FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 22770

FusionGeneSummary for MTIF2_PPP3R1

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: MTIF2_PPP3R1
Fusion gene ID: 22770
HgeneTgene
Gene symbol

MTIF2

PPP3R1

Gene ID

4528

5534

Gene namemitochondrial translational initiation factor 2protein phosphatase 3 regulatory subunit B, alpha
Synonyms-CALNB1|CNB|CNB1
Cytomap

2p16.1

2p14

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptiontranslation initiation factor IF-2, mitochondrialIF-2mtcalcineurin subunit B type 1calcineurin B, type I (19kDa)protein phosphatase 2B regulatory subunit 1protein phosphatase 2B regulatory subunit B alphaprotein phosphatase 3 (formerly 2B), regulatory subunit B (19kD), alpha isoform (calcineurin B, type I
Modification date2018052320180522
UniProtAcc

P46199

P63098

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000403721, ENST00000263629, 
ENST00000394600, ENST00000446660, 
ENST00000234310, ENST00000409752, 
ENST00000409377, 
Fusion gene scores* DoF score3 X 3 X 2=184 X 4 X 2=32
# samples 34
** MAII scorelog2(3/18*10)=0.736965594166206
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
log2(4/32*10)=0.321928094887362
effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (eGinPCFGs).
DoF>8 and MAII>0
Context

PubMed: MTIF2 [Title/Abstract] AND PPP3R1 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
TgenePPP3R1

GO:0033173

calcineurin-NFAT signaling cascade

22688515

TgenePPP3R1

GO:0045944

positive regulation of transcription by RNA polymerase II

22688515


check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLIHCTCGA-CC-A3MB-01AMTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
Frame-shitENST00000403721ENST00000234310MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
Frame-shitENST00000403721ENST00000409752MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
Frame-shitENST00000403721ENST00000409377MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
Frame-shitENST00000263629ENST00000234310MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
Frame-shitENST00000263629ENST00000409752MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
Frame-shitENST00000263629ENST00000409377MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
In-frameENST00000394600ENST00000234310MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
In-frameENST00000394600ENST00000409752MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
In-frameENST00000394600ENST00000409377MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
5UTR-3CDSENST00000446660ENST00000234310MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
5UTR-3CDSENST00000446660ENST00000409752MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-
5UTR-3CDSENST00000446660ENST00000409377MTIF2chr2

55489452

-PPP3R1chr2

68415822

-

Top

FusionProtFeatures for MTIF2_PPP3R1


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
MTIF2

P46199

PPP3R1

P63098

One of the essential components for the initiation ofprotein synthesis. Protects formylmethionyl-tRNA from spontaneoushydrolysis and promotes its binding to the 30S ribosomal subunits.Also involved in the hydrolysis of GTP during the formation of the70S ribosomal complex. Regulatory subunit of calcineurin, a calcium-dependent,calmodulin stimulated protein phosphatase. Confers calciumsensitivity. {ECO:0000269|PubMed:26794871}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note


Top

FusionGeneSequence for MTIF2_PPP3R1


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000234310_chr2_68415822_-_267aa
MNQKLLKLENLLRFHTITRQLHSLCQRRALRQWRHGFSSAYPVWTAQLCAWPWPTDVLTGAALSQTRLLVTKKEEGPWKSQLSSTKSKKV
VEVWIGMTIEELARAMEKNTVDADEIKRLGKRFKKLDLDNSGSLSVEEFMSLPELQQNPLVQRVIDIFDTDGNGEVDFKEFIEGVSQFSV

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409752_chr2_68415822_-_267aa
MNQKLLKLENLLRFHTITRQLHSLCQRRALRQWRHGFSSAYPVWTAQLCAWPWPTDVLTGAALSQTRLLVTKKEEGPWKSQLSSTKSKKV
VEVWIGMTIEELARAMEKNTVDADEIKRLGKRFKKLDLDNSGSLSVEEFMSLPELQQNPLVQRVIDIFDTDGNGEVDFKEFIEGVSQFSV

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409377_chr2_68415822_-_267aa
MNQKLLKLENLLRFHTITRQLHSLCQRRALRQWRHGFSSAYPVWTAQLCAWPWPTDVLTGAALSQTRLLVTKKEEGPWKSQLSSTKSKKV
VEVWIGMTIEELARAMEKNTVDADEIKRLGKRFKKLDLDNSGSLSVEEFMSLPELQQNPLVQRVIDIFDTDGNGEVDFKEFIEGVSQFSV


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000234310_chr2_68415822_-_801nt
ATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGTGTCAAAGAAGAGCATTA
AGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAACAGATGTGCTCACTGGG
GCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAACAAAATCTAAAAAGGTG
GTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATGAAATTAAAAGGCTAGGA
AAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGTTACAACAGAATCCTTTA
GTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCGTCTCTCAGTTCAGTGTC
AAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCAATGGGGAACTCTTCCAG
GTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAAATGCAGATAAGGATGGA

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409752_chr2_68415822_-_801nt
ATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGTGTCAAAGAAGAGCATTA
AGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAACAGATGTGCTCACTGGG
GCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAACAAAATCTAAAAAGGTG
GTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATGAAATTAAAAGGCTAGGA
AAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGTTACAACAGAATCCTTTA
GTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCGTCTCTCAGTTCAGTGTC
AAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCAATGGGGAACTCTTCCAG
GTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAAATGCAGATAAGGATGGA

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409377_chr2_68415822_-_801nt
ATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGTGTCAAAGAAGAGCATTA
AGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAACAGATGTGCTCACTGGG
GCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAACAAAATCTAAAAAGGTG
GTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATGAAATTAAAAGGCTAGGA
AAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGTTACAACAGAATCCTTTA
GTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCGTCTCTCAGTTCAGTGTC
AAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCAATGGGGAACTCTTCCAG
GTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAAATGCAGATAAGGATGGA


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000234310_chr2_68415822_-_3644nt
CGGGGCTGTAGGTAGGAGTTAAGTGGGTAGGATCCCTTAACCAGGGTTGTCCGGTGCAGGTGGTGTGTGTTGTTTCGCCTAACGTGTCAG
TGGCACAAATCACGCGAACTTCATAAACATTGTGCGTTCGGAAGCCTTTCCAAGATGCATTTAATCCCTGCGTGAGCCCACGTTAGGCAT
TCACGAAGGCATGTGCACTGTTCTCTCGGAAGCGGCTGGCCGGCTTCCCCTCCTCGCGCGCGGCTGTGGGTGCAGGTCCTCACTTCCCAG
CCTCCCATGGGCCCAAGGCCTTCTGGGCTCCAATTTGAGGCGAGCCACCCCAGATCCGTAATTTTTCTGCAGTGATTTATTTTTACCTTT
CTGATTCCTTGACAAGGATATCCTAGCGGCGAAACAACACCGTACTGGGAGTCAGAACGTCTGGGTTCTAGTCTTGACTGCCATTAACTA
GCGGTATGACATTGGAGAAGCTTTTTTGACCCTTCTGGATTTCCGTTTCCTTTTCTGTAAAATGAGGAGCTTGGAAGATCCGGAAAATGA
GGCCCATAGGAAACAAGTGACTTGCTGAGTCCAGATAACACTGACTGTCAGAAGTCTCGCTCTGTCTCCCCGGCTGGAGTGCAGTGGCGT
GATCTTGGCTCACTGCAACCTCTGTCTCCCGGGTTCAAGAAATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCATGTGCCA
CCACGCCCAGGAGAAACATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGT
GTCAAAGAAGAGCATTAAGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAA
CAGATGTGCTCACTGGGGCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAA
CAAAATCTAAAAAGGTGGTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATG
AAATTAAAAGGCTAGGAAAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGT
TACAACAGAATCCTTTAGTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCG
TCTCTCAGTTCAGTGTCAAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCA
ATGGGGAACTCTTCCAGGTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAA
ATGCAGATAAGGATGGAGATGGAAGAATATCCTTTGAAGAATTCTGTGCTGTTGTAGGTGGCCTAGATATCCACAAAAAGATGGTGGTAG
ATGTGTGACTCTTATCAGAGAGTACCACCCAACACTTTTGCTTTCTTCTCCATCTCTGAAGATCTGCTCAAGACGTCCAGCAATGCTCTC
TGTGTATTTAAATGGAAGTATTTTTCTCTGTGAAGCCACATTTTCCAACATGAGCCTCATGAAGCCAACTAAGTGTTATTGAACTGTAAT
TCTCTCAATAACTCAGTGTAGCACTTTAAAGTCTGAAGGACAGCAACATGAAAAGAGCATATCAATGTGGTGGAGAAAGGGAAGGGGTTG
GCTTTTTAATTTATTTTTCTTCATCTTTTATAACAAGAAAGTATCTATATATACATATGTAAATATTTATATATAGATATATGTAGCTTT
CTATATATGTAGTAGGTTGGCTTTAATTTAATATACTTGATTCAGAAACAAAACAATAGAGTACAAAAGTGCCAAGCAGAACATAAAACA
TCCTTACTTTTATTTCACACAGTTTTATATATAGATAGAAGACTGTACAATTTGAGCCGGGTGTTAGGCCAGCTATTTTCCTTTTCCTGT
GCTTTCTCCTTTGAGAGATTGACAAAGCATTTGTTAACGTCCTATTATTTACCTTAATTACATTTTTGTAACAAAGGAGTCTGTAACTTT
ATTTATACTTATGAATATATCCAGGGACTACTTCTCATTGCTGAGCAGCTTTTAATACACCTCTGCTTGAGGAGAAAGTCTAGTTCATTG
CTACTGCCAAGAGCTAGTTCTTGTGTTCATATAGTAACTGCACAGGGCTTATAGCTGCTTCATTCTGCTACTTTGTAACTAGGAGCCATT
GCATTTATTAAATGTCCCTCAGTAACGTTAAGTGCTAGTTGTGATTTTATACATAAAGGCCAGAAGCTGTCTGAGGCAATCATGATTGAT
TGTATGTATCACTTACTGAAGAATACCTGAAGTGATCATGTAACTACTTATAAGGGATATCCATTTGTTTGATTACATGGGTAAATAATT
TGTCATTAAACTTGTGTTTGAATCATGAATTCCCTTGTTTCAAAAGACTTGCAGCTAATCTAAAAAACTGGTGATATTTAATATGCATGT
ATGTATCTAAACACCCACATATATTTGTGGTTTAAGTGTGAGAAATCTTGCTAATCTATATGCCACAGAAGAGCAAAATTGTATCCAAAT
TTATGCCACTTAAATTTCTTTACCACGAGGGATAGAGCATGCATACTGGTTTTTTTTTCTTGATTTGCCCATATAATTGGTAATGGATAA
CTTAATAAATTTGTGTGATATAAAAGTAGTGTATCATGTTCTACTGTTTGATCTTATCCCTTCCCATTTCTGCAAAGGTACTGTTAGCTG
GAAGAAAAACATTTTGGTTAGCTTTGTATGACAGTAGTCTTTCCCTTTATAGTTTCTCTATAAAAACTGGTTTTAAAATCAGTGGAAAAG
GGCAGGTTGAATCAAGGTGAATCAATCTGAAATTGAGCACACCTGCCTGCCATCGCTGTTCCTTCAACTGAGTGCTGCACATCATGGGCT
CTGTCTGTGAGAGAAAAATCCCGGTGCTTGGTGTCCTTGCATGACATGGAGTTTTGCATGTAGATCAATTTAAAATGTACCTCTTGTTTA
CATAATTTGCATAATTTTAAAAGATAATGTTGCCAAACTTTGGAAATGTTAATGTTCAGACTGAAAATCTCCACTACATGTAACTTTCTT
CCTCTGGATCAGTGGCATGGCTTATAATCCCAGCCAGTGGTTTGAACTGTTCCAGTGTCAACTGCCATGTGCTCTGCTTCAAGGGGGAAC
TAGCCTTTTGTGAATTTTTTGTACATAAGTATTTGTTACAAATATTTTAGCAAATGCTTTCTATTTCTCTTGCTTGTGCATATCTTGGCT
GGCGTTACAGAAAAATAGTGTAAACATTATTTCCTTACCGGGGAATGAGGGTTTTTTCTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAGTTT
GTGTGTGGGGGTGGGTAAGGGAGGGGATGGTTTATGTTGAATGTTTAGTTTTTCTTCTGCATGATACGTCATGTTGTGGGATCTTTAGAA

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409752_chr2_68415822_-_1697nt
CGGGGCTGTAGGTAGGAGTTAAGTGGGTAGGATCCCTTAACCAGGGTTGTCCGGTGCAGGTGGTGTGTGTTGTTTCGCCTAACGTGTCAG
TGGCACAAATCACGCGAACTTCATAAACATTGTGCGTTCGGAAGCCTTTCCAAGATGCATTTAATCCCTGCGTGAGCCCACGTTAGGCAT
TCACGAAGGCATGTGCACTGTTCTCTCGGAAGCGGCTGGCCGGCTTCCCCTCCTCGCGCGCGGCTGTGGGTGCAGGTCCTCACTTCCCAG
CCTCCCATGGGCCCAAGGCCTTCTGGGCTCCAATTTGAGGCGAGCCACCCCAGATCCGTAATTTTTCTGCAGTGATTTATTTTTACCTTT
CTGATTCCTTGACAAGGATATCCTAGCGGCGAAACAACACCGTACTGGGAGTCAGAACGTCTGGGTTCTAGTCTTGACTGCCATTAACTA
GCGGTATGACATTGGAGAAGCTTTTTTGACCCTTCTGGATTTCCGTTTCCTTTTCTGTAAAATGAGGAGCTTGGAAGATCCGGAAAATGA
GGCCCATAGGAAACAAGTGACTTGCTGAGTCCAGATAACACTGACTGTCAGAAGTCTCGCTCTGTCTCCCCGGCTGGAGTGCAGTGGCGT
GATCTTGGCTCACTGCAACCTCTGTCTCCCGGGTTCAAGAAATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCATGTGCCA
CCACGCCCAGGAGAAACATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGT
GTCAAAGAAGAGCATTAAGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAA
CAGATGTGCTCACTGGGGCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAA
CAAAATCTAAAAAGGTGGTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATG
AAATTAAAAGGCTAGGAAAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGT
TACAACAGAATCCTTTAGTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCG
TCTCTCAGTTCAGTGTCAAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCA
ATGGGGAACTCTTCCAGGTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAA
ATGCAGATAAGGATGGAGATGGAAGAATATCCTTTGAAGAATTCTGTGCTGTTGTAGGTGGCCTAGATATCCACAAAAAGATGGTGGTAG
ATGTGTGACTCTTATCAGAGAGTACCACCCAACACTTTTGCTTTCTTCTCCATCTCTGAAGATCTGCTCAAGACGTCCAGCAATGCTCTC

>In-frame_MTIF2_ENST00000394600_chr2_55489452_-_PPP3R1_ENST00000409377_chr2_68415822_-_1554nt
CGGGGCTGTAGGTAGGAGTTAAGTGGGTAGGATCCCTTAACCAGGGTTGTCCGGTGCAGGTGGTGTGTGTTGTTTCGCCTAACGTGTCAG
TGGCACAAATCACGCGAACTTCATAAACATTGTGCGTTCGGAAGCCTTTCCAAGATGCATTTAATCCCTGCGTGAGCCCACGTTAGGCAT
TCACGAAGGCATGTGCACTGTTCTCTCGGAAGCGGCTGGCCGGCTTCCCCTCCTCGCGCGCGGCTGTGGGTGCAGGTCCTCACTTCCCAG
CCTCCCATGGGCCCAAGGCCTTCTGGGCTCCAATTTGAGGCGAGCCACCCCAGATCCGTAATTTTTCTGCAGTGATTTATTTTTACCTTT
CTGATTCCTTGACAAGGATATCCTAGCGGCGAAACAACACCGTACTGGGAGTCAGAACGTCTGGGTTCTAGTCTTGACTGCCATTAACTA
GCGGTATGACATTGGAGAAGCTTTTTTGACCCTTCTGGATTTCCGTTTCCTTTTCTGTAAAATGAGGAGCTTGGAAGATCCGGAAAATGA
GGCCCATAGGAAACAAGTGACTTGCTGAGTCCAGATAACACTGACTGTCAGAAGTCTCGCTCTGTCTCCCCGGCTGGAGTGCAGTGGCGT
GATCTTGGCTCACTGCAACCTCTGTCTCCCGGGTTCAAGAAATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCATGTGCCA
CCACGCCCAGGAGAAACATGAACCAGAAGCTACTGAAGTTGGAGAACTTGCTACGATTTCACACTATTTATAGGCAACTGCACAGTCTGT
GTCAAAGAAGAGCATTAAGACAGTGGAGGCATGGGTTTTCATCTGCTTACCCTGTGTGGACAGCTCAACTGTGTGCCTGGCCCTGGCCAA
CAGATGTGCTCACTGGGGCTGCTTTATCTCAGTATAGGCTTCTAGTAACAAAAAAGGAAGAAGGACCATGGAAATCTCAGTTATCTTCAA
CAAAATCTAAAAAGGTGGTAGAAGTATGGATTGGAATGACTATTGAGGAACTGGCCAGGGCAATGGAAAAAAACACAGTTGATGCGGATG
AAATTAAAAGGCTAGGAAAGAGATTTAAGAAGCTTGATTTGGACAATTCTGGTTCTTTGAGTGTGGAAGAGTTCATGTCTCTGCCTGAGT
TACAACAGAATCCTTTAGTACAGCGAGTAATAGATATATTCGACACAGATGGGAATGGAGAAGTAGACTTTAAAGAATTCATTGAGGGCG
TCTCTCAGTTCAGTGTCAAAGGAGATAAGGAGCAGAAATTGAGGTTTGCTTTCCGTATCTATGACATGGATAAAGATGGCTATATTTCCA
ATGGGGAACTCTTCCAGGTATTGAAGATGATGGTGGGGAACAATCTGAAAGATACACAGTTACAGCAAATTGTAGACAAAACCATAATAA
ATGCAGATAAGGATGGAGATGGAAGAATATCCTTTGAAGAATTCTGTGCTGTTGTAGGTGGCCTAGATATCCACAAAAAGATGGTGGTAG


Top

FusionGenePPI for MTIF2_PPP3R1


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
MTIF2ALK, ICT1, DIRAS3, HSD17B8, ARHGEF26, DHRS4L2, NUDT6, PPA2, MRM1, NDUFA10, LDHAL6B, ACAA2, ECSIT, TTC39B, DAP3, MRPS11, OXLD1, HSPB1, TSC22D2, MRPL12, MRPL21, TSFM, NDUFS7, CLPB, TUFM, SUCLA2, YBEY, METTL2A, ATP5D, PDHX, FOXRED1, BPNT1, MTG2, TMEM70, RNMTL1, TRIM43, TRMT61BPPP3R1PPIA, CABP2, CABP5, CABP1, ELAVL1, PSMA7, PDE4D, TRAF3, PPP3CA, IQCB1, NAP1L2, TP53, FAM122A, FCGR2A, PDHB, RCAN3, PPP3CC, RCAN2, MYH7, TINF2, PPP3CB, RCAN1, DEFA1, TMEM200A, KLRG2, NFATC1, DGCR14, SMPD3, CDR2, ARHGAP22, IGFBP6, CRTC2, SRBD1, DGUOK, NUFIP1, TRIM25


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for MTIF2_PPP3R1


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for MTIF2_PPP3R1


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
TgenePPP3R1C0036341Schizophrenia1PSYGENET
TgenePPP3R1C0149721Left Ventricular Hypertrophy1CTD_human
TgenePPP3R1C0151744Myocardial Ischemia1CTD_human