FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 1881

FusionGeneSummary for ANKS1A_DCDC2

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: ANKS1A_DCDC2
Fusion gene ID: 1881
HgeneTgene
Gene symbol

ANKS1A

DCDC2

Gene ID

23294

51473

Gene nameankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1Adoublecortin domain containing 2
SynonymsANKS1DCDC2A|DFNB66|NPHP19|NSC|RU2|RU2S
Cytomap

6p21.31

6p22.3

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptionankyrin repeat and SAM domain-containing protein 1AOdinankyrin repeat and SAM domain containing 1doublecortin domain-containing protein 2
Modification date2018052220180523
UniProtAcc

Q92625

Q9UHG0

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000360359, ENST00000535627, 
ENST00000470698, 
ENST00000378454, 
ENST00000378450, 
Fusion gene scores* DoF score5 X 3 X 4=609 X 5 X 8=360
# samples 511
** MAII scorelog2(5/60*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(11/360*10)=-1.71049338280502
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: ANKS1A [Title/Abstract] AND DCDC2 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotationTumor suppressor gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
Tumor suppressor gene involved fusion gene, retained protein feature but frameshift.
DDR (DNA damage repair) gene involved fusion gene, in-frame but not retained their domain.
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGALDHNSCTCGA-BA-4078-01AANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000360359ENST00000378454ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
5CDS-intronENST00000360359ENST00000378450ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
In-frameENST00000535627ENST00000378454ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
5CDS-intronENST00000535627ENST00000378450ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
intron-3CDSENST00000470698ENST00000378454ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-
intron-intronENST00000470698ENST00000378450ANKS1Achr6

34857376

+DCDC2chr6

24353851

-

Top

FusionProtFeatures for ANKS1A_DCDC2


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
ANKS1A

Q92625

DCDC2

Q9UHG0

Regulator of different signaling pathways. RegulatesEPHA8 receptor tyrosine kinase signaling to control cell migrationand neurite retraction (By similarity). {ECO:0000250,ECO:0000269|PubMed:17875921}. Protein that plays a role in the inhibition of canonicalWnt signaling pathway (PubMed:25557784). May be involved inneuronal migration during development of the cerebral neocortex(By similarity). Involved in the control of ciliogenesis andciliary length (PubMed:25601850, PubMed:27319779).{ECO:0000250|UniProtKB:D3ZR10, ECO:0000269|PubMed:25557784,ECO:0000269|PubMed:25601850, ECO:0000269|PubMed:27319779}.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+1242_55651135Compositional biasNote=Gly-rich
TgeneDCDC2chr6:34857376chr6:24353851ENST00000378450-03139_221-7230DomainDoublecortin 2
TgeneDCDC2chr6:34857376chr6:24353851ENST00000378450-0317_100-7230DomainDoublecortin 1
TgeneDCDC2chr6:34857376chr6:24353851ENST00000378454-010139_22197477DomainDoublecortin 2

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>>>>>>>>>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124696_762651135DomainSAM 1
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124770_837651135DomainSAM 2
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124936_1091651135DomainPID
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124112_141651135RepeatNote=ANK 2
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124148_177651135RepeatNote=ANK 3
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124181_210651135RepeatNote=ANK 4
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124214_243651135RepeatNote=ANK 5
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+124246_275651135RepeatNote=ANK 6
HgeneANKS1Achr6:34857376chr6:24353851ENST00000360359+12479_108651135RepeatNote=ANK 1
TgeneDCDC2chr6:34857376chr6:24353851ENST00000378454-01017_10097477DomainDoublecortin 1


Top

FusionGeneSequence for ANKS1A_DCDC2


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_ANKS1A_ENST00000360359_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_445aa
MGKEQELLEAARTGHLPAVEKLLSGKRLSSGFGGGGGGGSGGGGGGSGGGGGGLGSSSHPLSSLLSYLDIGEIKKRPMEVVNTEVKPVIH
SRINVSARFRKPLQEPCTIFLIANGDLINPASRLLIPRKTLNQWDHVLQMVTEKITLRSGAVHRLYTLEGKLVESGAELENGQFYVAVGR
DKFKKLPYSELLFDKSTMRRPFGQKASSLPPIVGSRKSKGSGNDRHSKSTVGSSDNSSPQPLKRKGKKEDVNSEKLTKLKQNVKLKNSQE
TIPNSDEGIFKAGAERSETRGAAEVQEDEDTQVEVPVDQRPAEIVDEEEDGEKANKDAEQKEDFSGMNGDLEEEGGREATDAPEQVEEIL

>In-frame_ANKS1A_ENST00000535627_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_445aa
MGKEQELLEAARTGHLPAVEKLLSGKRLSSGFGGGGGGGSGGGGGGSGGGGGGLGSSSHPLSSLLSYLDIGEIKKRPMEVVNTEVKPVIH
SRINVSARFRKPLQEPCTIFLIANGDLINPASRLLIPRKTLNQWDHVLQMVTEKITLRSGAVHRLYTLEGKLVESGAELENGQFYVAVGR
DKFKKLPYSELLFDKSTMRRPFGQKASSLPPIVGSRKSKGSGNDRHSKSTVGSSDNSSPQPLKRKGKKEDVNSEKLTKLKQNVKLKNSQE
TIPNSDEGIFKAGAERSETRGAAEVQEDEDTQVEVPVDQRPAEIVDEEEDGEKANKDAEQKEDFSGMNGDLEEEGGREATDAPEQVEEIL


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_ANKS1A_ENST00000360359_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_1335nt
ATGGGGAAGGAGCAGGAGCTGCTGGAGGCGGCCCGCACCGGGCACCTCCCGGCGGTGGAGAAGCTGCTGTCCGGGAAGCGGCTCTCCTCA
GGCTTTGGGGGCGGCGGCGGCGGTGGCTCTGGGGGCGGCGGCGGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCTCGGCTCTTCCAGCCACCCC
CTCTCCAGTCTGCTCAGTTACTTGGACATAGGAGAAATCAAGAAAAGACCAATGGAAGTTGTTAATACAGAGGTAAAACCAGTAATCCAT
AGCAGGATCAACGTGTCAGCTCGCTTTAGAAAACCGCTTCAGGAGCCGTGCACTATCTTCTTGATTGCAAATGGAGACCTCATAAACCCA
GCTTCTCGCCTCCTTATCCCCAGAAAAACCTTGAATCAGTGGGATCATGTACTACAAATGGTCACAGAAAAAATCACTCTGAGGAGCGGG
GCTGTTCACAGGCTTTATACTTTAGAAGGAAAACTTGTTGAGAGTGGAGCAGAGTTGGAGAATGGGCAGTTTTATGTGGCTGTTGGCAGA
GATAAGTTTAAGAAACTGCCTTACAGTGAGTTACTTTTTGACAAGTCAACGATGAGAAGGCCTTTTGGTCAGAAAGCTTCTTCACTACCT
CCTATTGTAGGATCCAGAAAGTCTAAAGGGAGTGGAAATGATCGCCACTCTAAGTCAACAGTTGGATCCAGTGACAACTCATCTCCTCAG
CCCCTGAAGAGGAAAGGGAAAAAAGAAGACGTGAATTCAGAAAAACTGACGAAATTGAAACAAAATGTAAAATTAAAGAATTCACAAGAA
ACCATTCCAAATAGTGATGAAGGCATTTTCAAAGCTGGAGCAGAGAGGTCTGAAACACGGGGGGCAGCAGAAGTCCAAGAAGATGAAGAT
ACTCAGGTTGAGGTTCCAGTCGATCAGAGGCCAGCAGAAATAGTAGACGAGGAAGAAGATGGAGAGAAGGCAAACAAGGATGCAGAACAG
AAAGAAGACTTTTCAGGAATGAATGGTGACCTTGAAGAGGAAGGAGGTAGGGAGGCTACAGATGCCCCTGAGCAAGTCGAGGAGATTCTG
GATCACAGTGAGCAGCAGGCACGCCCTGCTCGTGTAAATGGAGGCACCGATGAGGAGAATGGTGAGGAGCTGCAGCAGGTTAATAATGAG
CTTCAACTGGTCCTAGACAAGGAAAGAAAGTCTCAAGGAGCTGGCAGTGGACAAGATGAGGCTGATGTAGACCCTCAAAGACCACCAAGG

>In-frame_ANKS1A_ENST00000535627_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_1335nt
ATGGGGAAGGAGCAGGAGCTGCTGGAGGCGGCCCGCACCGGGCACCTCCCGGCGGTGGAGAAGCTGCTGTCCGGGAAGCGGCTCTCCTCA
GGCTTTGGGGGCGGCGGCGGCGGTGGCTCTGGGGGCGGCGGCGGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCTCGGCTCTTCCAGCCACCCC
CTCTCCAGTCTGCTCAGTTACTTGGACATAGGAGAAATCAAGAAAAGACCAATGGAAGTTGTTAATACAGAGGTAAAACCAGTAATCCAT
AGCAGGATCAACGTGTCAGCTCGCTTTAGAAAACCGCTTCAGGAGCCGTGCACTATCTTCTTGATTGCAAATGGAGACCTCATAAACCCA
GCTTCTCGCCTCCTTATCCCCAGAAAAACCTTGAATCAGTGGGATCATGTACTACAAATGGTCACAGAAAAAATCACTCTGAGGAGCGGG
GCTGTTCACAGGCTTTATACTTTAGAAGGAAAACTTGTTGAGAGTGGAGCAGAGTTGGAGAATGGGCAGTTTTATGTGGCTGTTGGCAGA
GATAAGTTTAAGAAACTGCCTTACAGTGAGTTACTTTTTGACAAGTCAACGATGAGAAGGCCTTTTGGTCAGAAAGCTTCTTCACTACCT
CCTATTGTAGGATCCAGAAAGTCTAAAGGGAGTGGAAATGATCGCCACTCTAAGTCAACAGTTGGATCCAGTGACAACTCATCTCCTCAG
CCCCTGAAGAGGAAAGGGAAAAAAGAAGACGTGAATTCAGAAAAACTGACGAAATTGAAACAAAATGTAAAATTAAAGAATTCACAAGAA
ACCATTCCAAATAGTGATGAAGGCATTTTCAAAGCTGGAGCAGAGAGGTCTGAAACACGGGGGGCAGCAGAAGTCCAAGAAGATGAAGAT
ACTCAGGTTGAGGTTCCAGTCGATCAGAGGCCAGCAGAAATAGTAGACGAGGAAGAAGATGGAGAGAAGGCAAACAAGGATGCAGAACAG
AAAGAAGACTTTTCAGGAATGAATGGTGACCTTGAAGAGGAAGGAGGTAGGGAGGCTACAGATGCCCCTGAGCAAGTCGAGGAGATTCTG
GATCACAGTGAGCAGCAGGCACGCCCTGCTCGTGTAAATGGAGGCACCGATGAGGAGAATGGTGAGGAGCTGCAGCAGGTTAATAATGAG
CTTCAACTGGTCCTAGACAAGGAAAGAAAGTCTCAAGGAGCTGGCAGTGGACAAGATGAGGCTGATGTAGACCCTCAAAGACCACCAAGG


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_ANKS1A_ENST00000360359_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_4447nt
TCGTGGGGAAAAGGCAGGGAGGGGGTGGTGTCCCCAGCCGGTTTGGGGGGTGCGTTGCCCGGAGACGGAAAGTTTGGGAGCCCGAGCAGG
CTCGGCTGCAGCCTCGGGGAGGGGGTCCAGCGGGTGGCGGCCCTGGGGATGGGGAAGGAGCAGGAGCTGCTGGAGGCGGCCCGCACCGGG
CACCTCCCGGCGGTGGAGAAGCTGCTGTCCGGGAAGCGGCTCTCCTCAGGCTTTGGGGGCGGCGGCGGCGGTGGCTCTGGGGGCGGCGGC
GGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCTCGGCTCTTCCAGCCACCCCCTCTCCAGTCTGCTCAGTTACTTGGACATAGGAGAAATCAAG
AAAAGACCAATGGAAGTTGTTAATACAGAGGTAAAACCAGTAATCCATAGCAGGATCAACGTGTCAGCTCGCTTTAGAAAACCGCTTCAG
GAGCCGTGCACTATCTTCTTGATTGCAAATGGAGACCTCATAAACCCAGCTTCTCGCCTCCTTATCCCCAGAAAAACCTTGAATCAGTGG
GATCATGTACTACAAATGGTCACAGAAAAAATCACTCTGAGGAGCGGGGCTGTTCACAGGCTTTATACTTTAGAAGGAAAACTTGTTGAG
AGTGGAGCAGAGTTGGAGAATGGGCAGTTTTATGTGGCTGTTGGCAGAGATAAGTTTAAGAAACTGCCTTACAGTGAGTTACTTTTTGAC
AAGTCAACGATGAGAAGGCCTTTTGGTCAGAAAGCTTCTTCACTACCTCCTATTGTAGGATCCAGAAAGTCTAAAGGGAGTGGAAATGAT
CGCCACTCTAAGTCAACAGTTGGATCCAGTGACAACTCATCTCCTCAGCCCCTGAAGAGGAAAGGGAAAAAAGAAGACGTGAATTCAGAA
AAACTGACGAAATTGAAACAAAATGTAAAATTAAAGAATTCACAAGAAACCATTCCAAATAGTGATGAAGGCATTTTCAAAGCTGGAGCA
GAGAGGTCTGAAACACGGGGGGCAGCAGAAGTCCAAGAAGATGAAGATACTCAGGTTGAGGTTCCAGTCGATCAGAGGCCAGCAGAAATA
GTAGACGAGGAAGAAGATGGAGAGAAGGCAAACAAGGATGCAGAACAGAAAGAAGACTTTTCAGGAATGAATGGTGACCTTGAAGAGGAA
GGAGGTAGGGAGGCTACAGATGCCCCTGAGCAAGTCGAGGAGATTCTGGATCACAGTGAGCAGCAGGCACGCCCTGCTCGTGTAAATGGA
GGCACCGATGAGGAGAATGGTGAGGAGCTGCAGCAGGTTAATAATGAGCTTCAACTGGTCCTAGACAAGGAAAGAAAGTCTCAAGGAGCT
GGCAGTGGACAAGATGAGGCTGATGTAGACCCTCAAAGACCACCAAGGCCAGAAGTAAAAATTACCAGTCCAGAAGAAAATGAAAACAAC
CAACAAAACAAGGACTATGCTGCCGTGGCTTAGAACATTTTTAAAAAGAGAGTATATGGATCGCAAGAAAAATGAAGGGTTATCATACTT
GAAAGATAAGCACATAGTTATTGCTGAATATAATGTGACACTATGGTCGAATACTACCTACGAATTATAACATTAGAAGCCTAGTGGAAA
GACCAGATAACTTTAAATGGCTACTAAAGGATAATTACTTACTTTTATTGCATGTGTTTTAAAAGTCATATAGAAATATTAAATAAGACG
GACAGAGGAGAATTTGCACTGGAAGACAATTGCCACTTGTAAAGGATGAAAAATAGGATCACTCTTATTGTACGCTTTATTATAAGTTTA
GAAGGCAGTTTATTCTAAATAATTTTTCTCTAGGAAGGCGTAGAATTTTAAAGAACTGGTAATAGGAAAGCATGTACTATTTTCTTAAAG
CAATAAACTCTTGAATGAACAGATTGCGATTTACTTTCAGACATAATTTGGAGATGGCAGTAGATCAAAATGTGTCCATGACTTGTTAAC
ATGCCTTTCTTTCTTCCTCCTTAGCCAAAATCCACCTTTGAACTACAAAGACAGAGCAAGGCGTTCATTTTGGTGGGAGGAAGCATTGGT
TCAGAGTGTTAGTGACTAGTATCGCCATGCCGTCACTTAAATGCTTTCAGGCTTGCATGCTTGTGGCTCCAATGGCGCACACTCAGGAAG
GAATTGTAAAGGAGCACCCAGTTATATTATAAAGCCTGGATGTATGGTTTGCAGATAATGGAAATCCTGTGGATTTTCACTGATCCAGTC
TATCTTTACCAATAGTATCTCTCTCTTCTCCCTTATGTTATTAGAGAACCTGATATTGGCTATTCCAAAGATTAAATTATTTTCAAATAG
TTTTCAACAAAAATAAAAGTGTATTAGGAAGAAAAAAGTAGACTATATGAAGAGTTTGTGACTGCTCAATTTAACTTGTTTTTTGCCTTA
TTTCTATTAAGACTGTTTTACTATGTTTTTGCCCTAGGGATATCAGCAAATATTTATTTTTCCTAGCATGATATAGTTAGAATTTCAAGC
AGATTTCTTTGTAATTAGAAGGCATCTGATAGAAATTGTAAAACTTTAGAAGTTATTATAATGAAACCAATTCCTGAATCACAACTTCAT
GGACTGACTAAATTGATTTATAGTTGCCTTGTGAGGTATGTATGGGGAAAACATAAAAACATAATTAAAACATAATTTCGTCCTTTTTAT
GAATTCTTAAGAGATGTTCTTCCATAAATATAGAAATAATATATTTTTCTTAAAGGATATATTTTTAATTATGTGGAAGTTGTAAGCTTG
AAATTTTAACTTCTAGTGCTTTTCTAAAATTCACAATTACAAGTTTAAAACATTTTTTCTCTTCCAGGTTTCATTTGGAATAAAGAGTTG
GCAGTTATATAAAGCACTTAATAATACTATAGAAAATAGATGTGTTTTTTCTTAATATGATTTTGGTATTTTCCACAGATCAGAAGTGTA
AACAGAGAGATAATGTAACAGTATTTGGAAGAGATAATGACACAAGGATATAGTGATCTGGGAGCATGAATTAGAAACAGGGTACTATGT
TTCTGGTGTAAAATCTAAATTGTGCTTTCTACTAGCGTTACTTTTTCAAATGGGATGATATAAAGCACTGTGGGCTATAAGCAACAATCT
TGGGTTGGTAGGCAAATAGACCAATTGATCTTTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTTTTTGAGATGAAGTCTTGCTCTTGTCG
CCCAGGCTGGGTGCAGTGGCATGATCTTGGCTTACTGCAACCTCTGCCTCCTGGGTTCAAGCACCTGAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTA
CAGGCATCTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTTTTTGTAGAGACAGATGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCTG
ACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTTTGCATCCCAAAATGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACAGCACCCGGTCCCAGTTGGTCTTTTAATAT
TAAATTTGTGCACTATTACTGGGTCTGGAGTTAATGATTTCAAATAGTTTCTAAAAATAACTGATTAAATGTAAGAAATTATAACTAATT
ATCAAGGTGATTCTCTTTTGTTTCTTCAATGGAGAGTTTCTCTTTCTCTTTTCCTCCTCTAATAAAAATATTTCTTTTTTTCCTGTCCTT
TTATTCATTATATTATGAAACTTAGGTTTTAGGAAACACCTTAAGCGTCATTTTAATGAAGCACAACATTGATATTTTACATGAATAATA
ACGTTTGGTATTTTAAATATACTTCAAGGGGGTAATAAGCCACAATAACTGTACCAAAAAAACTTAAAAATGGGGACATATTCATCCCTT
GTGTGTGCATATTTTACCACTTGTTGACAAGATACAATTGTGACCTACTTTGAGGGGATGAATAACGACTTATCACTTTAAGACACTTTG
CAAACATGTTACTAAAAAAAGGTGCCTAGCCAAGGAAAAAACCATTCACTTGGAATTAAAATTGTGGATGTCACTTCAGAGATGACTTTA
ACATAAATGCTGAAAGTTCATTCACCTCACAAATGTGGCAGTTTTCTCTGTGGAGAATGGTGGTCTCCGTGGCAGACTGGCTCTCCAAAT
TAAATGAAACTCATTGACAGACCTGGGACCTTTTATGTGAGTGGACAGACAAGATCTTGGTTTGGCTTCATGTACTGTTTTCTAGAGAGA
GTGCTACGAAAAACTTATGATGCTTTTATGTGATAACCAATATAATGCTTTAATATGTTAATTCTTTGTGATGCTATATACATAGTTTTT
ATAGTTTTATGAAACCACTTTGTTAAACTTATCTGGATTTTAAGACACTTGTAAACAAATGGTTTGTTAGTAAAATTGGGGCATTAAGAG

>In-frame_ANKS1A_ENST00000535627_chr6_34857376_+_DCDC2_ENST00000378454_chr6_24353851_-_4409nt
CGGTTTGGGGGGTGCGTTGCCCGGAGACGGAAAGTTTGGGAGCCCGAGCAGGCTCGGCTGCAGCCTCGGGGAGGGGGTCCAGCGGGTGGC
GGCCCTGGGGATGGGGAAGGAGCAGGAGCTGCTGGAGGCGGCCCGCACCGGGCACCTCCCGGCGGTGGAGAAGCTGCTGTCCGGGAAGCG
GCTCTCCTCAGGCTTTGGGGGCGGCGGCGGCGGTGGCTCTGGGGGCGGCGGCGGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCTCGGCTCTTC
CAGCCACCCCCTCTCCAGTCTGCTCAGTTACTTGGACATAGGAGAAATCAAGAAAAGACCAATGGAAGTTGTTAATACAGAGGTAAAACC
AGTAATCCATAGCAGGATCAACGTGTCAGCTCGCTTTAGAAAACCGCTTCAGGAGCCGTGCACTATCTTCTTGATTGCAAATGGAGACCT
CATAAACCCAGCTTCTCGCCTCCTTATCCCCAGAAAAACCTTGAATCAGTGGGATCATGTACTACAAATGGTCACAGAAAAAATCACTCT
GAGGAGCGGGGCTGTTCACAGGCTTTATACTTTAGAAGGAAAACTTGTTGAGAGTGGAGCAGAGTTGGAGAATGGGCAGTTTTATGTGGC
TGTTGGCAGAGATAAGTTTAAGAAACTGCCTTACAGTGAGTTACTTTTTGACAAGTCAACGATGAGAAGGCCTTTTGGTCAGAAAGCTTC
TTCACTACCTCCTATTGTAGGATCCAGAAAGTCTAAAGGGAGTGGAAATGATCGCCACTCTAAGTCAACAGTTGGATCCAGTGACAACTC
ATCTCCTCAGCCCCTGAAGAGGAAAGGGAAAAAAGAAGACGTGAATTCAGAAAAACTGACGAAATTGAAACAAAATGTAAAATTAAAGAA
TTCACAAGAAACCATTCCAAATAGTGATGAAGGCATTTTCAAAGCTGGAGCAGAGAGGTCTGAAACACGGGGGGCAGCAGAAGTCCAAGA
AGATGAAGATACTCAGGTTGAGGTTCCAGTCGATCAGAGGCCAGCAGAAATAGTAGACGAGGAAGAAGATGGAGAGAAGGCAAACAAGGA
TGCAGAACAGAAAGAAGACTTTTCAGGAATGAATGGTGACCTTGAAGAGGAAGGAGGTAGGGAGGCTACAGATGCCCCTGAGCAAGTCGA
GGAGATTCTGGATCACAGTGAGCAGCAGGCACGCCCTGCTCGTGTAAATGGAGGCACCGATGAGGAGAATGGTGAGGAGCTGCAGCAGGT
TAATAATGAGCTTCAACTGGTCCTAGACAAGGAAAGAAAGTCTCAAGGAGCTGGCAGTGGACAAGATGAGGCTGATGTAGACCCTCAAAG
ACCACCAAGGCCAGAAGTAAAAATTACCAGTCCAGAAGAAAATGAAAACAACCAACAAAACAAGGACTATGCTGCCGTGGCTTAGAACAT
TTTTAAAAAGAGAGTATATGGATCGCAAGAAAAATGAAGGGTTATCATACTTGAAAGATAAGCACATAGTTATTGCTGAATATAATGTGA
CACTATGGTCGAATACTACCTACGAATTATAACATTAGAAGCCTAGTGGAAAGACCAGATAACTTTAAATGGCTACTAAAGGATAATTAC
TTACTTTTATTGCATGTGTTTTAAAAGTCATATAGAAATATTAAATAAGACGGACAGAGGAGAATTTGCACTGGAAGACAATTGCCACTT
GTAAAGGATGAAAAATAGGATCACTCTTATTGTACGCTTTATTATAAGTTTAGAAGGCAGTTTATTCTAAATAATTTTTCTCTAGGAAGG
CGTAGAATTTTAAAGAACTGGTAATAGGAAAGCATGTACTATTTTCTTAAAGCAATAAACTCTTGAATGAACAGATTGCGATTTACTTTC
AGACATAATTTGGAGATGGCAGTAGATCAAAATGTGTCCATGACTTGTTAACATGCCTTTCTTTCTTCCTCCTTAGCCAAAATCCACCTT
TGAACTACAAAGACAGAGCAAGGCGTTCATTTTGGTGGGAGGAAGCATTGGTTCAGAGTGTTAGTGACTAGTATCGCCATGCCGTCACTT
AAATGCTTTCAGGCTTGCATGCTTGTGGCTCCAATGGCGCACACTCAGGAAGGAATTGTAAAGGAGCACCCAGTTATATTATAAAGCCTG
GATGTATGGTTTGCAGATAATGGAAATCCTGTGGATTTTCACTGATCCAGTCTATCTTTACCAATAGTATCTCTCTCTTCTCCCTTATGT
TATTAGAGAACCTGATATTGGCTATTCCAAAGATTAAATTATTTTCAAATAGTTTTCAACAAAAATAAAAGTGTATTAGGAAGAAAAAAG
TAGACTATATGAAGAGTTTGTGACTGCTCAATTTAACTTGTTTTTTGCCTTATTTCTATTAAGACTGTTTTACTATGTTTTTGCCCTAGG
GATATCAGCAAATATTTATTTTTCCTAGCATGATATAGTTAGAATTTCAAGCAGATTTCTTTGTAATTAGAAGGCATCTGATAGAAATTG
TAAAACTTTAGAAGTTATTATAATGAAACCAATTCCTGAATCACAACTTCATGGACTGACTAAATTGATTTATAGTTGCCTTGTGAGGTA
TGTATGGGGAAAACATAAAAACATAATTAAAACATAATTTCGTCCTTTTTATGAATTCTTAAGAGATGTTCTTCCATAAATATAGAAATA
ATATATTTTTCTTAAAGGATATATTTTTAATTATGTGGAAGTTGTAAGCTTGAAATTTTAACTTCTAGTGCTTTTCTAAAATTCACAATT
ACAAGTTTAAAACATTTTTTCTCTTCCAGGTTTCATTTGGAATAAAGAGTTGGCAGTTATATAAAGCACTTAATAATACTATAGAAAATA
GATGTGTTTTTTCTTAATATGATTTTGGTATTTTCCACAGATCAGAAGTGTAAACAGAGAGATAATGTAACAGTATTTGGAAGAGATAAT
GACACAAGGATATAGTGATCTGGGAGCATGAATTAGAAACAGGGTACTATGTTTCTGGTGTAAAATCTAAATTGTGCTTTCTACTAGCGT
TACTTTTTCAAATGGGATGATATAAAGCACTGTGGGCTATAAGCAACAATCTTGGGTTGGTAGGCAAATAGACCAATTGATCTTTATTAT
TATTATTATTATTATTATTATTATTTTTTGAGATGAAGTCTTGCTCTTGTCGCCCAGGCTGGGTGCAGTGGCATGATCTTGGCTTACTGC
AACCTCTGCCTCCTGGGTTCAAGCACCTGAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATCTGCCACCACACCTGGCTAATTTTTGTATTT
TTTGTAGAGACAGATGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTTTGCATCCCAAAATGC
TGGGATTACAGGTGTGAGCCACAGCACCCGGTCCCAGTTGGTCTTTTAATATTAAATTTGTGCACTATTACTGGGTCTGGAGTTAATGAT
TTCAAATAGTTTCTAAAAATAACTGATTAAATGTAAGAAATTATAACTAATTATCAAGGTGATTCTCTTTTGTTTCTTCAATGGAGAGTT
TCTCTTTCTCTTTTCCTCCTCTAATAAAAATATTTCTTTTTTTCCTGTCCTTTTATTCATTATATTATGAAACTTAGGTTTTAGGAAACA
CCTTAAGCGTCATTTTAATGAAGCACAACATTGATATTTTACATGAATAATAACGTTTGGTATTTTAAATATACTTCAAGGGGGTAATAA
GCCACAATAACTGTACCAAAAAAACTTAAAAATGGGGACATATTCATCCCTTGTGTGTGCATATTTTACCACTTGTTGACAAGATACAAT
TGTGACCTACTTTGAGGGGATGAATAACGACTTATCACTTTAAGACACTTTGCAAACATGTTACTAAAAAAAGGTGCCTAGCCAAGGAAA
AAACCATTCACTTGGAATTAAAATTGTGGATGTCACTTCAGAGATGACTTTAACATAAATGCTGAAAGTTCATTCACCTCACAAATGTGG
CAGTTTTCTCTGTGGAGAATGGTGGTCTCCGTGGCAGACTGGCTCTCCAAATTAAATGAAACTCATTGACAGACCTGGGACCTTTTATGT
GAGTGGACAGACAAGATCTTGGTTTGGCTTCATGTACTGTTTTCTAGAGAGAGTGCTACGAAAAACTTATGATGCTTTTATGTGATAACC
AATATAATGCTTTAATATGTTAATTCTTTGTGATGCTATATACATAGTTTTTATAGTTTTATGAAACCACTTTGTTAAACTTATCTGGAT


Top

FusionGenePPI for ANKS1A_DCDC2


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
ANKS1AYWHAG, SFN, UBC, EPHA8, EGFR, ERBB2, ERBB4, BAG3, YWHAB, DNPEP, PACSIN2, PTPN12, TRIM47, DEF6, PIK3R3, ARHGAP10, DOK3, KLF15, NHLRC2, TRIT1, RANBP3, RB1, SMARCD1, RIN1, DAB2IP, HIF1AN, TRIM25DCDC2APP, NIF3L1, MRFAP1, DCTN1


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for ANKS1A_DCDC2


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for ANKS1A_DCDC2


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
HgeneANKS1AC1956346Coronary Artery Disease1CTD_human
TgeneDCDC2C0036341Schizophrenia1PSYGENET
TgeneDCDC2C1857750DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE 661UNIPROT