTGCCGTCCACGGGGCCCCACTCCCTGCGCGACATGCCGCACCCGCTGGCCGGCTCCAGCAGCGAGGAGGCCGTGGGTGGTG
ACAGCACGCCCAGCCCGGACCTGCTGATGGCCCGCAGCTTCGGTGACAAGGCTTTGGCCAAAGAGTTGCAAAATGATGTCCATGTGGTAA
GGCGACAAATAAGAGAGCTTAAAAAAATGAAGAAAAACAGGGACGCCTGTAAAACCTCAACCCATAAAGCCCAGACCTTGGCAGCTTCTA
TCCTGAACATTTCACGGTCAGATTTAGAGGAAATATTAGACACAGAAGATCAAGTGGAAATTGAAAAAACAAAAATTGATGCTGAAAATG
ACAAGGAATGGATGTTGTACATTCAGAAACTTCTTGAAGGACAGCTTCCTTTTGCCTCATATTTACTAGAAGCAGTACTGGAAAAAATAA
ATGAAAAAAAGAAACTAGTTGAAGGATATTTCACAATTATGAAAGATATTAGATGATATTAAAATGGAGAGCTTTATTGCAAATGTGAAA
ACTTTTTATGTGGTGTGATTGGAATACATGCATTGCAATCCTGACACGGTATCTGCTCCAACTATCAATAGTCAGGTTCAATACCAAAAT
AAGAAGTCTCTGAAAATAATTAATTGCTGAACAAGTGAAACTAATTAAGTACATAGCCATTTAAAAGGAAATAGTGTAGCATCTGATGGT
CGAATACAAATATTGCCACAAATCAGTGCAAACTTAAAAATGATTTTCCTTCTAGTGCATTAAAAGAAACTGAGCAGGCTTGGTACACAC
AAATTGGCCTGAGCATAAGAAGAAAAAGTATCAACTAAGGATTTAATGTTTTACGTTTCATGAAGAAACTAGACTTTTTACATAAAACTG
CTATAGATGGCCATAAGTGGTCCAGGGAGCAACAGATTTGTAGTATGAGCAAATATAAAATGAAGCATCATAACTTGAGCATTTATTGAA
ATAAATTGTGTGGTCCAATTGAATCTGTTCTCATTGATGTGCTGGTTTATGTAGGAGATACTGTGTATTTCTACAACTCTTTGGCAAAAA
CAAAAACATTTTCTTCTTCTCTCTCTTAACTTCACAATACTATACGTTGTGTAGTCATATAAATTTGCAGGGAACCACAAACCCAATGTA
TAAAATTAGGCTCTATTTAACAGAACTACTACTGTGGTCAGCTAATTTAAGTTACATTCTTAACCATGATGTCATCCTTATTTAGATTCC
TGGACATTCCCACCTCATTTCACCTCTTCACCGTGTTCCTGCCATACCCTTTTTGGTTCCTCTAATTCACCATACTGGTGCCTGCCTCCC
ACATTTGCCCTTGGTCTTCTCTCTTTCTAGAATACTCTGCACTCAACTTTCCTCATGGCTGGCTCCTTGTCATCATTCAGCTCCACCTTC
CCCGGTCCCTCAGAGACACATTCTCTGACCAGCTTACTATTTTATTTCCTCATAGCACAAAATTATCTATCTGTTCATGTATTTGTTTTC
TTGTTTATTTTCTTCTTTTCCCTCTTTAGTATGTAGGTCCCATGAGATTAAGGCAAGGGTTGGCAGATTATAGCCTGCAGGGCGAATCTG
GCCTGCCACCTGTTTTGTATGGCCCACAAGCTAAGAATGGTTTTTGCCTTATTAAATGGTTTTTAAAAAATCAAAAGGAGAATAATATTT


Top

FusionGenePPI for SNX30_CNTLN


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
SNX30KHDRBS1, ADAM15, FGFR1OP, SNX4CNTLNSP1, BRCA1, HDAC6, TPM1, C9orf41, PRSS12, GOPC


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for SNX30_CNTLN


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for SNX30_CNTLN


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource