FusionGDB Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

FusionGeneSummary

leaf

FusionProtFeature

leaf

FusionGeneSequence

leaf

FusionGenePPI

leaf

RelatedDrugs

leaf

RelatedDiseases

Fusion gene ID: 12587

FusionGeneSummary for FAM155A_FGF14

check button Fusion gene summary
Fusion gene informationFusion gene name: FAM155A_FGF14
Fusion gene ID: 12587
HgeneTgene
Gene symbol

FAM155A

FGF14

Gene ID

728215

2259

Gene namefamily with sequence similarity 155 member Afibroblast growth factor 14
Synonyms-FGF-14|FHF-4|FHF4|SCA27
Cytomap

13q33.3

13q33.1

Type of geneprotein-codingprotein-coding
Descriptiontransmembrane protein FAM155Afibroblast growth factor 14bA397O8.2fibroblast growth factor homologous factor 4
Modification date2018052320180519
UniProtAcc

B1AL88

Q92915

Ensembl transtripts involved in fusion geneENST00000375915, ENST00000376131, 
ENST00000376143, ENST00000468052, 
Fusion gene scores* DoF score5 X 4 X 3=604 X 3 X 4=48
# samples 54
** MAII scorelog2(5/60*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
log2(4/48*10)=-0.263034405833794
possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs).
DoF>8 and MAII<0
Context

PubMed: FAM155A [Title/Abstract] AND FGF14 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract]

Functional or gene categories assigned by FusionGDB annotation
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types
** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10)

check button Gene ontology of each fusion partner gene with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID

check button Fusion gene information from three resources
(ChiTars (NAR, 2018), tumorfusions (NAR, 2018), Gao et al. (Cell, 2018))
* All genome coordinats were lifted-over on hg19.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
Data typeSourceCancer typeSampleHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
TCGARVLUSCTCGA-43-2576-01AFAM155Achr13

108518030

-FGF14chr13

102379160

-
* LD: Li Ding group's fusion gene list
  RV: Roel Verhaak group's fusion gene list
  ChiTaRs fusion database

check button Open reading frame (ORF) analsis of fusion genes based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ORFHenstTenstHgeneHchrHbpHstrandTgeneTchrTbpTstrand
In-frameENST00000375915ENST00000376131FAM155Achr13

108518030

-FGF14chr13

102379160

-
In-frameENST00000375915ENST00000376143FAM155Achr13

108518030

-FGF14chr13

102379160

-
5CDS-intronENST00000375915ENST00000468052FAM155Achr13

108518030

-FGF14chr13

102379160

-

Top

FusionProtFeatures for FAM155A_FGF14


check buttonMain function of each fusion partner protein. (from UniProt)
HgeneTgene
FAM155A

B1AL88

FGF14

Q92915

Probably involved in nervous system development andfunction.

check buttonRetention analysis result of each fusion partner protein across 39 protein features of UniProt such as six molecule processing features, 13 region features, four site features, six amino acid modification features, two natural variation features, five experimental info features, and 3 secondary structure features. Here, because of limited space for viewing, we only show the protein feature retention information belong to the 13 regional features. All retention annotation result can be downloaded at

download page

.

* Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS.
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneFAM155Achr13:108518030chr13:102379160ENST00000375915-13136_145305459Compositional biasNote=Poly-Gly
HgeneFAM155Achr13:108518030chr13:102379160ENST00000375915-1373_95305459Compositional biasNote=Poly-Gln
HgeneFAM155Achr13:108518030chr13:102379160ENST00000375915-1340_60305459TransmembraneHelical

- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features.
>
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenProtein featureProtein feature note
HgeneFAM155Achr13:108518030chr13:102379160ENST00000375915-13417_437305459TransmembraneHelical


Top

FusionGeneSequence for FAM155A_FGF14


check button For in-frame fusion transcripts, we provide the fusion transcript sequences and fusion amino acid sequences.
(nt: nucleotides, aa: amino acids)

* Fusion amino acid sequences.
>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376131_chr13_102379160_-_417aa
MTRGAWMCRQTDDGLKIWLAAPRENEKPFIDSERAQKWRLSLASLLFFTVLLSDHLWFCAEAKLTRARDKEHQQQQRQQQQQQQQQRQRQ
QQQQQRRQQEPSWPALLASMGESSPAAQAHRLLSASSSPTLPPSPGDGGGGGGKGNRGKDDRGKALFLGNSAKPVWRLETCYPQGASSGQ
CFTVENADAVCARNWSRGAAGGDGQEVRSKHPTPLWNLSDFYLSFCNSYTLWELFSGLSSPNTLNCSLDVVLKEGGEMTTCRQCVEAYQD
TDHHAQEKYEEFESVLHKTLQSEEYSVKSCPEDCKELFTPECKFKESVFENTTVIYSSMLYRQQESGRAWFLGLNKEGQAMKGNRVKKTK

>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376143_chr13_102379160_-_417aa
MTRGAWMCRQTDDGLKIWLAAPRENEKPFIDSERAQKWRLSLASLLFFTVLLSDHLWFCAEAKLTRARDKEHQQQQRQQQQQQQQQRQRQ
QQQQQRRQQEPSWPALLASMGESSPAAQAHRLLSASSSPTLPPSPGDGGGGGGKGNRGKDDRGKALFLGNSAKPVWRLETCYPQGASSGQ
CFTVENADAVCARNWSRGAAGGDGQEVRSKHPTPLWNLSDFYLSFCNSYTLWELFSGLSSPNTLNCSLDVVLKEGGEMTTCRQCVEAYQD
TDHHAQEKYEEFESVLHKTLQSEEYSVKSCPEDCKELFTPECKFKESVFENTTVIYSSMLYRQQESGRAWFLGLNKEGQAMKGNRVKKTK


* Fusion transcript sequences (only coding sequence (CDS) region).
>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376131_chr13_102379160_-_1251nt
ATGACCAGGGGTGCTTGGATGTGTCGGCAGTATGACGACGGCTTAAAAATCTGGTTGGCAGCACCCCGAGAGAACGAGAAACCGTTCATC
GATTCCGAGAGGGCTCAGAAATGGCGACTGTCTCTGGCATCTCTCTTGTTTTTCACAGTCCTGCTCTCTGATCACTTGTGGTTCTGCGCC
GAGGCCAAGCTGACCCGGGCCCGGGACAAGGAGCACCAGCAGCAGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGGCAGCGGCAG
CAGCAGCAGCAGCAGCGGCGGCAGCAGGAGCCCTCCTGGCCCGCGCTCCTGGCGAGCATGGGGGAGTCCTCGCCCGCCGCCCAGGCACAC
AGACTCCTCTCCGCCTCCTCGTCCCCCACCCTGCCCCCCTCCCCGGGAGACGGCGGCGGCGGCGGCGGCAAGGGCAACCGAGGCAAAGAC
GACCGGGGCAAGGCTCTTTTTCTAGGAAACTCTGCCAAGCCCGTGTGGCGCCTGGAGACTTGTTACCCCCAGGGCGCGTCCTCGGGCCAG
TGCTTCACGGTGGAGAATGCGGACGCGGTGTGCGCCAGGAACTGGAGTCGGGGGGCGGCCGGGGGGGACGGGCAGGAGGTGAGGAGCAAG
CATCCCACTCCGCTCTGGAACTTGTCGGATTTTTACCTTTCGTTTTGTAATTCCTACACACTTTGGGAGTTGTTCTCGGGGTTGTCCAGT
CCCAACACTTTGAACTGCAGTCTGGATGTGGTGCTCAAGGAAGGCGGCGAGATGACCACTTGCAGGCAGTGCGTCGAGGCTTACCAGGAC
TATGACCACCATGCTCAGGAGAAATACGAAGAGTTTGAAAGCGTGCTCCACAAATATTTACAGTCGGAGGAGTACTCGGTGAAATCCTGT
CCTGAAGACTGTAAGGAACTTTTTACCCCTGAATGCAAGTTTAAAGAATCTGTTTTTGAAAATTATTATGTAATCTACTCATCCATGTTG
TACAGACAACAGGAATCTGGTAGAGCCTGGTTTTTGGGATTAAATAAGGAAGGGCAAGCTATGAAAGGGAACAGAGTAAAGAAAACCAAA
CCAGCAGCTCATTTTCTACCCAAGCCATTGGAAGTTGCCATGTACCGAGAACCATCTTTGCATGATGTTGGGGAAACGGTCCCGAAGCCT

>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376143_chr13_102379160_-_1251nt
ATGACCAGGGGTGCTTGGATGTGTCGGCAGTATGACGACGGCTTAAAAATCTGGTTGGCAGCACCCCGAGAGAACGAGAAACCGTTCATC
GATTCCGAGAGGGCTCAGAAATGGCGACTGTCTCTGGCATCTCTCTTGTTTTTCACAGTCCTGCTCTCTGATCACTTGTGGTTCTGCGCC
GAGGCCAAGCTGACCCGGGCCCGGGACAAGGAGCACCAGCAGCAGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGGCAGCGGCAG
CAGCAGCAGCAGCAGCGGCGGCAGCAGGAGCCCTCCTGGCCCGCGCTCCTGGCGAGCATGGGGGAGTCCTCGCCCGCCGCCCAGGCACAC
AGACTCCTCTCCGCCTCCTCGTCCCCCACCCTGCCCCCCTCCCCGGGAGACGGCGGCGGCGGCGGCGGCAAGGGCAACCGAGGCAAAGAC
GACCGGGGCAAGGCTCTTTTTCTAGGAAACTCTGCCAAGCCCGTGTGGCGCCTGGAGACTTGTTACCCCCAGGGCGCGTCCTCGGGCCAG
TGCTTCACGGTGGAGAATGCGGACGCGGTGTGCGCCAGGAACTGGAGTCGGGGGGCGGCCGGGGGGGACGGGCAGGAGGTGAGGAGCAAG
CATCCCACTCCGCTCTGGAACTTGTCGGATTTTTACCTTTCGTTTTGTAATTCCTACACACTTTGGGAGTTGTTCTCGGGGTTGTCCAGT
CCCAACACTTTGAACTGCAGTCTGGATGTGGTGCTCAAGGAAGGCGGCGAGATGACCACTTGCAGGCAGTGCGTCGAGGCTTACCAGGAC
TATGACCACCATGCTCAGGAGAAATACGAAGAGTTTGAAAGCGTGCTCCACAAATATTTACAGTCGGAGGAGTACTCGGTGAAATCCTGT
CCTGAAGACTGTAAGGAACTTTTTACCCCTGAATGCAAGTTTAAAGAATCTGTTTTTGAAAATTATTATGTAATCTACTCATCCATGTTG
TACAGACAACAGGAATCTGGTAGAGCCTGGTTTTTGGGATTAAATAAGGAAGGGCAAGCTATGAAAGGGAACAGAGTAAAGAAAACCAAA
CCAGCAGCTCATTTTCTACCCAAGCCATTGGAAGTTGCCATGTACCGAGAACCATCTTTGCATGATGTTGGGGAAACGGTCCCGAAGCCT


* Fusion transcript sequences (Full-length transcript).
>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376131_chr13_102379160_-_4437nt
GAGAGAAAGAGAGAGAGGAGAGAGAAGAAACGGGAGGAGGGGATAAGGAAATTAAACCCTTTAAGTCAATGCATATTGTGGTGACACCGG
CACAGGCGCCCTCACGGTGGAGTCGGCCAGGGCTGTGCGTTCCCAAAATATGACCAGGGGTGCTTGGATGTGTCGGCAGTATGACGACGG
CTTAAAAATCTGGTTGGCAGCACCCCGAGAGAACGAGAAACCGTTCATCGATTCCGAGAGGGCTCAGAAATGGCGACTGTCTCTGGCATC
TCTCTTGTTTTTCACAGTCCTGCTCTCTGATCACTTGTGGTTCTGCGCCGAGGCCAAGCTGACCCGGGCCCGGGACAAGGAGCACCAGCA
GCAGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCGGCGGCAGCAGGAGCCCTCCTGGCC
CGCGCTCCTGGCGAGCATGGGGGAGTCCTCGCCCGCCGCCCAGGCACACAGACTCCTCTCCGCCTCCTCGTCCCCCACCCTGCCCCCCTC
CCCGGGAGACGGCGGCGGCGGCGGCGGCAAGGGCAACCGAGGCAAAGACGACCGGGGCAAGGCTCTTTTTCTAGGAAACTCTGCCAAGCC
CGTGTGGCGCCTGGAGACTTGTTACCCCCAGGGCGCGTCCTCGGGCCAGTGCTTCACGGTGGAGAATGCGGACGCGGTGTGCGCCAGGAA
CTGGAGTCGGGGGGCGGCCGGGGGGGACGGGCAGGAGGTGAGGAGCAAGCATCCCACTCCGCTCTGGAACTTGTCGGATTTTTACCTTTC
GTTTTGTAATTCCTACACACTTTGGGAGTTGTTCTCGGGGTTGTCCAGTCCCAACACTTTGAACTGCAGTCTGGATGTGGTGCTCAAGGA
AGGCGGCGAGATGACCACTTGCAGGCAGTGCGTCGAGGCTTACCAGGACTATGACCACCATGCTCAGGAGAAATACGAAGAGTTTGAAAG
CGTGCTCCACAAATATTTACAGTCGGAGGAGTACTCGGTGAAATCCTGTCCTGAAGACTGTAAGGAACTTTTTACCCCTGAATGCAAGTT
TAAAGAATCTGTTTTTGAAAATTATTATGTAATCTACTCATCCATGTTGTACAGACAACAGGAATCTGGTAGAGCCTGGTTTTTGGGATT
AAATAAGGAAGGGCAAGCTATGAAAGGGAACAGAGTAAAGAAAACCAAACCAGCAGCTCATTTTCTACCCAAGCCATTGGAAGTTGCCAT
GTACCGAGAACCATCTTTGCATGATGTTGGGGAAACGGTCCCGAAGCCTGGGGTGACGCCAAGTAAAAGCACAAGTGCGTCTGCAATAAT
GAATGGAGGCAAACCAGTCAACAAGAGTAAGACAACATAGCCAGATCCTCACAGGTGTTGTGACTTATTCGTCCTGAGCACAGTTGAGTG
ATTTATCCTCACCAGACATTCCTGCTCCGTGGCTGAAGAGCAGCAGGAAGTAAGCTAATGCTTATTCTTTGCTGTCTCCGAACTTCTCTG
TTGCAAGTGGATAAATCTCAACCTGTTGCACCCCCCACAACAAGAAGACACCTGGATAACCAGCTAAACTCAGACCATGGAATGCCCTAC
CAGATATGGAATGCCTTTTTAATATCTTTTCTGTGACTGTGACACTTCATGTGAATGACATACTTCACAAGTACACTCGATACCTTGCCT
GCTGACAGCTACCCATAATCCTTTTTGAGTCCTGTTTCAGCGAAATCTATGTGTTTAAGTTCAATTTTGTAGCACACAAATAATATTGAG
TAATTTCTAGTTAGACGCTGTAAACCTGTGCTATTACGGATTTCTCTTCTTCCCATTTTTACAGGGCTGCTCGCTCCACTGTCTGTGACC
TTTTGCAGGGATTTTGTTCCTCTAAATCTTAAATGTTGCAGTTGGCTTAGGTCGGAGAGCAATCAGGGAATCAGGAAGCCTTCTAAACCT
ATTATTACAAATTGCATCTATAAAGAAAGATTAAGAAAGATTGTTGTCTCTGGCTCACACTATCGATTAAACACACATATACGCTCTGTC
CAGTAGCAGATACTGTGCTCCCAAGGTCGGCATTGCCTGGGTGGGAAATGGCTCAAACACAATCCAGGGAAGCTCTCTATGATATGTGTT
TGACATCCCCCTCTAGTTTCTTTGTGTGTGTGTGTTTTATACATATCACAAGCTTACTGGTAATGGTAACATTTGCCTTGCCCAGCGAGC
AAGACCCACTGGTTTTTGAGAAAGTGGGTCCAAAGATTTCTGTAGGCCTTGTAGGCCTGATTAAGGTTCATTTTTCATCTATTAATTCTC
ATTATTTGGAAAAAAAAAAAAAGGAAAATCAGTAATTATAACCTACAAGAATTGCGCTACCTAAATCCATTTCAGATATACTCCGTCCTG
TTTTTAATGAACCAAACTTAACGCCATCCCCGTTTCTGGCTGCGTTCCCCTCATACTCAGCAGAGCATGGGCAAGACGGCTGTTGTGTTC
TTTCCTGCAGCAGCAATGCAAACGTTAGTTATAAATTAATTAGACTTTAATATTTTTGGTGTTTAATGACAAGTTTTTAAACTGGACATA
TTAGGAAAAATATTTTTTTTAGCTCAGCATGCTGAGTCCGGTACTGTGTATTTCACCAGTACATGCCTCTAGCTCAGCATCTGGGGCTCA
TGTTGCCCAGTGGCTGGGTTAGAGGTGCCTTGCCATGATCTCAGAATACAGTCTGTTGAATTATCCTAGATGAAAATAAAGGCAAACCAA
CACATTCATCCATGAGGATTTTGGTCCATTCCATTTATTTTCTTTTATTTTGCATTCTTAATTTCCTTTTTAGTTTAACACTGTTTGTTT
GAGCTTAGGGAAGACAACTACCAAGAAAGGCCAGGAACAGTTGACTACACAATGAAGATTCCATGCAAAATGTTCAATATTGGATCTAAA
GGGGTTCAAAATGTTTCATACTAAACTGTTTGGGAATTTATTTGTTAACTCTGTGTACACCTAATAAAATTCAATGTTTTCTTCTCAGAA
GAGTTCATTGAGACCAAACTGAACCTCATTTATTGAAAATTATATGTGGGATCAATGTACTGGCCTCTTGTTATTCTTTCTATGTGGGAG
GATGACCCAGTCATCATTTTCCCCATCTGCACTGTATTTATTGGGAAATTATTTTGTCACTGCTTTCATAAATCTTCTTCATGACAGCCC
TTGCCCAGCATTAAAAAATTCTGGCCTGCTTAGCTGATTAAAGGTTTAGTAGAAATTTAACTGTTTGTTTATGCTTATTTCATTTTCATA
TTGGATTCTACTTGAATAAATAAAAAGTTAGCAGAACGTTTGAGTAGATTTATTGCCAATGATGCTAAATTACAAATCTAACAAACAAAA
TGATTCCTTTGGTCATTTTTGATTTGGTGTTATGTCATCTTGAAGCCTATTGTTTTTAACAGGAACAGTTAAAATATATTAGATAACTTC
CATTAACCAATTATTTTCAGAAAACATAGATCCCATAATATGTGGCCAACTATATGAGTAATTAACTAACTTGTAATACAGTCAAATGGG
CTTATGGACACTACTTACAGCAGCAACACTTCACTTCACACAAACACACACATATACACACACACACACACACACACACACACACACACA
GAGCAAACACCCCCATCTATTTGTTACTGATAATTAGCCCTACTTGCTGGTTTCTTTTTCCCCTGCAAGTCTGTTTATTGGTTTAAATTA
AGACAAGATTTATTTTTGTAAATGACTGAGATTTATGTAAATGTGTATCTCTGTTGTGTTTTATATATGGGGTGTCTATAAGGGCATTTA
TCCCTATGAAGGATGTCAAATACTTTCTTCTAATATATGTTTAGACATATTGCAGAGGGGTCCTTGTTATTTGTAATTGAGTTAGGTCAT
TTACTTTGTGTCTGGTCTCACCTGTAGCATGGGAAGAGGACAGCAATGATGAGCTGCATGTAGTAGGTACCTGTGTATCAAGAACTGTTG
GTATGTATTGCTAATTTGCATACAAAGAGTTTGTCTGTCTGCATTGTAGTTTGTGTTTAATATCATTTGTTAAATTCACAAATACAACAT
ATTGAATAAAATATTTATATGAAGGCATATTAAAAAACATCAAACAACTTTATGTAACAAAATGGCATTGCATTACTCACCAATATAGAG
AAATGTCATGTAAATAAGTTGGTAAACTCAATTTCCCCCTTTACCATGCCAAAGAAAATTTTAGCTCTTTGATGATACCTCTCTTGCTAT
TTGTTTGGGATAAGACTTCGCCATTTTTTTCCCCTCAGAAATTAAGTTTGCTGTTATTAAGTAAGAAGTGCAATCTGTCACTACTGATGT

>In-frame_FAM155A_ENST00000375915_chr13_108518030_-_FGF14_ENST00000376143_chr13_102379160_-_1390nt
GAGAGAAAGAGAGAGAGGAGAGAGAAGAAACGGGAGGAGGGGATAAGGAAATTAAACCCTTTAAGTCAATGCATATTGTGGTGACACCGG
CACAGGCGCCCTCACGGTGGAGTCGGCCAGGGCTGTGCGTTCCCAAAATATGACCAGGGGTGCTTGGATGTGTCGGCAGTATGACGACGG
CTTAAAAATCTGGTTGGCAGCACCCCGAGAGAACGAGAAACCGTTCATCGATTCCGAGAGGGCTCAGAAATGGCGACTGTCTCTGGCATC
TCTCTTGTTTTTCACAGTCCTGCTCTCTGATCACTTGTGGTTCTGCGCCGAGGCCAAGCTGACCCGGGCCCGGGACAAGGAGCACCAGCA
GCAGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGAGGCAGCGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCGGCGGCAGCAGGAGCCCTCCTGGCC
CGCGCTCCTGGCGAGCATGGGGGAGTCCTCGCCCGCCGCCCAGGCACACAGACTCCTCTCCGCCTCCTCGTCCCCCACCCTGCCCCCCTC
CCCGGGAGACGGCGGCGGCGGCGGCGGCAAGGGCAACCGAGGCAAAGACGACCGGGGCAAGGCTCTTTTTCTAGGAAACTCTGCCAAGCC
CGTGTGGCGCCTGGAGACTTGTTACCCCCAGGGCGCGTCCTCGGGCCAGTGCTTCACGGTGGAGAATGCGGACGCGGTGTGCGCCAGGAA
CTGGAGTCGGGGGGCGGCCGGGGGGGACGGGCAGGAGGTGAGGAGCAAGCATCCCACTCCGCTCTGGAACTTGTCGGATTTTTACCTTTC
GTTTTGTAATTCCTACACACTTTGGGAGTTGTTCTCGGGGTTGTCCAGTCCCAACACTTTGAACTGCAGTCTGGATGTGGTGCTCAAGGA
AGGCGGCGAGATGACCACTTGCAGGCAGTGCGTCGAGGCTTACCAGGACTATGACCACCATGCTCAGGAGAAATACGAAGAGTTTGAAAG
CGTGCTCCACAAATATTTACAGTCGGAGGAGTACTCGGTGAAATCCTGTCCTGAAGACTGTAAGGAACTTTTTACCCCTGAATGCAAGTT
TAAAGAATCTGTTTTTGAAAATTATTATGTAATCTACTCATCCATGTTGTACAGACAACAGGAATCTGGTAGAGCCTGGTTTTTGGGATT
AAATAAGGAAGGGCAAGCTATGAAAGGGAACAGAGTAAAGAAAACCAAACCAGCAGCTCATTTTCTACCCAAGCCATTGGAAGTTGCCAT
GTACCGAGAACCATCTTTGCATGATGTTGGGGAAACGGTCCCGAAGCCTGGGGTGACGCCAAGTAAAAGCACAAGTGCGTCTGCAATAAT


Top

FusionGenePPI for FAM155A_FGF14


check button Go to ChiPPI (Chimeric Protein-Protein interactions) to see the chimeric PPI interaction in

ChiPPI page

.

check button Protein-protein interactors with each fusion partner protein in wild-type (BIOGRID-3.4.160)
HgeneHgene's interactorsTgeneTgene's interactors
FAM155AFGF14SCN8A


check button - Retained PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenStill interaction with


check button - Lost PPIs in in-frame fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


check button - Retained PPIs, but lost function due to frame-shift fusion.
PartnerGeneHbpTbpENSTStrandBPexonTotalExonProtein feature loci*BPlociTotalLenInteraction lost with


Top

RelatedDrugs for FAM155A_FGF14


check button Drugs targeting genes involved in this fusion gene.
(DrugBank Version 5.1.0 2018-04-02)
PartnerGeneUniProtAccDrugBank IDDrug nameDrug activityDrug typeDrug status

Top

RelatedDiseases for FAM155A_FGF14


check button Diseases associated with fusion partners.
(DisGeNet 4.0)
PartnerGeneDisease IDDisease name# pubmedsSource
TgeneFGF14C1836383SPINOCEREBELLAR ATAXIA 272CTD_human;ORPHANET;UNIPROT
TgeneFGF14C0007302Cartilage Diseases1CTD_human
TgeneFGF14C0009241Cognition Disorders1CTD_human